Ličko-senjska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 264 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
GOSPIĆ
Nastala iz stare općine Gospić.
Aleksinica
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naseljima Donje Pazarište i Vaganac.
Budak
Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao dio naselja. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Lički Osik. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Lički Osik.
Debelo Brdo I
Iskazuje se kao samostalno naselje od 1961., a kao dio naselja od 1948. Do 1953. naselja Debelo Brdo I i Debelo Brdo II iskazivana su pod imenom Debelo Brdo. Za to bivše naselje skupni podaci stavljeni su u naselje Debelo Brdo I.
Debelo Brdo II
Od 1948. iskazuje se kao dio naselja pod imenom Brdo Smiljansko – zapadni dio, a od 1961. kao samostalno naselje. Vidi napomenu kod naselja Debelo Brdo I.
Divoselo
Sadrži podatke za naselje Ornice od 1857. do 1880.
Donje Pazarište
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselja Kalinovača, Mala Plana i Popovača Pazariška te dio podataka za naselje Aleksinica. Sadrži i dio podataka za naselje Velika Plana u 1869. i 1880.
Drenovac Radučki
Do 1900. iskazivano pod imenom Drenovac.
Gospić
Sadrži podatke za bivše naselje Lipe koje je od 1857. do 1931. bilo odvojeno iskazivano.
Kalinovača
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donje Pazarište. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Kaniža Gospićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Kaniža.
Klanac
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Pazarište. Sadrži podatke za naselja Oteš i Veliki Žitnik u 1869. i 1880.
Kruščica
Do 1981. iskazivano pod imenom Krušćica. U 2001. bez stanovnika.
Lički Čitluk
Do 1921. iskazivano pod imenom Čitluk.
Lički Novi
Do 1900. iskazivano pod imenom Novi.
Lički Osik
Do 1890. iskazivano pod imenom Osik. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Budak. U 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Budak.
Lički Ribnik
Do 1900. iskazivano pod imenom Ribnik.
Mala Plana
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donje Pazarište.
Novoselo Bilajsko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo, a od 1910. do 1981. Novo Selo Bilajsko.
Novoselo Trnovačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo, od 1910. do 1981. pod imenom Novo Selo Trnovačko. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Trnovac.
Ornice
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Divoselo. U 2001. bez stanovnika.
Ostrvica
Sadrži podatke za bivše naselje Kulica koje je do 1948. iskazivano kao naselje.
Oteš
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Klanac.
Pavlovac Vrebački
Do 1900. iskazivano pod imenom Pavlovac.
Podastrana
Iskazivano pod imenom Pod Stranom od 1857. do 1900. pod imenom Podstrana od 1910. do 1948. i kao Podastrana od 1953. nadalje. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Vaganac.
Podoštra
Do 1991. iskazivano pod imenom Oštra.
Popovača Pazariška
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Popovača Pazarišna. Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donje Pazarište.
Rastoka
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Smiljan. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Smiljan
Za 1869. i 1880. sadrži podatke za naselja Rastoka i Smiljansko Polje, a u 1857. dio podataka za naselje Smiljansko Polje.
Smiljansko Polje
Do 1900. iskazivano pod imenom Polje, i to kao dio naselja. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Smiljan, kao i dio podataka u 1857.
Široka Kula
Do 1890. iskazivano pod imenom Kula.
Trnovac
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Novoselo Trnovačko.
Vaganac
Sadrži podatke za bivše naselje Gornje Pazarište od 1857. do 1948, za dio naselja Aleksinica i za naselje Podastrana u 1869. i 1880. te dio podataka za naselje Velika Plana od 1857. do 1880.
Velika Plana
U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Vaganac, u 1869. i 1880. podaci su sadržani u naseljima Donje Pazarište i Vaganac. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Veliki Žitnik
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Klanac. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
NOVALJA
Nastala iz stare općine Pag (Zadarska županija). U 2001. smanjeno za dio nenaseljenog područja koji je pripojen općini Pag u Zadarskoj županiji.
Caska
Iskazuje se kao dio naselja od 1880. pod imenom Časka. U 1890 i 1900. bez stanovnika. U 1931. i 1971. podaci su sadržani u naselju Novalja iz kojeg je 1991. izdvojeno kao samostalno naselje.
