Sisačko-moslavačka županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 475 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
GLINA
Nastao iz stare općine Glina.
Baturi
Do 1991. iskazivano pod imenom Boturi.
Buzeta
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Buzeta i Gornja Buzeta.
Dabrina
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Dabrina i Gornja Dabrina.
Desni Degoj
Do 1900. iskazivano pod imenom Degoj.
Donja Bučica
Naselja Donja Bučica i Gornja Bučica iskazuju se u 1890., 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Bučica. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Gornja Bučica.
Donje Jame
Naselja Donje Jame i Gornje Jame iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Jame, za koje su podaci sadržani u naselju Donje Jame. Od 1900. do 1948. sadrži dio podataka naselja Gračanica Šišinečka, a u 1857. dio podataka za naselje Mala Solina.
Donje Selište
Naselja Donje Selište 1 i Donje Selište 2 iskazuju se od 1948. do 1971. Do 1931. iskazivano je naselje Selište. U 1981. naselje Donje Selište 1, u kojemu su sadržani podaci za bivše naselje od 1857. do 1931., pripaja se naselju Glina i prestaje postojati, a naselje Donje Selište 2 mijenja ime u Donje Selište.
Donje Taborište
Naselja Donje Taborište i Gornje Taborište iskazuju se u 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Taborište, za koje su podaci sadržani u naselju Gornje Taborište.
Donji Klasnić
Naselja Donji Klasnić i Gornji Klasnić iskazuju se s odvojenim podacima od 1890. do 1921. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i u 1931. iskazivano je naselje Klasnić, za koje su podaci tih godina sadržani u naselju Donji Klasnić. Od 1910. do 1948. sadrži dio podataka za naselje Gornji Klasnić, a od 1890. do 1921. podatke za bivše naselje Klasnić Srednji.
Donji Viduševac
Naselja Donji Viduševac i Gornji Viduševac iskazuju se odvojeno u 1900. i od 1948. nadalje. U 1857. iskazana su naselja sa skupnim brojem stanovnika, a od 1869. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Viduševac, za koje su podaci sadržani u naselju Gornji Viduševac. U 1981. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja koji je pripojen naselju Glina.
Dragotina
Do 1900. iskazivano pod imenom Dragotinja.
Drenovac Banski
Do 1900. iskazivano pod imenom Drenovac.
Dvorišće
Do 1931. iskazivano pod imenom Dvorišće, a od 1948. do 1991. pod imenom Dvorište.
Glina
U 1981. povećano pripajanjem naselja Crni Lug Glinski, Donje Selište 1 i Jukinac, koja su prestala postojati, te nenaseljenih dijelova područja naselja Donji Viduševac i Gornji Viduševac. Za navedena bivša naselja sadrži podatke do 1971. Također sadrži podatke i za bivše naselje Selište.
Gornja Bučica
Vidi napomenu kod naselja Donja Bučica. Sadrži podatke za bivše naselje Bučica od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931.
Gornje Jame
Vidi napomenu kod naselja Donje Jame.
Gornje Taborište
Vidi napomenu kod naselja Donje Taborište. Sadrži podatke za bivše naselje Taborište od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931.
Gornji Klasnić
Vidi napomenu kod naselja Donji Klasnić. Od 1910. do 1948. dio podataka sadržan je u naselju Donji Klasnić.
Gornji Viduševac
Vidi napomenu kod naselja Donji Viduševac. U 1981. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela područja naselja koji je pripojen naselju Glina.
Gračanica Šišinečka
Iskaivano pod imenom Gračanica u 1857., Gračenica od 1869. do 1900., Gračenica Šišinečka od 1910. do 1948. i Gračanica Šišinečka od 1953. nadalje. Od 1900. do 1948. dio podataka sadržan je u naselju Donje Jame.
Hajtić
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Vrtljine. U 1880. iskazano skupno s bivšim naseljem Vrtljine. Od 1890. sadrži podatke za bivše naselje Vrtljine.
Kihalac
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Kihalec.
Majski Trtnik
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Trtnik.
Mala Solina
U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Donje Jame.
Mali Gradac
Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselja Momčilovića Kosa i Trnovac Glinski.
Mali Obljaj
Naselja Mali Obljaj i Veliki Obljaj iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Obljaj, za koje su podaci sadržani u naselju Veliki Obljaj.
Momčilovića Kosa
Iskazuje se odvojeno od 1900. Od 1900. do 1948. označavano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Mali Gradac.
