PC AXIS baze podataka


Šibensko-kninska županija - broj stanovnika po naseljima

Fusnote
Naselja:
DRNIŠ:
"Nastao iz stare općine Drniš. U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Skradin, a u 1921. u općini Unešić.

Naselja:
Bogatić (Drniš):
"Do 1991. iskazivano pod imenom Bogetić, a u međupopisnom razdoblju od 1991. do 2001. pod imenom Bargatić.

Naselja:
Brištane:
"U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u naselju Rupe, općina Skradin.

Naselja:
Drinovci:
"U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Nos Kalik.

Naselja:
Kadina Glavica:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Kanjane.

Naselja:
Kanjane:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Kadina Glavica.

Naselja:
Ključ:
"U 1857. iskazano pod imenom Slim.

Naselja:
Kričke:
"Sadrži podatke za bivša naselja Kričke Donje i Kričke Gornje od 1880. do 1910. i u 1948. te Kričke Srednje u 1948.

Naselja:
Lišnjak:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Trbounje, a u 1921. u naselju Koprno, općina Unešić.

Naselja:
Nos Kalik:
"U 1857. iskazano pod imenom Nos, a od 1869. do 1981. Nos-Kalik . U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Drinovci.

Naselja:
Trbounje:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Lišnjak.

Naselja:
KNIN:
"Nastao iz stare općine Knin. U 1869. i 1921. sadrži dio podataka općine Biskupija, a u 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan u općini Biskupija.

Naselja:
Kninsko Polje:
"U 1869. sadrži podatke za naselja Kovačić i Vrpolje, a u 1857. dio podataka za naselje Kovačić.

Naselja:
Kovačić:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Kninsko Polje, kao i dio podataka u 1857.

Naselja:
Ljubač:
"U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrbnik, općina Biskupija. Do 1961. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Polača:
"U 1970. formirano kao naselje spajanjem naselja Mala Polača, Turić i Velika Polača. Za ta bivša naselja sadrži podatke do 1971. U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Markovac, općina Biskupija.

Naselja:
Potkonje:
"U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrbnik, općina Biskupija.

Naselja:
Vrpolje (Knin):
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Kninsko Polje.

Naselja:
SKRADIN:
"Nastao iz stare općine Šibenik. U 1869. i 1921. sadrži dio podataka grada Drniša. U 1869. sadrži dio podataka općine Kistanje, a iste godine dio podataka sadržan je u općini Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.

Naselja:
Bićine:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin. Do 1991. iskazivano pod imenom Bičine.

Naselja:
Bratiškovci:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Gorice.

Naselja:
Bribir:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Krnjeuve, općina Kistanje.

Naselja:
Cicvare:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci, a u 1921. u naselju Međare. Do 1931. iskazivano je kao dio naselja.

Naselja:
Dubravice:
"Sadrži podatke za bivše naselje Čulišić koje se do 1931. iskazivalo kao samostalno naselje.

Naselja:
Gorice:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Bratiškovci. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Gračac:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin.

Naselja:
Ićevo:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Rupe.

Naselja:
Krković:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci.

Naselja:
Lađevci:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci. Kao naselje iskazuje se od 1900.

Naselja:
Međare:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci. U 1921. sadrži podatke za naselje Cicvare. Kao naselje iskazuje se od 1948.

Naselja:
Piramatovci:
"U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Međare, a u 1869. za naselja Cicvare, Krković i Lađevci.

Naselja:
Plastovo:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Velika Glava.

Naselja:
Rupe:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Ićevo, a u 1869. i 1921. dio podataka za naselja Bogatić i Brištane, općina Drniš.

Naselja:
Skradin:
"U 1869. sadrži podatke za naselja Bićine, Gračac, Skradsko Polje i Sonković.

Naselja:
Skradinsko Polje:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin.

Naselja:
Sonković:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin.

Naselja:
Vaćani:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Vačane, a od 1953. do 1991. pod imenom Vačani. U 1869. sadrži podatke za naselje Ždrapanj.

Naselja:
Velika Glava:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Plastovo.

Naselja:
Žažvić:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Ostrovica, općina Lišane Ostrovičke, Zadarska županija.

Naselja:
Ždrapanj:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Vačani.

Naselja:
ŠIBENIK:
"Nastao iz stare općine Šibenik. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka grada Vodice.

Naselja:
Bilice:
"U 1857. iskazano pod imenima Vrulja i Bilice, u 1869., 1880. i 1900. pod imenom Vrulje, a u 1890., 1910. i 1931 pod imenom Vrulje-Bilice.

