PC AXIS baze podataka


Grad Zagreb - broj stanovnika po naseljima

Fusnote
Naselja:
GRAD ZAGREB:
"Nastao iz stare općine Grad Zagreb.

Naselja:
Adamovec:
"Sadrži podatke za bivše naselje Adamovec Donji u 1948. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Belovar, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961.

Naselja:
Havidić Selo:
"U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Havidić, a od 1880. do 1971. pod imenom Havidić-Selo.

Naselja:
Hrašće Turopoljsko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Hrašće. U 1880. i 1890. ovo naselje odvojeno je iskazano u bivšim općinama Odra i Velika Gorica, a ovdje su podaci iskazani. U 1991. nenaseljeni dio područja naselja pripojen je naselju Veliko Polje.

Naselja:
Hrvatski Leskovac:
"Iskazivano pod imenom Leskovac do 1900., Stupnički Leskovac 1910. i 1921. te Hrvatski Leskovac od 1931. nadalje. Do 1931. iskazivano kao dio naselja. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Demerje.

Naselja:
Belovar:
"Do 1880. i od 1991. nadalje iskazuje se pod imenom Belovar, a od 1890. do 1981. Belovar-Moravče. U 1991. povećano pripajanjem dijelova područja naselja Adamovec i Lužan, u kojima je sadržan dio podataka od 1857. do 1961., te dijela područja naselja Žerjavinec, u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1971.

Naselja:
Botinec:
"Do 1900. i od 1991. nadalje iskazivano pod imenom Botinec, a od 1910. do 1981. pod imenom Botinec Stupnički. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zagreb. Za taj dio sadrži podatke od 1857. do 1981.

Naselja:
Brezovica:
"Iskazuje se kao naselje od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Zadvorsko. Podaci u 1953. i 1961. sadržani su u naselju Goli Breg, a 1971. u naselju Zadvorsko.

Naselja:
Buzin:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zagreb te nenaseljenog dijela područja naselja u novo naselje Veliko Polje. Za dio pripojen naselju Zagreb sadrži podatke od 1857. do 1981.

Naselja:
Demerje:
"Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Hrvatski Leskovac.

Naselja:
Dobrodol:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Markovo Polje, za koje sadrži dio podataka od 1890. do 1961.

Naselja:
Donji Čehi:
"Naselja Donji Čehi i Gornji Čehi 1910. i 1921. iskazana su zajedno pod imenom Čehi. Za to bivše naselje u navedenim godinama podaci su iskazani u naselju Gornji Čehi. U 1991. ovom naselju pripojen je nenaseljeni dio područja naselja Klara koje je prestalo postojati (preostali dio područja naselja pripojen je naselju Zagreb, u kojem su za to bivše naselje i sadržani podaci).

Naselja:
Donji Dragonožec:
"Naselja Donji Dragonožec i Gornji Dragonožec iskazuju se od 1948. Od 1857. do 1880. i od 1900. do 1931. iskazivano je naselje Dragonožec. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Donji Dragonožec. U 1890. sadrži podatke za bivše naselje Dragonožec Donji.

Naselja:
Donji Trpuci:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Cuceki.

Naselja:
Drežnik Brezovički:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Drežnik.

Naselja:
Gajec:
"Do 1981. iskazivano pod imenom Gajci.

Naselja:
Glavnica Donja:
"Od 1869. do 1890. naselja Glavnica Donja i Glavnica Gornja iskazivana su kao jedno naselje pod imenom Glavnica. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju. Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Donja Glavnica.

Naselja:
Glavnica Gornja:
"Od 1869. do 1890. naselja Glavnica Donja i Glavnica Gornja iskazivana su kao jedno naselje pod imenom Glavnica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Glavnica Donja. Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Gornja Glavnica.

Naselja:
Glavničica:
"U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Šašinovec, u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1971.

Naselja:
Goli Breg:
"U 1971. smanjeno za bivši dio naselja Brezovica koji je pripojen naselju Zadvorsko, a 1991. izdvojen u samostalno naselje pod istim imenom. Za taj bivši dio sadrži podatke u 1953. i 1961.

Naselja:
Gornji Čehi:
"Vidi napomenu kod naselja Donji Čehi. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zagreb, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961. U 1910. i 1921. sadrži podatke za bivše naselje Čehi.

Naselja:
Gornji Dragonožec:
"Iskazuje se kao naselje od 1948. Naselja Donji Dragonožec i Gornji Dragonožec iskazuju se od 1948. Od 1857. do 1880. i od 1900. do 1931. iskazivano je naselje Dragonožec. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Donji Dragonožec. U 1890. sadrži podatke za bivše naselje Dragonožec Donji.

Naselja:
Gornji Trpuci:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Mački.

Naselja:
Ivanja Reka:
"Do 1981. iskazivano u općini Dugo Selo. U 1988. (NN, br. 27/88.) pripojeno bivšoj općini Pešćenica.

Naselja:
Kašina:
"U 1857. sadrži podatke za bivša naselja Kašina Doljnja i Kašina Gornja koja su te godine bila odvojeno iskazana.

Naselja:
Kašinska Sopnica:
"Do 1975. iskazivano pod imenom Sopnica (NN, br. 2/75.), a do 1981. Sopnica Kašinska.

Naselja:
Kupinečki Kraljevec:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Kraljevec, a od 1910. do 1981. Kraljevec Kupinečki.

Naselja:
Lučko:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zagreb, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.

Naselja:
Lužan:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Belovar, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961.

Naselja:
Markovo Polje:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vugrovec Donji. Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Dobrodol, u kojem je sadržan dio podataka od 1890. do 1961.

