PC AXIS baze podataka


Karlovačka županija- broj stanovnika po bivšim naseljima

Fusnote
Naselja:
Banija:
"Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Brdo Karlovačko:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Brdo. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Od 1857. do 1900. te u 1948. iskazivano kao naselje, a od 1910. do 1931. i od 1953. nadalje kao dio naselja.

Naselja:
Bridići:
"Kao naselje iskazivano do 1948., a dalje kao dio naselja. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Brodarci:
"Od 1857. do 1900. te u 1948. iskazivano kao naselje, a od 1910. do 1931. i od 1953. nadalje kao dio naselja. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Donja Švarča:
"Do 1900. označeno kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Donje Pokupje:
"Iskazivano pod imenom Pokupje od 1857. do 1900. i Pokupje Hrnetićko od 1910. do 1931. Označavano kao naselje od 1857. do 1900. te u 1948. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Donje Zastinje:
"Do 1948. iskazivano pod imenom Zastanje. Od 1857. do 1900. te u 1948. označavano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Donji Priselci:
"Vidi napomenu pod Priselci.

Naselja:
Drežnik:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Gornja Švarča:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Gornje Mekušje:
"Do 1921. iskazivano pod imenom Mekušje. Do 1900. i 1948. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Gradac:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Hrnetić:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Kamensko:
"Do 1900. i 1948. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Kružići:
"Vidi napomenu pod Zadobarje.

Naselja:
Mala Jelsa:
"Do 1948. iskazivano kao naselje. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Gornje Stative. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Mala Švarča:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Mostanje:
"Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Novaki:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Rakovac:
"Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Selce:
"Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Sveti Marko Netretićki:
"Vidi napomenu pod Gornje Stative.

Naselja:
Turan:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Udbinja:
"Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Velika Jelsa:
"Do 1900. i 1948. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Vučjak:
"Do 1948. iskazivano kao naselje. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Zagrad:
"Do 1900. iskazivano kao naselje. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Karlovac. Vidi napomenu pod Karlovac.

Naselja:
Bartolovići:
"U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Bartolović Selo. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Popovo Selo. U 2001. pripojeno naselju Trošmarija. Vidi napomenu pod Trošmarija.

Naselja:
Bošt:
"U 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Brestovac Ogulinski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Brestovac. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vitunj. U 2001. pripojeno naselju Hreljin Ogulinski. Vidi napomenu pod Hreljin Ogulinski.

Naselja:
Brezno Drežničko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Brezno. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Drežnica. U 1991. bez stanovnika. U 2001. područje naselja pripojeno naselju Potok Musulinski. Vidi napomenu pod Potok Musolinski.

Naselja:
Donji Zatezali:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Dubrave. U 2001. pripojeno naselju Donje Dubrave. Vidi napomenu pod Donje Dubrave.

Naselja:
Gavani:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Gojak:
"U 2001. pripojeno naselju Popovo Selo. Vidi napomenu pod Popovo Selo.

Naselja:
Gornji Zatezali:
"U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Dubrave. U 2001. pripojeno naselju Donje Dubrave. Vidi napomenu pod Donje Dubrave.

Naselja:
Janjani:
"Od 1910. do 1931. sadrži podatke za bivše naselja Mikašinovići. U 2001. pripojeno naselju Gornje Dubrave. Vidi napomenu pod Gornje Dubrave.

Naselja:
Kalca:
"U 1869. i 1880. te od 1910. do 1948. podaci su sadržani u naselju Ogulin. U 1857., 1890. i 1900. iskazivano pod imenom Kalce. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Kostelići:
"Iskazuje se od 1948. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Krakar:
"Do 1880. iskazivano pod imenom Srednja Drežnica. Sadrži podatke za bivša naselja Radojčići i Trbovići od 1857. do 1880. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Kučaj:
"Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. pripojeno naselju Hreljin Ogulinski. Vidi napomenu pod Hreljin Ogulinski.

Naselja:
Kučinić-selo:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Lomost:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Maravić Draga:
"Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u bivšem naselju Seočani. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Mikašinovići:
"Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u bivšem naselju Janjani. U 2001. pripojeno naselju Gornje Dubrave. Vidi napomenu pod Gornje Dubrave.

