Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za prvo tromjesečje 2016.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za prvo tromjesečje 2016., prema prvoj procjeni, realno je veći za 2,7%
  u odnosu na isto tromjesečje 2015.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za travanj 2016. iznosila je 5 633 kune.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za travanj 2016. iznosila je 7 688 kuna.

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u svibnju 2016. u odnosu na travanj 2016. u prosjeku su više za 0,2%.
- u odnosu na svibanj 2015. u prosjeku su niže za 1,8%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za svibanj 2016. iznosi 14,4%.

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
od siječnja do travnja 2016.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do travnja 2016.“, (datum objavljivanja: 7. srpnja 2016.) u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- IV. 2015. I.- IV. 2016.

 Izvoz2)

27 103 467

27 504 221

       Zemlje članice EU-a2)

18 288 103

18 522 417

       Zemlje nečlanice EU-a

8 815 364

8 981 804

 Uvoz2)

45 020 403

45 986 712

       Zemlje članice EU-a2)

35 501 769

36 913 133

       Zemlje nečlanice EU-a

9 518 634

9 073 579

 Saldo robne razmjene

-17 916 937

-18 482 491

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,2

59,8
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja od siječnja 2015. do ožujka 2016. Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za travanj 2016. sadržana je u podacima od siječnja do travnja 2016. u Priopćenju 4.2.1/4. (datum objavljivanja: 7. srpnja 2016.).


PROMET U TRGOVINI NA MALO U TRAVNJU 2016.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u travnju 2016. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 3,2% veći u odnosu na travanj 2015. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na ožujak 2016. bio je realno za 0,3% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

II. Ukupan promet što su ga u travnju 2016. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 2,4% veći u odnosu na travanj 2015. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na ožujak 2016. bio je realno za 0,5% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

       IV. 2016. 1)
  III. 2016.
   IV. 2016. 2)
IV. 2015.
     IV. 2016. 3)
  III. 2016.
     IV. 2016. 3)
  IV. 2015.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

100,2

100,7 105,5

100,6

- realno

100,3

103,2 105,4

103,2

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

100,5

100,0 105,1

100,1

- realno

100,5

102,4 105,0

102,7

1) Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

Napomena korisnicima podataka

Državni zavod promijenio je paket i metodu sezonske prilagodbe vremenskih serija prometa u trgovini na malo. Dodatne informacije o prilagodbi vremenskih serija potražite u priopćenju za javnost u povodu uvođenja novog načina sezonske prilagodbe vremenskih serija Državnog zavoda za statistiku koje je objavljeno na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

X. – XII.
2014.
I. – III.
2015.
IV. – VI.
2015.
VII. – IX.
2015.
X. – XII.
2015.
I. – III.
2016.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 613

3 612

3 601

3 600

3 597

3 595

  Aktivno stanovništvo

1 899

1 883

1 896

1 927

1 888

1 836

    Zaposleni

1 552

1 543

1 602

1 629

1 584

1 554

    Nezaposleni

347

340

295

297

304

282

  Neaktivno stanovništvo

1 714

1 728

1 705

1 673

1 710

1 759

%

Stopa aktivnosti 52,6 52,1 52,7 53,5 52,5 51,1
Stopa zaposlenosti 43,0 42,7 44,5 45,3 44,0 43,2
Stopa nezaposlenosti 18,3 18,1 15,5 15,4 16,1 15,4
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 18,5 18,3 15,8 15,6 16,3 15,6

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 725 1 724 1 718 1 718 1 717 1 716
  Aktivno stanovništvo 1 027 1 014 1 015 1 029 1 010 985
    Zaposleni 841 831 859 881 860 830
    Nezaposleni 186 183 157 148 150 155
  Neaktivno stanovništvo 697 710 703 689 707 731

%

Stopa aktivnosti 59,6 58,8 59,1 59,9 58,8 57,4
Stopa zaposlenosti 48,8 48,2 50,0 51,3 50,1 48,4
Stopa nezaposlenosti 18,1 18,1 15,4 14,4 14,8 15,8
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 18,4 18,4 15,7 14,5 15,0 16,0

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 888 1 887 1 883 1 882 1 881 1 880
  Aktivno stanovništvo 872 869 881 898 878 851
    Zaposleni 711 712 743 749 724 724
    Nezaposleni 161 157 138 150 154 127
  Neaktivno stanovništvo 1 016 1 018 1 002 984 1 003 1 028

%

Stopa aktivnosti 46,2 46,1 46,8 47,7 46,7 45,3
Stopa zaposlenosti 37,6 37,8 39,5 39,8 38,5 38,5
Stopa nezaposlenosti 18,5 18,1 15,7 16,7 17,6 14,9
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 18,6 18,3 15,9 16,9 17,8 15,1

 

KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.


Živorođeni

39 566

Umrli

50 839

Prirodni prirast

-11 273

Sklopljeni brakovi

19 501

Razvedeni brakovi

6 570

Doseljeni iz inozemstva

10 638

Odseljeni u inozemstvo

20 858

Saldo migracije s inozemstvom

-10 220

Procjena broja stanovnika krajem 2014

4 225 316