Gajac
Ovo turističko naselje izgrađeno na nenaseljenom području naselja Kolan i Novalja iskazuje se kao naselje od 1991. U 2001. nastalo dijeljenjem naselja Gajac između grada Novalja i grada Paga u Zadarskoj županiji.
Kustići
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1991. smanjeno izdvajanjem naselja Vidalići.
Lun
U 1869. podaci su sadržani u naselju Novalja.
Metajna
Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Donji Barbat. U 1857., 1869. i 1931. podaci su sadržani u naselju Zubovići.
Novalja
Iskazivano pod imenom Nevalja Nova od 1857. do 1880., Nevalja 1890. i Novalja od 1900. nadalje. Sadrži podatke za naselja Stara Novalja u 1857. i 1869., Lun u 1869. te Caska u 1931. i 1971. U 1991. smanjeno izdvajanjem naselja Caska i nenaseljenih dijelova područja na kojima su izgrađena nova naselja Gajac i Potočnica.
Potočnica
Iskazuje se kao naselje od 1991. Izgrađeno na nenaseljenom dijelu naselja Novalja.
Stara Novalja
Do 1890. iskazivano pod imenom Novalja Stara. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Novalja. Kao naselje iskazuje se od 1900.
Vidalići
Iskazuje se kao naselje od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Kustići.
Zubovići
U 1857., 1869. i 1931. iskazano pod imenom Barbat, a za iste godine sadrži podatke za naselje Metajna.
OTOČAC
Nastala iz stare općine Otočac. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen općini Brinje.
Brlog
Sadrži podatke za naselje Drenov Klanac u 1869.
Brloška Dubrava
Do 1900. iskazivano pod imenom Dubrava. U 1953. i 1961. označeno kao dio naselja.
Dabar
U 1953. i 1961. iskazano pod imenom Dabar-Zabarje. Sadrži podatke za bivša naselja Bobići, Lug Dabarski i Zapolje Dabarsko koja su od 1910. do 1961. iskazivana kao samostalna naselja. U 2001. smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Glibodol općina Brinje. Do 1991. sadrži dio podataka naselja Glibodol u općini Brinje.
Doljani (Otočac)
Naselje pod ovim imenom iskazivano je od 1857. do 1890. i od 1971. nadalje. Od 1900. do 1961. sadrži podatke za bivša naselja Donji Doljani i Gornji Doljani koja su tih godina odvojeno iskazivana.
Drenov Klanac
U 1869. podaci su sadržani u naselju Brlog.
Glavace
U 1857. iskazano pod imenom Glavače.
Gorići
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Švica. Od 1890. do 1961. sadrži dio podataka za naselje Švica. U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Švica.
Hrvatsko Polje
Do 1910. iskazivano pod imenom Vlaško Polje, a od 1921. do 1991. pod imenom Srpsko Polje. Sadrži podatke za bivše naselje Bjeljevine koje je od 1857. do 1948. iskazivano kao samostalno naselje.
Kompolje
Do 1890. iskazivano pod imenom Kompolje Katoličko.
Ličko Lešće
Do 1970. iskazivano pod imenom Lešće.
Lipovlje
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Švica.
Otočac
U 1991. smanjeno za dio naselja Staro Selo Otočko koje pod imenom Staro Selo postaje samostalno naselje. Sadrži podatke za bivša naselja Dubrava, Orovac Otočki, Poljice i Šumećica. U 1869., 1880., 1931. i 1948. dio podataka sadržan je u naselju Prozor.
Podum
U 1857. iskazano pod imenom Podhum.
Ponori
Do 1880. iskazivano pod imenom Ponore.
Prozor
Sadrži dio podataka za naselje Otočac u 1869., 1880., 1931. i 1948. te podatke za bivša naselja Donji Prozor i Gornji Prozor.
Ramljani
Iskazano pod imenom Ravljane u 1857. i 1869., Ravljani u 1880. i 1890. te Ramljani od 1900. nadalje.
Sinac
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donji Sinac i Gornji Sinac.
