Krapinsko-zagorska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 455 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
DONJA STUBICA
Nastao iz stare općine Donja Stubica. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u općini Gornja Stubica.
Donja Podgora
Naselja Donja Podgora i Gornja Podgora zajedno su iskazivana od 1857. do 1880. u naselju Podgorje, u 1890. i 1900. odvojeno kao samostalna naselja, od 1910. do 1948. zajedno u već navedenom naselju, sada s imenom Podgorje Stubičko, 1953. i 1961. odvojeno kao dijelovi tog naselja, a od 1971. kao samostalna naselja. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1948. podaci su uključeni u naselje Donja Podgora. Ovo naselje smanjeno je 1981. za dio pripojen naselju Donja Stubica te za taj dio sadrži podatke ranijih popisa.
Donja Stubica
Od 1981. povećano za pripojene dijelove područja naselja Donja Podgora, Hruševec i Pustodol, u kojima su sadržani podaci pripojenih dijelova za razdoblje do 1971.
Gornja Podgora
Naselja Donja Podgora i Gornja Podgora zajedno su iskazivana od 1857. do 1880. u naselju Podgorje, u 1890. i 1900. odvojeno kao samostalna naselja, od 1910. do 1948. zajedno u već navedenom naselju, sada s imenom Podgorje Stubičko, 1953. i 1961. odvojeno kao dijelovi tog naselja, a od 1971. kao samostalna naselja. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1948. podaci su uključeni u naselju Donja Podgora. Ovo naselje smanjeno je 1981. za dio pripojen naselju Donja Stubica te za taj dio sadrži podatke ranijih popisa.
Hruševec
Smanjeno za dio područja naselja koji je 1981. pripojen naselju Donja Stubica, a za to područje sadrži podatke do 1971.
Matenci
U 1981. povećano za dio područja naselja Vinterovec, općina Gornja Stubica, u kojem je sadržan dio podataka do 1971.
Pustodol
U 1981. dio područja naselja pripojen je naselju Donja Stubica za koji sadrži podatke do 1971.
KLANJEC
Nastao iz stare općine Klanjec.
Bobovec Tomaševečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Bobovec.
Dol Klanječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Gmajna.
Goljak Klanječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Goljak.
Ledine Klanječke
Do 1900. iskazivano pod imenom Ledine.
Lučelnica Tomaševečka
Do 1900. iskazivano pod imenom Lučelnica.
Mihanovićev Dol
Do 1900. iskazivano pod imenom Suhi Dol. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Novi Dvori Klanječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Novi Dvori, a od 1910. do 1931. pod imenom Cesargradski Dvori. Do 1921. dio naselja, a od 1931. naselje.
Rakovec Tomaševečki
Do 1900. iskazivano pod imenom Rakovec.
KRAPINA
Nastao iz stare općine Krapina. U 1857. sadrži dio podataka općine Hrašćina.
Doliće
Do 1991. iskazuje se pod imenom Dolići.
Gornja Pačetina
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Lazi Krapinski
Do 1948. iskazivano pod imenom Lazi.
Podgora Krapinska
Do 1890. iskazivano pod imenom Pod Gorom.
Polje Krapinsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Polje.
Pretkovec
Iskazuje se kao naselje od 1880.
Pristava Krapinska
Do 1900. iskazivano pod imenom Pristava.
Straža Krapinska
Do 1900. iskazivano pod imenom Straža.
Šušelj Brijeg
Do 1971. iskazivano pod imenom Šušelj-Brijeg.
Velika Ves
U 1857. sadrži podatke za naselje Jarek Habekov, općina Hrašćina.
Vidovec Krapinski
Naselja Vidovec Krapinski i Vidovec Petrovski odvojeno se iskazuju od 1931. Ranije je iskazivano bivše naselje Vidovec, za koje su podaci sadržani u naselju Vidovec Petrovski.
Vidovec Petrovski
Vidi napomenu kod naselja Vidovec Krapinski. Sadrži podatke za bivše naselje Vidovec od 1857. do 1921.
Zagora
Do 1900. iskazivano pod imenom Za Gorom.
OROSLAVJE
Nastao iz stare općine Donja Stubica. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za općine Stubičke Toplice i Jakovlje (Zagrebačka županija).
Andraševec
Smanjeno za dio područja naselja koji je 1991. pripojen naselju Stubičke Toplice, općina Stubičke Toplice, za koje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Oroslavje
Od 1890. do 1961. sadrži podatke za bivša naselja Donje Oroslavje i Gornje Oroslavje koja su tih godina bila odvojeno iskazivana.
