Šibensko-kninska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 214 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
DRNIŠ
Nastao iz stare općine Drniš. U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Skradin, a u 1921. u općini Unešić.
Bogatić (Drniš)
Do 1991. iskazivano pod imenom Bogetić, a u međupopisnom razdoblju od 1991. do 2001. pod imenom Bargatić.
Brištane
U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u naselju Rupe, općina Skradin.
Drinovci
U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Nos Kalik.
Kadina Glavica
U 1869. sadrži podatke za naselje Kanjane.
Kanjane
U 1869. podaci su sadržani u naselju Kadina Glavica.
Ključ
U 1857. iskazano pod imenom Slim.
Kričke
Sadrži podatke za bivša naselja Kričke Donje i Kričke Gornje od 1880. do 1910. i u 1948. te Kričke Srednje u 1948.
Lišnjak
U 1869. podaci su sadržani u naselju Trbounje, a u 1921. u naselju Koprno, općina Unešić.
Nos Kalik
U 1857. iskazano pod imenom Nos, a od 1869. do 1981. Nos-Kalik . U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Drinovci.
Trbounje
U 1869. sadrži podatke za naselje Lišnjak.
KNIN
Nastao iz stare općine Knin. U 1869. i 1921. sadrži dio podataka općine Biskupija, a u 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan u općini Biskupija.
Kninsko Polje
U 1869. sadrži podatke za naselja Kovačić i Vrpolje, a u 1857. dio podataka za naselje Kovačić.
Kovačić
U 1869. podaci su sadržani u naselju Kninsko Polje, kao i dio podataka u 1857.
Ljubač
U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrbnik, općina Biskupija. Do 1961. iskazivano kao dio naselja.
Polača
U 1970. formirano kao naselje spajanjem naselja Mala Polača, Turić i Velika Polača. Za ta bivša naselja sadrži podatke do 1971. U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Markovac, općina Biskupija.
Potkonje
U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Vrbnik, općina Biskupija.
Vrpolje (Knin)
U 1869. podaci su sadržani u naselju Kninsko Polje.
SKRADIN
Nastao iz stare općine Šibenik. U 1869. i 1921. sadrži dio podataka grada Drniša. U 1869. sadrži dio podataka općine Kistanje, a iste godine dio podataka sadržan je u općini Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.
Bićine
U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin. Do 1991. iskazivano pod imenom Bičine.
Bratiškovci
U 1869. sadrži podatke za naselje Gorice.
Bribir
U 1869. sadrži podatke za naselje Krnjeuve, općina Kistanje.
Cicvare
U 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci, a u 1921. u naselju Međare. Do 1931. iskazivano je kao dio naselja.
Dubravice
Sadrži podatke za bivše naselje Čulišić koje se do 1931. iskazivalo kao samostalno naselje.
Gorice
U 1869. podaci su sadržani u naselju Bratiškovci. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Gračac
U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin.
Ićevo
U 1869. podaci su sadržani u naselju Rupe.
Krković
U 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci.
Lađevci
U 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci. Kao naselje iskazuje se od 1900.
Međare
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Piramatovci. U 1921. sadrži podatke za naselje Cicvare. Kao naselje iskazuje se od 1948.
Piramatovci
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Međare, a u 1869. za naselja Cicvare, Krković i Lađevci.
Plastovo
U 1869. podaci su sadržani u naselju Velika Glava.
Rupe
U 1869. sadrži podatke za naselje Ićevo, a u 1869. i 1921. dio podataka za naselja Bogatić i Brištane, općina Drniš.
Skradin
U 1869. sadrži podatke za naselja Bićine, Gračac, Skradsko Polje i Sonković.
Skradinsko Polje
U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin.
Sonković
U 1869. podaci su sadržani u naselju Skradin.
Vaćani
Do 1948. iskazivano pod imenom Vačane, a od 1953. do 1991. pod imenom Vačani. U 1869. sadrži podatke za naselje Ždrapanj.
Velika Glava
U 1869. sadrži podatke za naselje Plastovo.
Žažvić
U 1869. podaci su sadržani u naselju Ostrovica, općina Lišane Ostrovičke, Zadarska županija.
Ždrapanj
U 1869. podaci su sadržani u naselju Vačani.
ŠIBENIK
Nastao iz stare općine Šibenik. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka grada Vodice.
