12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Ukupno Hrvati Nacionalne manjine 1) Ostali Nisu se izjasnili u smislu
nacionalne pripadnosti
Nepoznato
svega Albanci Austrijanci Bošnjaci Bugari Crnogorci Česi Mađari Makedonci Nijemci Poljaci Romi Rumunji Rusi Rusini Slovaci Slovenci Srbi Talijani Turci Ukrajinci Vlasi Židovi svega Izjasnili se u smislu
regionalne pripadnosti
Bjelovarsko-bilogorska županija 133.084 109.871 19.258 755 7 66 18 83 7.098 1.188 93 84 10 140 5 11 13 46 120 9.421 79 - 10 - 11 156 3.241 - 558
Postotak 100,00 82,56 14,47 0,57 0,01 0,05 0,01 0,06 5,33 0,89 0,07 0,06 0,01 0,11 0,00 0,01 0,01 0,03 0,09 7,08 0,06 - 0,01 - 0,01 0,12 2,44 - 0,42
Gradovi                                                          
Bjelovar 41.869 37.895 2.749 195 5 34 9 45 188 107 33 9 2 64 - 4 3 6 53 1.980 6 - 3 - 3 37 955 - 233
Postotak 100,00 90,51 6,57 0,47 0,01 0,08 0,02 0,11 0,45 0,26 0,08 0,02 0,00 0,15 - 0,01 0,01 0,01 0,13 4,73 0,01 - 0,01 - 0,01 0,09 2,28 - 0,56
Čazma 8.895 8.606 132 16 - 2 5 - 7 4 2 - 1 - 2 2 2 3 3 82 1 - - - - 21 103 - 33
Postotak 100,00 96,75 1,48 0,18 - 0,02 0,06 - 0,08 0,04 0,02 - 0,01 - 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,92 0,01 - - - - 0,24 1,16 - 0,37
Daruvar 13.243 7.729 4.737 61 1 9 1 16 2.504 139 21 27 3 3 2 2 7 14 21 1.863 34 - 2 - 7 49 678 - 50
Postotak 100,00 58,36 35,77 0,46 0,01 0,07 0,01 0,12 18,91 1,05 0,16 0,20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,11 0,16 14,07 0,26 - 0,02 - 0,05 0,37 5,12 - 0,38
Garešnica 11.630 9.519 1.705 49 1 3 - 8 157 113 7 11 1 - - - - 8 9 1.330 6 - 2 - - 17 330 - 59
Postotak 100,00 81,85 14,66 0,42 0,01 0,03 - 0,07 1,35 0,97 0,06 0,09 0,01 - - - - 0,07 0,08 11,44 0,05 - 0,02 - - 0,15 2,84 - 0,51
Grubišno Polje 7.523 4.692 2.586 44 - 3 - 3 1.356 228 11 6 - 44 - - - 6 7 872 4 - 2 - - 4 207 - 34
Postotak 100,00 62,37 34,37 0,58 - 0,04 - 0,04 18,02 3,03 0,15 0,08 - 0,58 - - - 0,08 0,09 11,59 0,05 - 0,03 - - 0,05 2,75 - 0,45
Općine                                                          
Berek 1.706 1.537 136 1 - - - - 1 5 - 1 - 2 - - - - 1 124 1 - - - - 1 18 - 14
Postotak 100,00 90,09 7,97 0,06 - - - - 0,06 0,29 - 0,06 - 0,12 - - - - 0,06 7,27 0,06 - - - - 0,06 1,06 - 0,82
Dežanovac 3.355 1.824 1.440 - - 7 - - 788 155 - 5 - 11 - - - 3 1 461 9 - - - - 2 86 - 3
Postotak 100,00 54,37 42,92 - - 0,21 - - 23,49 4,62 - 0,15 - 0,33 - - - 0,09 0,03 13,74 0,27 - - - - 0,06 2,56 - 0,09
Đulovac 3.640 2.893 645 - - 2 - - 34 16 3 1 - - - - 1 1 - 580 7 - - - - 1 95 - 6
Postotak 100,00 79,48 17,72 - - 0,05 - - 0,93 0,44 0,08 0,03 - - - - 0,03 0,03 - 15,93 0,19 - - - - 0,03 2,61 - 0,16
Hercegovac 2.791 2.426 338 7 - - - - 268 32 1 2 - - - - - - 2 22 4 - - - - 3 23 - 1
Postotak 100,00 86,92 12,11 0,25 - - - - 9,60 1,15 0,04 0,07 - - - - - - 0,07 0,79 0,14 - - - - 0,11 0,82 - 0,04