Naselja:
Boraja:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Mravnica, a u 1857. i 1869. za naselja Podine i Vrsno.

Naselja:
Brnjica:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.

Naselja:
Brodarica:
"U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Krapanj. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krapanj. Do 1971. iskazivano kao dio naselja. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Bili Brig, a 1948. pod imenom Brodarica-Bili Brig.

Naselja:
Čvrljevo (Šibenik):
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate, kao i dio podataka u 1880.

Naselja:
Danilo:
"Do 1931. iskazivano pod imenom Danilo Kraljice, od 1948. do 1971. pod imenom Gornje Danilo, a u 1981. i 1991. pod imenom Danilo Gornje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Danilo Kraljice.

Naselja:
Danilo Biranj:
"U 1948. iskazano pod imenom Biranj.

Naselja:
Danilo Kraljice:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Danilo. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. Do 1971. iskazivano pod imenom Kraljice.

Naselja:
Dubrava Kod Šibenika:
"Do 1961. iskazivano pod imenom Dubrava.

Naselja:
Goriš:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.

Naselja:
Gradina:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.

Naselja:
Grebaštica:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Krapanj, kao i dio podataka u 1857.

Naselja:
Jadrtovac:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Krapanj.

Naselja:
Kaprije:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Žirje.

Naselja:
Konjevrate:
"U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Brnjica, Čvrljevo, Goriš, Gradina i Radonić, a u 1880. dio podataka za naselje Čvrljevo.

Naselja:
Krapanj:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Grebaštica, kao i dio podataka u 1857., a u 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Jadrtovac. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Žaborić i Brodarica. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Brodarica, a od 1857. do 1971. za naselje Žaborić.

Naselja:
Mravnica:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Boraja. Kao naselje iskazuje se od 1921.

Naselja:
Perković:
"U 1880. iskazano pod imenom Prković i Prkovo. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Slivno. Kao naselje iskazuje se od 1900.

Naselja:
Podine:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Boraja.

Naselja:
Radonić (Šibenik):
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.

Naselja:
Raslina:
"Do 1910. iskazivano pod imenom Rasline. U 1869. podaci su sadržani u naselju Zaton.

Naselja:
Sitno Donje:
"Do 1961. iskazivano pod imenom Sitno.

Naselja:
Slivno:
"U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Perković.

Naselja:
Šibenik:
"U 1981. povećano pripajanjem naselja Zablaće, za koje i sadrži podatke do 1971. U 1869. dio podataka (bivše naselje Zablaće) sadržan je u naselju Zlarin.

Naselja:
Vrpolje (Šibenik):
"Do 1948. iskazivano pod imenom Vrpolje, a od 1953. do 1971. Vrpolje
Primorsko.

Naselja:
Vrsno:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Boraja. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Zaton:
"U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Srima, općina Vodice, a u 1869. za naselje Raslina.

Naselja:
Zlarin:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Prvić Šepurine, općina Vodice, kao i dio podataka za naselje Šibenik (bivše naselje Zablaće).

Naselja:
Žaborić:
"U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Krapanj. Od 1857. do 1971. podaci sadržani u naselju Krapanj.

Naselja:
Žirje:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Kaprije.

Naselja:
VODICE:
"Nastao iz stare općine Šibenik. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u gradu Šibeniku. U 1869. sadrži dio podataka općine Stankovci u Zadarskoj županiji.

Naselja:
Čista Mala:
"U 1869. sadrži podatke za naselja Gaćelezi, Grabovci, Čista Velika i za naselje Velim, općina Stankovci, Zadarska županija. Do 1971. iskazivano pod imenom Mala Čista.

Naselja:
Čista Velika:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Čista Mala. Do 1971. iskazivano pod imenom Velika Čista.

Naselja:
Gaćelezi:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Čista Mala.

Naselja:
Grabovci:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Čista Mala. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Prvić Šepurine:
"U 1880. iskazano pod imenom Šipurina. U 1869. podaci su sadržani u naselju Zlarin, općina Šibenik.

Naselja:
Srima:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Zaton, općina Šibenik. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
BISKUPIJA:
"Nastala iz stare općine Knin. U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Knin, a u 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za grad Knin.

Naselja:
Markovac:
"U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Polača, općina Knin. Do 1890. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Orlić:
"U 1900. i 1910. iskazivano pod imenom Polje.

Naselja:
Vrbnik:
"U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Ljubač i Potkonje, općina Knin.

Naselja:
CIVLJANE:
"Nastala iz stare općine Knin.

Naselja:
ERVENIK:
"Nastala iz stare općine Knin.

