Bjelovarsko-bilogorska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 346 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
BJELOVAR
Nastao iz stare općine Bjelovar.
Bjelovar
U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Novoseljani. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Novoseljani.
Breza
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Prgomelje.
Gornje Plavnice
U 1991. iskazano pod imenom Plavnice Gornje.
Gornji Tomaš
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Mala Ciglena
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Malo Korenovo
Naselja Malo Korenovo i Veliko Korenovo iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. naselje je iskazivano pod imenom Korenovo. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Veliko Korenovo.
Novoseljani
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Bjelovar. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka za naselje Bjelovar.
Prgomelje
U 1869. i 1880. sadrži podatke i za naselje Breza.
Puričani
Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Trojstveni Markovac.
Rajić
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Rajić Gudovački.
Stančići
Do 1981. iskazivano pod imenom Staničić.
Stare Plavnice
U 1991. iskazano pod imenom Plavnice Stare.
Trojstveni Markovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Markovac, a od 1910. do 1981. pod imenom Markovac Trojstveni. Od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Puričani.
Veliko Korenovo
Naselja Malo Korenovo i Veliko Korenovo iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. naselje je iskazivano pod imenom Korenovo. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Zvijerci
Iskazuje se kao naselje od 1890.
ČAZMA
Nastao iz stare općine Čazma.
Andigola
Iskazuje se kao naselje od 1948. Sadrži podatke za bivše naselje Kopčić-Brdo koje je od 1910. do 1931. iskazivano kao naselje.
Bosiljevo
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Bosiljevo Česmansko.
Dereza
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Dereza Čazmanska.
Donji Draganec
U 1857. iskazivano pod imenom Draganec Stari. U 1869. i 1880. naselje je iskazano pod imenom Draganec. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenim godinama.
Donji Dragičevci
Iskazuje se pod imenom Donji Dragičevci od 1948. Do 1931. naselje je iskazivano pod imenom Dragičevci. Za to bivše naselje podaci su navedeni u naselju Gornji Dragičevci.
Donji Lipovčani
Iskazuje se pod imenom Donji Lipovčani od 1948. Do 1931. naselje je iskazivano pod imenom Lipovčani. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornji Lipovčani.
Donji Miklouš
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Gornji Miklouš.
Gornji Draganec
U 1857. iskazivano pod imenom Draganec Novi. U 1869. i 1880.naselje je iskazivano pod imenom Draganec. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donji Draganec.
Gornji Dragičevci
Iskazuje se pod imenom Gornji Dragičevci od 1948. Od 1857. do 1931. naselje je iskazivano pod imenom Dragičevci. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Gornji Lipovčani
Iskazuje se pod imenom Gornji Lipovčani od 1948. Do 1931.naselje je iskazivano pod imenom Lipovčani. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Gornji Miklouš
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Donji Miklouš.
Grabik
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Grabovnica
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Vučani.
Komuševac
Do 1981. iskazivano pod imenom Komuševci.
Milaševac
Do 1981. iskazivano pod imenom Milaševci.
Novo Selo
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Pavličani
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Vrtlinska.
Pobjenik
U 1880. sadrži podatke za naselje Pobrđani.
Pobrđani
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1948. Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Pobrđani Pobjenički. U 1880. podaci su sadržani u naselju Pobjenik.
Prokljuvani (Čazma)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Prokljuvani Glogovnički.
Sišćani
U 1869. sadrži podatke za naselje Zdenčec.
Vrtlinska
U 1857. i 1869. sadrži podatke i za naselje Pavličani.
Vučani
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Grabovnica.
Zdenčec
U 1869. podaci su sadržani u naselju Sišćani.
DARUVAR
Nastao iz stare općine Daruvar.
Daruvar
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Daruvarski Vinogradi. U 2001. povećano za dio područja naselja Daruvarski Vinogradi u kojem je sadržan dio podataka od 1921. do 1991. Od 1857. do 1910. sadrži podatke za naselje Daruvarski Vinogradi.
Daruvarski Vinogradi
Samostalno naselje od 1991. nastalo izdvajanjem dijela naselja Daruvar. U 2001. smanjeno izdvajanjem dijelova područja koja su pripojena naseljima Daruvar i Donji Daruvar za koje sadrži dio podataka od 1921. do 1991. Od 1857. do 1910. podaci su sadržani u naselju Daruvar.
