Publikacije


  Prvi rezultati

  Priopćenja i Stat. izvješća

  Kalendar i Program publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   - Robna razmjena s
     inozemstvom

   - Turizam
   - Zaposlenost i plaće
   - Cijene
   - Strukturne poslovne statistike
   - Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   - Popis stanovništva 2011
     prvi rezultati

   - Popis poljoprivrede 2003.
   - Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za novinare

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Obavijesti i zapošljavanje

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – europski stat. sistem

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

 

Popis stanovništva 2001.


STANOVNIŠTVO
PO NASELJIMA
1. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, PO NASELJIMA
2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7, 8, 10, 13, 14, 18, 19.
PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
1. KONTINGENTI STANOVNIŠTVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
2. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-4, 6-10, 12-15, 17.
3. STANOVNICI DRUGIH NASELJA (DRŽAVA) PRISUTNI U NASELJU POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU PRISUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 8 i 10.
4. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, A NEPISMENI I PREMA STAROSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
6. STANOVNIŠTVO PREMA POHAĐANJU ŠKOLE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-14.
7. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
8. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7-10.
9. POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-6, 10, 11.
10. DNEVNI I TJEDNI MIGRANTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1, 5-11, 12, 16-22.
11. STANOVNIŠTVO PREMA DRŽAVLJANSTVU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
13. STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
15. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I UZROKU INVALIDNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
16. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I FIZIČKOJ POKRETLJIVOSTI INVALIDNIH OSOBA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
17. INVALIDNE OSOBE PREMA UZROKU INVALIDNOSTI, SPOLU I FIZIČKOJ POKRETLJIVOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
18. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U cilju zaštite osobnih podataka tablica nije izrađena na razini grada/općine, dostupna je na razini županije pod rednim brojem 13.
19. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU I BRAČNOM STANJU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
20. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU I RAZINI ZAVRŠENE ŠKOLE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
22. ŽENSKO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I BROJU ŽIVOROĐENE DJECE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
23. STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-13.
24. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U većem broju gradova/općina frekvencije pojave su male te tablica u većem dijelu nema pojave i ne objavljuje se na toj razini. Dostupna je na razini županije pod rednim brojem 14.
25. ZAPOSLENI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, PO STAROSTI, SPOLU I POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-9.
26. NEZAPOSLENI I NEAKTIVNI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, STAROSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
U većem broju gradova/općina frekvencije pojave su male te tablica u većem dijelu nema pojave i ne objavljuje se na toj razini. Dostupna je na razini županije pod rednim brojem 12.
27. ZAPOSLENI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, DJELATNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-9 te je dodan red "Na radu u inozemstvu".
28. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO ZANIMANJU I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 3-10, 13, 14.
29. ZAPOSLENI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, UOBIČAJENOM RADNOM VREMENU I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-9.
PO ŽUPANIJAMA
1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, AKTIVNOSTI I MJESTU STANOVANJA 31. OŽUJKA 2000., PO ŽUPANIJAMA
Dodan je red "Rođeni nakon 31. 03. 2000., a vrijednosti u redu "0", ispod "Nepoznatog mjesta stanovanja", izbrisane su.
2. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, VRSTI KUĆANSTVA I POLOŽAJU UNUTAR KUĆANSTVA I OBITELJI, PO ŽUPANIJAMA
3. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA, SPOLU I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
4. DOSELJENO STANOVNIŠTVO U ŽUPANIJU STANOVANJA PREMA PODRUČJU ODAKLE SE DOSELILO, SPOLU I VREMENU DOSELJENJA, PO ŽUPANIJAMA
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenjen sadržaj tabele.
6. STANOVNIŠTVO PREMA IZVORIMA PRIHODA, SPOLU I AKTIVNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-11, 14, 15.
7. POVRATNICI S RADA U INOZEMSTVU PREMA ZEMLJI RADA, STAROSTI, SPOLU I AKTIVNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 7-9, 12, 13.
8. OSOBE NA RADU U INOZEMSTVU I ČLANOVI OBITELJI KOJI S NJIMA BORAVE, PREMA ZEMLJI RADA/BORAVKA, TRAJANJU RADA/BORAVKA I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-15.
9. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA STAROSTI, SPOLU, VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 3-11, 13-16 i 18.
10. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI - DETALJNA KLASIFIKACIJA, PO ŽUPANIJAMA
11. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, KOJE POHAĐA ŠKOLU, PO STAROSTI I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-14.
12. NEZAPOSLENI I NEAKTIVNI PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI, STAROSTI I SPOLU, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 2, 3, 7, 8.
13. STANOVNIŠTVO PREMA PREBIVALIŠTU ZA VRIJEME POPISA 1991. I NARODNOSTI, PO ŽUPANIJAMA
14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA
REPUBLIKA HRVATSKA
1. UKUPAN BROJ STANOVNIKA PREMA STAROSTI, SPOLU, VRSTI KUĆANSTVA I POLOŽAJU UNUTAR KUĆANSTVA I OBITELJI
2. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I BRAČNOJ ZAJEDNICI
Izmijenjen sadržaj tabele.
3. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, VELIČINI PRIVATNIH KUĆANSTAVA, TIPU KUĆANSTVA I OBITELJI
4. ZAPOSLENO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU I ZANIMANJU
Izmijenili su se podaci u stupcima 2, 4-8, 10-12.
5. ZAPOSLENO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, UOBIČAJENOM RADNOM VREMENU I TJEDNI SATI RADA
6. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, EKONOMSKOJ AKTIVNOSTI I POLOŽAJU U ZAPOSLENJU
Izmijenili su se podaci u stupcima 4-6, 9, 10, 13 te je dodan novi stupac, 15. 
7. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA KOJE ŽIVI U PRIVATNIM KUĆANSTVIMA PREMA STAROSTI, SPOLU, AKTIVNOSTI I POLOŽAJU U OBITELJSKIM KUĆANSTVIMA
8. ŽENSKO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I AKTIVNOSTI NAJMLAĐEG DJETETA
9. ZAPOSLENE OSOBE STARE 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, DJELATNOSTI I NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI
Izmijenjeni su podaci po djelatnostima u stupcima 1-14.
10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, AKTIVNOSTI, ZANIMANJU, SPOLU I NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI
Izmijenjeni su podaci po zanimanjima u stupcima 1-14.
11. ZAPOSLENE OSOBE STARE 15 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, UOBIČAJENOM VREMENU RADA I ODJELJCIMA DJELATNOSTI
Izmijenili su se podaci u stupcima 2-4, 6 i 7.
12. UKUPNO STANOVNIŠTVO PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI, SPOLU I STAROSTI
 
