Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  ESA 2010

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Prvi rezultati

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD - PRVA PROCJENA


Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2014. - prva procjena:
- Tromjesečni bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2014., prema prvoj procjeni, realno je veći za 0,3%
  u odnosu na isto tromjesečje 2013.
- Prva procjena pokazuje da je bruto domaći proizvod u 2014. realno manji za 0,4% u odnosu na 2013.

Prema rashodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju 2014. ostvaren je većim izvozom roba, dok je najveći doprinos smanjenju obujma prouzročen padom bruto investicija u
fiksni kapital.

Prema proizvodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromjesečju 2014. ostvaren je u djelatnosti prerađivačke industrije (C), dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren u
djelatnosti građevinarstva (F).

Procjena bruto domaćeg proizvoda za četvrto tromjesečje 2014. objavljena je u Priopćenju Državnog zavoda za statistiku broj 12.1.1/4., 6. ožujka 2015., u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Zavoda.
 

PROSJEČNA NETO PLAĆA


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za veljaču 2015. iznosila je 5 565 kuna.
 

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA


Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za veljaču 2015. iznosila je 7 837 kuna.
 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA


Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena,
- u ožujku 2015. u odnosu na veljaču 2015. u prosjeku su više za 1,0%.
- u odnosu na ožujak 2014. više su za 0,1%.

 

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI


Stopa registrirane nezaposlenosti za ožujak 2015. iznosi 19,7%.
 

TURIZAM


Ovom objavom prikazuju se Prvi rezultati o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) ostvarenom u komercijalnim smještajnim objektima koji se prati redovitim statističkim istraživanjem. Mjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista. Istraživanjem su obuhvaćene sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja smještajne objekte iznajmljuju turistima.

Detaljni i konačni rezultati o dolascima i noćenjima turista u komercijalnim smještajnim objektima u 2014. bit će objavljeni u redovitim priopćenjima u 2014. prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2014.

Prvi rezultati obuhvaćaju indeks dolazaka i noćenja turista, strukturu dolazaka i noćenja turista u 2014. te strukturu noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta u 2014. u komercijalnim smještajnim objektima.
 

U prosincu 2014.

Indeks
XII. 2014.
XII. 2013.

Struktura u 2014., %

Dolasci

Ukupno

114,2

100,0

Domaći

103,6

  39,3

Strani

122,3

  60,7

Noćenja

Ukupno

109,8

100,0

Domaći

102,7

  37,4

Strani

114,5

  62,6


U strukturi noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta
najviše noćenja ostvarili su gosti kao što slijedi u tablici:
 

Struktura noćenja
stranih turista u %, XII. 2014.

Italija

16,6

Austrija

13,6

Slovenija

11,4

Njemačka

11,1

Bosna i Hercegovina

  5,4

Koreja, Republika

  3,5

Srbija

  3,1

 

Siječanj - Prosinac 2014

  Indeks
I.-XII. 2014.
I.-XII. 2013.

Struktura u 2014., %

Dolasci

Ukupno

105,6

100,0

Domaći

101,8

  11,5

Strani

106,1

  88,5

Noćenja

Ukupno

102,6

100,0

Domaći

100,8

    7,8

Strani

102,7

  92,2


U strukturi noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta
najviše noćenja ostvarili su gosti kao što slijedi u tablici:
 

truktura noćenja
stranih turista u %, I.-XII. 2014.

Njemačka

24,1

Slovenija

10,2

Austrija

  8,8

Češka

  7,5

Italija

  7,3

Poljska

  6,7

Nizozemska

  3,9

Slovačka

  3,9

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
za razdoblje od siječnja do veljače 2015.1)


Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom mogu se razlikovati od podataka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja pod naslovom „Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom za razdoblje od siječnja do veljače 2015.“, koje će biti objavljeno 7. svibnja 2015. u tiskanom obliku i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).
 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

tis. kuna

  I.- II. 2014. I.- II. 2015.

 Izvoz2)

11 644 484

12 123 522

       Zemlje članice EU-a2)

7 597 166

7 796 202

       Zemlje nečlanice EU-a

4 047 319

4 327 320

 Uvoz2)

19 335 185

18 800 384

       Zemlje članice EU-a2)

14 523 098

15 014 664

       Zemlje nečlanice EU-a

4 812 087

3 785 720

 Saldo robne razmjene

-7 690 700

-6 676 863

 Pokrivenost uvoza izvozom, %

60,2

64,5
 
1) Privremeni podaci
2) Uključena je procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za razdoblje od siječnja 2014. do siječnja 2015.
    Procjena vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za veljaču 2015. bit će uključena u podatke za razdoblje od siječnja
    do veljače 2015. koji će biti objavljeni 7. svibnja 2015. u Priopćenju 4.2.1/2.


