Publikacije


  Prvi rezultati

  Priopćenja i Stat. izvješća

  Kalendar i Program publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   - Statistika robne razmjene
     s inozemstvom

   - Strukturne poslovne statistike
   - Ekonomski računi u poljoprivredi
   - Biljna proizvodnja
   - Popis stanovništva 2011
     prvi rezultati

   - Popis poljoprivrede 2003.
   - Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za novinare

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Nomenklature i standardi

  O nama

  Kontakt

  Obavijesti i zapošljavanje

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – europski stat. sistem

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

 

Obavijesti i zapošljavanje


Obavijesti


Izmjene i dopune financijskog plana DZS
      za 2014. godinu
pdf

Financijski plan DZS za 2014. i projekcije za
      2015. i 2016. godinu
pdf

Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državnog
     zavoda za statistiku za 2014.
pdf - NOVO!

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
      za 2014. pdf

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
      za 2013. pdf

Plan nabave Državnog zavoda za statistiku
      za 2012. pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
      za 2013. pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
      za 2012. pdf


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
      njihovog izvršenja za 2012. pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
      njihovog izvršenja za 2011. pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i
      njihovog izvršenja za 2010. pdf


Popis gospodarskih subjekata s kojima je
      Državni zavod za statistiku u sukobu interesa

     
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi
      (Narodne novine, broj: 90/11 i 83/13)
      Državni zavod za statistiku ne smije sklapati
      ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim
      subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice
      ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
      - Tehničar Computers d.o.o.,
        Josipa Brunšmida 4-6, Zagreb


Sat objave
      Prema datumu objave koji je naznačen u
      Programu publiciranja i Kalendaru objavljivanja 
      statističkih podataka, publikacije Državnog
      zavoda za statistiku dostupne su točno
      u 11:00 sati, i to u elektroničkom i tiskanom
      obliku, slijedeći time Kodeks prakse Europske
      statistike, koji nalaže pravodobnu diseminaciju,
      odnosno točan sat objave.


Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica
    
 Novo! Obnavlja se svaki dan.


Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.)
     Provjera upisa u Registar poslovnih subjekata


Kako registrirati poslovne subjekte


Etički kodeks državnih službenika

Zapošljavanje


NATJEČAJI


Javni natječaj za prijam u državnu službu na
     neodređeno vrijeme
pdf
(3.1.2014.)
     - Opis poslova, pravni i drugi izvori za
       pripremanje kandidata za testiranje
pdf

       (14.1.2014.)
       Testiranje kandidata
pdf (31.1.2014.)

 

OGLASI


Oglas za prijam u državnu službu na
      određeno vrijeme
pdf
(29.01.2014.)
      - Opis poslova
pdf
(14.2.2014.)
      - Testiranje pdf (18.3.2014.)
Oglas za prijam u državnu službu na
      određeno vrijeme
pdf
(12.12.2013.)
      - Opis poslova
pdf
(10.1.2014.)
      - Testiranje
pdf
(6.2.2014.)
      - Odluka o obustavi postupka prijama u državnu
        službu
pdf (10.2.2014.)
      - Odluka o obustavi postupka prijama u državnu
        službu
pdf (24.2.2014.)

INTERNI OGLASI


... nema ...

PLANOVI


Plan prijema na stručno osposobljavanje bez
      zasnivanja radnog odnosa za 2014.
pdf

      (14.03.2014.)

JAVNI POZIVI


Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje
      bez zasnivanja radnog odnosa
(11.10.2013.)

Raspored intervjua – Zagreb (14.11.2013.)

Raspored intervjua – Varaždin, Osijek, Županja,
      Pula, Rijeka, Gospić, Zadar, Dubrovnik
     
(14.11.2013.)