Zagrebačka županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja (Veliki skup vrijednosti) Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 731 Označeno

Ima više od 600 vrijednosti pa zato neće biti automatski prikazane. Koristi funkciju 'Traži' za označavanje vrijednosti
Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
DUGO SELO
Nastao iz stare općine Dugo Selo.
Dugo Selo
Sadrži podatke za bivše naselje Šaškovec koje je od 1857. do 1900. bilo odvojeno iskazano.
Kozinščak
Do 1961. iskazivano pod imenom Kozinšćak. U prvom izdanju knige Naselja
IVANIĆ-GRAD
Nastao iz stare općine Ivanić-Grad.
Donji Šarampov
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ivanić-Grad. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Ivanić-Grad.
Graberje Ivanićko
Do 1900. iskazivano pod imenom Graberje.
Greda Breška
Do 1900. iskazivano pod imenom Greda. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Zelina Breška, za koji sadrži podatke do 1961. U 1948. sadrži dio podataka za naselje Zelina Breška.
Ivanić-grad
U 1857. i 1869. iskazivano pod imenom Ivanić-Tvrđava. Sadrži podatke za bivša naselja Gornji Šarampov, Lonja Ivanićka i Poljana Breška od 1857. do 1961., koja su tih godina bila odvojeno iskazana. U 1991. naselje je povećano pripajanjem dijela područja naselja Donji Šarampov, Jalševec Breški, Prkos Ivanićki. Do 1961. podaci za pripojene dijelove područja sadržani su u navedenim naseljima.
Jalševec Breški
Do 1900. iskazivano pod imenom Jalševec. U 1991. naselje povećano pripajanjem naselja Dolanec koje je prestalo postojati, a za koje sadrži podatke do 1981. Istovremeno je smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Ivanić-Grad. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Ivanić-Grad.
Lepšić
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Opatinec. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Opatinec.
Lijevi Dubrovčak
Do 1981. iskazivano pod imenom Lijevi Dubravčak.
Opatinec
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Lepšić. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Lepšić.
Posavski Bregi
Do 1900. iskazivano pod imenom Bregi. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Šemovec Breški. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Šemovec Breški.
Prkos Ivanićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Prkos. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen Ivanić-Gradu. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Ivanić-Grad.
Šemovec Breški
Do 1900. iskazivano pod imenom Šemovac. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Posavski Bregi. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Posavski Bregi.
Zelina Breška
Do 1931. iskazivano pod imenom Zelina, a 1948. pod imenom Zelina Dugoselska. U 1948. dio podataka sadržan je u naselju Greda Breška.
JASTREBARSKO
Nastao iz stare općine Jastrebarsko. U 1910. i 1921. dio podataka sadržan je u općini Klinča Sela.
Brebrovac
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Hrlići.
Breznik Plešivički
Do 1900. iskazivano pod imenom Breznik.
Bukovac Svetojanski
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovac.
Celine (Jastrebarsko)
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Celinšćaki.
Crna Mlaka
Iskazuje se od 1880. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Donja Zdenčina, općina Klinča Sela. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Čeglje
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Čeglji.
Donja Reka
Naselja Donja Reka i Gornja Reka iskazuju se odvojeno u 1857., 1890., 1900. i od 1948. nadalje. U 1869. iskazivano je naselje pod imenom Rijeka, u 1880. pod imenom Donja Rijeka i Gornja Rijeka sa zajedničkim brojem stanovnika, a od 1910. do 1931. pod imenom Plešivička Reka. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Reka.
Dragovanščak
Do 1981. iskazivano pod imenom Dragovanšćak.
Gorica Svetojanska
Iskazivano pod imenom Gorica od 1857. do 1900., Sveta Jana od 1910. do 1931. i Gorica Svetojanska od 1948. nadalje.
Gornja Reka
U 1869., 1880. i od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Donja Reka. Vidi napomenu kod naselja Donja Reka.
Grabarak
U 1981. bez stanovnika.
Gračac Slavetićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Gračac i od 1910. do 1991. pod imenom Gračac Slavetički.
Guci Draganički
Do 1900. iskazivano pod imenom Guci.
Hrastje Plešivičko
Iskazano pod imenom Hrastje u 1857. i 1869., Hrašće od 1880. do 1900. i Hrastje Plešivičko od 1910. nadalje.
Hrašća
Iskazano pod imenom Hrašća u 1857. i 1869. te od 1910., a Hrašće od 1880. do 1900.
Jurjevčani
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Jurjevćan.
Kupeć Dol
Do 1961. iskazivano pod imenom Kupeč-Dol. U prvom izdanju knjige Naselja
Lanišće
U 1991. bez stanovnika.
Miladini
Do 1900. iskazivano pod imenom Tučini.
Novaki Petrovinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Novaki.
Orešje Okićko
Do 1900. iskazivano pod imenom Orešje.
Pavlovčani
Do 1900. iskazivano pod imenom Pavlovčan.
Slavetić
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Okrug.
Špigelski Breg
Do 1900. iskazivano pod imenom Goli Vrh. Od 1971. bez stanovnika.
SAMOBOR
Nastao iz stare općine Grad Zagreb.
Bratelji
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Bregana
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Lug Samoborski. Za taj dio od 1857. do 1981. podaci su sadržani u naselju Lug Samoborski.
Brezovac Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezovac.
Bukovje Podvrško
U 1857., 1890. i 1900. iskazano pod imenom Bukovje. U 1869. i 1880. nije odvojeno iskazano.
Celine Samoborske
Do 1900. iskazivano pod imenom Celine.
Cerje Samoborsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Cerje.
Dolec Podokićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Dolec, a od 1910. do 1991. pod imenom Dolec Podokički.
Draganje Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Draganje-Selo.
