Skip Navigation Links.

Elektroničko prikupljanje statističkih podataka za poslovna istraživanja u
Republici Hrvatskoj

Državni zavod za statistiku razvija novi elektronički sustav prikupljanja podataka za obrasce poslovnih istraživanja koje šalje izvještajnim jedinicama – pravnim osobama i obrtnicima – u Republici Hrvatskoj. Ti će elektronički obrasci omogućiti izvještajnim jedinicama alternativni način dostavljanja podataka koji se od njih traže, za razliku od trenutačnog sustava, koji se temelji na ispunjavanju klasičnih obrazaca u papirnatom obliku koji se uobičajeno dostavljaju poštom. Nadamo se da će izvještajnim jedinicama taj način dostavljanja podataka biti zanimljiv i jednostavan za uporabu te da će postati preferirani način na koji će izvještajne jedinice – pravne osobe i obrtnici – ubuduće dostavljati svoje statističke podatke Državnom zavodu za statistiku.

Trenutno je razvijen sustav elektroničkog prikupljanja podataka za slijedeće e-obrasce:

Mjesečni statistički e-obrazac IND-1/KPS/M za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama je elektronički obrazac u sustavu za elektroničko prikupljanje podataka uključujući njegov dodatni e-obrazac IND-1/KPS/M/30.11 za iskazivanje podataka za brodogradnju.

Mjesečni statistički e-obrazac IND-2/KPS/M za iskazivanje podataka o prihodu od prometa i primljenim novim narudžbama, je prvi elektronički obrazac koji je Državni zavod za statistiku odabrao u okviru razvijanja sustava za elektroničko prikupljanje podataka.

Mjesečni statistički e-obrazac IND-3/KPS/M za iskazivanje podataka o cijenama industrijskih proizvođača je elektronički obrazac u sustavu za elektroničko prikupljanje podataka.

Godišnji statistički e-obrazac IND-21/PRODCOM/G za iskazivanje podataka o industrijskoj proizvodnji je elektronički obrazac u sustavu elektroničkog prikupljanja podataka uključujući njegov dodatni e-obrazac IND-21/PRODCOM/G/30.11 za iskazivanje podataka za brodogradnju.

Godišnji statistički e-obrazac IND-21/REPRO/G za iskazivanje podataka o utrošku sirovina materijala i energenata u industriji.

Molimo Vas da se prijavite kako biste bili u mogućnosti elektronički ispuniti i dostaviti svoje podatke putem dostupnih e-obrazaca.

Sve upite vezane za ovaj sustav elektroničkog prikupljanja podataka možete uputiti jednoj od osoba za kontakt navedenih u Informacijama.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj suradnji u dostavljanju podataka preko sustava elektroničkih istraživanja na e-obrascima.

Prijava