Stubička Slatina
Do 1900. iskazivano pod imenom Slatina. U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Igrišće u općini Jakovlje, Zagrebačka županija, za koje sadrži podatke do 1981.
PREGRADA
Nastao iz stare općine Pregrada.
Benkovo
Do 1900. iskazivano pod imenom Benkovački Vrh.
Bušin
U 1857. iskazano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Vrbanec u 1880.
Kostel
Do 1890. iskazivano pod imenom Kostelj.
Kostelsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Kosteljsko.
Marinec
Do 1890. iskazivano pod imenom Marinci.
Pavlovec Pregradski
Do 1900. iskazivano pod imenom Pavlovec.
Vinagora
U 1857. i 1869. iskazivano pod imenom Vinogora.
Vrhi Vinagorski
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrhi Vinogorski.
ZABOK
Nastao iz stare općine Zabok.
Bračak
U 1857. uključeno u naselje Dubrava Zabočka. U 1869. i 1880. nije odvojeno iskazano. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Dubrava Zabočka
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubrava, a od 1910. do 1931. pod imenom Dubrava Začretska. U 1857. sadrži podatke za naselje Bračak.
Gubaševo
U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Pavlovec Zabočki te za taj dio sadrži podatke do 1971.
Hum Zabočki
Do 1900. iskazivano pod imenom Hum.
Jakuševec Zabočki
Do 1900. iskazivano pod imenom Jakuševec.
Lug Zabočki
Do 1900. iskazivano pod imenom Lug.
Pavlovec Zabočki
Do 1900. iskazivano pod imenom Pavlovec. U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Gubaševo u kojem su sadržani raniji podaci za to područje.
Zabok
Od 1857. do 1953. sadrži podatke za bivše naselje Trebež koje je tih godina bilo odvojeno iskazano.
ZLATAR
Nastao iz stare općine Zlatar-Bistrica. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u općini Lobor, od 1857. do 1991. sadrži dio podataka općine Zlatar-Bistrica, a dio podataka sadržan je u općini Konjšćina.
Cetinovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Sombotelj.
Donja Batina (Zlatar)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Donja Batina između grada Zlatara i općine Konjščina. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Donja Batina, općina Konjščina.
Donja Selnica
Naselja Donja Selnica i Gornja Selnica iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je naselje Selnica. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Donja Selnica.
Ervenik Zlatarski (Zlatar)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Ervenik Zlatarski između grada Zlatara i općine Zlatar-Bistrica. Od 1857. do 1991. sadrzi podatke za bivše naselje Ervenik Zlatarski.
Gornja Selnica
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Martinšćina
Smanjeno za dio područja koji je 1981. pripojen naselju Lobor u općini Lobor.
Ratkovec
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Ratkovec Zlatarski. U 1921. i 1931. sadrži podatke za bivše naselje Loborski Ratkovec koje je tih godina bilo odvojeno iskazivano.
Zlatar
U 1981. povećano pripajanjem naselja Martinci Zlatarski. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1971. U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Kaštel koje je te godine bilo odvojeno iskazano.
BEDEKOVČINA
Nastala iz stare općine Zabok.
Bedekovčina
Iskazuje se pod imenom Bedekovčina od 1971. Od 1857. do 1961. sadrži podatke za bivša naselja Donja Bedekovčina i Gornja Bedekovčina koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Belovar Zlatarski
Do 1900. iskazivano pod imenom Belovar. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Grabe.
Brestovec Orehovički
Do 1900. iskazivano pod imenom Brestovec.
Grabe
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Belovar Zlatarski.
Kebel
Do 1890. iskazivano pod imenom Kebelj.
Lug Orehovički
U 1857., 1869., 1890. i 1900. iskazivano pod imenom Lug Orehovečki.
Lug Poznanovečki
U 1869. iskazano pod imenom Poznanovečki Breg. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Poznanovec.
Martinec Orehovički
Do 1900. iskazivano pod imenom Martinec.
Poznanovec
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Lug Poznanovečki.
Pustodol Orehovički
Do 1900. iskazivano pod imenom Pustodol.
Vojnić-breg
Do 1900. iskazivano pod imenom Vojnić.
Grtovec
Do 1981. iskazivano pod imenom Gertovec.
Krapinica
U 1948. sadrži podatke za bivša naselja Krapinica I i Krapinica II koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Pokojec
Iskazuje se od 1931. U 1931. iskazano kao dio naselja.