Drežnik Podokićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Drežnik.
Dubrava Samoborska
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubrava.
Farkaševec Samoborski
Do 1900. iskazivano pod imenom Farkaševec.
Golubići
Do 1948. iskazivano pod imenom Grabar.
Gregurić Breg
Do 1971. iskazivano pod imenom Gregurić-Breg.
Hrastina Samoborska
Do 1900. iskazivano pod imenom Hrastina.
Klokočevec Samoborski
Do 1900. iskazivano pod imenom Klokočevec, od 1910. do 1981. pod imenom Klokočevec Samoborski, a 1991. pod imenom Klokočevac Samoborski.
Kostanjevec Podvrški
Do 1900. iskazivano pod imenom Kostanjevec.
Lug Samoborski
U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Bistrac koje je prestalo postojati jer je preostali, nenaseljeni dio područja naselja pripojen naselju Samobor. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Bregana. Za taj izdvojeni dio sadrži podatke od 1857. do 1981. Do 1948. iskazivano pod imenom Lug.
Mala Rakovica
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Mala Podvrška Rakovica.
Mali Lipovec
Naselja Mali Lipovec i Veliki Lipovec iskazuju se pod ovim imenima od 1948. Od 1857. do 1880. iskazivano je naselje Lipovec. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Veliki Lipovec. Naselje Mali Lipovec u 1890. i 1900. iskazano je pod imenom Gornji Lipovec, a od 1910. do 1931. pod imenom Gornji Podvrški Lipovec. Vidi napomenu kod naselja Veliki Lipovec.
Manja Vas
Do 1981. iskazivano pod imenom Manjavas.
Noršić Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Noršić-Selo.
Novo Selo Žumberačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo.
Osredek Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Osredak.
Podgrađe Podokićko
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgrađe.
Prekrižje Plešivičko
Do 1910. iskazivano pod imenom Prekrižje.
Samobor
U 1991. povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Bistrac koje je prestalo postojati jer je preostali dio područja naselja pripojen naselju Lug Samoborski.
Samoborski Otok
Do 1900. iskazivano pod imenom Otok.
Savršćak
Do 1948. iskazivano pod imenom Savraščak.
Selce Žumberačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Selce.
Slani Dol
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja Smerovišće u istoimeno samostalno naselje za koje sadrži podatke od 1857. do 1931.
Smerovišće
Iskazuje se kao naselje od 1981. Nastalo je izdvajanjem iz naselja Slani Dol u kojemu su sadržani podaci od 1857. do 1931. Iskazivano kao dio naselja od 1948. do 1931.
Sveti Martin Pod Okićem
Do 1961. i u 1991. iskazano pod imenom Sveti Martin pod Okićem, a u 1971. i 1981. Martin pod Okićem.
Šimraki
Iskazuje se od 1910., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Tisovac Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Tisovac.
Velika Rakovica
Iskazivano pod imenom Velika Podvrška Rakovica od 1910. do 1931.
Veliki Lipovec
Vidi napomenu kod naselja Mali Lipovec. Naselje Veliki Lipovec u 1890. i 1900. iskazano je pod imenom Donji Lipovec, a od 1910. do 1931. pod imenom Donji Podvrški Lipovec. Sadrži podatke za bivše naselje Lipovec od 1857. do 1880.
Višnjevec Podvrški
Do 1900. iskazivano pod imenom Višnjevec.
Vratnik Samoborski
Do 1900. iskazivano pod imenom Vratnik.
Vrbovec Samoborski
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrbovec.
SVETI IVAN ZELINA
Nastao iz stare općine Sveti Ivan Zelina. Od 1857. do 1991. dio podataka sadržan je u općini Orle, a do 1961. u općini Preseka.
Banje Selo
Do 1971. iskazivano pod imenom Banjaselo. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Laktec za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Berislavec
Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Pretoki.
Biškupec Zelinski
Iskazivano pod imenom Biškupec do 1900. i Biškupec Svetoivanski od 1910. do 1931. Smanjeno 1991. za dio područja naselja koji je pripojen naselju Selnica Psarjevačka, a za koje sadrži podatke do 1981.
Blaževdol
Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselje Blaževdol Psarjevački. Poslije popisa 1981. dio naselja pripojen je naselju Donja Zelina. Do 1981. podaci za taj dio sadržani su u naselju Blaževdol. U 2001. povećano za područje naselja Blaževdol Psarjevački koje je prestalo postojati.
Breg Mokrički
Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Donja Topličica.
Brezovec Zelinski
U 1857. sadrži podatke za bivša naselja Brezovec Donji i Brezovec Gornji koji su te godine bili odvojeno iskazani. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Brezovec.
Bukevje (Sveti Ivan Zelina)
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Bukevje Zelinsko. Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Križevčec.
Bukovec Zelinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovec. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Donja Zelina. Poslije popisa 1961. dio područja naselja pripojen je naselju Donja Zelina, za koje sadrži dio podataka od 1890. do 1961.
Curkovec
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Donja Drenova
Od 1869. do 1931. podaci su sadržani u bivšem naselju Drenova za koje su podaci iskazani s naseljem Gornja Drenova.
Donja Topličica
Od 1869. do 1890. sadrži podatke za naselje Breg Mokrički.
Donja Zelina
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Bukovec Zelinski. Poslije popisa 1961. Donjoj Zelini pripojen je dio naselja Bukovec Zelinski u kojem je sadržan dio podataka od 1890. do 1961. U 1991. naselju je pripojen dio područja naselja Blaževdol, za koji su podaci do 1981. sadržani u naselju Blaževdol.
Dubovec Bisaški
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubovec.
Filipovići
Naselje Filipovići formirano je poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja Zadrkovec. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Zadrkovec.