Staro Selo
Do 1961. iskazivano kao naselje, kao i 1991. kad je izdvojeno iz naselja Otočac. Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Staro Selo Otočko.
Švica
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Gorići i Lipovlje. Od 1890. do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Gorići. Sadrži podatke za bivša naselja Donja Švica i Gornja Švica koja su se do 1948. iskazivala kao samostalna naselja.
SENJ
Nastala iz stare općine Senj.
Alan
U 1869. podaci su sadržani u naselju Krivi Put, kao i dio podataka u 1857. i 1880. Sadrži podatke za naselje Veljun Primorski u 1880. te dio podataka za naselja Krivi Put, Mrzli Dol, Podbilo i Vrataruša u 1880.
Biljevine
U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Sveti Juraj, a istih godina sadrži dio podataka za naselje Volarice.
Crni Kal
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Melnice.
Jablanac
U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Prizna.
Klada
Sadrži dio podataka za naselje Lukovo u 1869. i 1880. te za bivša naselja Donja Klada i Dragičevići.
Krasno Polje
Do 1931. iskazivano pod imenom Krasno.
Krivi Put
U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Alan. Sadrži podatke za naselje Alan u 1869. te dio podataka u 1857. i 1880, za naselje Podbilo podatke u 1857. i 1869. te dio podataka u 1880., za naselje Veljun Primorski u 1869., a za naselje Vrataruša u 1869. i dio u 1857. i 1880.
Lukovo
U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Klada, a sadrži dio podataka za naselje Volarice. Od 1890. do 1921. dio podataka sadržan je u naselju Volarice.
Melnice
Sadrži podatke za naselja Crni Kal i Vrzići od 1857. do 1880. te Vratnik u 1869. i 1880.
Mrzli Dol
Sadrži dio podataka za naselje Veljun Primorski u 1857. i 1869. Dio podataka za 1880. sadržan je u naselju Alan.
Podbilo
U 1880. dio podataka sadržan je u naselju Alan. Za 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Krivi Put, kao i dio podataka u 1880.
Prizna
U 1869. i 1880. sadrži dio podataka za naselje Jablanac.
Senjska Draga
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Draga. Sadrži dio podataka za naselje Sveti Juraj u 1869. i 1880.
Starigrad
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Velike Brisnice. Od 1857. do 1948. sadrži i podatke za bivše naselje Donji Starigrad.
Stinica
Iskazuje se kao naselje od 1857.
Stolac
Iskazuje se kao naselje od 1857.
Sveti Juraj
Od 1961. do 1981. iskazivano pod imenom Jurjevo. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka za naselje Biljevine, a istih godina dio podataka sadržan je u naselju Senjska Draga.
Velike Brisnice
U 1880. i 1890. iskazano pod imenom Brisnica. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Starigrad.
Veljun Primorski
Do 1900. iskazivano pod imenom Veljun. U 1880. podaci su sadržani u naselju Alan, u 1869. dio podataka sadržanje u naselju Krivi Put, a u 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Mrzli Dol.
Volarice
U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u naselju Biljevine. Od 1890. do 1921. sadrži dio podataka naselja Lukovo.
Vrataruša
U 1869. podaci su sadržani u naselju Krivi Put, kao i dio podataka u 1857. i 1880. U 1880. dio podataka također je sadržan u naselju Alan. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Vratnik
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Melnice.
Vrzići
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrzić Selo. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Melnice.
BRINJE
Nastala iz stare općine Otočac. U 2001. povećano za dio područja grada Otočac.
Brinje
U 1991. povećano pripajanjem naselja Draženovići, Kamenica Brinjska i Lučane, koja su prestala postojati, te dijela naselja Stajnica (Sertići) u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1880. Sadrži podatke za bivša naselja Blažani, Draženovići, Drenovac Brinjski, Hobari, Holjevci, Jelići, Kalanji, Kamenica Brinjska, Linarići, Lokmeri, Lučane, Perkovići Brinjski, Radotići, Rajkovići i Vučetići.
Glibodol
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Lipice. Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 2001. povećano za dio područja naselja Dabar iz općine Otočac. Do 1991. za pripojeni dio podaci su sadržani u naselju Dabar, općina Otočac.
