Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za treće tromjesečje 2016.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za treće tromjesečje 2016., prema prvoj procjeni, realno je
  veći za 2,9% u odnosu na isto tromjesečje 2015.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za prosinac 2016. iznosila je 5 838 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za prosinac 2016. iznosila je 7 831 kuna.

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u siječnju 2017. u odnosu na prosinac 2016. u prosjeku su niže za 0,1%.
- u odnosu na siječanj 2016. u prosjeku su više za 0,9%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za siječanj 2017. iznosi 15,4%.

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
od siječnja do prosinca 2016.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do prosinca 2016.“, (datum objave: 10. ožujka 2017.) u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- XII. 2015. I.- XII. 2016.

 Izvoz2)

87 772 423 92 232 174

       Zemlje članice EU-a2)

58 518 145 61 103 321

       Zemlje nečlanice EU-a

29 254 278 31 128 854

 Uvoz2)

140 747 763 147 248 158

       Zemlje članice EU-a2)

109 829 857 113 505 387

       Zemlje nečlanice EU-a

30 917 906 33 742 771

 Saldo robne razmjene

-52 975 340 -55 015 984

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

62,4 62,6
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja od siječnja 2015. do studenoga 2016.
    Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za prosinac 2016. sadržana je u podacima od siječnja
    do prosinca 2016. u Priopćenju 4.2.1/12. (datum objave: 10. ožujak 2017.).


PROMET U TRGOVINI NA MALO U PROSINCU 2016.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u prosincu 2016. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 5,8% veći u odnosu na prosinac 2015. U cijeloj 2016. taj promet bio je za 4,0% veći u odnosu na 2015. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na studeni 2016. bio je realno za 1,7% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

II. Ukupan promet što su ga u prosincu 2016. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 0,6% veći u odnosu na prosinac 2015. U cijeloj 2016. taj promet bio je za 1,6% veći u odnosu na 2015. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na studeni 2016. bio je realno za 1,2% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

       XII. 2016. 1)
  XI. 2016.
   XII. 2016. 2)
XII. 2015.
  I. - XII. 2016.3)
I. - XII. 2015.
     XII. 2016. 3)
  XI. 2016.
     XII. 2016. 3)
  XII. 2015.
     I.-XII. 2016. 3)
  I.-XII. 2015.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

102,2

106,1 102,4

118,6

106,2

102,7

- realno

101,7

105,8 104,0

119,1

105,9

104,4

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

101,2

100,9 100,0

119,6

101,1

100,3

- realno

101,2

100,6 101,6

120,0

100,8

101,9

1) Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

Napomena korisnicima podataka

Državni zavod promijenio je paket i metodu sezonske prilagodbe vremenskih serija prometa u trgovini na malo. Dodatne informacije o prilagodbi vremenskih serija potražite u priopćenju za javnost u povodu uvođenja novog načina sezonske prilagodbe vremenskih serija Državnog zavoda za statistiku koje je objavljeno na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

IV. – VI.
2015.
VII. – IX.
2015.
X. – XII.
2015.
I. – III.
2016.
IV. – VI.
2016.
VII. – IX.
2016.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 601

3 600

3 597

3 595

3 594

3 592

  Aktivno stanovništvo

1 896

1 927

1 888

1 836

1 858

1 845

    Zaposleni

1 602

1 629

1 584

1 554

1 620

1 643

    Nezaposleni

295

297

304

282

238

202

  Neaktivno stanovništvo

1 705

1 673

1 710

1 759

1 736

1 747

%

Stopa aktivnosti 52,7 53,5 52,5 51,1 51,7 51,4
Stopa zaposlenosti 44,5 45,3 44,0 43,2 45,1 45,8
Stopa nezaposlenosti 15,5 15,4 16,1 15,4 12,8 10,9
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,8 15,6 16,3 15,6 13,0 11,1

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 718 1 718 1 717 1 716 1 715 1 714
  Aktivno stanovništvo 1 015 1 029 1 010 985 993 995
    Zaposleni 859 881 860 830 870 896
    Nezaposleni 157 148 150 155 123 99
  Neaktivno stanovništvo 703 689 707 731 722 720

%

Stopa aktivnosti 59,1 59,9 58,8 57,4 57,9 58,0
Stopa zaposlenosti 50,0 51,3 50,1 48,4 50,7 52,3
Stopa nezaposlenosti 15,4 14,4 14,8 15,8 12,4 9,9
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,7 14,5 15,0 16,0 12,6 10,1

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 883 1 882 1 881 1 880 1 879 1 878
  Aktivno stanovništvo 881 898 878 851 865 850
    Zaposleni 743 749 724 724 750 747
    Nezaposleni 138 150 154 127 114 103
  Neaktivno stanovništvo 1 002 984 1 003 1 028 1 014 1 027

%

Stopa aktivnosti 46,8 47,7 46,7 45,3 46,0 45,3
Stopa zaposlenosti 39,5 39,8 38,5 38,5 40,0 39,8
Stopa nezaposlenosti 15,7 16,7 17,6 14,9 13,2 12,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,9 16,9 17,8 15,1 13,4 12,3
 

POKAZATELJI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI U 2015.


Stopa rizika od siromaštva, %

20,4

 

Prag rizika od siromaštva, kune

 

    Jednočlano kućanstvo

24 900

    Kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece

52 290

 

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

29,4

Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji (4 ili više stavki), %

13,9

Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada, %

14,6

 

Nejednakost distribucije dohotka – kvintilni omjer (S80/S20)

5,3

Ginijev koeficijent

30,9

 
KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.


Živorođeni

37 503

Umrli

54 205

Prirodni prirast

-16 702

Sklopljeni brakovi

19 834

Razvedeni brakovi

6 010

Doseljeni iz inozemstva

11 706

Odseljeni u inozemstvo

29 651

Saldo migracije s inozemstvom

-17 945

Procjena broja stanovnika krajem 2015

4 190 669