Goričanec
U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Vukovje Zelinsko. Do 1971. sadrži podatke za taj dio.
Goričica
Naselje Goričica formirano je poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja Paukovec. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Paukovec.
Gornja Drenova
Sadrži podatke za bivše naselje Drenova od 1869. do 1931. u kojemu su uključeni podaci za naselje Donja Drenova.
Gornje Orešje
Sadrži podatke za bivše naselje Šimunovec koje je od 1857. do 1880. iskazivano kao samostalno naselje, a zatim kao dio naselja.
Gornje Psarjevo
Poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja formirano je naselje Selnica Psarjevačka za koje sadrži podatke do 1961.
Gornji Vinkovec
Naselje Gornji Vinkovec formirano je poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja Vinkovac (od 1981. Vinkovec), općina Preseka, gdje su i sadržani podaci do 1961. Iskazivano pod imenom Vinkovec do 1981.
Kladešćica
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Križevčec
Od 1869. do 1890. sadrži podatke i za naselja Bukevje i Vukovje Zelinsko.
Laktec
U 2001. povećano za dio područja naselja Banje Selo i naselja Bukevje u općini Orle u kojima je sadržan dio podataka od 1857. do 1991.
Marinovec Zelinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Marinovec, a od 1910. do 1931. pod imenom Marinovec Svetoivanski. Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Obrež Zelinski.
Mokrica Tomaševečka
Iskazuje se od 1921. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Novakovec Bisaški
Do 1900. iskazivano pod imenom Novakovec.
Obrež Zelinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Obrež, a od 1910. do 1931. pod imenom Obrež Svetoivanski. Od 1869. do 1890. sadrži podatke za naselje Marinovec Zelinski.
Paukovec
Poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja formirano je naselje Goričica za koje sadrži podatke do 1961.
Polonje
U 1857. i od 1890. do 1948. sadrži podatke za bivša naselja Donje Polonje i Gornje Polonje koja su tih godina bili odvojeno iskazani.
Polonje Tomaševečko
Iskazuje se od 1910. do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Pretoki
Od 1869. do 1890. sadrži podatke za naselje Berislavec.
Selnica Psarjevačka
Naselje Selnica Psarjevačka formirano je poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja Gornje Psarjevo u kojemu su sadržani podaci do 1961. U 1991. naselju je pripojen dio područja naselja Biškupec Zelinski. Do 1981. podaci za taj dio sadržani su u naselju Biškupec Zelinski.
Suhodol Zelinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Suhodol.
Sveta Helena
Od 1948. do 1981. iskazivano pod imenom Helena. U 1857. sadrži podatke za bivša naselja Sveta Jelena Donja i Sveta Jelena Gornja koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Sveti Ivan Zelina
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Zelina.
Tomaševec
Od 1921. do 1991. iskazivano pod imenom Tomaševec Bisaški.
Velika Gora
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Gora Zelinska.
Vukovje Zelinsko
Iskazuje se kao naselje od 1900. Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Križevčec. U 1991. naselju je pripojen dio područja naselja Goričanec. Do 1981. podaci za taj dio sadržani su u naselju Goričanec.
Zadrkovec
Poslije popisa 1961. iz dijela područja naselja formirano je naselje Filipovići, za koje sadrži podatke do 1961.
Zrinšćina
Iskazuje se od 1890., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
VELIKA GORICA
Nastao iz stare općine Grad Zagreb. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Kravarsko.
Buševec
U 2001. povećano za područje naselja Novo Selo Lekeničko koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1991.
Cvetković Brdo
U I. izdanju knjige Naselja
Črnkovec
U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Lekneno, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1991.
Donje Podotočje
Naselja Donje Podotočje i Gornje Podotočje iskazuju se od 1890. Do 1880. iskazivano je naselje Podotočje. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Podotočje.
Drenje Šćitarjevsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Drenje, a od 1910. do 1991. pod imenom Drenje Ščitarjevsko.
Gornje Podotočje
Naselja Donje Podotočje i Gornje Podotočje iskazuju se od 1890. Do 1880. iskazivano je naselje Podotočje. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Podotočje.
Gudci
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Guci.
Jerebić
U 1857. iskazivano pod imenom Jerebić Brdo, a 1869. i 1880. pod imenom Jerebić Selo.
Ključić Brdo
U 1869. podaci su sadržani u naselju Žitkovčica, općina Kravarsko. U 1961. i 1971. iskazano pod imenom Ključić-Brdo.
Kobilić
Od 1953. do 1991. iskazivano pod imenom Kobilići.
Kuče
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Kuće. U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Kuće Donje i Kuće Gornje koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Lazi Turopoljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Lazi.
Lazina Čička
U 1857. i 1880. iskazano pod imenom Lazine, a 1869., 1890. i 1900. pod imenom Lazina.
Lekneno
U 2001. povećano za dio područja naselja Črnkovec u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1991.
Lukavec
Od 1857. do 1953. sadrži podatke za bivša naselja Donji Lukavec i Gornji Lukavec koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Mala Kosnica
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Markuševec Turopoljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Markuševec.
Novaki Šćitarjevski
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Novaki, a od 1880. do 1991. pod imenom Novaki Ščitarjevski.
Novo Čiče
Do 1991. iskazivano pod imenom Novo Čiće.
Ogulinec
Do 1991. iskazivano pod imenom Ogulinac.
Petravec
Iskazano pod imenom Petravci u 1857., Petrovec u 1869., Petravić u 1880. i 1890. te Petravec od 1900.
Petrovina Turopoljska
Do 1900. iskazivano pod imenom Petrovina.