PROMET U TRGOVINI NA MALO U VELJAČI 2015.


I. Realni promet od trgovine na malo što su ga u veljači 2015. ostvarili svi poslovni subjekti koji obavljaju tu djelatnost, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, bio je za 1,9% veći u odnosu na veljaču 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na siječanj 2015. bio je realno na istoj razini (desezonirani podaci).

II. Ukupan promet što su ga u veljači 2015. ostvarili poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) realno je bio za 1,8% veći u odnosu na veljaču 2014. (kalendarski prilagođeni podaci).
U odnosu na siječanj 2015. bio je realno za 0,7% manji (desezonirani podaci).

      II. 2015. 1)
  I. 2015.
   II. 2015. 2)
II. 2014.
    II. 2015. 3)
   I. 2015.
   II. 2015. 3)
  II. 2014.

I. PROMET OD TRGOVINE NA MALO

- nominalno

  100,1

100,5 95,2

100,6

- realno

  100,0

101,9 94,9

102,0

II. TRGOVINA NA MALO – UKUPNO, ODJELJAK 47

- nominalno

    99,7

100,3 96,0

100,4

- realno

    99,3

101,8 95,6

101,9

1) Desezonirani indeksi
2) Kalendarski prilagođeni indeksi
3) Izvorni, neprilagođeni indeksi

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI


RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

u tis.

VII. – IX.
2013.
X. – XII.
2013.
I. – III.
2014.
IV. – VI.
2014.
VII. – IX.
2014.
X. – XII.
2014.
Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 622

3 619

3 617

3 616

3 614

3 613

  Aktivno stanovništvo

1 869

1 851

1 856

1 878

1 939

1 899

    Zaposleni

1 557

1 525

1 509

1 567

1 635

1 552

    Nezaposleni

312

326

347

311

304

347

  Neaktivno stanovništvo

1 753

1 768

1 762

1 738

1 675

1 714

%

Stopa aktivnosti

51,6

51,2

51,3

51,9 53,7 52,6
Stopa zaposlenosti

43,0

42,1

41,7

43,3 45,2 43,0
Stopa nezaposlenosti

16,7

17,6

18,7

16,6 15,7 18,3
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,0

17,9

18,8

16,7 15,8 18,5

Muškarci

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 728

1 727

1 726

1 726 1 725 1 725
  Aktivno stanovništvo

1 016

995

994

1 005 1 036 1 027
    Zaposleni

841

821

823

852 878 841
    Nezaposleni

175

174

171

153 158 186
  Neaktivno stanovništvo

712

732

733

721 689 697

%

Stopa aktivnosti

58,8

57,6

57,6

58,2 60,1 59,6
Stopa zaposlenosti

48,7

47,5

47,7

49,4 50,9 48,8
Stopa nezaposlenosti

17,2

17,5

17,2

15,2 15,2 18,1
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

17,5

17,9

17,4

15,4 15,4 18,4

Žene

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 894

1 892

1 891

1 890 1 889 1 888
  Aktivno stanovništvo

853

856

862

873 903 872
    Zaposleni

716

705

687

715 756 711
    Nezaposleni

137

152

175

158 146 161
  Neaktivno stanovništvo

1 040

1 036

1 029

1 017 986 1016

%

Stopa aktivnosti

45,1

45,3

45,6

46,2 47,8 46,2
Stopa zaposlenosti

37,8

37,2

36,3

37,8 40,0 37,6
Stopa nezaposlenosti

16,1

17,7

20,4

18,1 16,2 18,5
Stopa nezaposlenosti (15 - 64)

16,4

18,0

20,5

18,3 16,3 18,6

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.


Živorođeni

39 939

Umrli

50 386

Prirodni prirast

-10 447

Sklopljeni brakovi

19 169

Razvedeni brakovi

5 992

Podaci o prirodnom kretanju stanovništva za 2013. na razini županija i gradova/općina objavljeni su 22. srpnja 2014. u Priopćenju „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013.“.