Ivanska 3.510 3.193 226 9 - 1 1 1 - 4 - - - - - - - - - 209 - - 1 - - 5 81 - 5
Postotak 100,00 90,97 6,44 0,26 - 0,03 0,03 0,03 - 0,11 - - - - - - - - - 5,95 - - 0,03 - - 0,14 2,31 - 0,14
Kapela 3.516 3.337 127 - - - - 1 2 - 1 - - - - 1 - 1 3 118 - - - - - 2 37 - 13
Postotak 100,00 94,91 3,61 - - - - 0,03 0,06 - 0,03 - - - - 0,03 - 0,03 0,09 3,36 - - - - - 0,06 1,05 - 0,37
Končanica 2.824 1.145 1.611 - - - - - 1.318 61 7 2 - - - 1 - 1 4 214 2 - - - 1 1 62 - 5
Postotak 100,00 40,55 57,05 - - - - - 46,67 2,16 0,25 0,07 - - - 0,04 - 0,04 0,14 7,58 0,07 - - - 0,04 0,04 2,20 - 0,18
Nova Rača 4.077 3.697 345 160 - - - 3 21 94 - - - - - - - - 1 66 - - - - - 1 19 - 15
Postotak 100,00 90,68 8,46 3,92 - - - 0,07 0,52 2,31 - - - - - - - - 0,02 1,62 - - - - - 0,02 0,47 - 0,37
Rovišće 5.262 5.082 120 3 - - - 1 14 1 1 - - - - - - - 5 95 - - - - - - 44 - 16
Postotak 100,00 96,58 2,28 0,06 - - - 0,02 0,27 0,02 0,02 - - - - - - - 0,10 1,81 - - - - - - 0,84 - 0,30
Severin 1.038 882 104 6 - - - - 6 4 - - - - - - - - 3 85 - - - - - - 49 - 3
Postotak 100,00 84,97 10,02 0,58 - - - - 0,58 0,39 - - - - - - - - 0,29 8,19 - - - - - - 4,72 - 0,29
Sirač 2.546 1.817 640 - - 3 2 - 260 1 1 2 - - - - - 2 2 363 4 - - - - 3 80 - 6
Postotak 100,00 71,37 25,14 - - 0,12 0,08 - 10,21 0,04 0,04 0,08 - - - - - 0,08 0,08 14,26 0,16 - - - - 0,12 3,14 - 0,24
Šandrovac 2.095 1.768 262 54 - - - 3 - 32 2 1 - - - - - - 1 169 - - - - - 1 60 - 4
Postotak 100,00 84,39 12,51 2,58 - - - 0,14 - 1,53 0,10 0,05 - - - - - - 0,05 8,07 - - - - - 0,05 2,86 - 0,19
Štefanje 2.347 2.120 134 1 - - - 1 1 - 1 - - 7 - - - - 1 122 - - - - - 3 73 - 17
Postotak 100,00 90,33 5,71 0,04 - - - 0,04 0,04 - 0,04 - - 0,30 - - - - 0,04 5,20 - - - - - 0,13 3,11 - 0,72
Velika Pisanica 2.151 1.476 558 130 - - - - 8 101 - 10 1 - 1 - - - - 306 1 - - - - - 105 - 12
Postotak 100,00 68,62 25,94 6,04 - - - - 0,37 4,70 - 0,46 0,05 - 0,05 - - - - 14,23 0,05 - - - - - 4,88 - 0,56
Velika Trnovitica 1.661 1.569 64 - - - - 1 4 5 - 1 - - - - - - - 53 - - - - - - 16 - 12
Postotak 100,00 94,46 3,85 - - - - 0,06 0,24 0,30 - 0,06 - - - - - - - 3,19 - - - - - - 0,96 - 0,72
Veliki Grđevac 3.313 2.664 546 18 - 2 - - 158 83 2 4 2 9 - 1 - - - 267 - - - - - 4 94 - 5
Postotak 100,00 80,41 16,48 0,54 - 0,06 - - 4,77 2,51 0,06 0,12 0,06 0,27 - 0,03 - - - 8,06 - - - - - 0,12 2,84 - 0,15
Veliko Trojstvo 3.092 3.003 52 1 - - - - 3 3 - 1 - - - - - 1 3 40 - - - - - 1 26 - 10
Postotak 100,00 97,12 1,68 0,03 - - - - 0,10 0,10 - 0,03 - - - - - 0,03 0,10 1,29 - - - - - 0,03 0,84 - 0,32
Zrinski Topolovac 1.000 997 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Postotak 100,00 99,70 0,10 - - - - - - - - 0,10 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20

1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.).