Selnica Šćitarjevska
Do 1900. iskazivano pod imenom Selnica, a od 1910. do 1991. pod imenom Selnica Ščitarjevska. U 1981. povećano pripajanjem naselja Grdovčak koje je prestalo postojati, a 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja, bivše naselje Grdovčak, koji je pripojen naselju Velika Gorica.
Sop Bukevski
Do 1900. iskazivano pod imenom Sop.
Staro Čiče
Do 1991. iskazivano pod imenom Staro Čiće.
Strmec Bukevski
Do 1900. iskazivano pod imenom Strmec.
Šćitarjevo
Do 1991. iskazivano pod imenom Ščitarjevo.
Turopolje
Iskazuje se od 1921. U 1921. i 1931. iskazano kao dio naselja.
Velika Gorica
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Selnica Šćitarjevska (bivše naselje Grdovčak). Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971. Sadrži podatke i za bivša naselja Kurilovec od 1857. do 1971, Kurilovec Donji i Kurilovec Gornji u 1890. i 1900., Mala Gorica Turopoljska od 1857. do 1948., Pleso i Rakarje od 1857. do 1971., te Visoki Brijeg od 1890. do 1948. U 1971. bivša naselja Kurilovec, Pleso i Rakarje iskazana su kao dijelovi naselja.
Velika Kosnica
Do 1948. iskazivano pod imenom Kosnica.
Zablatje Posavsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Zablatje.
VRBOVEC
Nastao iz stare općine Vrbovec.
Banovo
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Cerik
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Do 1981. iskazivano pod imenom Cerik Lovrečki.
Cerje
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Cerje Vrbovečko.
Dulepska
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Duljebska.
Gaj
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Gaj Vrbovečki.
Graberanec
Iskazuje se od 1910., i to kao dio naselja do 1948., a kao naselje od 1953.
Graberšćak
Do 1981. iskazivano pod imenom Grabršćak.
Greda
Iskazuje se od 1890., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Greda Peskovečka. U 1880. podaci su sadržani u naselju Peskovec.
Konak
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Kućari
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kućari Lovrečki.
Lonjica
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Lojnica.
Lovrečka Varoš
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Varoš, a od 1910. do 1981. pod imenom Varoš Lovrečka.
Lovrečka Velika
Do 1981. iskazivano pod imenom Velika Lovrečina.
Luka (Vrbovec)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Luka Vrbovečka.
Lukovo
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Lukovo Lovrečko.
Marenić
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Do 1981. iskazivano pod imenom Marinić Vrbovečki.
Martinska Ves
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vrbovec. Do 1981. iskazivano pod imenom Martinova Ves. Do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Naselje Stjepana Radića
Do 1953. iskazivano pod imenom Šabac, a od 1961. do 1981. pod imenom Šabac Vrbovečki. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Vrbovec.
Novo Selo
Iskazuje se od 1931. kao dio naselja, a od 1948. do 1991. kao naselje pod imenom Lazarevac.
Peskovec
U 1880. sadrži podatke za naselje Greda.
Pirakovec
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Pirakovec Vrbovečki, a od 1953. do 1981. Perakovec Vrbovečki.
Podolec
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Do 1981. iskazivano pod imenom Podolci.
Poljana
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Poljana Vrbovečka.
Poljanski Lug
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Samoborec
Do 1981. iskazivano pod imenom Samoborci.
Savska Cesta
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Topolovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Topolovac, a od 1910. do 1981. pod imenom Topolovac Vrbovečki.
Vrbovec
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Martinska Ves i Naselje Stjepana Radića.
Vrbovečki Pavlovec
U 1857. iskazano pod imenom Pavlovec, a do 1981. iskazivano pod imenom Pavlovec Vrbovečki.
Vrhovec
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Vrhovec Rakovečki.
ZAPREŠIĆ
Nastao iz stare općine Grad Zagreb. U 1857. i od 1869. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Brdovec.
Hruševec Kupljenski
U 1857. iskazano pod imenom Hruševec Gornji, a od 1869. do 1981. Hruševec Kupljenovski. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Merenje, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
Ivanec Bistranski
Do 1900. iskazivano pod imenom Ivanec.
Lužnica
Iskazivano kao dio naselja od 1880. do 1910. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Brdovec, općina Brdovec.
Merenje
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Hruševec Kupljenski u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1971.
Šibice
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Brdovec, općina Brdovec, u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
BEDENICA
Nastala iz stare općine Sveti Ivan Zelina
BISTRA
Nastala iz stare općine Grad Zagreb.
Bukovje Bistransko
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovlje, a od 1910. do 1981. kao Bukovlje Bistransko.
Donja Bistra
Do 1900. iskazivano pod imenom Bistra.
Novaki Bistranski
Do 1900. iskazivano pod imenom Novaki.
Oborovo Bistransko
Do 1900. iskazivano pod imenom Oborovo.
Poljanica Bistranska
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljanica.
BRCKOVLJANI
Nastala iz stare općine Dugo Selo.
Gračec
Sadrži podatke za bivša naselja Donji Gračec od 1880. do 1900. i Gornji Gračec u 1890. i 1900. koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Tedrovec
Od 1948. do 1981. iskazivano pod imenom Todrovec.
BRDOVEC
Nastala iz stare općine Grad Zagreb. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka općine Marija Gorica, a u 1857. i od 1869. do 1981. dio podataka grada Zaprešića.
Brdovec
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Lužnica, grad Zaprešić. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Šibice, grad Zaprešić, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1981., te povećano pripajanjem dijela područja naselja Zdenci Brdovečki u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
Donji Laduč
Do 1991. iskazivano pod imenom Donji Laduć. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Savski Marof. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja koji su pripojeni naseljima Hrastina, Sveti Križ i Prigorje Brdovečko, za koja sadrži dijelove podataka od 1857. do 1981.