Prepuštovec
Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Prepuštovec Zagorski.
Sveti Križ (Budinščina)
Od 1910. do 1961. iskazivano pod imenom Sveti Križ Budinšćinski, a 1971. i 1981. pod imenom Križ Budinšćinski.
DESINIĆ
Nastala iz stare općine Pregrada.
Desinić Gora
Do 1948. iskazivano pod imenom Gora Desinička.
Donji Jalšovec
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Donji Jalševec.
Donji Zbilj
U 1869. iskazano pod imenom Žbilj Horvatska, u 1880. i 1890. pod imenom Donja Žbilj, a 1857. te od 1900. do 1981. pod imenom Donji Žbilj.
Dubravica Desinićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubravica.
Gornji Jalšovec
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Gornji Jalševec.
Gornji Zbilj
U 1869. iskazano pod imenom Žbilj, u 1880. i 1890. pod imenom Gornja Žbilj, a u 1857. te od 1900. do 1981. pod imenom Gornji Žbilj.
Hum Košnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Hum.
Jazbina
Do 1948. iskazivano pod imenom Jazbine.
Klanječno
Od 1948. do 1981. iskazivano pod imenom Klanječko.
Osredek Desinićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Osredek.
Ravnice Desinićke
Do 1900. iskazivano pod imenom Ravnice.
Stara Ves Košnička
U 1857. i od 1971. iskazuje se pod imenom Stara Ves Košnička, od 1869. do 1900., 1953. i 1961. pod imenom Stara Ves, od 1910. do 1948. pod imenom Košnička Ves, a od 1953. do 1991. pod imenom Stara Ves Košnićka.
Škalić Zagorski
Do 1900. iskazivano pod imenom Škalić.
Trnovec Desinićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Trnovec.
Turnišće Desinićko
Do 1900. iskazivano pod imenom Turnišće.
Velika Horvatska
Do 1931. iskazivano pod imenom Horvatska.
ĐURMANEC
Nastala iz stare općine Krapina.
Donji Macelj
Do 1948. iskazivano pod imenom Macelj. U 1948. sadrži podatke za naselje Gornji Macelj.
Gornji Macelj
Iskazuje se kao naselje od 1900. Do 1948. iskazivano pod imenom Mali Macelj. U 1948. podaci su sadržani u naselju Donji Macelj.
Koprivnica Zagorska
Do 1900. iskazivano pod imenom Koprivnica.
Podbrezovica
Do 1900. iskazivano pod imenom Pod Brezovicom. Sadrži podatke za bivša naselja Podbrezovica I i Podbrezovica II u 1948. koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Ravninsko
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Rovninsko.
GORNJA STUBICA
Nastala iz stare općine Donja Stubica. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka za grad Donju Stubicu.
Dubovec
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Dubovec Stubički.
Hum Stubički
Do 1931. iskazivano pod imenom Hum.
Sekirevo Selo
Iskazano pod imenom Sekirje u 1857., Sekirjevo Selo od 1869. do 1900. i Sekirovo Selo do 1981. U prvom izdanju knjige Naselja
Sveti Matej
Od 1961. do 1981. iskazivano pod imenom Stubički Matej.
Vinterovec
U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Matenci, općina Gornja Stubica. Do 1971. sadrži dio podataka naselja Matenci.
HRAŠĆINA
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica. Dio podataka u 1857. sadržan je u gradu Krapini.
Jarek Habekov
U 1857. podaci su sadržani u naselju Velika Ves, grad Krapina.
HUM NA SUTLI
Nastala iz stare općine Pregrada.
Druškovec Gora
Do 1971. iskazivano pod imenom Druškovec-Gora.
Druškovec Humski
Do 1900. iskazivano pod imenom Druškovec.
Hum na Sutli
Do 1880. iskazivano pod imenom Hum. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Vrbišnica. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Orešje Humsko.
Klenovec Humski
Do 1900. iskazivano pod imenom Klenovec. U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Lupinjak.
Lupinjak
U 1880. sadrži dio podataka za naselje Klenovac Humski.
Mali Tabor
U 1857. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Prišlin, a 1857. i 1869. u naselju Poređe.
Orešje Humsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Orešje. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Hum na Sutli.
Poređe
U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselje Mali Tabor.
Prišlin
U 1857. i 1880. sadrži dio podataka za naselje Mali Tabor.
Strmec Humski
Do 1900. iskazivano pod imenom Strmec.
Vrbišnica
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Hum na Sutli.
JESENJE
Nastala iz stare općine Krapina.