Jezerane
Sadrži podatke za bivša naselja Crnac Jezeranski (u 1857. iskazano kao Donji Crnac i Gornji Crnac), Holjevci Jezeranski, Razvala, Sertići Jezeranski te Trtnji.
Križ Kamenica
Naselje pod imenom Križ Kamenica nastalo je 1971. spajanjem bivših naselja Donja Kamenica i Gornja Kamenica. Do 1880. iskazivano kao Kamenica.
Križpolje
Sadrži podatke za bivša naselja Jelvica, Krpani, Mali Kut i Veliki Kut.
Letinac
Sadrži podatke za bivše naselje Ploščica koje je od 1857. do 1961. iskazivano kao samostalno.
Lipice
Sadrži podatke za naselje Glibodol u 1869. i 1880. Od 1953. iskazuje se kao naselje.
Prokike
Sadrži podatke za naselje Rapain Klanac od 1857. do 188 te za bivša naselja Grabar Prokički i Županjol koja su od 1921. do 1961. iskazivana kao samostalna naselja. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Žuta Lokva.
Rapain Klanac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Prokike. Sadrži podatke za bivše naselje Dobrica koje se od 1921. do 1961. iskazuje kao samostalno naselje. U 1991. smanjeno za dio naselja pod imenom Žuta Lokva (do 1961. naselje) koje se iznova iskazuje kao samostalno naselje.
Stajnica
Sadrži podatke za bivša naselja Čarapi, Dumenčići i Sertići Stajnički. Smanjeno za dio naselja (Sertići) koji je 1991. pripojen naselju Brinje, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1880.
Vodoteč
Sadrži podatke za bivša naselja Gostovo Polje, Ivakuša, Škalić, Tužević i Vojvoduša koja su od 1857. do 1961. iskazivana kao samostalna naselja.
Žuta Lokva
Do 1961. iskazivano kao naselje, kao i od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Rapain Klanac. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Prokike.
DONJI LAPAC
Nastala iz stare općine Donji Lapac.
Birovača
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Dnopolje. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Boričevac
Do 1931. iskazivano kao naselje, a od 1948. do 1991. kao dio naselja. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Mišljenovac. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gajine.
Brezovac Dobroselski
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Podaci u 1890. i 1900. odnose se na bivši dio naselja Brezovac Bruvanjski.
Bušević
U 1857. i 1869. ovo naselje pripadalo je Bosni i Hercegovini pa nije popisano. U 1857. i 1869. neka naselja pripadala su Bosni i Hercegovini pa nisu bila popisana. Podaci za te godine procijenjeni su razmjerno kretanju broja stanovnika u popisanim naseljima u tim godinama. Za 1880., 1890. i 1900. podaci su uzeti iz popisa Bosne i Hercegovine u 1879., 1885. i 1895. Također su izdvojeni podaci od 1857. do 1931. za naselje koje je prije popisa 1948. pripojeno Bosni i Hercegovini.
Dnopolje
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Birovača te dio podataka za naselje Mišljenovac.
Dobroselo
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Doljani.
Doljani (Donji Lapac)
Do 1931. iskazivano pod imenom Doljane. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Dobroselo. Iz podataka za naselje Doljani izdvojeni su podaci za dio naselja Martin Brod od 1857. do 1931. (od 1857. do 1880. podaci su procijenjeni), koji je između popisa 1931. i 1948. korekcijom granica pripojen Bosni i Hercegovini. U 1857. i 1869. neka su naselja pripadala Bosni i Hercegovini pa nisu bila popisana. Podaci za te godine procijenjeni su razmjerno kretanju broja stanovnika u popisanim naseljima u tim godinama. Za 1880., 1890. i 1900. podaci su uzeti iz popisa Bosne i Hercegovine u 1879., 1885. i 1895. Također su izdvojeni podaci od 1857. do 1931. za naselje koje je prije popisa 1948. pripojeno Bosni i Hercegovini.
Donji Lapac
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Gajine.