Naselja:
Moravče:
"Sadrži podatke za bivše naselje Crkvena Ves od 1857. do 1931. koje je u tom razdoblju bilo odvojeno iskazivano.

Naselja:
Odranski Obrež:
"Iskazano pod imenom Obrež Zaprudski 1857., Obrež od 1869. do 1900., Obrež Odranski od 1910. do 1948. i Obrež od 1953. do 1981.

Naselja:
Planina Donja:
"Iskazuje se od 1991. kad je nastalo podjelom naselja Planina na naselja Planina Donja i Planina Gornja. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1961.

Naselja:
Planina Gornja:
"Iskazuje se od 1991. kad je nastalo podjelom naselja Planina. Vidi napomenu kod naselja Planina Donja.

Naselja:
Popovec:
"Do 1900. i od 1991. nadalje iskazuje se pod imenom Popovec, od 1910. do 1948. pod imenom Popovec Vugrovečki, a od 1953. do 1981. pod imenom Popovec Šašinovečki. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Soblinec.

Naselja:
Sesvete:
"U 1991. povećano pripajanjem naselja Brestje, Gajišće, Jelkovec, Kobiljak Sesvetski, Kraljevec Sesvetski, Novaki Kraljevečki, Sela Sesvetska, Selnica Sesvetska i Sopnica Sesvetska. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1981.

Naselja:
Soblinec:
"Iskazuje se kao naselje od 1991. kad je nastalo izdvajanjem istoimenog dijela iz naselja Žerjavinec i dijela područja naselja Šašinovec, u kojem je sadržan dio podataka u 1857. i od 1890. do 1971. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Popovec.

Naselja:
Strmec:
"Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Strmec Odranski.

Naselja:
Šašinovec:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja koji su pripojeni naseljima Glavničica, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971., i Soblinec, za koje sadrži dio podataka u 1857. i od 1890. do 1971. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka naselja Žerjavinec.

Naselja:
Žerjavinec:
"U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Šašinovec, a 1880. u naselju Vugrovec Donji. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Belovar, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971. U 1991. također smanjeno izdvajanjem dijela naselja u novo naselje Soblinec.

Naselja:
Hudi Bitek:
"U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Zadvorsko, u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1971.

Naselja:
Vuger Selo:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Slatina, a od 1910. do 1971. pod imenom Vuger-Selo.

Naselja:
Vugrovec Donji:
"Iskazuje se kao naselje od 1991. kad je nastalo podjelom naselja Vugrovec na naselja Vugrovec Donji i Vugrovec Gornji. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Markovo Polje, a 1880. dio podataka za naselje Žerjavinec.

Naselja:
Vugrovec Gornji:
"Iskazuje se kao naselje od 1991. kad je nastalo podjelom naselja Vugrovec. Vidi napomenu kod naselja Vugrovec Donji.

Naselja:
Zadvorsko:
"U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Hudi Bitek, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971., te nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Zagreb. U 1971. povećano za dio područja naselja Goli Breg (bivši dio naselja Brezovica), a 1991. smanjeno za taj dio naselja koji je postao samostalno naselje pod imenom Brezovica. U 1971. sadrži podatke za taj bivši dio naselja.

Naselja:
Zagreb:
"Naselje Zagreb povećano je 1981. pripajanjem naselja Branovec, Čučerje, Čugovec, Dankovec, Degidovec, Granešina, Jalševec, Medvedski Breg, Miroševec, Novaki Granešinski, Novoselec Granešinski, Oporovec, Pionirski Grad, Podbrežje, Slanovec i Trstenik, koja su prestala postojati. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1971., osim za bivše naselje Pionirski Grad za koje sadrži podatke od 1953. do 1971. U 1991. naselje Zagreb također je povećano pripajanjem naselja Blato, Glogovec Zaprudski, Hrelići, Jakuševec, Klara, Otočec Zaprudski, Otok Zaprudski i Remetinec Stupnički. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1857. do 1981. Nenaseljeni dijelovi naselja Hrelići i Jakuševec pripojeni su naselju Veliko Polje, a naselja Klara naselju Donji Čehi. U 1991. naselje je povećano pripajanjem dijelova područja naselja Botinec i Buzin, u kojima je sadržan dio podataka od 1857. do 1981., dijela naselja Gornji Čehi, u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1961., dijela naselja Lučko, u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1971., i nenaseljenog dijela područja naselja Zadvorsko. Naselje Zagreb sadrži podatke i za bivša naselja Bačun, Bidrovec, Bijenik, Bizek, Bliznec, Borčec, Borongaj, Črnomerec, Čulinec, Dedići, Dešćevec, Dolec, Dolje, Dolje Podsusedsko, Donje Vrapče, Donji Bukovec, Donji Markuševec, Dubrava Markuševečka, Frateršćica, Goljak, Gorenci, Gornja Kustošija, Gornje Vrapče, Gornji Bukovec, Gornji Markuševec, Gornji Stenjevec, Gračani, Horvati, Jačkovina, Jagodišće, Jankomir, Jarek Podsusedski, Jarun, Kostanjek, Krvarići, Kustošija, Lašćina, Lisičina, Lukšići, Ljubljanica, Mikulići, Mlinovi, Opatovina, Perjavica, Petruševec, Podsused, Popovec, Prečko, Remete, Resnički Gaj, Resnik, Retkovec, Rudeš, Stenjevec, Šestine, Šestinski Kraljevec, Špansko, Štefanovec, Trnava, Trnava Resnička, Vidovec, Vrapče, Vukomerec i Žitnjak, koja su u pojedinim razdobljima bila iskazivana kao samostalna naselja.