Brdo Jesenjsko
Do 1948. iskazivano pod imenom Brdo.
Cerje Jesenjsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Cerje.
Lužani Zagorski
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Lužan, a od 1880. do 1900. pod imenom Lužani.
KONJŠČINA
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica. Od 1857. do 1991. sadrži dio podataka općine Marija Bistrica i grada Zlatara.
Brlekovo
Do 1900. iskazivano pod imenom Brlekovo Selo.
Donja Batina (Konjščina)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Donja Batina između općine Konjščina i grada Zlatara. Sadrzi podatke za bivše naselje Donja Batina od 1857. do 1991.
Donja Konjščina
Smanjeno izdvajanjem naselja Konjščina u 1991. te za taj dio sadrži podatke za ranije razdoblje. Do 1961. i u I. izdanju knjige Naselja
Galovec
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Galovec Konjšćinski, a 1981. pod imenom Galovec Konjščinski.
Gornja Konjščina
Do 1961. i u I. Izdanju knjige Naselja
Jelovec
Od 1900. do 1971. iskazivalo se pod imenom Jelovec Konjšćinski, a 1981. pod imenom Jelovec Konjščinski.
Konjščina
Naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Donja Konjščina u 1991., u kojem su sadržani podaci za ranije razdoblje.
Kosovečko
U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Kosovečko Selo.
Krapina Selo
Do 1900. iskazivano pod imenom Krapina.
Sušobreg
U 2001. naselje nastalo dijeljenjem naselja Sušobreg na Donji Sušobreg, općina Konjščina, i Gornji Sušobreg, općina Marija Bistrica. Iste godine Donji Sušobreg promijenio je ime u Sušobreg. Sadrži podatke za bivše naselje Sušobreg od 1857. do 1991.
KRALJEVEC NA SUTLI
Nastala iz stare općine Klanjec.
Gornji Čemehovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Čemehovec.
Kraljevec na Sutli
Do 1900. iskazivano pod imenom Kraljevec.
Lukavec Klanječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Lukavec.
Strmec Sutlanski
Do 1900. iskazivano pod imenom Strmec.
KRAPINSKE TOPLICE
Nastala iz stare općine Zabok. Od 1857. do 1991. sadrži dio podataka općine Sv. Križ Začretje.
Donje Vino
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Vino.
Hršak Breg
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1971. iskazivalo se pod imenom Hršak - Breg.
Jasenovac Zagorski
Od 1857. do 1900. iskazivano pod imenom Jesenovec, od 1910. do 1948. Jesenovec Zagorski, a od 1953. do 1971. Jasenovec Zagorski. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Klokovec.
Jurjevec
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Jurjevec Žačretski.
Klokovec
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Jasenovac Zagorski.
Klupci
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Klupci između općina Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje. Sadrži podatke za bivše naselje Klupci od 1857. do 1991.
Krapinske Toplice
Od 1890. do 1921. sadrži podatke za bivše naselje Gornje Vino koje je tih godina bilo odvojeno iskazano.
Maturovec
Do 1991. iskazivano pod imenom Materovec.
Selno
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Selno Donje i Selno Gornje koja su tih godina bili odvojeno iskazana.
Slivonja Jarek
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1971. iskazuje se pod imenom Slivonja-Jarek.
KUMROVEC
Nastala iz stare općine Klanjec.
Donji Škrnik
U 1857. iskazano pod imenom Škarnik Razvorski, a od 1869. do 1900. pod imenom Škarnik Donji.
Podgora
Do 1900. iskazivano pod imenom Pod Gorom.
Ravno Brezje
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezje.
Razdrto Tuheljsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Razdrto.
LOBOR
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka grada Zlatara.
Lobor
U 1981. povećano za dijelove područja naselja Markušbrijeg, Martinščina (grad Zlatar) i Završje Loborsko u kojima je sadržan dio podataka od 1857. do 1971.
Markušbrijeg
Do 1981. iskazivano pod imenom Markušev Breg. Smanjeno za dio područja koji je 1981. pripojen naselju Lobor te za taj dio sadrži podatke za ranije razdoblje.
Stari Golubovec
Od 1857. do 1900. iskazivano pod imenom Golubovec, a 1910. i 1931. pod imenom Golubovec Loborski.
Šipki
U 1948. sadrži podatke za bivša naselja Šipki Donji i Šipki Gornji koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Velika Petrovagorska
U 1981. i 1991. iskazivano pod imenom Velika Petrova Gora.
Vojnovec Loborski
Do 1921. iskazivano pod imenom Vojnovec.