Novo Selo Glinsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo.
Slatina Pokupska
Iskazivano pod imenom Slatina od 1857. do 1900., Slatina Bučička od 1910. do 1961. i Slatina Pokupska od 1971. nadalje.
Šaševa
Od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Šašava.
Trnovac Glinski
Iskazuje se odvojeno od 1900. Te godine iskazano pod imenom Trnovac. Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Mali Gradac. Od 1900. do 1931. označavano kao dio naselja.
Trtnik Glinski
Do 1890. iskazivano pod imenom Trtnik.
Veliki Obljaj
Vidi napomenu kod naselja Mali Obljaj. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Obljaj.
Zaloj
Do 1900. iskazivano pod imenom Selište.
HRVATSKA KOSTAJNICA
Nastao iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.
Hrvatska Kostajnica
Do 1991. iskazivano pod imenom Kostajnica.
Rosulje
Iskazuje se od 1948. Te godine iskazano kao dio naselja.
Selište Kostajničko
Do 1900. iskazivano pod imenom Selište.
KUTINA
Nastao iz stare općine Kutina. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za grad Garešnicu, Bjelovarsko-bilogorska županija. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka za općinu Popovača.
Brinjani
Iskazuje se kao naselje od 1869. Te godine podaci su sadržani u naselju Stupovača.
Čaire
Od 1880. do 1961. iskazivano pod imenom Čajire.
Gojlo
Iskazuje se od 1900. Do 1948. iskazivano pod imenom Gojilo. Do 1931. označavano kao dio naselja. Sadrži podatke za bivše naselje Gojlo Kutinsko od 1890. do 1961.
Husain
Iskazano pod imenom Husanj od 1880. do 1900., Husajin od 1910. do 1961. i Husain u 1857., 1869. i 1971. U 1953. i 1961. sadrži podatke za naselje Mišinka.
Katoličke Čaire
Iskazano pod imenom Čaire u 1857. i 1869., Čajire od 1880. do 1900., Kutinske Čajire od 1910. do 1931., Čajire Kutinske od 1948. do 1961.,a do 1991. pod imenom Kutinske Čaire.
Kletište
Iskazuje se od 1900. Do 1921. označavano kao dio naselja.
Krajiška Kutinica
Iskazivano pod imenom Kutinica do 1948., Kutinica Krajiška u 1953. i 1961. te Krajiška Kutinica od 1971.
Kutina
Sadrži podatke za bivše naselje Brunkovac od 1910. do 1931.
Kutinica
Iskazivano pod imenom Kutinica Selišna od 1910. do 1961.
Kutinska Slatina
Iskazuje se od 1900. pod imenom Slatina, od 1910. do 1931. Kutinska Slatina, od 1948. do 1961. Slatina Kutinska, a od 1971. Kutinska Slatina U 1900. i 1910. označeno kao dio naselja.
Mikleuška
U 1973. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Ciglenica, općina Popovača, za koje sadrži podatke do 1971.
Mišinka
U 1948. iskazano kao dio naselja, a od 1971. iskazuje se kao naselje. U 1953. i 1961. podaci su sadržani u naselju Husain.
Selište
Do 1991. iskazivano pod imenom Srpsko Selište.
Stupovača
U 1869. sadrži podatke za naselje Brinjani, a od 1857. do 1880. za naselje Rogoža, grad Garešnica, Bjelovarsko-bilogorska županija.
NOVSKA
Nastao iz stare općine Novska.
Bair
Naselja Bair, Brezovac Subocki i Popovac Subocki spominju se 1857. kao skupine kuća u okviru naselja Subocki Grad. Ta su naselja iskazana 1890. kao dijelovi naselja Subocki Grad, a od 1948. iskazuju se kao samostalna naselja. Od 1857. do 1880. i od 1900. do 1931. iskazivano je samo bivše naselje Subocki Grad, za koje su podaci iskazivani u naselje Bair. U 1890. nazvano Bajer.
Brezovac
U 1857. spomenuto, a 1890. iskazano pod imenom Brezovac kao dio naselja. Od 1948. do 1991. naselje se iskazuje pod imenom Brezovac Subocki.
Bročice
Iskazuje se od 1900. Dio naselja jest do 1921.
Kozarice
Do 1948. iskazivano pod imenom Kozarica.
Nova Subocka
Naselja Nova Subocka i Stara Subocka iskazuju se u 1890. i od 1910. nadalje. Od 1857. do 1880. i u 1900. iskazivano je bivše naselje Subocka, za koje su podaci sadržani u naselju Stara Subocka.
