Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  ESA 2010

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za prvo tromjesečje 2015.
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za prvo tromjesečje 2015., prema prvoj procjeni,
  realno je veći za 0,5% u odnosu na isto tromjesečje 2014.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za travanj 2015. iznosila je 5 676 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za travanj 2015. iznosila je 8 011 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u svibnju 2015. u odnosu na travanj 2015. u prosjeku su više za 0,4%.
- u odnosu na svibanj 2014. su ostale nepromijenjene.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za svibanj 2015. iznosi 17,1%.
 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do travnja 2015.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do travnja 2015.“, koje će biti objavljeno 9. srpnja 2015. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- IV. 2014. I.- IV. 2015.

 Izvoz2)

24 321 742

26 754 195

       Zemlje članice EU-a2)

15 841 463

17 886 687

       Zemlje nečlanice EU-a

8 480 280

8 867 508

 Uvoz2)

42 326 930

44 021 139

       Zemlje članice EU-a2)

32 050 515

34 528 331

       Zemlje nečlanice EU-a

10 276 415

9 492 809

 Saldo robne razmjene

-18 005 188

-17 266 944

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

57,5

60,8
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za razdoblje od siječnja 2014. do ožujka 2015.
    Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za travanj 2015. bit će uključena u podatke za razdoblje od siječnja
    do travanj 2015. koji će biti objavljeni 9. srpnja 2015. u Priopćenju 4.2.1/4.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U TRAVNJU 2015.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u travnju 2015. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 2,5% veći u odnosu na travanj 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na ožujak 2015. bio je realno za 0,7% veći (desezonirani podaci).

II. Ukupan promet što su ga u travnju 2015. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 3,7% veći u odnosu na travanj 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na ožujak 2015. bio je realno za 1,2% veći (desezonirani podaci).

      IV. 2015. 1)
  III. 2015.
   IV. 2015. 2)
IV. 2014.
    IV. 2015. 3)
   III. 2015.
   IV. 2015. 3)
  IV. 2014.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

  100,5

101,8 106,7

100,8

- realno

  100,7

102,5 106,5

101,5

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

   101,1

103,0 106,5

101,6

- realno

   101,2

103,7 106,3

102,2

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

X. – XII.
2013.
I. – III.
2014.
IV. – VI.
2014.
VII. – IX.
2014.
X. – XII.
2014.
I. – III.
2015.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 619

3 617

3 616

3 614

3 613

3 612

  Aktivno stanovništvo

1 851

1 856

1 878

1 939

1 899

1 883

    Zaposleni

1 525

1 509

1 567

1 635

1 552

1 543

    Nezaposleni

326

347

311

304

347

340

  Neaktivno stanovništvo

1 768

1 762

1 738

1 675

1 714

1 728

%

Stopa aktivnosti

51,2

51,3

51,9 53,7 52,6 52,1
Stopa zaposlenosti

42,1

41,7

43,3 45,2 43,0 42,7
Stopa nezaposlenosti

17,6

18,7

16,6 15,7 18,3 18,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,9

18,8

16,7 15,8 18,5 18,3

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 727

1 726

1 726 1 725 1 725 1 724
  Aktivno stanovništvo

995

994

1 005 1 036 1 027 1 014
    Zaposleni

821

823

852 878 841 831
    Nezaposleni

174

171

153 158 186 183
  Neaktivno stanovništvo

732

733

721 689 697 710

%

Stopa aktivnosti

57,6

57,6

58,2 60,1 59,6 58,8
Stopa zaposlenosti

47,5

47,7

49,4 50,9 48,8 48,2
Stopa nezaposlenosti

17,5

17,2

15,2 15,2 18,1 18,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,9

17,4

15,4 15,4 18,4 18,4

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 892

1 891

1 890 1 889 1 888 1 887
  Aktivno stanovništvo

856

862

873 903 872 869
    Zaposleni

705

687

715 756 711 712
    Nezaposleni

152

175

158 146 161 157
  Neaktivno stanovništvo

1 036

1 029

1 017 986 1016 1018

%

Stopa aktivnosti

45,3

45,6

46,2 47,8 46,2 46,1
Stopa zaposlenosti

37,2

36,3

37,8 40,0 37,6 37,8
Stopa nezaposlenosti

17,7

20,4

18,1 16,2 18,5 18,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

18,0

20,5

18,3 16,3 18,6 18,3

 

KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.


Živorođeni

39 566

Umrli

50 839

Prirodni prirast

-11 273

Sklopljeni brakovi

19 501

Razvedeni brakovi

6 570

Doseljeni iz inozemstva

10 638

Odseljeni u inozemstvo

20 858

Saldo migracije s inozemstvom

-10 220

Procjena broja stanovnika krajem 2014

4 225 316