Naselja:
Mirić Selo:
"Iskazivano pod imenom Kosanovići 1890. i 1900., Kosanović Ogulinski 1910. i Mirić-Selo od 1921. do 1971. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vitunj. U 2001. pripojeno naselju Hreljin Ogulinski. Vidi napomenu pod Hreljin Ogulinski.

Naselja:
Mirići:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Gornje Dubrave. U 2001. pripojeno naselju Trošmarija. Vidi napomenu pod Trošmarija.

Naselja:
Munjasi:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Popovo Selo. U 2001. pripojeno naselju Trošmarija. Vidi napomenu pod Trošmarija.

Naselja:
Nikolići:
"Iskazuje se kao naselje od 1910. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Oklinak:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vitunj. Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. pripojeno naselju Hreljin Ogulinski. Vidi napomenu pod Hreljin Ogulinski.

Naselja:
Okruglica:
"Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. pripojeno naselju Hreljin Ogulinski. Vidi napomenu pod Hreljin Ogulinski.

Naselja:
Perići:
"Od 1910. do 1931. podaci sadržani u bivšem naselju Janjani. U 2001. pripojeno naselju Gornje Dubrave. Vidi napomenu pod Gornje Dubrave.

Naselja:
Podbitoraj:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Razdolje. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Podvrh:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Prapuće:
"U 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Pražići:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Krakar. Vidi napomenu pod bivše naselje Trbovići.

Naselja:
Radojčići:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u bivšem naselju Krakar. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Seočani:
"Naselje pod imenom Seočani iskazuje se od 1910. Sadrži podatke za bivše naselje Maravić Draga od 1910. do 1931. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Tomići:
"Iskazano pod imenom Gornja Drežnica od 1857. do 1880. te od 1910. do 1948. Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Vukelić. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Trbovići:
"Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u bivšem naselju Krakar. Sadrži podatke za bivše naselje Pražići koje je do 1931. iskazivano kao naselje. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Višnjić Brdo:
"U 2001. pripojeno naselju Gornje Dubrave. Vidi napomenu pod Gornje Dubrave.

Naselja:
Vručac:
"U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Vucelići:
"U 2001. pripojeno naselju Gornje Dubrave. Vidi napomenu pod Gornje Dubrave.

Naselja:
Vučić-selo:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Vukelić:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1948. podaci su sadržani u bivšem naselju Tomići. U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Zečica:
"Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. pripojeno naselju Hreljin Ogulinski. Vidi napomenu pod Hreljin Ogulinski.

Naselja:
Zrnići:
"U 2001. pripojeno naselju Drežnica. Vidi napomenu pod Drežnica.

Naselja:
Žegar:
"Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Ogulin. Vidi napomenu pod Ogulin.

Naselja:
Cerovac Nikšićki:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Cerovac. Vidi napomenu pod Donji Nikšić.

Naselja:
Donji Zečev Varoš:
"Od 1910. iskazivano u naselju Zečev Varoš. Vidi napomenu pod Zečev Varoš.

Naselja:
Gornji Zečev Varoš:
"Od 1910. iskazivano u naselju Zečev Varoš. Vidi napomenu pod Zečev Varoš.

Naselja:
Hrvatski Blagaj:
"U 2001. pripojeno naselju Blagaj.

Naselja:
Kamenica Slunjska:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Kamenica. Od 1857. do 1948.podaci sadržani u naselju Gornje Taborište.

Naselja:
Mrežnica-vrelo:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Mrežnica. Vidi napomenu pod bivše naselje Tobolić.

Naselja:
Mrzlo Polje Močilsko:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Mrzlo Polje. U 1910. i 1921. stanovništvo tog naselja raspodijeljeno je po bivšim dijelovima naselja pa se ime Mrzlo Polje ne pojavljuje. U 1931. i nadalje nazvano Mrzlo Polje Močilsko. Vidi napomenu pod bivše naselje Zbjeg Močilski.

Naselja:
Obljajac:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Tuk. Vidi napomenu pod bivše naselje Tobolić.

Naselja:
Srpski Blagaj:
"U 2001. pripojeno naselju Blagaj.