Plesmo
U 1880. i 1890. iskazano pod imenom Plesno.
Popovac
Vidi napomenu kod naselja Bair. U 1857. spomenuto, a 1890. iskazano pod imenom Popovac kao dio naselja. Od 1948. do 1991. naselje se iskazuje pod imenom Popovac Subocki.
Rađenovci
Kao naselje iskazuje se od 1948. Od 1890. do 1921. jest dio bivšeg naselja Goleši. Od 1857. do 1880. i 1931. podaci su sadržani u naselju Rajčići. Vidi napomenu kod naselja Rajačići.
Rajčići
Kao naselje iskazuje se od 1948. Od 1890. do 1921. jest dio bivšeg naselja Goleši, za koje sadrži podatke od 1857. do 1880. i u 1931. U 1981. povećano pripajanjem naselja Milisavci. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1921. i od 1948. do 1971. U 1890. iskazano pod imenom Rajačići.
Rajić
U 1981. nastalo spajanjem bivših naselja Donji Rajić i Gornji Rajić, za koje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Sigetac
Do 1991. iskazuje se pod imenom Sigetac Novski. Iskazuje se kao naselje od 1931. Te godine iskazano pod imenom Sigeci Novski .
Stara Subocka
Naselja Nova Subocka i Stara Subocka iskazuju se u 1890. i od 1910. nadalje. Od 1857. do 1880. i u 1900. iskazivano je bivše naselje Subocka, za koje su podaci sadržani u naselju Stara Subocka.
PETRINJA
Nastao iz stare općine Petrinja.
Bijelnik
Do 1900. iskazivano pod imenom Bednik.
Brest Pokupski
Do 1900. iskazivano pod imenom Brest.
Čuntić
Do 1931. podaci su sadržani u naselju Hrvatski Čuntić. Od 1948. do 1991. iskazivano pod imenom Srpski Čuntić. .
Dodoši
U 1880. i 1900. iskazivano kao dio naselja.
Donja Bačuga
Naselja Donja Bačuga i Gornja Bačuga iskazuju se s odvojenim podacima u 1890., 1900., 1921. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880., u 1910. i 1931. iskazivano je naselje Bačuga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Bačuga. Sadrži i podatke za bivše naselje Dolčani koje je do 1948. iskazivano kao samostalno naselje, a dalje kao dio naselja.
Donja Budičina
Sadrži podatke za bivše naselje Gornja Budičina koje je od 1890. do 1948. iskazivano kao naselje.
Donja Mlinoga
Naselja Donja Mlinoga i Gornja Mlinoga iskazana su odvojeno u 1890. i 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Mlinoga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Mlinoga.
Donja Pastuša
Naselja Donja Pastuša i Gornja Pastuša iskaivana su odvojeno u 1857., od 1890. do 1910. i od 1948. nadalje. U 1869., 1880., 1921. i 1931. iskazano je naselje Pastuša. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Pastuša.
Donje Mokrice
Naselja Donje Mokrice i Gornje Mokrice iskazuju se odvojeno od 1953. Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Mokrice, a od 1910. do 1948. pod imenom Gorske Mokrice. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.
Dumače
U 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.
Gornja Bačuga
Naselja Donja Bačuga i Gornja Bačuga iskazuju se s odvojenim podacima u 1890., 1900., 1921. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 188., u 1910. i 1931. iskazivano je naselje Bačuga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Bačuga. Sadrži i podatke za bivše naselje Dolčani koje je do 1948. iskazivano kao samostalno naselje, a dalje kao dio naselja.
Gornja Mlinoga
Naselja Donja Mlinoga i Gornja Mlinoga iskazana su odvojeno u 1890. i 1900. te od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Mlinoga. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Mlinoga.
Gornja Pastuša
Naselja Donja Pastuša i Gornja Pastuša iskazivana su odvojeno u 1857., od 1890. do 1910. i od 1948. nadalje. U 1869., 1880., 1921. i 1931. iskazano je naselje Pastuša. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Pastuša.
Gornje Mokrice
Naselja Donje Mokrice i Gornje Mokrice iskazuju se odvojeno od 1953. Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Mokrice, a od 1910. do 1948. pod imenom Gorske Mokrice. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice. U 1869. sadrži podatke za naselja Dumače, Nebojan i Novi Farkašić. Sadrži također podatke za bivše naselje Gorske Mokrice od 1857. do 1948.