Drenje Brdovečko
Do 1900. iskazivano pod imenom Drenje.
Gornji Laduč
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Šenkovec u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
Harmica
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Šenkovec, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1981., te povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Vukovo Selo.
Ključ Brdovečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Ključ.
Prigorje Brdovečko
Do 1900. iskazivano pod imenom Prigorje. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Donji Laduč u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
Prudnice
Do 1981. iskazivano pod imenom Prudnica.
Savski Marof
Naselje Savski Marof pojavljuje se od 1890. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Donji Laduč.
Šenkovec
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Gornji Laduč, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1981., te povećano pripajanjem dijela područja naselja Harmica u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
Vukovo Selo
U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Harmica.
Zdenci Brdovečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Zdenci. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Brdovec, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1981.
DUBRAVA
Nastala iz stare općine Vrbovec.
Brezje (Dubrava)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Brezje Dubravsko.
Donji Marinkovac
Naselje se iskazuje od 1948. Do 1931. iskazivano je bivše naselje Marinkovac, za koje su podaci sadržani u naselju Gornji Marinkovac.
Donji Vukšinac
Kao naselje iskazuje se 1890., 1900. i od 1948. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je bivše naselje Vukšinac, za te su godine podaci sadržani u naselju Gornji Vukšinac.
Dubrava
U popisima od 1953. do 1981. iskazivana su bivša naselja Dubrava I, Dubrava II te naselje Dubrava III. U 1991. bivša naselja Dubrava I i Dubrava II spajaju se u naselje Dubrava, a naselje Dubrava III mijenja ime u Žukovec. Sadrži podatke za bivša naselja Dubrava I i Dubrava II te za naselje Žukovec do 1948.
Dubravski Markovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Markovac. Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Markovac Dubravski.
Gornji Marinkovac
Iskazuje se pod imenom Gornji Marinkovac od 1948. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Marinkovac za koje su podaci sadržani u naselju Gornji Marinkovac.
Gornji Vukšinac
Kao naselje iskazuje se 1890., 1900. i od 1948. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je bivše naselje Vukšinac, za koje sadrži podatke u tim godinama.
Koritna
Do 1981. iskazivano pod imenom Koritno.
Kunđevac
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Novaki III. Do 1948. podaci su sadržani u naselju Novaki.
Nova Kapela
Naselja Nova Kapela i Stara Kapela iskazuju se pod ovim imenima od 1991. Do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je bivše naselje Vlaška Kapela odnosno Stara Kapela. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Nova Kapela. U 1890. i 1900. iskazivano pod imenom Nova Srpska Kapela, a od 1948. do 1981. Srpska Kapela.
Novaki (Dubrava)
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Dubravski Novaki. U popisima od 1953. do 1981. iskazivana su bivša naselja Novaki I, Novaki II i naselje Novaki III. U 1991. bivša naselja Novaki I i Novaki II spajaju se u naselje Novaki, a naselje Novaki III mijenja ime u Kunđevac. Od 1953. do 1981. sadrži podatke za bivša naselja Novaki I i Novaki II te naselje Kunđevac do 1948.
Paruževac
Do 1981. iskazivano pod imenom Paruževec.
Pehardovac
Iskazuje se od 1921., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Stara Kapela
Vidi napomenu pod Nova Kapela. Do 1981. iskazivano pod imenom Stara Srpska Kapela.
Žukovec
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Dubrava III. Do 1948. podaci su sadržani u naselju Dubrava.
DUBRAVICA
Nastala iz stare općine Grad Zagreb. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u općini Marija Gorica.
Bobovec Rozganski
Do 1900. iskazivano pod imenom Bohovec.
Donji Čemehovec
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Kraj Gornji (Dubravica)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Kraj Gornji između općina Dubravica i Marija Gorica. Do 1991. sadrži podatke za bivše naselje Kraj Gornji. Do 1981.iskazivano pod imenom Gornji Kraj. U 1991. smanjeno za nenaseljeni dio područja naselja koji je pripojen naselju Oplaznik, općina Marija Gorica, i naselju Pologi te povećano za dio područja naselja Bijela Gorica, općina Marija Gorica, u kojima je sadržani dio podataka od 1857. do 1971. za nenaseljeni dio područja naselja Pologi.
Lukavec Sutlanski
Iskazano pod imenom Lukavec Dubravički u 1857. i Lukavec od 1869. do 1900.
Pologi
U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Kraj Gornji te povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Kraj Gornji.
FARKAŠEVAC
Nastala iz stare općine Vrbovec.
Bolč
U 1869., 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Gornji Šarampov, Mali Bolč i Veliki Bolč koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Donji Markovac
U 1869. i 1880. iskazano pod imenom Markovac.
Kabal
Iskazano pod imenom Kebel u 1857. i 1869. tepod imenom Kebelj u 1880. i 1890.
Majur
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Majur Farkaševački.
Žabnica
Iskazuje se kao naselje od 1880., a kao dio naselja u 1857. i 1869.
GRADEC
Nastala iz stare općine Vrbovec.
Cugovec
Do 1981. iskazivano pod imenom Cugovac.
Festinec
Do 1981. iskazivano pod imenom Fistinec.
Gradec
U 1900. sadrži podatke za naselje Gradečki Pavlovec.
Gradečki Pavlovec
U 1857. iskazano pod imenom Pavlovec. U 1900. podaci su sadržani u naselju Gradec. Od 1869. do 1981. iskazivano pod imenom Pavlovec Gradečki.
Haganj
Do 1948. iskazivano pod imenom Hagenj.
Pokasin
U 1869. iskazano pod imenom Pakašin, a 1880. pod imenom Pokašina.
Potočec
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Potočec Gradečki.
Remetinec
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Remetinec Križevački.