Doljani
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Doljani Podborski.
Donji Daruvar
U 2001. povećano za dio područja naselja Daruvarski Vinogradi u kojem je sadržan dio podataka od 1921. do 1991.
Lipovac Majur
Iskazuje se od 1931., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Do 1971. iskazuje se pod imenom Lipovac Daruvarski.
Ljudevit Selo
U 1857. iskazano pod imenom Lojzendorf, 1890. i 1900. pod imenom Lipovac, od 1910. do 1971. pod imenom Ljudevitino Selo, a od 1981. naziva se Ljudevit Selo. Do 1880. iskazivano kao dio naselja.
Vrbovac
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Vrbovac Podborski.
GAREŠNICA
Nastao iz starih općina Garešnica i Daruvar. Do 1961. dio podataka sadržan je u gradu Lipiku (Požeško-slavonska županija), a od 1857. do 1880. u gradu Kutini (Sisačko-moslavačka županija).
Duhovi
Za 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Uljanik. Do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Garešnički Brestovac
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Gornji Uljanik
U 1857. i 1890. iskazano pod imenom Prasice. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Uljanik. Do 1900. iskazivano kao dio naselja. U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja koji je postao samostalno naselje Uljanički Breg.
Hrastovac
U 1991. smanjeno za dio nenaseljenog područja koje je pripojeno naselju Uljanik.
Mala Bršljanica
Iskazuje se od 1890. Od 1857. do 1880. naselje je iskazivano pod imenom Bršljanica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Velika Bršljanica.
Mali Pašijan
Naselje Mali Pašijan pojavljuje se u popisu 1900. i od popisa 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Pašijan. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Veliki Pašijan.
Malo Vukovje
Ime Malo Vukovje pojavljuje se od popisa 1869. s podacima iskazanima od 1880. Za 1857. i 1869. naselje je iskazivano pod imenom Vukovje. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Veliko Vukovje.
Rogoža
Ime Rogoža pojavljuje se od 1869., a podaci se odvojeno iskazuju od 1890. Od 1857. do 1880. podaci su uključeni u naselje Stupovača (grad Kutina u Sisačko-moslavačkoj županiji).
Trnovitički Popovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Popovac.
Uljanički Brijeg
Samostalno naselje od 1981. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Uljanik. U 1931. iskazivano kao naselje, a od 1948. do 1971. kao dio naselja.
Uljanik
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Marino Selo (grad Lipik u Požeško-slavonskoj županiji) i nenaseljenog dijela područja naselja Hrastovac. Do 1961. podaci za pripojeni dio područja sadržani su u naselju Marino Selo. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselja Duhovi i Gornji Uljanik.
Velika Bršljanica
Iskazuje se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Bršljanica. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Veliki Pašijan
Naselje Veliki Pašijan iskazuje se 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. naselje je iskazivano pod imenom Pašijan. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Veliki Prokop
Naselja Mali Prokop i Veliki Prokop javljaju se 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Prokop koje sjedinjuje oba naselja. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Veliki Prokop. Bivše naselje Mali Prokop 1970. (NN, br.56 /70.) ukinuto je jer su se stanovnici nakon popisa 1961. iselili, a podaci su sadržani u naselju Veliki Prokop.
Veliko Vukovje
Ime Veliko Vukovje pojavljuje se od popisa 1869., a podaci za to naselje odvojeno se iskazuju od 1880. U 1857. i 1869. iskazivano je naselje pod imenom Vukovje. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenim godinama.
Zdenčac
Od 1900. sadrži podatke za bivša naselja Mali Zdenčac i Veliki Zdenčac koja su te godine bila odvojeno iskazana.
GRUBIŠNO POLJE
Nastao iz stare općine Grubišno Polje.
Dapčevački Brđani
U 1971. i 1991. iskazivano pod imenom Brđani Dapčevički, a 1981. pod imenom Brđani Dapčevački. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Dijakovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Turčević Polje. Do 1971. iskazivano pod imenom Đakovac.
Donja Rašenica
U 1857. iskazano pod imenom Rašenica. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Gornja Rašenica.
Gornja Rašenica
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Donja Rašenica.
Ivanovo Selo
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Johannisdorf.
Munije
Do 1880. iskazivano pod imenom Munja. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Turčević Polje.