Grabovac Banski
Do 1900. iskazivano pod imenom Grabovac. U 1890., 1900. i 1948. sadrži podatke za bivša naselja Grabovac Donji i Grabovac Gornji.
Hrvatski Čuntić
Do 1931. iskazivano je pod imenom Čuntić.
Jabukovac
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Jabukovac Donji i Jabukovac Gornji.
Križ Hrastovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Križ, a od 1910. do 1991. pod imenom Križ Hastovački. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Župić.
Mačkovo Selo
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Miočinovići.
Miočinovići
Iskazuje se od 1890. U 1890. i 1900. označeno kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselje Mačkovo Selo.
Moščenica
Do 1981. iskazivano pod imenom Mošćenica.
Nebojan
U 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.
Nova Drenčina
Do 1948. iskazivano pod imenom Drenčina.
Novi Farkašić
U 1869. podaci su sadržani u naselju Gornje Mokrice.
Petrinja
Od 1948. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Češko Selo.
Prnjavor Čuntićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Prnjavor.
Sibić
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Šibić.
Srednje Mokrice
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Tremušnjak
Do 1900. iskazivano pod imenom Čremušnjak.
Veliki Šušnjar
Do 1900. iskazivano pod imenom Šušnjar.
Župić
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Križ Hrastovički.
SISAK
Nastao iz starih općina Sisak i Petrinja.
Blinjski Kut
Do 1900. iskazivano pod imenom Blinski Kut.
Budaševo
U 1869. sadrži dio podataka naselja Topolovac. Sadrži podatke i za bivša naselja Budaševo Malo i Budaševo Veliko u 1890. i 1900.
Crnac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Sisak. Do 1931. iskazivano kao naselje. Od 1948. do 1991. iskazivano kao dio naselja, za koji su podaci za te godine sadržani u naselju Sisak. Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Mošćenički Crnac.
Klobučak
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Lonja
U 1857. iskazano pod imenom Stara Lonja.
Lukavec Posavski
Do 1900. iskazivano pod imenom Lukavec.
Mužilovčica
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Lonja Kratečka.
Novo Pračno
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Sisak. Do 1948. iskazivano kao naselje. Od 1953. do 1991. iskazivano kao dio naselja, za koji su podaci za te godine sadržani su u naselju Sisak. Od 1869. do 1948. iskazivano pod imenom Pračno.
Novo Selo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Sisak. Do 1948. iskazivano kao naselje. Od 1953. do 1991. iskazivano kao dio naselja, za koji su podaci za te godine sadržani su u naselju Sisak. Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Novo Selo Mošćeničko.
Novo Selo Palanječko
Iskazivano pod imenom Jalžino Selo u 1857. i Novo Selo od 1869. do 1900. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Topolovac, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1981.
Odra Sisačka
Do 1900. iskazivano pod imenom Odra.
Palanjek
U 1857. iskazano pod imenom Palanjek Katolički.
Sisak
Uključuje podatke za odvojeno iskazane dijelove grada Stari Sisak u 1931. i Novi Sisak u 1857., 1869. i 1931. Sadrži podatke i za bivša naselja Caprag u 1857., 1890., 1900. i 1931, Galdovo od 1857. do 1900. i u 1931. te Galdovo Erdedsko od 1857. do 1948. Od 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Crnac, Novo Pračno i Novo Selo. Sadrži podatke za naselja Crnac od 1948. do 1991., a Novo Pračno i Novo Selo od 1953. do 1991.
Stara Drenčina
Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Drenčina.
Staro Pračno
Od 1869. do 1890. iskazivano pod imenom Pračno.
Topolovac
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Novo Selo Palanječko u kojemu je sadržan dio podataka od 1857. do 1981. U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Budaševo. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Goričica.
Veliko Svinjičko
Do 1880. iskazivano pod imenom Svinjičko.
DONJI KUKURUZARI
Nastala iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.
Donji Bjelovac
Naselja Donji Bjelovac i Gornji Bjelovac iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Bjelovac. Za to bivše naselje podaci su navedeni u naselju Gornji Bjelovac. Vidi napomenu kod naselja Gornji Bjelovac.
Donji Kukuruzari
Naselja Donji Kukuruzari i Gornji Kukuruzari iskazuju se od 1900. Do 1890. iskazivano je naselje Kukuruzari. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donji Kukuruzari.
Gornji Bjelovac
Vidi napomenu kod naselja Donji Bjelovac. Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Kostreši Bjelovački, a od 1857. do 1931. podatke za bivše naselje Bjelovac.