Bilice
U 1857. iskazano pod imenima Vrulja i Bilice, u 1869., 1880. i 1900. pod imenom Vrulje, a u 1890., 1910. i 1931 pod imenom Vrulje-Bilice.
Boraja
U 1869. sadrži podatke za naselje Mravnica, a u 1857. i 1869. za naselja Podine i Vrsno.
Brnjica
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.
Brodarica
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Krapanj. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Krapanj. Do 1971. iskazivano kao dio naselja. Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Bili Brig, a 1948. pod imenom Brodarica-Bili Brig.
Čvrljevo (Šibenik)
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate, kao i dio podataka u 1880.
Danilo
Do 1931. iskazivano pod imenom Danilo Kraljice, od 1948. do 1971. pod imenom Gornje Danilo, a u 1981. i 1991. pod imenom Danilo Gornje. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Danilo Kraljice.
Danilo Biranj
U 1948. iskazano pod imenom Biranj.
Danilo Kraljice
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Danilo. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. Do 1971. iskazivano pod imenom Kraljice.
Dubrava Kod Šibenika
Do 1961. iskazivano pod imenom Dubrava.
Goriš
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.
Gradina
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.
Grebaštica
U 1869. podaci su sadržani u naselju Krapanj, kao i dio podataka u 1857.
Jadrtovac
U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Krapanj.
Kaprije
U 1869. podaci su sadržani u naselju Žirje.
Konjevrate
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselja Brnjica, Čvrljevo, Goriš, Gradina i Radonić, a u 1880. dio podataka za naselje Čvrljevo.
Krapanj
U 1869. sadrži podatke za naselje Grebaštica, kao i dio podataka u 1857., a u 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka za naselje Jadrtovac. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Žaborić i Brodarica. U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Brodarica, a od 1857. do 1971. za naselje Žaborić.
Mravnica
U 1869. podaci su sadržani u naselju Boraja. Kao naselje iskazuje se od 1921.
Perković
U 1880. iskazano pod imenom Prković i Prkovo. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Slivno. Kao naselje iskazuje se od 1900.
Podine
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Boraja.
Radonić (Šibenik)
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Konjevrate.
Raslina
Do 1910. iskazivano pod imenom Rasline. U 1869. podaci su sadržani u naselju Zaton.
Sitno Donje
Do 1961. iskazivano pod imenom Sitno.
Slivno
U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Perković.
Šibenik
U 1981. povećano pripajanjem naselja Zablaće, za koje i sadrži podatke do 1971. U 1869. dio podataka (bivše naselje Zablaće) sadržan je u naselju Zlarin.
Vrpolje (Šibenik)
Do 1948. iskazivano pod imenom Vrpolje, a od 1953. do 1971. Vrpolje
Primorsko.
Vrsno
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Boraja. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Zaton
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Srima, općina Vodice, a u 1869. za naselje Raslina.
Zlarin
U 1869. sadrži podatke za naselje Prvić Šepurine, općina Vodice, kao i dio podataka za naselje Šibenik (bivše naselje Zablaće).
Žaborić
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Krapanj. Od 1857. do 1971. podaci sadržani u naselju Krapanj.
Žirje
U 1869. sadrži podatke za naselje Kaprije.
VODICE
Nastao iz stare općine Šibenik. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u gradu Šibeniku. U 1869. sadrži dio podataka općine Stankovci u Zadarskoj županiji.
Čista Mala
U 1869. sadrži podatke za naselja Gaćelezi, Grabovci, Čista Velika i za naselje Velim, općina Stankovci, Zadarska županija. Do 1971. iskazivano pod imenom Mala Čista.
Čista Velika
U 1869. podaci su sadržani u naselju Čista Mala. Do 1971. iskazivano pod imenom Velika Čista.
Gaćelezi
U 1869. podaci su sadržani u naselju Čista Mala.
Grabovci
U 1869. podaci su sadržani u naselju Čista Mala. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Prvić Šepurine
U 1880. iskazano pod imenom Šipurina. U 1869. podaci su sadržani u naselju Zlarin, općina Šibenik.
Srima
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Zaton, općina Šibenik. Od 1880. do 1900. iskazivano kao dio naselja.
BISKUPIJA
Nastala iz stare općine Knin. U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Knin, a u 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za grad Knin.
Markovac
U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Polača, općina Knin. Do 1890. iskazivano kao dio naselja.
Orlić
U 1900. i 1910. iskazivano pod imenom Polje.