Završje Loborsko
Smanjeno za dio područja koji je 1981. pripojen naselju Lobor te za taj dio sadrži podatke za ranije razdoblje.
MAČE
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica. U 1857. i 1880. sadrži dio podataka općine Mihovljan.
Frkuljevec Peršaveški
U 1857. podaci su sadržani u naselju Peršaves. Do 1981. iskazuje se pod imenom Ferkuljevec Peršaveški.
Mali Bukovec
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Peršaves
U 1857. sadrži podatke za naselje Ferkuljevec Peršaveški. U 1981. i 1991.iskazivano pod imenom Peršavec.
Veliki Bukovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovec, od 1910. do 1931. pod imenom Banjkovec, a od 1948. Veliki Bukovec. U 1948. sadrži podatke za bivše naselje Bukovec koje je te godine bilo odvojeno iskazano.
Veliki Komor
U 1857. i 1880. sadrži podatke za naselje Sutinske Toplice, općina Mihovljan.
Vukanci
U 1857. iskazano pod imenom Vuganci, a 1869. pod imenom Vukanec.
MARIJA BISTRICA
Nastala iz starih općina Zlatar-Bistrica i Donja Stubica. Od 1857. do 1991. dio podataka sadržan je u općini Konjščina.
Hum Bistrički
Do 1900. iskazivano pod imenom Hum.
Laz Bistrički
Do 1900. iskazivano pod imenom Laz.
Laz Stubički
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Podgorje Bistričko
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgorje.
Podgrađe
Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Podgrađe Bistričko.
Poljanica Bistrička
Do 1931. iskazivano pod imenom Poljanica.
Sušobreg Bistrički
U 2001. nastalo je dijeljenjem naselja Sušobreg na Donji Sušobreg, općina Konjščina, i Gornji Sušobreg, općina Marija Bistrica. Iste godine Gornji Sušobreg promijenio je ime u Sušobreg Bistrički. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Sušobreg, općina Konjščina.
Tugonica
Iskazuje se kao naselje od 1953.
MIHOVLJAN
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica. U 1857. i 1880. dio podataka sadržan je u općini Mače.
Frkuljevec Mihovljanski
Do 1981. iskazuje se pod imenom Ferkuljevec Mihovljanski.
Gregurovec (Mihovljan)
Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Gregurovec Veternički.
Kuzminec
Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Kuzminec Veternički.
Sutinske Toplice
Od 1869. do 1948. iskazivano pod imenom Sutinsko. U 1857. i 1880. podaci su sadržani u naselju Veliki Komor u općini Mače. U 1910., 1931. te od 1981. bez stanovnika.
NOVI GOLUBOVEC
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica.
Gora Veternička
U 1857. iskazano pod imenom Gora.
Novi Golubovec
Iskazuje se od 1900. pod imenom Golubovec Kolodvor, a 1910. i 1931. pod imenom Golubovec Veternički. Od 1900. do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Velika Veternička
U 1880. podaci su sadržani u naselju Veternica.
Veternica
U 1880. sadrži podatke za naselje Velika Veternička.
PETROVSKO
Nastala iz stare općine Krapina.
Benkovec Petrovski
Do 1900. iskazivano pod imenom Benkovec.
Brezovica Petrovska
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezovica.
Gredenec
U 1857. iskazano pod imenom Gradenovec, a u 1869. pod imenom Gradinovec.
Podgaj Petrovski
Do 1948. iskazivano pod imenom Podgaj.
Preseka Petrovska
Do 1900. iskazivano pod imenom Preseka.
Slatina Svedruška
Do 1900. iskazivano pod imenom Slatina.
Stara Ves Petrovska
U 1857. i od 1971. iskazivano pod imenom Stara Ves Petrovska, a od 1869. do 1961. pod imenom Stara Ves.
Svedruža
U 1880. i 1890. iskazivano pod imenom Svedruže. U 1948. sadrži podatke za bivša naselja Donja Svedruža i Gornja Svedruža koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Štuparje
Do 1981. iskazivano pod imenom Stuparje.
RADOBOJ
Nastala iz stare općine Krapina.
Gorjani Sutinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Gorjani.
Gornja Šemnica
U 1991. povećano pripajanjem naselja Šemnica Radobojska. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1948. do 1981.
Kraljevec Radobojski
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Kraljevec Šemnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Kraljevec.
Orehovec Radobojski
Do 1900. iskazivano pod imenom Orehovec.