Gornji Kukuruzari
Vidi napomenu Donji Kukuruzari.
Kostreši Bjelovački
Iskazuje se od 1890. U 1890., 1900. i 1948. iskazano kao dio naselja pod imenom Kostreši. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Gornji Bjelovac.
Lovča
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Lovča, Gornja Lovča i Srednja Lovča koja su tih godina bila odvojeno iskazivana.
DVOR
Nastala iz stare općine Dvor.
Bansko Vrpolje
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrpolje, a do 1991. pod imenom Vrpolje Bansko.
Buinja
Do 1991. iskazivano pod imenom Bujinja. Od 1857. do 1900. sadrži podatke za naselje Buinjski Riječani.
Buinjski Riječani
Do 1900. iskazivano pod imenom Riječani, a od 1910. do 1991. pod imenom Riječani Bujinjski. Od 1857. do 1900. podaci su sadržani u naselju Buinja.
Ćore
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja Vanići u istoimeno samostalno naselje. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za naselje Vanići, dok su podaci za to naselje od 1953. do 1981. izdvojeni i odvojeno iskazani.
Donja Oraovica
Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje Oraovica, a od 1910. do 1931. Divuška Oraovica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donju Oraovicu i Gornju Oraovicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Oraovica.
Donja Stupnica
Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Stupnica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja Donju Stupnicu i Gornju Stupnicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Stupnica.
Donji Dobretin
Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Dobretin. U 1948. dijeli se na dva naselja, Donji Dobretin i Gornji Dobretin. Naselje Donji Dobretin iskazuje se kao samostalno od 1948., dok je naselje Gornji Dobretin iskazano samostalno u 1948. i od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Donji Dobretin. Podaci za bivše naselje Dobretin sadržani su u naselju Donji Dobretin.
Donji Javoranj
Do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Javoranj. U 1931. naselje se dijeli na dva naselja, Donji Javoranj i Gornji Javoranj. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Donji Javoranj.
Donji Žirovac
Od 1857. do 1890. iskazivano je naselje pod imenom Žirovac. U 1900. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donji Žirovac i Gornji Žirovac. Podaci za bivše naselje Žirovac iskazani su u naselju Gornji Žirovac. Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Žirovac, a od 1948. nadalje Donji Žirovac. Podaci od 1857. do 1880. sadržani su u naselju Gornji Žirovac, a za 1890. preuzeti su kao za dio naselja.
Dvor
Od 1857. do 1931. sadrži podatke za naselje Hrtić.
Gage
U 1921. sadrži podatke za naselje Trgovi.
Golubovac Divuški
Do 1900. iskazivano pod imenom Golubovac.
Gorička
Do 1910. iskazivano pod imenom Gornja Gorička. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Paukovac.
Gornja Oraovica
Od 1857. do 1900. iskazivano je naselje Oraovica, a od 1910. do 1931. Divuška Oraovica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donju Oraovicu i Gornju Oraovicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Oraovica.
Gornja Stupnica
Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Stupnica. U 1948. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donju Stupnicu i Gornju Stupnicu. Podaci za to bivše naselje od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Stupnica.
Gornji Dobretin
U 1948. iskazano kao naselje, kao i od 1991., kad je izdvojeno iz n aselja Donji Dobretin. Od 1953. do 1981. iskazivano kao dio naselja.Od 1857. do 1931. iskazivano je naselje Dobretin. U 1948. dijeli se na dva naselja, Donji Dobretin i Gornji Dobretin. Naselje Donji Dobretin iskazuje se kao samostalno od 1948., dok je naselje Gornji Dobretin iskazivano kao samostalno u 1948. i od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Donji Dobretin. Podaci za bivše naselje Dobretin sadržani su u naselju Donji Dobretin.
Gornji Javoranj
Do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Javoranj. U 1931. naselje se dijeli na dva naselja, Donji Javoranj i Gornji Javoranj. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Donji Javoranj.
Gornji Žirovac
Iskazuje se pod imenom Gornji Žirovac u 1900. i od 1921. nadalje. Od 1857. do 1890. iskazivano je naselje pod imenom Žirovac. U 1900. naselje je podijeljeno na dva naselja, Donji Žirovac i Gornji Žirovac. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju. U 1910. podaci su iskazani po dijelovima naselja pa se ime Gornji Žirovac ne spominje. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Donji Žirovac i Ostojići.
Hrtić
Od 1857. do 1931. podaci su sadržani u naselju Dvor.