Orlovac (Grubišno Polje)
Od 1910. do 1991. iskazivano pod imenom Orlovac Zdenački. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Poljani.
Poljani
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Orlovac.
Rastovac (Grubišno Polje)
Od 1890. do 1971. iskazivano pod imenom Veliki Rastovac. Sadrži podatke za bivše naselje Mali Rastovac koje je do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja.
Treglava
Do 1900. iskazivano pod imenom Trojeglava, od 1910. do 1971. pod imenom Trojeglava Rašenička, a od 1981. iskazuje se pod imenom Treglava.
Turčević Polje
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Dijakovac i Munije. Do 1971. iskazivano pod imenom Turčević-Polje.
Velika Peratovica
U 1981. povećano pripajanjem naselja Gakovo koje je prestalo postojati. Do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Gakovo.
BEREK
Nastala iz stare općine Garešnica.
Begovača
U 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donja Begovača i Gornja Begovača koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Gornja Garešnica
U 1857. iskazano pod imenom Garešnica.
Kostanjevac
Iskazivano pod imenom Kostajnovec u 1857. i 1869. te od 1910. do 1981. pod imenom Kostanjevac Berečki.
Novo Selo Garešničko
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Potok
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Mali Potok.
DEŽANOVAC
Nastala iz stare općine Daruvar.
Blagorodovac
Od 1869. iskazuje se kao naselje, a samo 1880. kao dio naselja.
Dežanovac
Sadrži podatke za bivša naselja Donji Dežanovac i Gornji Dežanovac koja su 1948. odvojeno iskazana.
Donji Sređani
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela koji je postao samostalno naselje Drlež. Do 1900. iskazivano pod imenom Sređani Srpski. Od 1857. do 1921. sadrži podatke za naselje Drlež.
Drlež
Samostalno naselje od 1981. nastalo izdvajanjem iz naselja Donji Sređani. Kao dio naselja iskazuje se od 1931. Od 1857. do 1921. podaci su sadržani u naselju Donji Sređani.
Gornji Sređani
Do 1900. iskazivano pod imenom Sređani Rimski.
Kaštel Dežanovački
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Sokolovac
Iskazuje se kao naselje od 1869. U 1910. iskazano pod imenom Sokolovac Dežanovački, a od 1921. do 1971. Sokolovac Daruvarski.
ĐULOVAC
Nastala iz stare općine Daruvar. U 1869. sadrži dio podataka općine Končanica.
Bastajski Brđani
Do 1900. iskazivano pod imenom Brđani, a od 1910. do 1981. Brđani Bastajski
Batinjani
Iskazivano pod imenom Batinjani 1857. i 1869., Batinjani Daruvarski od 1880. do 1900. i Batinjani Podborski od 1910. do 1971. U 1869. sadrži podatke za naselja Šuplja Lipa (općina Končanica) i Vukovije.
Batinjska Rijeka
Do 1981. iskazivano pod imenom Rijeka Batinjska, a 1991. pod imenom Batinska Rijeka. Iskazuje se od 1890. do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Borova Kosa
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Donja Vrijeska
Iskazuje se pod imenom Donja Vrijeska od 1890. Do 1880. iskazivano je naselje Vrijeska. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Gornja Vrijeska.
Donje Cjepidlake
Naselja Donje Cjepidlake i Gornje Cjepidlake iskazuju se pod tim imenom od 1890. Do 1880. iskazivano je naselje Cjepidlake. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1880.
Đulovac
U 1991.povećano pripajanjem naselja Krivaja Naseobina koje je te godine prestalo postojati i za koje sadrži podatke od 1890. do 1981. Iskazuje se kao naselje od 1869. Do 1921. iskazivano pod imenom Đulaves, a od 1931. do 1991. pod imenom Miokovićevo.
Gornja Vrijeska
Naselje Gornja Vrijeska iskazuje se od 1890. Do 1880. iskazivano je naselje Vrijeska. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1880. U 1880. sadrži i podatke za bivše naselje Mala Maslenjača.
Gornje Cjepidlake
Iskazuje se pod tim imenom od 1890. Do 1880. iskazivano je naselje Cjepidlake. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Donje Cjepidlake.
Katinac
Od 1880. do 1948. iskazivano pod imenom Katinci. Za 1869. podaci su sadržani u naselju Potočani.