KUĆANSTVA I OBITELJI
PO NASELJIMA
1. KUĆANSTVA PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 12 i 14.
PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
1. KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
2. KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA I OSNOVI KORIŠTENJA STANA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
3. KUĆANSTVA PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA PO OSNOVI KORIŠTENJA STANA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 12 i 14.
4. KUĆANSTVA PREMA VELIČINI, TIPU I BROJU ČLANOVA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
5. KUĆANSTVA PREMA UKUPNOJ RASPOLOŽIVOJ POVRŠINI ZEMLJIŠTA, PREMA VRSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I UKUPAN BROJ STOKE, PERADI I KOŠNICA PČELA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Promijenili su se neki podaci za kućanstva u kategorijama: bez zemlje, do 0,10 ha i od 0.11 ha do 10,00 ha.
PO ŽUPANIJAMA
1. OBITELJI S DJECOM PREMA TIPU OBITELJI I BROJU DJECE PREMA STAROSTI, PO ŽUPANIJAMA
Izmijenili su se podaci u stupcima 1 i 2.
REPUBLIKA HRVATSKA
1. OBITELJI S DJECOM PREMA TIPU, UKUPNOM BROJU DJECE I BROJU DJECE KOJA SE ŠKOLUJU
Izmijenili su se podaci u stupcima 1-10.
 
STAMBENE JEDINICE
1. STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
2. STAMBENE JEDINICE PREMA BROJU KUĆANSTAVA, ČLANOVA KUĆANSTAVA I UKUPNOM BROJU OSOBA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenjeni su podaci o broju članova kućanstva i ukupnom broju osoba u stupcima 3, 7, 8, 10, 13, 14, 16 i 17 te broj stambenih jedinica u stupcu 15.
3. NASTANJENI STANOVI PREMA BROJU SOBA I VLASNIŠTVU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
4. NASTANJENI STANOVI PREMA POMOĆNIM PROSTORIJAMA I INSTALACIJAMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
Izmijenjeni su podaci o ukupnom broju osoba u svim stupcima te podaci o broju stanova s pojedinim kombinacijama pomoćnih prostorija u stupcima 9-13.
5. STANOVI ZA ODMOR PREMA BROJU SOBA I VRSTI ZGRADE, PO ŽUPANIJAMA
6. NASTANJENI STANOVI PREMA GODINI IZGRADNJE, VRSTI ZGRADE I BROJU KUĆANSTAVA U STANU
Izmijenjeni su podaci o broju članova kućanstva i ukupnom broju osoba u stupcima 13 i 14 te u redovima 12 i 13.