Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  ESA 2010

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za prvo tromjesečje 2015.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za prvo tromjesečje 2015., prema prvoj procjeni,
  realno je veći za 0,5% u odnosu na isto tromjesečje 2014.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za ožujak 2015. iznosila je 5 723 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za ožujak 2015. iznosila je 8 108 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u travnju 2015. u odnosu na ožujak 2015. u prosjeku su više za 0,1%.
- u odnosu na travanj 2014. niže su za 0,1%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj 2015. iznosi 18,4%.
 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do ožujka 2015.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do ožujka 2015.“, koje će biti objavljeno 8. lipnja 2015. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- III. 2014. I.- III. 2015.

 Izvoz2)

17 989 077

19 339 072

       Zemlje članice EU-a2)

11 715 532

12 972 986

       Zemlje nečlanice EU-a

6 273 544

6 366 086

 Uvoz2)

30 424 097

31 806 662

       Zemlje članice EU-a2)

23 358 755

25 169 849

       Zemlje nečlanice EU-a

7 065 342

6 636 813

 Saldo robne razmjene

-12 435 020

-12 467 591

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

59,1

60,8
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za razdoblje od siječnja 2014. do veljače 2015.
    Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za ožujak 2015. bit će uključena u podatke za razdoblje od siječnja
    do ožujka 2015. koji će biti objavljeni 8. lipnja 2015. u Priopćenju 4.2.1/3.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U OŽUJKU 2015.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u ožujku 2015. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 1,1% veći u odnosu na ožujak 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na veljaču 2015. bio je realno na istoj razini (desezonirani podaci).

II. Ukupan promet što su ga u ožujku 2015. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 0,8% veći u odnosu na ožujak 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na veljaču 2015. bio je realno za 0,1% veći (desezonirani podaci).

      III. 2015. 1)
  II. 2015.
   III. 2015. 2)
III. 2014.
    III. 2015. 3)
   II. 2015.
   III. 2015. 3)
  III. 2014.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

  100,1

100,4 119,6

101,2

- realno

  100,0

101,1 117,9

101,9

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

   100,2

100,1 119,9

101,1

- realno

   100,1

100,8 118,3

101,9

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

VII. – IX.
2013.
X. – XII.
2013.
I. – III.
2014.
IV. – VI.
2014.
VII. – IX.
2014.
X. – XII.
2014.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 622

3 619

3 617

3 616

3 614

3 613

  Aktivno stanovništvo

1 869

1 851

1 856

1 878

1 939

1 899

    Zaposleni

1 557

1 525

1 509

1 567

1 635

1 552

    Nezaposleni

312

326

347

311

304

347

  Neaktivno stanovništvo

1 753

1 768

1 762

1 738

1 675

1 714

%

Stopa aktivnosti

51,6

51,2

51,3

51,9 53,7 52,6
Stopa zaposlenosti

43,0

42,1

41,7

43,3 45,2 43,0
Stopa nezaposlenosti

16,7

17,6

18,7

16,6 15,7 18,3
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,0

17,9

18,8

16,7 15,8 18,5

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 728

1 727

1 726

1 726 1 725 1 725
  Aktivno stanovništvo

1 016

995

994

1 005 1 036 1 027
    Zaposleni

841

821

823

852 878 841
    Nezaposleni

175

174

171

153 158 186
  Neaktivno stanovništvo

712

732

733

721 689 697

%

Stopa aktivnosti

58,8

57,6

57,6

58,2 60,1 59,6
Stopa zaposlenosti

48,7

47,5

47,7

49,4 50,9 48,8
Stopa nezaposlenosti

17,2

17,5

17,2

15,2 15,2 18,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,5

17,9

17,4

15,4 15,4 18,4

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 894

1 892

1 891

1 890 1 889 1 888
  Aktivno stanovništvo

853

856

862

873 903 872
    Zaposleni

716

705

687

715 756 711
    Nezaposleni

137

152

175

158 146 161
  Neaktivno stanovništvo

1 040

1 036

1 029

1 017 986 1016

%

Stopa aktivnosti

45,1

45,3

45,6

46,2 47,8 46,2
Stopa zaposlenosti

37,8

37,2

36,3

37,8 40,0 37,6
Stopa nezaposlenosti

16,1

17,7

20,4

18,1 16,2 18,5
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

16,4

18,0

20,5

18,3 16,3 18,6

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.


Živorođeni

39 939

Umrli

50 386

Prirodni prirast

-10 447

Sklopljeni brakovi

19 169

Razvedeni brakovi

5 992

Podaci o prirodnom kretanju stanovništva za 2013. na razini županija i gradova/općina objavljeni su 22. srpnja 2014. u Priopćenju „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013.“.