Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2016.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2016., prema prvoj procjeni,
  realno je veći za 3,4% u odnosu na isto tromjesečje 2015.
- Prva procjena pokazuje da je bruto domaći proizvod u 2016. realno veći za 2,9% u odnosu na 2015.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za ožujak 2017. iznosila je 6 022 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za ožujak 2017. iznosila je 8 109 kuna.

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u travnju 2017. u odnosu na ožujak 2017. u prosjeku su više za 0,5%.
- u odnosu na travanj 2016. u prosjeku su više za 1,4%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj 2017. iznosi 13,2%.

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
od siječnja do ožujka 2017.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do ožujka 2017.“, (datum objave: 8. lipnja 2017.) u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

I.- III. 2016. I.- III. 2017.

 Izvoz2)

20 559 279 24 897 808

       Zemlje članice EU-a2)

13 874 409 16 021 014

       Zemlje nečlanice EU-a

6 684 871 8 876 793

 Uvoz2)

34 071 049 37 933 200

       Zemlje članice EU-a2)

27 788 698 29 819 080

       Zemlje nečlanice EU-a

6 282 351 8 114 121

 Saldo robne razmjene

-13 511 770 -13 035 393

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,3 65,6
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja od siječnja 2016. do veljače 2017. Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za ožujak 2017. sadržana je u podacima od siječnja do ožujka 2017. u Priopćenju 4.2.1/3. (datum objave: 8. lipnja 2017.).


PROMET U TRGOVINI NA MALO U OŽUJKU 2017.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u ožujku 2017. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 7,7% veći u odnosu na ožujak 2016.(kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na veljaču 2017. bio je realno za 2,3% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

II. Ukupan promet što su ga u ožujku 2017. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 5,8% veći u odnosu na ožujak 2016. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na veljaču 2017. bio je realno za 0,8% veći (sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

      III. 2017.1)
  II. 2017.
   III. 2017. 2)
III. 2016.
   I.- III. 2017. 2)
I.- III. 2016.
     III. 2017. 3)
  II. 2017.
     III. 2017. 3)
  III. 2016.
   I.- III. 2017. 3)
I.- III. 2016.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

 101,9

110,4 107,9

119,8

108,3

105,8

- realno

 102,3

107,7 105,4

119,2

105,8

103,3

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

100,3

108,3 107,1

119,0

105,6

104,7

- realno

100,8

105,8 104,6

118,5

103,2

102,2

1) Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

VII. – IX.
2015.1)
X. – XII.
2015.1)
I. – III.
2016.1)
IV. – VI.
2016.1)
VII. – IX.
2016.1)
X. – XII.
2016.1)
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 583

3 579

3 574

3 568

3 563

3 558

  Aktivno stanovništvo

1 916

1 876

1 824

1 843

1 829

1 824

    Zaposleni

1 620

1 575

1 544

1 607

1 629

1 579

    Nezaposleni

296

301

280

236

200

244

  Neaktivno stanovništvo

1 668

1 703

1 749

1 725

1 734

1 734

%

Stopa aktivnosti 53,5 52,4 51,1 51,7 51,3 51,3
Stopa zaposlenosti 45,2 44,0 43,2 45,0 45,7 44,4
Stopa nezaposlenosti 15,4 16,1 15,4 12,8 10,9 13,4
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 15,6 16,3 15,6 13,0 11,1 13,5

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 710 1 708 1 706 1 703 1 701 1 699
  Aktivno stanovništvo 1 023 1 004 979 985 987 984
    Zaposleni 876 855 825 863 889 864
    Nezaposleni 147 148 154 122 98 120
  Neaktivno stanovništvo 687 705 727 718 714 715

%

Stopa aktivnosti 59,8 58,8 57,4 57,8 58,0 57,9
Stopa zaposlenosti 51,2 50,1 48,4 50,7 52,3 50,9
Stopa nezaposlenosti 14,4 14,8 15,7 12,4 9,9 12,2
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 14,5 15,0 16,0 12,6 10,1 12,3

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 873 1 871 1 868 1 865 1 862 1 859
  Aktivno stanovništvo 893 872 846 858 843 840
    Zaposleni 744 719 719 744 740 716
    Nezaposleni 149 153 126 114 102 125
  Neaktivno stanovništvo 980 999 1 022 1 007 1 019 1 019

%

Stopa aktivnosti 47,7 46,6 45,3 46,0 45,3 45,2
Stopa zaposlenosti 39,7 38,5 38,5 39,9 39,8 38,5
Stopa nezaposlenosti 16,7 17,5 14,9 13,3 12,2 14,8
Stopa nezaposlenosti (15 - 64) 16,8 17,8 15,1 13,4 12,3 15,0

1) Zbog dostupnosti novih i ažurnijih procjena ukupnog stanovništva izvršili smo reviziju podataka za 2015. i 2016. godinu kako bi podaci Ankete
bili usklađeni i sa demografskim podacima Republike Hrvatske. U ovim prvim rezultatima objavljeni su revidirani podaci za razdoblje od treće tromjesečja 2015. do četvrtog tromjesečja 2016. Revidirani podaci za preostala tromjesečja 2015. biti će dostupni u Statistici u nizu.

POKAZATELJI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI U 2015.


Stopa rizika od siromaštva, %

20,4

 

Prag rizika od siromaštva, kune

 

    Jednočlano kućanstvo

24 900

    Kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece

52 290

 

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

29,4

Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji (4 ili više stavki), %

13,9

Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada, %

14,6

 

Nejednakost distribucije dohotka – kvintilni omjer (S80/S20)

5,3

Ginijev koeficijent

30,9

 
KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.


Živorođeni

37 503

Umrli

54 205

Prirodni prirast

-16 702

Sklopljeni brakovi

19 834

Razvedeni brakovi

6 010

Doseljeni iz inozemstva

11 706

Odseljeni u inozemstvo

29 651

Saldo migracije s inozemstvom

-17 945

Procjena broja stanovnika krajem 2015

4 190 669