Javnica
Do 1948. iskazivano pod imenom Jamnica. Od 1869. do 1921. sadrži podatke za naselje Kotarani.
Javornik
U 1991. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela naselja u samostalno naselje Stanić Polje.
Jovac
Iskazuje se kao naselje od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Šakanlije. Od 1857. do 1900. podaci su sadržani u naselju Šakanlije. Od 1910. do 1981. iskazivano kao dio naselja.
Kepčije
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Kobiljak
U 1953. i 1961. iskazano pod imenom Kobiljak 2. Sadrži podatke za bivša naselja Prosinja od 1890. do 1948. te Kobiljak 1 u 1953. i 1961.
Kotarani
U 1857. podaci su sadržani u naselju Zut, a od 1869. do 1921. u naselju Javnica.
Kozibrod
Do 1900. iskazivano pod imenom Kozji Brod.
Ostojići
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Gornji Žirovac.
Paukovac
Od 1857. do 1910. iskazivano pod imenom Donja Gorička. Od 1857. do 1880. te u 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Gorička.
Rudeži
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Rujevac
Sadrži podatke za naselje Trgovi u 1869. i 1880.
Stanić Polje
Do 1948. iskazivano kao naselje, kao i od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Javornik. Od 1953. do 1981. iskazivano kao dio naselja.
Struga Banska
Do 1900. iskazivano pod imenom Struga.
Šakanlije
Od 1857. do 1900. sadrži dodatke za naselje Jovac.
Trgovi
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Rujevac, a u 1921. u naselju Gage.
Vanići
Iskazuje se kao naselje od 1991., kad je izdvojeno iz naselja Ćore. Od 1953. do 1981. iskazivano kao dio naselja, a od 1857. do 1948. podaci su sadržani u naselju Ćore.
Zrin
Do 1900. iskazivano pod imenom Zrinj.
Zrinska Draga
Do 1900. iskazivano pod imenom Draga, od 1910. do 1931. Zrinska Draga, u 1948. Šamarička Draga, a od 1953. do 1991. Draga.
Zrinski Brđani
Do 1900. iskazivano pod imenom Brđani, od 1910. do 1931. pod imenom Zrinski Brđani, a od 1948. do 1991. pod imenom Brđani Šamarički.
Zut
Do 1900. iskazivano pod imenom Žut. U 1857. sadrži podatak za naselje Kotarani.
GVOZD
Nastala iz stare općine Vrginmost koja je 1996. promijenila ime u Gvozd. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u općini Topusko.
Crevarska Strana
Iskazuje se od 1921., i to pod imenom Crevarska Strana, od 1953. do 1971. pod imenom Vladimirovo, a od 1973. opet Crevarska Strana. U 1931. i 1948. podaci su sadržani u naselju Gvozd.
Čremušnica
Do 1991. iskazivano pod imenom Cremušnica.
Dugo Selo Lasinjsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Dugo Selo.
Gornja Čemernica
Naselja Donja Čemernica i Gornja Čemernica iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je naselje pod imenom Čemernica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Čemernica, općina Topusko.
Gvozd
Do 1991. iskazivano pod imenom Vrginmost. U 1931. i 1948. sadrži podatke za naselje Crevarska Strana.
Kirin
Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Donji Kirin i Gornji Kirin.
HRVATSKA DUBICA
Nastala iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.
Baćin
Od 1890. do 1910. sadrži podatke za bivša naselja Donji Baćin i Gornji Baćin.
Hrvatska Dubica
Do 1991. iskazivano pod imenom Dubica.
Živaja
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Živaj.
JASENOVAC
Nastala iz stare općine Novska.
Mlaka
Povećano 1981. pripajanjem naselja Jablanac Jasenovački koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Puska
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u samostalno naselje Trebež.
Tanac
Iskazuje se kao dio naselja od 1890. do 1931.
Trebež
Naselje Trebež nastalo je izdvajanjem dijelova naselja iz naselja Puska 1981.
Višnjica
Iskazuje se od 1890. do 1931. kao dio naselja. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Višnjica, a do 1991. pod imenom Višnjica Uštička.
LEKENIK
Nastala iz stare općine Sisak.
Brežane Lekeničke
Iskazivano pod imenom Brežani od 1857. do 1890, Brežane u 1900., Lekenički Brežani od 1910. do 1948. i Brežane Lekeničke od 1953.
Brkiševina
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Šišinec. Za taj dio od 1857. do 1961. podaci su sadržani u naselju Šišinec.
