23. 5. 2017. - 29. 5. 2017.
23.05.2017. Prvi rezultati Prosječna neto i bruto plaća u 2017. Potraži slične publikacije
Pr 9.1.4. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih prema spolu za 2015. Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Neto i bruto plaće - pregled po županijama Potraži slične publikacije
Prvi rezultati Stopa registrirane nezaposlenosti u 2017. Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Stopa registrirane nezaposlenosti i zaposlenost – pregled po županijama Potraži slične publikacije
Pr 9.2.4. Zaposleni prema područjima djelatnosti i po županijama, stanje 31. ožujka 2016. Potraži slične publikacije
Pr 9.2.5. Struktura zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće i djelatnostima, stanje u ožujku 2016. Potraži slične publikacije
24.05.2017. Pr 12.1.4. Godišnji bruto domaći proizvod za 2015. (ESA 2010) Potraži slične publikacije
25.05.2017. Statistika u nizu Proizvodnja i vanjska trgovina jednodnevnom peradi Potraži slične publikacije
26.05.2017. Pr 4.2.2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2016. - konačni podaci Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Robna razmjena s inozemstvom, konačni podaci Potraži slične publikacije
Statistika u nizu Robna razmjena s inozemstvom - pregled po županijama, konačni podaci Potraži slične publikacije
29.05.2017. Pr 2.1.4/3. Indeks prometa industrije u 2017. Potraži slične publikacije
Baze podataka Indeks prometa industrije Potraži slične publikacije