Naselja:
Ervenik:
"Naselje Ervenik od 1857. do 1961. odvojeno je iskazivano pod imenima Donji Ervenik i Gornji Ervenik te za to razdoblje sadrži podatke za ta bivša naselja.

Naselja:
KIJEVO:
"Nastala iz stare općine Knin.

Naselja:
KISTANJE:
"Nastala iz starih općina Knin i Benkovac. U 1869. dio podataka sadržan je u gradu Skradin, a iste godine dio podataka sadržan je u općini Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.

Naselja:
Đevrske:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Zečevo.

Naselja:
Gošić:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Ostrovica, općina Lišane Ostrovičke, Zadarska županija.

Naselja:
Ivoševci:
"Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Rudele u Polju koje se do 1948. iskazivalo kao samostalno naselje.

Naselja:
Kakanj:
"Iskazuje se kao naselje od 1931., a za 1921. podaci su procijenjeni.

Naselja:
Kistanje:
"U 1981. povećano pripajanjem naselja Kistanje Selo. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1971.

Naselja:
Krnjeuve:
"Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Krnjevo. U 1869. podaci su sadržani u naselju Bribir, općina Skradin. Do 1890. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Parčić (Kistanje):
"U 2001. bez stanovnika.

Naselja:
Smrdelje:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Varivode.

Naselja:
Varivode:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Smrdelje.

Naselja:
Zečevo:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Đevrske. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
MURTER:
"Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Tisno.

Naselja:
Kornati:
"U 1880. i 1890. iskazivano pod imenom Krunarski Otok, u 1910. Kornate, u 1931. Kornat-Sali, a od 1948. nadalje Kornati. U 1857., 1869., 1921., 1948., 1953., 1971. i 1981. bez stanovnika.

Naselja:
Murter:
"U 1869. podaci su sadržani u naselju Betina, općina Tisno.

Naselja:
PIROVAC:
"Nastala iz stare općine Šibenik. U 1857., 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u općini Stankovci u Zadarskoj županiji.

Naselja:
Kašić:
"Od 1948. do 1991. iskazivano pod imenom Kašić Banjevački. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Banjevci, općina Stankovci, Zadarska županija. Kao naselje iskazano u 1900., 1910. i od 1948. nadalje.

Naselja:
Pirovac:
"Do 1921. iskazivano pod imenom Zlosela. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Putičanje.

Naselja:
Putičanje:
"U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Pirovac.

Naselja:
PRIMOŠTEN:
"Nastala iz stare općine Šibenik. U 1857., 1869., 1921., 1931. i 1948. sadrži dio podataka općine Rogoznica, u kojoj je istih godina sadržan i dio podataka općine Primošten.

Naselja:
Kruševo:
"U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Primošten. Kao naselje iskazuje se od 1948.

Naselja:
Ložnice (Primošten):
"U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Ložnice, općina Rogoznica. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Rogoznica, općina Rogoznica, a dio podataka u istom razdoblju i u 1948. u naselju Primošten. Od 1880. do 1910. i od 1953. do 1991. podaci su sadržani u naselju Ložnice, općina Rogoznica, kao i dio podataka u 1948.

Naselja:
Primošten:
"U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Kruševo i Široke, u 1857., 1869., 1921. i 1931. za naselja Vadalj i Vezac te dio podataka za naselje Ložnice, općina Primošten, i za naselje Ložnice, općina Rogoznica, u 1857., 1869. i od 1921. do 1948. te za naselje Primošten Burnji u 1857., 1869., 1921. i dio podataka u 1931.

Naselja:
Primošten Burnji:
"Naziv Primošten Burnji iskazan je prvi put u popisu 1948. kao naziv za Mjesni narodni odbor, a od 1953. kao naselje. Podaci za razdoblje prije 1948. odnose se na pripadajuće dijelove naselja. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Primošten, kao i dio podataka u 1931.

Naselja:
Široke:
"U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Primošten. U 1880. i 1890. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Vadalj:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Primošten. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Vezac:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Primošten. U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Vezac Donji. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
PROMINA:
"Nastala iz stare općine Drniš.

Naselja:
Bobodol:
"U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Matase.

Naselja:
Bogatić (Promina):
"Od 1857. do 1910. iskazano pod imenom Bogetić, u 1921. i 1931. Bogatiće, a od 1948. nadalje Bogatić.

Naselja:
Ljubotić:
"U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Matase.

Naselja:
Matase:
"U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bobodol i Ljubotić.

Naselja:
Oklaj:
"U 1981. povećano pripajanjem naselja Kula koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.

Naselja:
Razvođe:
"Do 1931. iskazivano pod imenom Razvađe. Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Razvađe Donje i Razvađe Gornje koja su tih godina bila odvojeno iskazana.