Koreničani
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Korjeničani.
Kravljak
Iskazuje se kao dio naselja od 1900., a od 1931. kao naselje. U 1900. iskazano pod imenom Kravljak, do 1981. iskazuje se pod imenom Kravljak Kliški, a 1991. pod imenom Kliški Kravljak. U 1910. i 1921. podaci su uključeni u naselje Velika Klisa.
Mala Babina Gora
Iskazuje se kao naselje od 1931. U 1910. i 1921. iskazivan je dio naselja pod imenom Babina Gora za koji su podaci sadržani u naselju Velika Babina Gora.
Mala Klisa
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Mali Bastaji
U 1869. sadrži podatke za bivše naselje Velika Maslenjača.
Mali Miletinac
Iskazuje se od 1910., i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
Maslenjača
Naselje nastalo 2001. spajanjem naselja Mala Maslenjača i Velika Maslenjača. Od 1890. do 1991. sadrži podatke za bivše naselje Mala Maslenjača, a 1857. i od 1880. do 1991. za bivše naselje Velika Maslenjača. U 1869. podaci za bivše naselje Velika Maslenjača sadržani su u naselju Mali Bastaji. U 1880. podaci za bivše naselje Mala Maslenjača sadržani su u naselju Gornja Vrijeska.
Potočani
U 1869. sadrži podatke za naselje Katinac.
Škodinovac
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Velika Babina Gora
Iskazuje se kao naselje od 1931. U 1910. i 1921. iskazivan je dio naselja pod imenom Babina Gora za koji sadrži podatke u navedenim godinama.
Velika Klisa
Do 1931. iskazivano pod imenom Klisa. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Kravljak.
Veliki Miletinac
Iskazuje se kao naselje od 1910. Do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Vukovije
Iskazuje se od 1869. kao dio naselja, a kao naselje od 1880. Do 1900. i u 1981. iskazuje se pod imenom Vukovje, a od 1910. do 1971. kao Vukovje Batinjsko. U 1869. podaci su sadržani u naselju Batinjani.
HERCEGOVAC
Nastala iz stare općine Garešnica.
Ilovski Klokočevac
Do 1900. iskazivano pod imenom Klokočevac, od 1910. do 1981. pod imenom Klokočevac Ilovski, a od 1991. iskazuje se pod imenom Ilovski Klokočevac.
Velika Trnava
Do 1900. iskazivano pod imenom Trnava.
IVANSKA
Nastala iz stare općine Čazma.
Babinac (Ivanska)
Od 1948. do 1981. iskazivano pod imenom Babinac Ivanski.
Donja Petrička
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Gornja Petrička.
Đurđic
Do 1981. iskazivano pod imenom Đurđić.
Gornja Petrička
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Donja Petrička.
Križic
Do 1981. iskazivano pod imenom Križić.
Paljevine
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Srijedska
Do 1981. iskazivano pod imenom Sredska.
KAPELA
Nastala iz stare općine Bjelovar. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u općini Rovišće.
Lalići
Iskazuje se kao naselje od 1890. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Stanići.
Novi Skucani
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Pavlin Kloštar
U 1869. sadrži podatke za naselje Tvrda Reka.
Prnjavor
Od 1857. do 1880. i od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Prnjavori, a od 1910. do 1948. pod imenom Mali Podgorci. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Podgorci (općina Rovišće)
Reškovci
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Podgorci (općina Rovišće).
Sredice Gornje
Do 1981. iskazivano pod imenom Gornje Sredice.
Srednja Diklenica
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Stanići
U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Lalići.
Stari Skucani
Do 1931. iskazivano pod imenom Skucani.
Šiptari
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Tvrda Reka
U 1869. podaci su sadržani u naselju Pavlin Kloštar. Do 1981. iskazivano pod imenom Tvrda Rijeka.
Visovi
Od 1857. do 1890. podaci su sadržani u naselju Podgorci (općina Rovišće).
KONČANICA
Nastala iz stare općine Daruvar. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Đulovac.
Boriš
Od 1981. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Končanica. Kao dio naselja iskazivano od 1910. Do 1948. iskazivano pod imenom Borisalaš.
Brestovačka Brda
Iskazuje se kao dio naselja od 1921., a kao samostalno naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem dijela naselja Daruvarski Brestovac.
