DRŽAVNI ZAVOD
ZA STATISTIKU


CARINSKA
UPRAVA


REPUBLIKA HRVATSKA

English

Sadržaj

Internetska stranica za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU).

Na ovim stranicama dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice te Obrazac za prijavu u Intrastat. Dostupni dokumenti ažurirat će se u skladu s nastalim promjenama.

 

Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava Republike Hrvatske ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CURH-a. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.

 

Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2016. za primitke iznosi 1 800 000 kuna, a za otpreme 900 000 kuna.


Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja, ukoliko prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u Intrastat sustav i podnositi izvješća za Intrastat istraživanje. Izvješća se podnose za oba toka.

Napominjemo da se svim izvještajnim jedinicama koje se bave poslovima oplemenjivanja pored postojeće obveze izvještavanja (primitak ili otprema) dodaje i drugi tok (otprema ili primitak), bez obzira da li vrijednost tog drugog toka prelazi utvrđenu vrijednost praga uključivanja za taj tok.
 

Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)


Nacionalna zakonska osnova


Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

Izvještajne jedinice mogu dostaviti Intrastat obrazac u carinski Intrastat sustav jedino u obliku elektroničke XML poruke. XML format Intrastat obrasca izvještajna jedinica može generirati iz:

  1. Excel Intrastat obrasca
    Za izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka napravljen je excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno. Nakon popunjavanja, iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca.
  2.  
  3. Korisničke aplikacije
    Izvještajna jedinica može za izradu i slanje Intrastat obrasca koristiti vlastitu aplikaciju. Sve korisničke aplikacije moraju podržavati definiranu strukturu polja Intrastat obrasca, formalne kontrole polja Intrastat obrasca i zadanu XML shemu kod generiranja XML formata Intrastat obrasca.

    Tehničke upute za izvještajne jedinice Intrastat sustava i dokumentacija potrebna za razvoj korisničkih Intrastat aplikacija:
  4.  

XML Intrastat obrazac dostavlja se elektronički putem G2B servisa Carinske uprave.

G2B servis služi za razmjenu elektroničkih dokumenata između gospodarstvenika i informacijskog sustava Carinske uprave. Tehnološki je realiziran kao web servis i kao komunikacijski kanal koristi Internet.

Za elektroničku dostavu Intrastat obrasca putem G2B servisa izvještajne jedinice moraju osigurati potrebnu programsku i tehničku podršku.

Tehničke upute za pristup i korištenje G2B servisa dostupne su na internetskoj stranici: http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx .

Tehničke informacije vezane uz Intrastat izvještavanje i podršku u testiranju (dostava testnih Intrastat obrazaca) izvještajne jedinice mogu dobiti u Carinskoj upravi, telefonom na broj
(042) 234-255 ili mogu svoje upite poslati elektroničkom poštom na adresu
Intrastat.helpdesk@carina.hr

Prijava usluge Intrastat u G2B servis Carinske uprave
Za testiranje
Za prijavu usluge Intrastat za testiranje u svrhu korištenja G2B servisa, na internetskoj stranici Carinske uprave treba izabrati žutu ikonu „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za testiranje usluga e-Carine“, te označiti uslugu Intrastat.

Ako je tvrtka već ranije u testnoj okolini, testirala korištenjem G2B servisa neku uslugu e-Carine (npr. uslugu NCTS), potrebno je aplikacijom za administriranje dodati uslugu Intrastat (žuta ikona „Administracija korisnika usluga e-Carine“).

Za produkciju
Za prijavu usluge Intrastat za produkciju (redovni rad) u svrhu korištenja G2B servisa, na internetskoj stranici Carinske uprave treba izabrati plavu ikonu „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za testiranje usluga e-Carine“, te označiti uslugu Intrastat.

Ako je tvrtka već ranije u produkcijskoj okolini koristila neku uslugu e-Carine (npr. uslugu NCTS), potrebno je aplikacijom za administriranje dodati uslugu Intrastat (plava ikona „Administracija korisnika usluga e-Carine“).

Ukoliko se i nadalje pojavljuju problemi kod prijave usluge Intrastat, molimo kontaktirajte helpdesk Intrastat istraživanja na telefon (042) 234-255 ili na
e-mail adresu intrastat.helpdesk@carina.hr

Probne Intrastat obrasce izvještajne jedinice mogu testirati u predprodukcijskoj okolini Intrastat aplikacije.

Intrastat obrazac


Šifrarnici  Excel datoteka (u MS Excel formatu)


Kontakt

  Metodološka i tehnička pitanja 


Arhiva

Otvori/zatvori arhivu

Linkovi

Copyright © 2006 Republic of Croatia - Croatian Bureau of Statistics