Strahinje Radobojsko
Do 1890. iskazivano pod imenom Strahinje.
STUBIČKE TOPLICE
Nastala iz stare općine Donja Stubica. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u gradu Oroslavju.
Sljeme
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Strmec Stubički
Do 1900. iskazivano pod imenom Strmec.
Stubičke Toplice
Iskazuje se od 1890. Do 1948. kao dio naselja. Od 1857. do 1953. sadrži podatke za bivše naselje Kapelšćak koje je tih godina odvojeno iskazivano. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Andraševec, općina Oroslavje, u kojemu su sadržani podaci pripojenog dijela do 1981.
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Nastala iz stare općine Zabok. Dio podataka od 1857. do 1991. sadržan je u općini Krapinske Toplice.
Brezova
U 1857. podaci su sadržani u naselju Mirkovec. U 1869. i 1880. nije odvojeno iskazivano. Do 1991. iskazivano pod imenom Brezovo.
Ciglenica Zagorska
Do 1900. iskazivano pod imenom Ciglenica.
Donja Pačetina
U 1857. iskazano pod imenom Velika Pačetina, a od 1869. do 1931. pod imenom Pačetina.
Galovec Začretski
Do 1900. iskazivano pod imenom Galovec.
Klupci Začretski
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Klupci između općina Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice. Iste godine promijenio ime u Klupci Začretski. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Klupci, općina Krapinske Toplice.
Komor Začretski
U 1857. iskazano pod imenom Komor Svetokriški, od 1869. do 1900. pod imenom Komor, a od 1910. Komor Začretski.
Kozjak Začretski
Do 1900. iskazivano pod imenom Kozjak.
Mirkovec
U 1857. obuhvaća i naselje Brezova.
Pustodol Začretski
Do 1900. iskazivano pod imenom Pustodol.
Sveti Križ Začretje
Do 1900. iskazivano pod imenom Sveti Križ Začreće, a od 1910. do 1981. pod imenom Začretje.
Štrucljevo
Do 1900. iskazivano pod imenom Štrucljevje.
Završje Začretsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Završje.
TUHELJ
Nastala iz stare općine Klanjec.
Glogovec Zagorski
Do 1900. iskazivano pod imenom Glogovec.
Lipnica Zagorska
Do 1900. iskazivano pod imenom Lipnica.
Sveti Križ (Tuhelj)
Do 1981. iskazivano pod imenom Križ.
Tuheljske Toplice
Do 1900. iskazivano pod imenom Smrdeće Toplice.
VELIKO TRGOVIŠĆE
Nastala iz stare općine Zabok.
Bezavina
Ranije iskazivano pod imenom Bezavina. Od 1900. do 1991. iskazivano pod imenom Bezovina.
Jezero Klanječko
Do 1900. iskazivano pod imenom Jezero.
Ravnice
U 1880. sadrži dio podataka za naselje Velika Erpenja.
Turnišće Klanječko
Do 1900. iskazivano pod imenom Turnišće.
Velika Erpenja
Od 1880. do 1900. sadrži podatke za bivše naselje Hum koje je tih godina bilo odvojeno iskazano. U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Ravnice.
ZAGORSKA SELA
Nastala iz stare općine Klanjec.
Bojačno
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Boječno.
Brezakovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezakov Vrh.
Gornji Škrnik
U 1857. iskazano pod imenom Škarnik Selački, a od 1869. do 1900. pod imenom Škarnik Gornji.
Ivanić Miljanski
U 1869. iskazano pod imenom Ivanić, a od 1880. do 1900. pod imenom Ivanić Gornji.
Kuzminec Miljanski
Do 1900. iskazivano pod imenom Kuzminec.
Luke Poljanske
Do 1900. iskazivano pod imenom Luke.
Poljana Sutlanska
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljana.
Zagorska Sela
Do 1890. iskazivano pod imenom Sela.
ZLATAR-BISTRICA
Nastala iz stare općine Zlatar-Bistrica. Od 1857. do 1991. dio podataka sadržan je u gradu Zlataru.
Ervenik Zlatarski (Zlatar-Bistrica)
U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Ervenik Zlatarski između općine Zlatar-Bistrica i grada Zlatara. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Ervenik Zlatarski, grad Zlatar.
Lipovec
Od 1900. do 1981. iskazivano pod imenom Lipovec Veliškovečki.
Zlatar-Bistrica
Od 1857. do 1953. sadrži podatke za bivša naselja Donji Brestovec, Gornji Brestovec i Grančari koja su tih godina bila odvojeno iskazivana.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_02