Vrbnik
U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Ljubač i Potkonje, općina Knin.
CIVLJANE
Nastala iz stare općine Knin.
ERVENIK
Nastala iz stare općine Knin.
Ervenik
Naselje Ervenik od 1857. do 1961. odvojeno je iskazivano pod imenima Donji Ervenik i Gornji Ervenik te za to razdoblje sadrži podatke za ta bivša naselja.
KIJEVO
Nastala iz stare općine Knin.
KISTANJE
Nastala iz starih općina Knin i Benkovac. U 1869. dio podataka sadržan je u gradu Skradin, a iste godine dio podataka sadržan je u općini Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.
Đevrske
U 1869. sadrži podatke za naselje Zečevo.
Gošić
U 1869. podaci su sadržani u naselju Ostrovica, općina Lišane Ostrovičke, Zadarska županija.
Ivoševci
Od 1857. do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Rudele u Polju koje se do 1948. iskazivalo kao samostalno naselje.
Kakanj
Iskazuje se kao naselje od 1931., a za 1921. podaci su procijenjeni.
Kistanje
U 1981. povećano pripajanjem naselja Kistanje Selo. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1971.
Krnjeuve
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Krnjevo. U 1869. podaci su sadržani u naselju Bribir, općina Skradin. Do 1890. iskazivano kao dio naselja.
Parčić (Kistanje)
U 2001. bez stanovnika.
Smrdelje
U 1869. sadrži podatke za naselje Varivode.
Varivode
U 1869. podaci su sadržani u naselju Smrdelje.
Zečevo
U 1869. podaci su sadržani u naselju Đevrske. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
MURTER
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Tisno.
Kornati
U 1880. i 1890. iskazivano pod imenom Krunarski Otok, u 1910. Kornate, u 1931. Kornat-Sali, a od 1948. nadalje Kornati. U 1857., 1869., 1921., 1948., 1953., 1971. i 1981. bez stanovnika.
Murter
U 1869. podaci su sadržani u naselju Betina, općina Tisno.
PIROVAC
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1857., 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u općini Stankovci u Zadarskoj županiji.
Kašić
Od 1948. do 1991. iskazivano pod imenom Kašić Banjevački. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Banjevci, općina Stankovci, Zadarska županija. Kao naselje iskazano u 1900., 1910. i od 1948. nadalje.
Pirovac
Do 1921. iskazivano pod imenom Zlosela. U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Putičanje.
Putičanje
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Pirovac.
PRIMOŠTEN
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1857., 1869., 1921., 1931. i 1948. sadrži dio podataka općine Rogoznica, u kojoj je istih godina sadržan i dio podataka općine Primošten.
Kruševo
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Primošten. Kao naselje iskazuje se od 1948.
Ložnice (Primošten)
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Ložnice, općina Rogoznica. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Rogoznica, općina Rogoznica, a dio podataka u istom razdoblju i u 1948. u naselju Primošten. Od 1880. do 1910. i od 1953. do 1991. podaci su sadržani u naselju Ložnice, općina Rogoznica, kao i dio podataka u 1948.
Primošten
U 1857., 1869. i 1921. sadrži podatke za naselja Kruševo i Široke, u 1857., 1869., 1921. i 1931. za naselja Vadalj i Vezac te dio podataka za naselje Ložnice, općina Primošten, i za naselje Ložnice, općina Rogoznica, u 1857., 1869. i od 1921. do 1948. te za naselje Primošten Burnji u 1857., 1869., 1921. i dio podataka u 1931.
Primošten Burnji
Naziv Primošten Burnji iskazan je prvi put u popisu 1948. kao naziv za Mjesni narodni odbor, a od 1953. kao naselje. Podaci za razdoblje prije 1948. odnose se na pripadajuće dijelove naselja. U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Primošten, kao i dio podataka u 1931.
Široke
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Primošten. U 1880. i 1890. iskazivano kao dio naselja.
Vadalj
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Primošten. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vezac
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Primošten. U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Vezac Donji. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
PROMINA
Nastala iz stare općine Drniš.
Bobodol
U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Matase.
Bogatić (Promina)
Od 1857. do 1910. iskazano pod imenom Bogetić, u 1921. i 1931. Bogatiće, a od 1948. nadalje Bogatić.
Ljubotić
U 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Matase.
Matase
U 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Bobodol i Ljubotić.
