Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  ESA 2010

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za treće tromjesečje 2015.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za treće tromjesečje 2015., prema prvoj procjeni,
  realno je veći za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2014.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za rujan 2015. iznosila je 5 640 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za rujan 2015. iznosila je 7 945 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u listopadu 2015. u odnosu na rujan 2015. u prosjeku su više za 0,1%.
- u odnosu na listopad 2014. u prosjeku su niže za 0,9%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za listopad 2015. iznosi 17,2%.
 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do rujna 2015.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom "Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do rujna 2015.", koje će biti objavljeno 9. prosinca 2015. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- IX. 2014. I.- IX. 2015.

 Izvoz2)

58 022 597

64 117 395

       Zemlje članice EU-a2)

36 852 281

42 361 883

       Zemlje nečlanice EU-a

21 170 316

21 755 512

 Uvoz2)

99 133 497

104 565 021

       Zemlje članice EU-a2)

74 277 852

80 829 812

       Zemlje nečlanice EU-a

24 855 646

23 735 209

 Saldo robne razmjene

-41 110 901

-40 447 626

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

58,5

61,3
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za razdoblje od siječnja 2014. do kolovoza 2015.
    Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za rujan 2015. uključena je u podatke za razdoblje od siječnja
    do rujna 2015. koji će biti objavljeni 9. prosinca 2015. u Priopćenju 4.2.1/9.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U RUJNU 2015.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u rujnu 2015. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 1,3% veći u odnosu na rujan 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na kolovoz 2015. bio je realno za 0,3% veći (desezonirani podaci).

II. Ukupan promet što su ga u rujnu 2015. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 1,3% veći u odnosu na rujan 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na kolovoz 2015. bio je realno za 0,2% manji (desezonirani podaci).

         IX. 2015. 1)
  VIII. 2015.
   IX. 2015. 2)
IX. 2014.
        IX 2015. 3)
  VIII. 2015.
     IX. 2015. 3)
  IX. 2014.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

100,0

  99,7 87,2

  99,6

- realno

100,3

101,3 86,9

101,2

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

  99,3

  99,6 88,7

  99,5

- realno

  99,8

101,3 88,3

101,1

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA HRVATSKE U 2014.


Na barem jednom višednevnom privatnom putovanju u 2014. bilo je 1,8 milijuna ili 49% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 6,6 milijuna privatnih putovanja, od čega 4,6 milijuna (70%) putovanja u Hrvatskoj i 2 milijuna (30%) u inozemstvo. Na tim putovanjima najposjećenija zemlja u inozemstvu bila je Bosna i Hercegovina (23% putovanja), slijede Austrija i Slovenija (svaka po 13%), Italija (9%) i Njemačka (8%).
 

1. Višednevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Broj noćenja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Prosječni dnevni izdaci
(kn)
Ukupno

8 173

47 940

14 489

5,9

1 773

302

  Privatna

6 650

37 422

9 858

5,6

1 482

263

    U Hrvatskoj

4 624

24 557

4 236

5,3

916

172

    U inozemstvo

2 026

12 865

5 622

6,3

2 775

437

  Poslovna

1 524

10 518

4 631 6,9 3 039 440
    U Hrvatskoj

787

3 483

1 093 4,4 1 389 314
    U inozemstvo

737

7 035

3 537 9,5 4 801 503

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

2. Jednodnevna putovanja u 2014.1)

Broj putovanja
(u tis.)
Ukupni izdaci
(mil. kn)
Prosječni izdaci po putovanju
(kn)
Ukupno

12 979

5 483

422

  Privatna

11 319

4 743

419

    U Hrvatskoj

9 669

3 683

381

    U inozemstvo

1 651

1 060

642

  Poslovna

1 659

740 446
    U Hrvatskoj

1 435

598 417
    U inozemstvo

224

142 633

1) Neki se zbrojevi ne slažu zbog zaokruživanja. Prosjeci su izračunani na bazi cijelih brojeva.
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

I. – III.
2014.
IV. – VI.
2014.
VII. – IX.
2014.
X. – XII.
2014.
I. – III.
2015.
IV. – VI.
2015.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 617

3 616

3 614

3 613

3 612

3 601

  Aktivno stanovništvo

1 856

1 878

1 939

1 899

1 883

1 896

    Zaposleni

1 509

1 567

1 635

1 552

1 543

1 602

    Nezaposleni

347

311

304

347

340

295

  Neaktivno stanovništvo

1 762

1 738

1 675

1 714

1 728

1 705

%

Stopa aktivnosti

51,3

51,9 53,7 52,6 52,1 52,7
Stopa zaposlenosti

41,7

43,3 45,2 43,0 42,7 44,5
Stopa nezaposlenosti

18,7

16,6 15,7 18,3 18,1 15,5
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,8

16,7 15,8 18,5 18,3 15,8

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 726

1 726 1 725 1 725 1 724 1 718
  Aktivno stanovništvo

994

1 005 1 036 1 027 1 014 1 015
    Zaposleni

823

852 878 841 831 859
    Nezaposleni

171

153 158 186 183 157
  Neaktivno stanovništvo

733

721 689 697 710 703

%

Stopa aktivnosti

57,6

58,2 60,1 59,6 58,8 59,1
Stopa zaposlenosti

47,7

49,4 50,9 48,8 48,2 50,0
Stopa nezaposlenosti

17,2

15,2 15,2 18,1 18,1 15,4
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,4

15,4 15,4 18,4 18,4 15,7

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 891

1 890 1 889 1 888 1 887 1 883
  Aktivno stanovništvo

862

873 903 872 869 881
    Zaposleni

687

715 756 711 712 743
    Nezaposleni

175

158 146 161 157 138
  Neaktivno stanovništvo

1 029

1 017 986 1016 1018 1002

%

Stopa aktivnosti

45,6

46,2 47,8 46,2 46,1 46,8
Stopa zaposlenosti

36,3

37,8 40,0 37,6 37,8 39,5
Stopa nezaposlenosti

20,4

18,1 16,2 18,5 18,1 15,7
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

20,5

18,3 16,3 18,6 18,3 15,9

 

KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.


Živorođeni

39 566

Umrli

50 839

Prirodni prirast

-11 273

Sklopljeni brakovi

19 501

Razvedeni brakovi

6 570

Doseljeni iz inozemstva

10 638

Odseljeni u inozemstvo

20 858

Saldo migracije s inozemstvom

-10 220

Procjena broja stanovnika krajem 2014

4 225 316