DRŽAVNI ZAVOD
ZA STATISTIKU


CARINSKA
UPRAVA


REPUBLIKA HRVATSKA

English

Sadržaj

Internetska stranica za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU).

Na ovim stranicama dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice te Obrazac za prijavu u Intrastat. Dostupni dokumenti ažurirat će se u skladu s nastalim promjenama.


Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava Republike Hrvatske ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CURH-a. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.


Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2015. za primitke iznosi 1 800 000 kuna, a za otpreme 1 000 000 kuna.
 


Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)


Nacionalna zakonska osnova


Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

Izvještajne jedinice mogu dostaviti Intrastat obrazac u carinski Intrastat sustav jedino u obliku elektroničke XML poruke. XML format Intrastat obrasca izvještajna jedinica može generirati iz:

  1. Excel Intrastat obrasca
    Za izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka napravljen je excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno. Nakon popunjavanja, iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca.
  2.  
  3. Korisničke aplikacije
    Izvještajna jedinica može za izradu i slanje Intrastat obrasca koristiti vlastitu aplikaciju. Sve korisničke aplikacije moraju podržavati definiranu strukturu polja Intrastat obrasca, formalne kontrole polja Intrastat obrasca i zadanu XML shemu kod generiranja XML formata Intrastat obrasca.

    Tehničke upute za izvještajne jedinice Intrastat sustava i dokumentacija potrebna za razvoj korisničkih Intrastat aplikacija:
  4.  

XML Intrastat obrazac dostavlja se elektronički putem G2B servisa Carinske uprave.

G2B servis služi za razmjenu elektroničkih dokumenata između gospodarstvenika i informacijskog sustava Carinske uprave. Tehnološki je realiziran kao web servis i kao komunikacijski kanal koristi Internet.

Za elektroničku dostavu Intrastat obrasca putem G2B servisa izvještajne jedinice moraju osigurati potrebnu programsku i tehničku podršku.

Tehničke upute za pristup i korištenje G2B servisa dostupne su na internetskoj stranici: http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx .

Tehničke informacije vezane uz Intrastat izvještavanje i podršku u testiranju (dostava
testnih Intrastat obrazaca) izvještajne jedinice mogu dobiti u Carinskoj upravi, telefonom
na broj (042) 234-255 ili mogu svoje upite poslati elektroničkom poštom na adresu Intrastat.helpdesk@carina.hr

Prijava usluge Intrastat u G2B servis Carinske uprave
Za testiranje
Za prijavu usluge Intrastat za testiranje u svrhu korištenja G2B servisa, na internetskoj stranici Carinske uprave treba izabrati žutu ikonu „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za testiranje usluga e-Carine“, te označiti uslugu Intrastat.

Ako je tvrtka već ranije u testnoj okolini, testirala korištenjem G2B servisa neku uslugu e-Carine (npr. uslugu NCTS), potrebno je aplikacijom za administriranje dodati uslugu Intrastat (žuta ikona „Administracija korisnika usluga e-Carine“).

Za produkciju
Za prijavu usluge Intrastat za produkciju (redovni rad) u svrhu korištenja G2B servisa, na internetskoj stranici Carinske uprave treba izabrati plavu ikonu „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za testiranje usluga e-Carine“, te označiti uslugu Intrastat.

Ako je tvrtka već ranije u produkcijskoj okolini koristila neku uslugu e-Carine (npr. uslugu NCTS), potrebno je aplikacijom za administriranje dodati uslugu Intrastat (plava ikona „Administracija korisnika usluga e-Carine“).

Ukoliko se i nadalje pojavljuju problemi kod prijave usluge Intrastat, molimo
kontaktirajte helpdesk Intrastat istraživanja na telefon (042) 234-255 ili na
e-mail adresu intrastat.helpdesk@carina.hr

Probne Intrastat obrasce izvještajne jedinice mogu testirati u predprodukcijskoj okolini Intrastat aplikacije.

Intrastat obrazac


Šifrarnici  Excel datoteka (u MS Excel formatu)


Rječnik pojmova


Kontakt

  Metodološka i tehnička pitanja  NOVO!


Arhiva

Otvori/zatvori arhivu

Linkovi

Copyright © 2006 Republic of Croatia - Croatian Bureau of Statistics