Salajci
Iskazuje se kao naselje od 1910.
JAKOVLJE
Nastala iz stare općine Donja Stubica. Do 1981. dio podataka sadržan je u općini Oroslavje, Krapinsko-zagorska županija.
Igrišće
U 1991. naselju je pripojen dio područja naselja Stubička Slatina, općina Oroslavje, Krapinsko-zagorska županija, u kojemu su sadržani podaci za pripojeni dio do 1981.
KLINČA SELA
Nastala iz stare općine Jastrebarsko. U 1910. i 1921. sadrži dio podataka grada Jastrebarsko, a od 1910. do 1931. dio podataka sadržan je u općini Pisarovina.
Donja Purgarija
Naselja Donja Purgarija i Gornja Purgarija iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je bivše naselje Purgarija, za koje su podaci sadržani u naselju Donja Purgarija.
Donja Zdenčina
U 1910. i 1921. naselja Donja Zdenčina i Gornja Zdenčina iskazana su zajedno pod imenom Zdenčina. Odgovarajući podaci za to bivše naselje stavljeni su u naselje Donja Zdenčina. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Crna Mlaka, grad Jastrebarsko.
Gornja Purgarija
Vidi napomenu kod naselja Donja Purgarija.
Gornja Zdenčina
U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Donja Zdenčina. Vidi napomenu kod naselja Donja Zdenčina.
Kozlikovo
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Kozlikovo Selo.
Kupinec
Od 1910. do 1931. dio podataka sadržan je u naselju Bratina, općina Pisarovina.
Novo Selo Okićko
Iskazuje se kao naselje od 1910. Do 1948. iskazivano pod imenom Sveta Marija Okićka. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Popov Dol.
Poljanica Okićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljanica.
KLOŠTAR IVANIĆ
Nastala iz stare općine Ivanić-Grad.
Čemernica Lonjska
Do 1900. iskazivano pod imenom Čemernica.
Donja Obreška
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Gornja Obreška.
Gornja Obreška
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donja Obreška.
Krišci
Do 1991. iskazivano pod imenom Križci. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Predavec. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Predavec.
Lipovec Lonjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Lipovec, a od 1910. do 1981. pod imenom Lipovac Lonjski.
Predavec
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Krišci. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Krišci.
Stara Marča
Do 1931. iskazivano pod imenom Marča. U 1991. povećano pripajanjem naselja Nova Marča. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1981.
KRAŠIĆ
Nastala iz stare općine Jastrebarsko.
Begovo Brdo Žumberačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Begovo Brdo.
Bukovica Prekriška
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovica. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Novaković-Gorica.
Čučići
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Kostel Pribićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Kostel.
Medven Draga
Do 1948. iskazivano pod imenom Medvenova Draga.
Pećno
Od 1869. do 1900. sadrži podatke za naselje Staničići Žumberački.
Pribić
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Donji Pribić. Od 1910. do 1948. dio podataka sadržan je u naselju Pribić Crkveni.
Pribić Crkveni
Od 1910. do 1948. sadrži dio podataka za naselje Pribić.
Rude Pribićke
Do 1900. iskazivano pod imenom Rude.
Staničići Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Staničići. Od 1869. do 1900. podaci su sadržani u naselju Pećno.
Strmac Pribićki
Do 1900. iskazivano pod imenenom Strmac.
Vranjak Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Vranjak.
KRAVARSKO
Nastala iz stare općine Grad Zagreb. U 1869. sadrži dio podataka grada Velika Gorica.
Barbarići Kravarski
Iskazano pod imenom Barbarić u 1857. i 1869. te Barbarići od 1880. do 1900.
Gladovec Kravarski
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Gladovec.
Žitkovčica
U 1869. sadrži podatke za naselje Ključić Brdo, grad Velika Gorica.
KRIŽ
Nastala iz stare općine Ivanić-Grad.
Donji Prnjarovec
Iskazuje se pod imenom Donji Prnjarovec od 1900. Od 1857. do 1890. iskazivano je bivše naselje Prnjarovec, za koje su podaci navedeni u naselju Gornji Prnjarovec.
Gornji Prnjarovec
Iskazuje se pod imenom Gornji Prnjarovec od 1900. Do 1890. iskazivano je bivše naselje Prnjarovec, za koji su podaci sadržani u naselju Gornji Prnjarovec.
Johovec
Do 1981. iskazivano pod imenom Johovac.
Mala Hrastilnica
Iskazuje se pod imenom Mala Hrastilnica od 1948. Od 1857. do 1931. iskazivano je bivše naslje Hrastilnica, za koje su podaci sadržani u naselju Velika Hrastilnica.
Razljev
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Rečica Kriška
Do 1900. iskazivano pod imenom Rečica.
Velika Hrastilnica
Iskazuje se pod imenom Velika Hrastilnica od 1948. Do 1931. iskazivano je bivše naselje Hrastilnica, za koje sadrži podatke od 1857. do 1931.
LUKA
Nastala iz stare općine Grad Zagreb.
Krajska Ves
U 1991. dio područja ovog naselja pripojen je naselju Vadina, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
Pluska
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Vadina, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
Vadina
U 1991. povećano pripajanjem dijelova područja naselja Krajska Ves i Pluska u kojima je sadržan dio podataka od 1857. do 1971.
MARIJA GORICA
Nastala iz stare općine Grad Zagreb. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Brdovec i u općini Dubravica od 1857. do 1971., a od 1857. do 1981. sadrži dio podataka općine Pušća.
Bijela Gorica
Do 1991. iskazivano pod imenom Bela Gorica. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja koji je pripojen naselju Kraj Gornji, općina Dubravica, za koje i sadrži dio podataka od 1857. do 1971., a povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Marija Gorica (vikend-kuće).
