Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Građevinarstvo
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Strukturne poslovne statistike
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  ESA 2010

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Obavijesti i zapošljavanje

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

 

Obavijesti i zapošljavanje


Obavijesti


Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu: pdf
      Bilanca
      Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu
        imovine i obveza

      Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i
        izdacima

Financijski plan DZS za 2015. i projekcije za
      2016. i 2017. godinu
pdf

Izmjene i dopune financijskog plana DZS
      za 2014. godinu
pdf (N.N. br. 141/2014)

Izmjene i dopune financijskog plana DZS
      za 2014. godinu
pdf (N.N. br. 39/2014)

Financijski plan DZS za 2014. i projekcije za
      2015. i 2016. godinu
pdf

Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državnog
     zavoda za statistiku za 2014.
pdf


Kako registrirati poslovne subjekte

Često postavljana pitanja u vezi s
      registrom poslovnih subjekata
Novo!


Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica
    
 Obnavlja se svaki dan.


Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.)
     Provjera upisa u Registar poslovnih subjekata


Etički kodeks državnih službenika


Sat objave
      Prema datumu objave koji je naznačen u
      Programu publiciranja i Kalendaru objavljivanja 
      statističkih podataka, publikacije Državnog
      zavoda za statistiku dostupne su točno
      u 11:00 sati, i to u elektroničkom i tiskanom
      obliku, slijedeći time Kodeks prakse Europske
      statistike, koji nalaže pravodobnu diseminaciju,
      odnosno točan sat objave.

 

Javna nabava


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
      sporazuma za 2015. pdf

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
     za 2015. godinu
pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
      sporazuma za 2014. pdf

Sistematski zdravstveni pregled – zahtjev za
      prikupljanje ponuda
pdf (4. srpnja 2014.)

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
      za 2014. pdf

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
      za 2013. pdf

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
      za 2012. pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
      sporazuma za 2013. pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
      sporazuma za 2012. pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
      njihovog izvršenja za 2012. pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
      njihovog izvršenja za 2011. pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
      njihovog izvršenja za 2010. pdf


Popis gospodarskih subjekata s kojima je
      Državni zavod za statistiku u sukobu interesa

     
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi
      (Narodne novine, broj: 90/11 i 83/13)
      Državni zavod za statistiku ne smije sklapati
      ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim
      subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice
      ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
      - Tehničar Computers d.o.o.,
        Josipa Brunšmida 4-6, Zagreb

Zapošljavanje


NATJEČAJI


Javni natječaj za prijam u državnu službu na
      neodređeno vrijeme
pdf
(5.2.2015.)
      - Obrazac za prijavu docx
      - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
        prijama u državnu službu kandidata

        pdf
(6.2.2015.)

      - Opis poslova, popis literature i
        podaci o plaći
pdf
(19.2.2015.)
      - Raspored testiranja kandidata pdf (9.3.2015.)      

Javni natječaj za prijam u državnu službu na
      neodređeno vrijeme
pdf
(1.9.2014.)
      - Opis poslova, pravni i drugi izvori za
        pripremanje kandidata za testiranje
pdf

      - Testiranje kandidata pdf (10.9.2014.)

Javni natječaj za prijam u državnu službu na
      neodređeno vrijeme
pdf
(8.9.2014.)
      - Opis poslova, pravni i drugi izvori za
        pripremanje kandidata za testiranje
pdf
)
      - Testiranje kandidata pdf (26.9.2014.)

Javni natječaj za imenovanje rukovodećih
       državnih službenika
pdf
(8.9.2014.)
      - Opis poslova i podaci o plaći
        pdf
(8.9.2014.)
Javni natječaj za prijam u državnu službu na
      neodređeno vrijeme
pdf
(18.9.2014.)
      - Opis poslova, pravni i drugi izvori za
        pripremanje kandidata za testiranje

        pdf
(18.9.2014.)
      - Testiranje kandidata pdf (27.10.2014.)

Javni natječaj za prijam u državnu službu na
      neodređeno vrijeme
pdf
(6.11.2014.)
      - Opis poslova, obavijesti i upute za
        testiranje kandidata
pdf
(6.11.2014.)
      - Obavijest o testiranju kandidata pdf
       (2.12.2014.)
OGLASI


Oglas za prijam u državnu službu na
      određeno vrijeme
pdf
(26.2.2015.)
      - Obrazac za prijavu docx
(26.2.2015.)

TESTIRANJE SLUŽBENIKA NA RASPOLAGANJU VLADI REPUBLIKE HRVATSKE


Opis poslova, popis literature i podaci o plaći
      službenicima na raspolaganju Vladi Republike
      Hrvatske
pdf
(18.2.2015.)

INTERNI OGLASI


... nema ...

PLANOVI


Izmjene i dopune Plana prijema na stručno
      osposobljavanje za 2014. godinu
pdf

      (12.9.2014.)
Plan prijema na stručno osposobljavanje bez
      zasnivanja radnog odnosa za 2014.
pdf

      (14.3.2014.)

JAVNI POZIVI


Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje
      bez zasnivanja radnog odnosa
(19.9.2014.)

      - Raspored intervjua - Zagreb pdf (16.10.2014.)
      - Raspored intervjua - Split pdf (16.10.2014.)