Cerje Letovanićko
Iskazivano pod imenom Cerje Donje u 1857., Cerje od 1869. do 1900. i Cerje Letovanićko od 1910. U 1991. povećano pripajanjem naselja Selišće Letovanićko. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Donji Vukojevac
Naselja Donji Vukojevac i Gornji Vukojevac iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje Vukojevac, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci za bivše naselje Vukojevac sadržani su u naselju Donji Vukojevac.
Gornji Vukojevac
Naselja Donji Vukojevac i Gornji Vukojevac iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje Vukojevac, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci za bivše naselje Vukojevac sadržani su u naselju Donji Vukojevac.
Lekenik
Naselje Lekenik nastalo je 1953. spajanjem bivših naselja Lekenik Erdedski i Lekenik Turopoljski koja su od 1857. do 1948. bila odvojeno iskazivana.
Palanjek Pokupski
Iskazivano pod imenom Palanjek Srpski u 1857., Poljanek u 1869., Palanjak od 1880. do 1900., Palanjak Pokupski od 1910. do 1948. i Palanjek Pokupski od 1953. nadalje.
Pokupsko Vratečko
Do 1900. iskazivano pod imenom Vratečko.
Stari Farkašić
U 1991. povećano pripajanjem naselja Dubrava Farkašićka i Srebrenik. Za ta bivša naselja sadrži podatke do 1981.
Šišinec
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Brkiševina, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961.
Vrh Letovanićki
Iskazuje se od 1880. U 1880. označeno kao dio naselja, a od 1890. kao naselje.
LIPOVLJANI
Nastala iz stare općine Novska.
Kraljeva Velika
Do 1981. iskazivano pod imenom Velika Kraljeva.
Piljenice
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Mercidorf.
MAJUR
Nastala iz stare općine Kostajnica koja je 1992. promijenila ime u Hrvatska Kostajnica.
Gornja Meminska
Naselja Gornja Meminska i Srednja Meminska iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Meminska. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Srednja Meminska.
Gornji Hrastovac
U 1857. nazvano Donji Hrastovac, a 1869. Hrastovac.
Kostrići
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Majur
Do 1921. iskazivano pod imenom Majur, a do 1991. pod imenom Kostajnički Majur.
Malo Krčevo
Naselja Malo Krčevo i Veliko Krčevo iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Krčevo. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Veliko Krčevo.
Srednja Meminska
Vidi napomenu kod naselja Gornja Meminska. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Meminska.
Veliko Krčevo
Vidi napomenu kod naselja Malo Krčevo. Do 1931. sadrži podatke za bivše naselje Krčevo.
MARTINSKA VES
Nastala iz stare općine Sisak.
Bok Palanječki
Do 1948. iskazivano pod imenom Bok.
Desna Martinska Ves
U 1910. i 1921. iskazano pod imenom Martinska Ves te tih godina sadrži podatke za naselja Desna Martinska Ves i Lijeva Martinska Ves. Podaci za to bivše naselje iskazani su u naselju Desna Martinska Ves.
Desno Trebarjevo
Sadrži podatke za bivše naselje Desna Luka koje je do 1948. iskazivano kao samostalno naselje.
Desno Željezno
U 1869. sadrži podatke za naselje Lijevo Željezno.
Jezero Posavsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Jezero.
Lijeva Martinska Ves
U 1910. i 1921. iskazano pod imenom Martinska Ves i tih godina sadrži podatke za naselja Desna Martinska Ves i Lijeva Martinska Ves. Podaci za to bivše naselje iskazani su u naselju Desna Martinska Ves.
Lijevo Željezno
U 1869. podaci su sadržani u naselju Desno Željezno.
Zirčica
Do 1948. iskazivano pod imenom Žirčica.
POPOVAČA
Nastala iz stare općine Kutina. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u gradu Kutini.
Ciglenica
Iskazuje se od 1931. Do 1971. iskazivano kao dio naselja pod imenom Ciglenica Mikleuška. U 1973. izdvojeno kao samostalno naselje iz dijela naselja Mikleuška, grad Kutina
Donja Gračenica
o 1931. iskazivano pod imenom Gračenica.
Donja Vlahinička
Do 1991. iskazivano pod imenom Donja Vlahinićka.
Gornja Gračenica
Iskazuje se od 1890., a kao naselje pod imenom Gornja Gračenica od 1948.
Moslavačka Slatina
Iskazivano pod imenom Slatina od 1857. do 1900. i Slatina Moslavačka od 1948. do 1961.