Celine Goričke
Do 1900. iskazivano pod imenom Celine, a od 1910. do 1991. pod imenom Celine Pušćanske. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Žlebec Gorički, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
Hrastina
Do 1900. iskazivano pod imenom Hrastina, a od 1910. do 1991. pod imenom Hrastina Brdovečka. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Donji Laduč, općina Brdovec, u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
Kraj Donji
Do 1981. iskazivano pod imenom Donji Kraj.
Kraj Gornji (Marija Gorica)
Nastalo 2001. dijeljenjem naselja Kraj Gornji između općina Dubravica i Marija Gorica. Vidi napomenu pod Kraj Gornji, općina Dubravica..
Marija Gorica
U 1991. nenaseljeni dio područja ovog naselja pripojen je naselju Bijela Gorica.
Oplaznik
U 1991. ovom je naselju pripojen nenaseljeni dio područja naselja Kraj Gornji.
Sveti Križ
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Križ Brdovečki. U 1991. ovom naselju pripojen je dio područja naselja Donji Laduč, općina Brdovec, u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
Trstenik
Od 1910. do 1991.iskazivano pod imenom Trstenik Pušćanski.
Žlebec Gorički
Naselja Žlebec Gorički i Žlebec Pušćanski nastala su 1970. podjelom naselja Žlebec. Podaci za bivše naselje Žlebec od 1857. do 1961. sadržani su u naselju Žlebec Gorički. U 1991. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Žlebec Pušćanski, općina Pušća, te povećano pripajanjem dijela područja naselja Celine Goričke u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981.
ORLE
Nastala iz stare općine Grad Zagreb. Od 1857. do 1991. sadrži dio podataka grada Sveti Ivan Zelina.
Bukevje (Orle)
U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Laktec u gradu Sveti Ivan Zelina, za koje sadrži dio podataka od 1857. do
1991.
Čret Posavski
Do 1900. iskazivano pod imenom Čret.
Stružec Posavski
Do 1900. iskazivano pod imenom Stružec.
Vrbovo Posavsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrbovo.
PISAROVINA
Nastala iz stare općine Jastrebarsko. Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka općine Klinča Sela.
Bratina
Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka za naselje Kupinec, općina Klinča Sela.
Bregana Pisarovinska
Iskazivano pod imenom Bregana od 1857. do 1900. i Hasan-Breg od 1910. do 1961.
Donja Kupčina
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donje Selo i Gornje Selo.
Dvoranci
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Dvoranec.
Gorica Jamnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Gorica.
Gradec Pokupski
Do 1900. iskazivano pod imenom Gradec.
Jamnica Pisarovinska
Do 1900. iskazivano pod imenom Jamnica.
Lijevo Sredičko
Do 1880. iskazivano pod imenom Sredičko.
Lučelnica
Od 1890. do 1948. sadrži podatke za bivša naselja Donja Lučelnica, Gornja Lučelnica i Srednja Lučelnica.
Podgorje Jamničko
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgorje.
Selsko Brdo
Do 1900. iskazivano pod imenom Sela.
Topolovec Pisarovinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Topolovec.
Velika Jamnička
Do 1900. iskazivano pod imenom Velika.
POKUPSKO
Nastala iz stare općine Grad Zagreb.
Cerje Pokupsko
Iskazano pod imenom Gornje Cerje u 1857. i Cerje od 1869. do 1900.
Cvetnić Brdo
U I. izdanju knjige Naselja
Gladovec Pokupski
Od 1869. do 1931. iskazivano pod imenom Gladovec.
Lijevi Degoj
Do 1900. iskazivano pod imenom Degoj.
Lijevi Štefanki
Do 1890. iskazivano pod imenom Štefanki.
Lukinić Brdo
Do 1971. iskazivano pod imenom Lukinić-Brdo.
Strezojevo
Od 1910., a do 1991. iskazivano pod imenom Strezoj.
Šestak Brdo
U publikaciji Naselja
Zgurić Brdo
U I. izdanju knjige Naselja
PRESEKA
Nastala iz stare općine Vrbovec. Do 1961. sadrži dio podataka grada Sveti Ivan Zelina.
Donja Velika
Iskazuje se pod imenom Donja Velika od 1880. U 1857. iskazano pod imenom Velika Presečka, a 1869. pod imenom Velika. Od 1857. do 1880. sadrži i podatke za naselje Gornja Velika.
Gornja Velika
Iskazuje se kao naselje od 1880. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Donja Velika.
Kamenica
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Do 1981. iskazivano pod imenom Kamenica Presečka.
Kraljev Vrh (Preseka)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kraljev Vrh Ravenski.
Krušljevec
Do 1900. iskazivano pod imenom Krušljevac. Od 1910. do 1981. pod imenom Krušljevec Ravenski.
Slatina
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Slatina Ravenska.
Srednja Velika
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Strmec (Preseka)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Strmec Ravenski.
Šelovec
Iskazuje se kao naselje od 1900. Do 1991. iskazivano pod imenom Šelovac.
Vinkovec
Iskazuje se od 1890. kao dio naselja, a od 1900. kao naselje. Do 1981. pod imenom Vinkovac. Poslije popisa 1961., iz dijela područja naselja formirano je novo naselje pod imenom Vinkovec, za koje sadrži podatke do 1961., te naselje Gornji Vinkovec, grad Sveti Ivan Zelina, za koje također sadrži podatke do 1961.
Žabnjak
Do 1981. iskazivano pod imenom Žavnica.
PUŠĆA
Nastala iz stare općine Grad Zagreb. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Marija Gorica.
Bregovljana
Do 1981. iskazivano pod imenom Bregovljane.