Daruvarski Brestovac
Do 1921. iskazivano pod imenom Brestovac, a do 1991. pod imenom Brestovac Daruvarski. U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Brestovačka Brda.
Dioš
Samostalno naselje od 1981. nastalo izdvajanjem dijela naselja Končanica. Kao dio naselja iskazivano od 1910. Do 1948. iskazivano pod imenom Kravjak Podborski.
Imsovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Imsovo Selo, a od 1910. do 1971. pod imenom Imsovci.
Končanica
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u samostalna naselja Boriš i Dioš.
Otkopi
Iskazuje se kao naselje od 1890., a do 1931. kao dio naselja.
Stražanac
Iskazuje se kao naselje od 1921.
Šuplja Lipa
U 1869. podaci su sadržani u naselju Batinjani (općina Đulovac). Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
NOVA RAČA
Nastala iz stare općine Bjelovar. Od 1857. do 1880. te 1910. i 1921. sadrži dio podataka općine Velika Pisanica.
Bedenik
Od 1857. do 1880. te 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Babinac (općina Velika Pisanica).
Kozarevac Račanski
Do 1900. iskazivano pod imenom Kozarevac.
Nova Rača
Sadrži podatke za naselje Stara Rača od 1857. do 1880. i za naselje Tociljevac od 1910. do 1931.
Slovinska Kovačica
Do 1981. iskazivano pod imenom Kovačica Slovinska.
Stara Rača
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Nova Rača.
Tociljevac
Iskazuje se kao naselje od 1890. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Rača.
ROVIŠĆE
Nastala iz stare općine Bjelovar. Od 1857. do 1890. sadrži dio podataka općine Kapela, a 1869. dio podataka općine Zrinski Topolovac.
Domankuš
U 1869. sadrži dio podataka za naselje Zrinski Topolovac (općina Zrinski Topolovac). Do 1981. iskazivano pod imenom Domanjkuš.
Draganić
Do 1981. iskazivano pod imenom Draganić Gudovački.
Kovačevac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kovačevac Križevački.
Kraljevac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kraljevac Križevački.
Lipovčani
Od 1948. do 1981. iskazivano pod imenom Stari Lipovčani. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Podgorci.
Podgorci
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Lipovčani, Prnjavor (općina Kapela) i Reškovci (općina Kapela), a od 1857. do 1890. za naselje Visovi (općina Kapela).
Predavac
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Prekobrdo i bivše naselje Dijebala. U 2001. povećano za područja naselja Marići i Dijebala koja su prestala postojati. Sadrži podatke za bivše naselje Dijebala od 1857. do 1991., a od 1948. do 1991. za bivše naselje Marići koje je od 1948. do 1981. iskazivano kao dio naselja.
Prekobrdo
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Predavac.
Žabjak
Do 1981. iskazivano pod imenom Žabljak.
SEVERIIN
Nastala iz stare općine Bjelovar.
SIRAČ
Nastala iz stare općine Daruvar.
Barica
Od 1948. iskazuje se kao naselje. U 1991. smanjeno za nenaseljeni dio područja koji je pripojen naselju Donji Grahovljani (grad Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji).
Bijela
U 2001. smanjeno izdvajanjem dijela područja koje je pripojeno naselju Sirač za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1991. U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Pakrani.
Donji Borki
Iskazuje se s odvojenim podacima od 1890. U 1857. naselje je iskazano pod imenom Borki. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenoj godini. U 1869. naselja Donji Borki i Gornji Borki, kao i naselja Donji Borki, Gornji Borki i Srednji Borki u 1880., iskazuju se sa zajedničkim brojem stanovnika, a podaci su sadržani u naselju Donji Borki. U 2001. povećano za područje naselja Srednji Borki. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1991.
Gornji Borki
Iskazuje se s odvojenim podacima od 1890. U 2001. povećano za područje naselja Zaile. Od 1857. do 1991 sadrži podatke za bivše naselje Zaile koje je u tom razdoblju iskazivano kao naselje.
Pakrani
U 1880. sadrži dio podataka za naselje Bijela.
Sirač
Od 1900. do 1921. sadrži podatke za bivše naselje Orašje koje je tih godina bilo odvojeno iskazano. U 2001. povećano za dio područja naselja Bijela u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1991.
ŠANDROVAC
Nastala iz stare općine Bjelovar.
Kašljavac
U 1931. iskazano pod imenom Carev Lazarevac.