Osekovo
U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Stružec.
Podbrđe
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Pobrđe Popovaćko. U 1953. i 1961. sadrži dio podataka za naselje Popovača.
Popovača
U 1953. i 1961. dio podataka sadržan je u naselju Podbrđe. Sadrži podatke za bivše naselje Ribnjača od 1910. do 1961. U 1991. pripojeno je naselje Veliko Brdo. Od 1890. do 1981. sadrži podatke za bivše naselje Veliko Brdo. U 1991. naselju je pripojen dio područja naselja Voloder. Do 1961. podaci za taj dio sadržani su u naselju Voloder.
Stružec
U 1869. sadrži dio podataka za naselje Osekovo. Od 1910. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Zapolica.
Voloder
Povećano 1991. pripajanjem naselja Moslavački Krivaj. Od 1857. do 1981. sadrži podatke za bivše naselje Moslavački Krivaj. Istovremeno naselje je smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen Popovači. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Popovača.
SUNJA
Nastala iz stare općine Sisak.
Bestrma
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja u samostalno naselje Blinjska Greda, za koje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Blinjska Greda
Nastalo 1978. izdvajanjem iz naselja Bestrma u kojemu su sadržani podaci od 1857. do 1971.
Brđani Cesta
Do 1948. iskazivano pod imenom Brđani, a od 1953. do 1981. Brđani-Cesta.
Brđani Kosa
Od 1953. iskazuje se kao naselje, a pod imenom Brđani-Kosa do 1981.
Četvrtkovac
U 1869. podaci su sadržani u naselju Drljača, a 1880. sadrži podatke za naselje Drljača.
Donja Letina
Naselja Donja Letina i Gornja Letina iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje Letina, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci bivšeg naselja Letina sadržani su u naselju Gornja Letina.
Donji Hrastovac
U 1857. iskazano pod imenom Gornji Hrastovac, a 1869. pod imenom Hrastovac.
Drljača
U 1869. sadrži podatke za naselje Četvrtkovac, a 1880. podaci su sadržani u naselju Četvrtkovac.
Gornja Letina
Naselja Donja Letina i Gornja Letina iskazuju se od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje pod imenom Letina, a 1880. podaci za navedena naselja iskazani su zajednički. Od 1857. do 1880. podaci za bivše naselje Letina sadržani su u naselju Gornja Letina.
Gradusa Posavska
Iskazivano pod imenom Gradusa u 1857. i 1880., Graduša u 1869., Gradusa na Savi u 1890. i 1900. te Gradusa Posavska od 1910.
Greda Sunjska
Do 1900. iskazivano pod imenom Greda.
Kladari
Iskazuje se od 1890. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Sjeverovac. Do 1948. označavano kao dio naselja.
Kostreši Šaški
Do 1948. iskazivano pod imenom Kostreši.
Krivaj Sunjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Krivaj.
Selišće Sunjsko
Do 1931. iskazivano pod imenom Selišće.
Sjeverovac
Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Kladari.
Slovinci
Iskazano pod imenom Slunjci od 1857. do 1880. te Slujinci u 1890. i 1900.
TOPUSKO
Nastala iz stare općine Vrginmost koja je 1996. promijenila ime u Gvozd. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za općinu Gvozd.
Bukovica
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovica, od 1910. do 1948. pod imenom Bukovica Čemernička, a od 1953. opet pod imenom Bukovica.
Crni Potok
Za 1857. podaci su sadržani u naselju Pecka.
Donja Čemernica
Naselja Donja Čemernica i Gornja Čemernica, općina Gvozd, iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je naselje pod imenom Čemernica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Čemernica.
Pecka
U 1857. sadrži podatke za naselje Crni Potok. U 1857., 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Pecka Mala i Pecka Velika koja su tih godina bila odvojeno iskaivana.
Perna
U 1857., 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Perna Dolnja i Perna Gornja koja su tih godina bila odvojeno iskazivana.
Ponikvari
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Topusko.
Staro Selo Topusko
Do 1900. iskazivano pod imenom Staro Selo. Sadrži podatke za bivše naselje Bjeljevina koje je od 1890. do 1921. iskazivano kao naselje.
Topusko
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Ponikvari.
VELIKA LUDINA
Nastala iz stare općine Kutina.
Grabričina
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Ruškovica
Od 1857. do 1900. iskazivano pod imenom Hruškovica.
Velika Ludina
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Ludina.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_03