Naselja:
Tobolić:
"Sadrži podatke za bivša naselja Mrežnica-Vrelo i Tuk Primišljanski, koja su do 1948. iskazivana kao naselja, te za bivše naselje Obljajac koje je do 1931. iskazivano kao naselje. U 1991. bez stanovnika. U 2001. pripojeno naselju Mjesto Primišlje. Vidi napomenu pod Mjesto Primišlje.

Naselja:
Tuk Primišljanski:
"Vidi napomenu pod bivše naselje Tobolić.

Naselja:
Zagorje:
"U 2001. podijeljeno na samostalna naselja Sparednjak i Veljunski Ponorac i time prestalo postojati.

Naselja:
Zbjeg Močilski:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Zbjeg. U 1991. bez stanovnika. Sadrži podatke za bivše naselje Mrzlo Polje Močilsko koje je do 1948. iskazivano kao naselje. U 2001. pripojeno naselju Slunjčica u općini Slunj.

Naselja:
Rastovac Perjasički:
"Vidi napomenu pod Perjasica.

Naselja:
Srednja Perjasica:
"Vidi napomenu pod Svojić.

Naselja:
Begovac:
"Vidi napomenu pod Cetingrad.

Naselja:
Glinica Hrvatska:
"Vidi napomenu pod Glinice.

Naselja:
Radovica:
"U 1880. podaci su sadržani u naselju Batnoga. Vidi napomenu pod Batnoga.

Naselja:
Barkovići:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Bencetići:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Budrovci Draganićki:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Budrovci. U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Darići:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Draganići:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Petaki. U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Franjetići:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Goljak Draganićki:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Goljak. U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Jazvaci:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Križančići:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Lazina:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Lug:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Lug, a od 1910. do 1991. pod imenom Lug Draganički. U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Mrzljaki Draganićki:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Mrzljaki. U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Vrbanci:
"U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Vrh Draganićki:
"Od 1910. iskazivano pod imenom Vrh Draganički. U 2001. pripojeno naselju Draganić. Vidi napomenu pod Draganić.

Naselja:
Janjač:
"Vidi napomenu pod Dobrenići.

Naselja:
Radočaj-selo:
"Vidi napomenu pod Dobrenići.

Naselja:
Sela Dobranska:
"Vidi napomenu pod Erdelj.

Naselja:
Šlatovi:
"Vidi napomenu pod Generalski Stol

Naselja:
Modruš Donji:
"Vidi napomenu pod Modruš.

Naselja:
Modruš Gornji:
"Vidi napomenu pod Modruš.

Naselja:
Vođević-brdo:
"Vidi napomenu pod Zagorje.

Naselja:
Donji Kovačevac:
"Vidi napomenu pod Banski Kovačevac.

Naselja:
Gornji Kovačevac:
"Vidi napomenu pod Banski Kovačevac.

Naselja:
Lasinja Donja:
"Vidi napomenu pod Lasinja

Naselja:
Lasinja Gornja:
"Vidi napomenu pod Lasinja

Naselja:
Hlapnik:
"Vidi napomenu pod Mrzljaki.

Naselja:
Stara Cesta:
"Vidi napomenu pod Srednje Prilišće.

Naselja:
Donja Mašvina:
"Vidi napomenu pod Mašvina.

Naselja:
Donja Močila:
"U 1971. bez stanovnika. Vidi napomenu pod Gornja Močila.

Naselja:
Jezero II Dio:
"Do 1953. iskazivano pod imenom Jezero. Od 1961. iskazuje se pod imenom Jezero II dio. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Jezero I dio u općini Plaški. Od 1981. bez stanovnika. U 2001. područje naselja pripojeno naselju Gornja Močila. Vidi napomenu pod Gornja Močila.

Naselja:
Mudrići:
"Do 1900. iskazivano pod imenom Mudrić-Selo. Vidi napomenu pod Broćanac.

Naselja:
Goli Vrh Donji:
"Vidi napomenu pod Gornji Goli Vrh Lipnički.

Naselja:
Griče Donje:
"Vidi napomenu pod Griče.

Naselja:
Griče Gornje:
"Vidi napomenu pod Griče.