Lasovac
U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Lasovac-Brdo.
Lasovac Brdo
Do 1991. iskazivano pod imenom Lasovac-Brdo. Iskazuje se kao naselje od 1900. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Lasovac.
ŠTEFANJE
Nastala iz stare općine Čazma.
Donja Šušnjara
Naselja Donja Šušnjara i Gornja Šušnjara iskazuju se od 1948. Do 1931. naselje je iskazivano pod imenom Šušnjara. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1931.
Gornja Šušnjara
Naselja Donja Šušnjara i Gornja Šušnjara iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje pod imenom Šušnjara. Za to bivše naselje podaci od 1857. do 1931. sadržani su u naselju Donja Šušnjara.
Laminac
Od 1991. nastalo spajanjem naselja Novi Laminac i Stari Laminac. Za ta bivša naselja sadrži podatke u godinama u kojima su bila samostalno iskazivana. Od 1910. do 1931. naselje je iskazivano pod ovim imenom. Od 1857. do 1910. sadrži podatke za naselje Starine.
Starine
Od 1857. do 1910. podaci su sadržani u naselju Laminac.
Staro Štefanje
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Štefanje.
Štefanje
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Staro Štefanje.
VELIKA PISANICA
Nastala iz stare općine Bjelovar. Od 1857. do 1880. te 1910. i 1921. dio podataka sadržan je u općini Nova Rača.
Babinac (Velika Pisanica)
Od 1857. do 1880. te 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Bedenik (općina Nova Rača).
Nova Pisanica
Iskazuje se kao naselje od 1931. U 1931. i 1948. iskazivano pod imenom Babić-Brdo.
Polum
Iskazuje se kao naselje od 1910.
VELIKA TRNOVITICA
Nastala iz stare općine Garešnica.
Gornja Ploščica
Iskazuje se kao naselje od 1900. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Nova Ploščica. U 1900., 1948. i 1953. iskazivano pod imenom Novoplošćički Vinogradi, a od 1961. do 1981. pod imenom Gornja Plošćica.
Gornja Trnovitica
Iskazuje se kao naselje od 1900. pod imenom Trnovitički Vinogradi. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Velika Trnovitica. U 1948. i 1953. ponovno iskazano pod imenom Trnovitički Vinogradi. Od 1961. iskazuje se pod imenom Gornja Trnovitica.
Mala Mlinska
Naselje Mala Mlinska pojavljuje se u popisu 1900. i od popisa 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Mlinska. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Velika Mlinska.
Mala Trnovitica
Naselje Mala Trnovitica pojavljuje se u popisima 1890. i 1900. te od popisa 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. iskazivano je naselje Trnovitica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Velika Trnovitica.
Mlinski Vinogradi
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Nova Ploščica
Od 1880. do 1890. iskazano pod imenom Nova Ploštica, a od 1900. do 1981. pod imenom Nova Plošćica. Od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Gornja Ploščica.
Velika Mlinska
Naselje Velika Mlinska iskazuje se 1900. i od 1948. nadalje. Od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. iskazivano je naselje pod imenom Mlinska. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Velika Trnovitica
Naselje Velika Trnovitica iskazuje se 1890. i 1900. te od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. te od 1910. do 1931. iskazivano je naselje pod imenom Trnovitica. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
VELIKI GRĐEVAC
Nastala iz stare općine Grubišno Polje.
Cremušina
U 1880. iskazivano pod imenom Cremušnica.
Zrinska
U 1981. povećano pripajanjem naselja Brzaja koje je prestalo postojati. Do 1971. sadrži podatke za bivše naselje Brzaja.
VELIKO TROJSTVO
Nastala iz stare općine Bjelovar.
Martinac (Veliko Trojstvo)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Martinac Trojstveni.
Paulovac
Iskazuje se kao naselje od 1900.
Vrbica
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Vrbica Trojstvena.
ZRINSKI TOPOLOVAC
Nastala iz stare općine Bjelovar. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Rovišće.
Jakopovac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Jakopovac Kapelski.
Križ Gornji
Do 1900. iskazivano pod imenom Križ, a od 1910. do 1981. pod imenom Gornji Križ.
Zrinski Topolovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Topolovac. Dio podataka za 1869. sadržan u naselju Domankuš (općina Rovišće).

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_07