Oklaj
U 1981. povećano pripajanjem naselja Kula koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Razvođe
Do 1931. iskazivano pod imenom Razvađe. Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Razvađe Donje i Razvađe Gornje koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
ROGOZNICA
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u 1857. i 1869. sadrži dio podataka općine Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U 1857., 1869., 1921., 1931. i 1948. dio podataka sadržan je u općini Primošten, za koju tih godina i sadrži dio podataka.
Dvornica
U 1857. podaci su sadržani u naselju Sapina Doca, a u 1869., 1921. i 1931. u naselju Sevid, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija. Kao naselje iskazuje se od 1948.
Jarebinjak
U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Rogoznica, kao i dio podataka u 1880. i 1931. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Ložnice (Rogoznica)
Od 1953. do 1971. iskazivano pod imenom Donje Ložnice. U 1857., 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u naselju Rogoznica, a dio podataka u istom razdoblju i u 1948. sadržan je u naselju Primošten, općina Primošten. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. smanjeno izdvajanjem istoimenog naselja Ložnice u općini Primošten. Od 1880. do 1910. i od 1953. do 1991. sadrži podatke naselja Ložnice, općina Primošten, kao i dio podataka u 1948.
Oglavci
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Oglavke. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rogoznica. Kao naselje iskazuje se od 1948.
Podglavica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rogoznica. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Podorljak
U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sapina Doca.
Ražanj
U 1857. podaci su sadržani u naselju Sapina Doca, a u 1869., 1921. i 1931. u naselju Sevid, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija.
Rogoznica
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Ložnice, općina Rogoznica, i za naselje Ložnice, općina Primošten, za naselja Oglavci, Podglavica i Zečevo Rogozničko, a u 1857., 1869. i 1921. za naselje Jarebinjak te dio podataka u 1880. i 1931. za isto naselje.
Sapina Doca
U 1857., 1869. i 1931. iskazivano pod imenom Račice. U 1857. sadrži podatke za naselja Ražanj, Dvornica i za naselje Sevid, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija, u 1869. za naselje Rastovac, općina Marina, Splitsko-dalmatinska županija, a u 1857., 1869., 1921. i 1931. za naselje Podorljak.
Zečevo Rogozničko
Do 1948. iskazivano pod imenom Zečevo. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rogoznica.
RUŽIĆ
Nastala iz stare općine Drniš.
Baljci
Do 1910. iskazivano pod imenom Baljke.
Kljake
U 1890. iskazano pod imenom Kljaci.
Mirlović Polje
Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Mirilović u Polju, a u 1931. Mirilović-Polje.
TISNO
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869. sadrži dio podataka općine Murter.
Betina
U 1869. sadrži podatke za naselje Murter, općina Murter.
Dazlina
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Dazline. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tisno.
Dubrava kod Tisna
Do 1961. iskazivano pod imenom Dubrava, u 1971. i 1981. pod imenom Dubrava kod Tijesnoga, a 1991. Dubrava kod Tisnoga. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Tisno. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Tisno
U 1857., 1869., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Dazlina i Dubrava kod Tisnoga. Do 1981. iskazivano pod imenom Tijesno, a u 1991. Tisno.
UNEŠIĆ
Nastala iz stare općine Drniš. U 1921. sadrži dio podataka grada Drniša.
Cera
U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Nevest.
Donje Planjane
Naselja Donje Planjane i Gornje Planjane iskazuju se od 1953. Do 1948. iskazivano je naselje pod imenom Planjane. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1948.
Donje Vinovo
Do 1931. iskazivano pod imenom Vinovo.
Gornje Planjane
Naselja Donje Planjane i Gornje Planjane iskazuju se od 1953. Do 1948. iskazivano je bivše naselje pod imenom Planjane za koje su podaci sadržani u naselju Donje Planjane.
Gornje Vinovo
Do 1921. iskazivano pod imenom Vinovo.
Koprno
Do 1910. iskazivano pod imenom Kopreno. U 1869. podaci su sadržani u naselju Ljubostinje. U 1921. sadrži podatke za naselja Lišnjak, općina Drniš i Ljubostinje.
Ljubostinje
Od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Ljuboštine. U 1869. sadrži podatke za naselje Koprno, a u 1921. podaci su sadržani u naselju Koprno.
Mirlović Zagora
Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Mirilović u Zagorju, Mirilović-Zagora u 1931.
Nevest
U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Cera.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_15