Naselja:
ROGOZNICA:
"Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u 1857. i 1869. sadrži dio podataka općine Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U 1857., 1869., 1921., 1931. i 1948. dio podataka sadržan je u općini Primošten, za koju tih godina i sadrži dio podataka.

Naselja:
Dvornica:
"U 1857. podaci su sadržani u naselju Sapina Doca, a u 1869., 1921. i 1931. u naselju Sevid, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija. Kao naselje iskazuje se od 1948.

Naselja:
Jarebinjak:
"U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Rogoznica, kao i dio podataka u 1880. i 1931. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Ložnice (Rogoznica):
"Od 1953. do 1971. iskazivano pod imenom Donje Ložnice. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Rogoznica, a dio podataka u istom razdoblju i u 1948. sadržan je u naselju Primošten, općina Primošten. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. smanjeno izdvajanjem istoimenog naselja Ložnice u općini Primošten. Od 1880. do 1910. i od 1953. do 1991. sadrži podatke naselja Ložnice, općina Primošten, kao i dio podataka u 1948.

Naselja:
Oglavci:
"Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Oglavke. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rogoznica. Kao naselje iskazuje se od 1948.

Naselja:
Podglavica:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rogoznica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Podorljak:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sapina Doca.

Naselja:
Ražanj:
"U 1857. podaci su sadržani u naselju Sapina Doca, a u 1869., 1921. i 1931. u naselju Sevid, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija.

Naselja:
Rogoznica:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Ložnice, općina Rogoznica, i za naselje Ložnice, općina Primošten, za naselja Oglavci, Podglavica i Zečevo Rogozničko, a u 1857., 1869. i 1921. za naselje Jarebinjak te dio podataka u 1880. i 1931. za isto naselje.

Naselja:
Sapina Doca:
"U 1857., 1869. i 1931. iskazivano pod imenom Račice. U 1857. sadrži podatke za naselja Ražanj, Dvornica i za naselje Sevid, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija, u 1869. za naselje Rastovac, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. za naselje Podorljak.

Naselja:
Zečevo Rogozničko:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Zečevo. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rogoznica.

Naselja:
RUŽIĆ:
"Nastala iz stare općine Drniš.

Naselja:
Baljci:
"Do 1910. iskazivano pod imenom Baljke.

Naselja:
Kljake:
"U 1890. iskazano pod imenom Kljaci.

Naselja:
Mirlović Polje:
"Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Mirilović u Polju, a u 1931. Mirilović-Polje.

Naselja:
TISNO:
"Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869. sadrži dio podataka općine Murter.

Naselja:
Betina:
"U 1869. sadrži podatke za naselje Murter, općina Murter.

Naselja:
Dazlina:
"Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Dazline. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tisno.

Naselja:
Dubrava kod Tisna:
"Do 1961. iskazivano pod imenom Dubrava, u 1971. i 1981. pod imenom Dubrava kod Tijesnoga, a 1991. Dubrava kod Tisnoga. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tisno. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.

Naselja:
Tisno:
"U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Dazlina i Dubrava kod Tisnoga. Do 1981. iskazivano pod imenom Tijesno, a u 1991. Tisno.

Naselja:
UNEŠIĆ:
"Nastala iz stare općine Drniš. U 1921. sadrži dio podataka grada Drniša.

Naselja:
Cera:
"U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Nevest.

Naselja:
Donje Planjane:
"Naselja Donje Planjane i Gornje Planjane iskazuju se od 1953. Do 1948. iskazivano je naselje pod imenom Planjane. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1948.

Naselja:
Donje Vinovo:
"Do 1931. iskazivano pod imenom Vinovo.

Naselja:
Gornje Planjane:
"Naselja Donje Planjane i Gornje Planjane iskazuju se od 1953. Do 1948. iskazivano je bivše naselje pod imenom Planjane za koje su podaci sadržani u naselju Donje Planjane.

Naselja:
Gornje Vinovo:
"Do 1921. iskazivano pod imenom Vinovo.

Naselja:
Koprno:
"Do 1910. iskazivano pod imenom Kopreno. U 1869. podaci su sadržani u naselju Ljubostinje. U 1921. sadrži podatke za naselja Lišnjak, općina Drniš i Ljubostinje.

Naselja:
Ljubostinje:
"Od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Ljuboštine. U 1869. sadrži podatke za naselje Koprno, a u 1921. podaci su sadržani u naselju Koprno.

Naselja:
Mirlović Zagora:
"Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Mirilović u Zagorju, Mirilović-Zagora u 1931.

Naselja:
Nevest:
"U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Cera.