Donja Pušća
U 1991. ovom naselju pripojeni su dijelovi područja naselja Gornja Pušća, Hrebine i Žlebec Pušćanski. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je kod navedenih naselja.
Dubrava Pušćanska
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubrava.
Gornja Pušća
Sadrži podatke za bivše naselje Milićevo Selo koje je kao naselje iskazivano od 1890. do 1948. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Donja Pušća, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
Hrebine
U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Donja Pušća, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1971.
Hruševec Pušćanski
U 1857. iskazano pod imenom Hruševec Donji.
Žlebec Pušćanski
Vidi napomenu kod naselja Žlebec Gorički. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Donja Pušća, za koje sadrži dio podataka do 1981., te povećano pripajanjem nenaseljenog dijela područja naselja Žlebec Gorički, općina Marija Gorica.
RAKOVEC
Nastala iz stare općine Vrbovec.
Baničevec
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Baničevec Rakovečki, a 1991. pod imenom Baničevac..
Brezani
U 1890. sadrži podatke za bivša naselja Mali Brezani i Veliki Brezani koja su te godine odvojeno iskazana.
Dvorišće
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Dvorišće Rakovečko.
Goli Vrh (Rakovec)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Goli Vrh Rakovečki.
Kolenica
Iskazuje se od 1900., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Lipnica
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Lipnica Rakovečka.
Mlaka
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Mlaka Rakovečka.
RUGVICA
Nastala iz stare općine Dugo Selo.
Črnec Rugvički
U 1857. i 1869. iskazivano pod imenom Črnec Oborovski.
Jalševec Nartski
Do 1900. iskazivano pod imenom Jalševec.
Ježevo
Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselje Obedišće Ježevsko.
Nart Savski
Do 1900. iskazivano pod imenom Nart.
Novaki Oborovski
U 1857. iskazano pod imenom Novaki Rugvički.
Obedišće Ježevsko
Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Ježevo.
Otok Nartski
Do 1900. iskazivano pod imenom Mali Otok.
Otok Svibovski
Do 1900. iskazivano pod imenom Veliki Otok.
Preseka Oborovska
Do 1900. iskazivano pod imenom Preseka.
Struga Nartska
Do 1900. iskazivano pod imenom Struga.
Trstenik Nartski
Do 1900. iskazivano pod imenom Trstenik.
STUPNIK
Nastala iz stare općine Grad Zagreb.
Donji Stupnik
Naselja Donji Stupnik i Gornji Stupnik iskazivana su kao samostalna naselja u 1890., 1900. i 1948. U 1900. iskazana su pod imenima Donji Stupnik Hrvatski i Gornji Stupnik Hrvatski. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. te od 1953. do 1981. iskazivano je naselje pod imenom Stupnik. U 1991. naselje Stupnik podijeljeno je na dva naselja Donji Stupnik i Gornji Stupnik koja opet postaju samostalna. Podaci za bivše naselje Stupnik iskazani su u naselju Donji Stupnik.
Gornji Stupnik
Iskazuje se kao naselje u 1890., 1900., 1948. i od 1991. nadalje. U 1900. nazvano Gornji Stupnik Hrvatski. U 1890., 1900., 1948., 1971. i 1981. podaci su sadržani u naselju Donji Stupnik.
Stupnički Obrež
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Obrež, a od 1910. do 1981. Obrež Stupnički.
SVETA NEDJELJA
Nastala iz stare općine Grad Zagreb.
Bestovje
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Brezje (Sveta Nedjelja)
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Brezje Samoborsko.
Jagnjić Dol
Ime naselja Jagnić-Dol spominje se već 1857. Iskazivano pod imenom Dol u 1890. i 1900., Jagnić Dol od 1910. do 1953. i Jagnjić-Dol u 1961. i 1971. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Svetonedeljski Breg.
Kalinovica
Od 1948. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Kalinovica-Zavod koje je tih godina bilo odvojeno iskazano.
Mala Gorica
Iskazano pod imenom Gorica u 1857. i 1869., Mala Gorica od 1880. do 1900., Nedjeljska Gorica u 1910., Martinska Gorica od 1921. do 1948. i iznova Mala Gorica od 1953. nadalje. Od 1921. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Mala Gorica Samoborska koje je tih godina bilo odvojeno iskazivano.
Novaki (Sveta Nedjelja)
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Novaki Samoborski..
Srebrnjak
Iskazuje se od 1900., i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
Strmec (Sveta Nedjelja)
Od 1910. do 1991. pod imenom Strmec Samoborski.
Sveta Nedelja
Do 1961. i u 1991. iskazano pod imenom Sveta Nedjelja, u 1971. i 1981. pod imenom Nedjelja, a u 1991. pod imenom Sveta Nedjelja.
Svetonedeljski Breg
Do 1900. iskazivano pod imenom Breg, a od 1910. do 1991. pod imenom Nedjeljski Brijeg. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Jagnjić Dol.
Žitarka
Iskazuje se kao naselje od 1953. Do 1981. iskazivano pod imenom Žitarsko.
ŽUMBERAK
Nastala iz stare općine Jastrebarsko.
Cernik
Od 1880.do 1948. iskazivano pod imenom Crnik.
Hartje
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Hartije.
Jezernice
Od 1991. bez stanovnika.
Kordići Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Kordići.
Kupčina Žumberačka
Do 1948. iskazivano pod imenom Kupčina.
Mrzlo Polje Žumberačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Mrzlo Polje.
Reštovo Žumberačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Reštovo.
Stari Grad Žumberački
Do 1900. iskazivano pod imenom Stari Grad.
Visoće
Do 1961. iskazivano pod imenom Visoče. U I. izdanju knjige Naselja
Žamarija
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Žamarije.
Željezno Žumberačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Željezno.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_01