Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za treće tromjesečje 2015.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za treće tromjesečje 2015., prema prvoj procjeni,
  realno je veći za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2014.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za studeni 2015. iznosila je 5 855 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za studeni 2015. iznosila je 8 185 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. u prosjeku su niže za 0,6%.
- u odnosu na prosinac 2014. u prosjeku su niže za 0,6%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za prosinac 2015. iznosi 17,9%.
 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do studenoga 2015.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do studenoga 2015.“, koje će biti objavljeno 8. veljače 2016. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- XI. 2014. I.- XI. 2015.

 Izvoz2)

72 109 411

80 554 467

       Zemlje članice EU-a2)

45 999 374

53 084 405

       Zemlje nečlanice EU-a

26 110 037

27 470 061

 Uvoz2)

120 938 962

128 953 352

       Zemlje članice EU-a2)

91 696 004

100 114 247

       Zemlje nečlanice EU-a

29 242 958

28 839 104

 Saldo robne razmjene

-48 829 551

-48 398 885

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

59,6

62,5
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja od siječnja 2014. do listopada 2015.
     Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za studeni 2015. bit će uključena u podatke od siječnja do
     studenoga 2015. koji će biti objavljeni 8. veljače 2016. u Priopćenju 4.2.1/11.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U PROSINCU 2015.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u prosincu 2015. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 4,8% veći u odnosu na prosinac 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na studeni 2015. bio je realno za 1,1% veći (desezonirani podaci).

II. Ukupan promet što su ga u prosincu 2015. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 7,8% veći u odnosu na prosinac 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na studeni 2015. bio je realno za 1,5% veći (desezonirani podaci).

        XII. 2015. 1)
  XI. 2015.
   XII. 2015. 2)
XII. 2014.
     XII 2015. 3)
  XI. 2015.
     XII. 2015. 3)
  XII. 2014.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

100,9

103,8 115,3

103,2

- realno

101,1

104,8 116,3

104,1

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

101,5

106,9 119,0

105,8

- realno

101,5

107,8 120,0

106,7

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

IV. – VI.
2014.
VII. – IX.
2014.
X. – XII.
2014.
I. – III.
2015.
IV. – VI.
2015.
VII. – IX.
2015.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 616

3 614

3 613

3 612

3 601

3 600

  Aktivno stanovništvo

1 878

1 939

1 899

1 883

1 896

1 927

    Zaposleni

1 567

1 635

1 552

1 543

1 602

1 629

    Nezaposleni

311

304

347

340

295

297

  Neaktivno stanovništvo

1 738

1 675

1 714

1 728

1 705

1 673

%

Stopa aktivnosti 51,9 53,7 52,6 52,1 52,7 53,5
Stopa zaposlenosti 43,3 45,2 43,0 42,7 44,5 45,3
Stopa nezaposlenosti 16,6 15,7 18,3 18,1 15,5 15,4
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 16,7 15,8 18,5 18,3 15,8 15,6

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 726 1 725 1 725 1 724 1 718 1 718
  Aktivno stanovništvo 1 005 1 036 1 027 1 014 1 015 1 029
    Zaposleni 852 878 841 831 859 881
    Nezaposleni 153 158 186 183 157 148
  Neaktivno stanovništvo 721 689 697 710 703 689

%

Stopa aktivnosti 58,2 60,1 59,6 58,8 59,1 59,9
Stopa zaposlenosti 49,4 50,9 48,8 48,2 50,0 51,3
Stopa nezaposlenosti 15,2 15,2 18,1 18,1 15,4 14,4
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,4 15,4 18,4 18,4 15,7 14,5

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 890 1 889 1 888 1 887 1 883 1 882
  Aktivno stanovništvo 873 903 872 869 881 898
    Zaposleni 715 756 711 712 743 749
    Nezaposleni 158 146 161 157 138 150
  Neaktivno stanovništvo 1 017 986 1 016 1 018 1 002 984

%

Stopa aktivnosti 46,2 47,8 46,2 46,1 46,8 47,7
Stopa zaposlenosti 37,8 40,0 37,6 37,8 39,5 39,8
Stopa nezaposlenosti 18,1 16,2 18,5 18,1 15,7 16,7
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 18,3 16,3 18,6 18,3 15,9 16,9

 

KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.


Živorođeni

39 566

Umrli

50 839

Prirodni prirast

-11 273

Sklopljeni brakovi

19 501

Razvedeni brakovi

6 570

Doseljeni iz inozemstva

10 638

Odseljeni u inozemstvo

20 858

Saldo migracije s inozemstvom

-10 220

Procjena broja stanovnika krajem 2014

4 225 316