Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2015.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2015., prema prvoj procjeni, realno je veći za 1,9%
  u odnosu na isto tromjesečje 2014.
- Prva procjena pokazuje da je bruto domaći proizvod u 2015. realno veći za 1,6% u odnosu na 2014.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za ožujak 2016. iznosila je 5 722 kune.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za ožujak 2016. iznosila je 7 825 kuna.

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u travnju 2016. u odnosu na ožujak 2016. u prosjeku su više za 0,1%.
- u odnosu na travanj 2015. u prosjeku su niže za 1,7%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj 2016. iznosi 15,9%.

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
od siječnja do ožujka 2016.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do ožujka 2016.“, (datum objavljivanja: 8. lipnja 2016.) u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- III. 2015. I.- III. 2016.

 Izvoz2)

19 778 191

20 361 645

       Zemlje članice EU-a2)

13 432 925

13 755 216

       Zemlje nečlanice EU-a

6 345 266

6 606 429

 Uvoz2)

32 759 672

33 353 090

       Zemlje članice EU-a2)

26 101 438

27 065 731

       Zemlje nečlanice EU-a

6 658 234

6 287 358

 Saldo robne razmjene

-12 981 481

-12 991 445

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,4

61,0
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja od siječnja 2015. do veljače 2016. Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za ožujak 2016. sadržana je u podacima od siječnja do ožujka 2016. u Priopćenju 4.2.1/3. (datum objavljivanja: 8. lipnja 2016.).


PROMET U TRGOVINI NA MALO U OŽUJKU 2016.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u ožujku 2016. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 3,5% veći u odnosu na ožujak 2015. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na veljaču 2016. bio je realno za 0,2% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

II. Ukupan promet što su ga u ožujku 2016. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 2,8% veći u odnosu na ožujak 2015. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na veljaču 2016. bio je realno za 1,4% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

       III. 2016. 1)
  II. 2016.
   III. 2016. 2)
III. 2015.
     III. 2016. 3)
  II. 2016.
     III. 2016. 3)
  III. 2015.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

  99,5

101,0 115,0

101,8

- realno

100,2

103,5 113,8

104,3

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

100,8

100,3 116,5

101,5

- realno

101,4

102,8 115,2

104,0

1) Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

Napomena korisnicima podataka

Državni zavod promijenio je paket i metodu sezonske prilagodbe vremenskih serija prometa u trgovini na malo. Dodatne informacije o prilagodbi vremenskih serija potražite u priopćenju za javnost u povodu uvođenja novog načina sezonske prilagodbe vremenskih serija Državnog zavoda za statistiku koje je objavljeno na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

VII. – IX.
2014.
X. – XII.
2014.
I. – III.
2015.
IV. – VI.
2015.
VII. – IX.
2015.
X. – XII.
2015.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 614

3 613

3 612

3 601

3 600

3 597

  Aktivno stanovništvo

1 939

1 899

1 883

1 896

1 927

1 888

    Zaposleni

1 635

1 552

1 543

1 602

1 629

1 584

    Nezaposleni

304

347

340

295

297

304

  Neaktivno stanovništvo

1 675

1 714

1 728

1 705

1 673

1 710

%

Stopa aktivnosti 53,7 52,6 52,1 52,7 53,5 52,5
Stopa zaposlenosti 45,2 43,0 42,7 44,5 45,3 44,0
Stopa nezaposlenosti 15,7 18,3 18,1 15,5 15,4 16,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,8 18,5 18,3 15,8 15,6 16,3

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 725 1 725 1 724 1 718 1 718 1 717
  Aktivno stanovništvo 1 036 1 027 1 014 1 015 1 029 1 010
    Zaposleni 878 841 831 859 881 860
    Nezaposleni 158 186 183 157 148 150
  Neaktivno stanovništvo 689 697 710 703 689 707

%

Stopa aktivnosti 60,1 59,6 58,8 59,1 59,9 58,8
Stopa zaposlenosti 50,9 48,8 48,2 50,0 51,3 50,1
Stopa nezaposlenosti 15,2 18,1 18,1 15,4 14,4 14,8
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,4 18,4 18,4 15,7 14,5 15,0

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 889 1 888 1 887 1 883 1 882 1 881
  Aktivno stanovništvo 903 872 869 881 898 878
    Zaposleni 756 711 712 743 749 724
    Nezaposleni 146 161 157 138 150 154
  Neaktivno stanovništvo 986 1 016 1 018 1 002 984 1 003

%

Stopa aktivnosti 47,8 46,2 46,1 46,8 47,7 46,7
Stopa zaposlenosti 40,0 37,6 37,8 39,5 39,8 38,5
Stopa nezaposlenosti 16,2 18,5 18,1 15,7 16,7 17,6
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 16,3 18,6 18,3 15,9 16,9 17,8

 

KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.


Živorođeni

39 566

Umrli

50 839

Prirodni prirast

-11 273

Sklopljeni brakovi

19 501

Razvedeni brakovi

6 570

Doseljeni iz inozemstva

10 638

Odseljeni u inozemstvo

20 858

Saldo migracije s inozemstvom

-10 220

Procjena broja stanovnika krajem 2014

4 225 316