Donji Štrbci
U 1857. i 1869. ovo naselje pripadalo je Bosni i Hercegovini pa nije popisano. U 1857. i 1869. neka naselja pripadala su Bosni i Hercegovini pa nisu bila popisana. Podaci za te godine procijenjeni su razmjerno kretanju broja stanovnika u popisanim naseljima u tim godinama. Za 1880., 1890. i 1900. podaci su uzeti iz popisa Bosne i Hercegovine u 1879., 1885. i 1895. Također su izdvojeni podaci od 1857. do 1931. za naselje koje je prije popisa 1948. pripojeno Bosni i Hercegovini. Iskazano pod imenom Štrbci od 1880. do 1931., Bosanski Štrbci 1948. i Donji Štrbci od 1953. nadalje. U 1931. podaci su sadržani u naselju Nebljusi.
Gajine
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Donji Lapac. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Boričevac.
Gornji Lapac
Do 1948. iskazivano kao naselje, kao i od 1981. kad je izdvojeno iz naselja Gajine.
Gornji Štrbci
Iskazano pod imenom Štrbci do 1931., Lički Štrbci 1948. i Gornji Štrbci od 1953. nadalje. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naseljima Kruge i Nebljusi, a 1890. dio podataka sadržan je u naselju Nebljusi.
Kestenovac
U 1857. i 1869. ovo naselje pripadalo je Bosni i Hercegovini pa nije popisano. U 1857. i 1869. neka naselja pripadala su Bosni i Hercegovini pa nisu bila popisana. Podaci za te godine procijenjeni su razmjerno kretanju broja stanovnika u popisanim naseljima u tim godinama. Za 1880., 1890. i 1900. podaci su uzeti iz popisa Bosne i Hercegovine 1879., 1885. i 1895. Također su izdvojeni podaci od 1857. do 1931. za naselje koje je prije popisa 1948. pripojeno Bosni i Hercegovini. U 1931. podaci su sadržani u naselju Nebljusi.
Kruge
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselja Gornji Štrbci i Mišljenovac, a od 1857. do 1880. dio podataka sadržanje u naselju Nebljusi.
Mišljenovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naseljima Dnopolje, Boričevac i Kruge.
Nebljusi
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Gornji Štrbci, u 1890. dio podataka za to naselje, a od 1857. do 1880. također dio podataka za naselje Kruge. U 1931. sadrži podatke za naselja Kestenovac i Donji Štrbci. Sadrži podatke za bivše naselje Seoce.
KARLOBAG
Nastala iz stare općine Gospić.
Barić Draga
Ime Barići iskazano u 1890., Barić-Draga iskazuje se redovito od 1931., a Barić Draga od 1981. nadalje. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Lukovo Šugarje. Iskazuje se kao naselje od 1948.
Baške Oštarije
Do 1900. iskazivano pod imenom Oštarije. Sadrži podatke za naselja Sušanj Cesarički od 1857. do 1880., Crni Dabar, Došen Dabar i Ravni Dabar u 1869. i 1880. te Vidovac Cesarički u 1869., 1880. i 1900.
Crni Dabar
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Baške Oštarije. U 1981., 1991. i 2001. bez stanovnika.
Došen Dabar
Do 1931. iskazivano kao dio naselja. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Baške Oštarije. Do 1971. iskazivano pod imenom Došen-Dabar. U 1981., 1991. i 2001. bez stanovnika.
Karlobag
U 1880. i 1890. iskazano pod imenom Bag.
Kućišta Cesarička
Do 1900. iskazivano pod imenom Kućište.
Ledenik Cesarički
Do 1900. iskazivano pod imenom Ledenik.
Lukovo Šugarje
U 1857., 1869., 1890. i 1900. iskazano pod imenom Lukovo. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Barić Draga.
Ravni Dabar
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Baške Oštarije. Do 1900. iskazivano kao dio naselja. U 1981., 1991. i 2001. bez stanovnika.
Staništa
Do 1900. iskazivano pod imenom Stanište.
Sušanj Cesarički
Iskazano pod imenom Šušanj u 1880. i 1890., Sušanj u 1900., Šušanj Cesarički od 1910. do 1931. i Sušanj Cesarički od 1948. nadalje. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Baške Oštarije. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Vidovac Cesarički
U 1869., 1880. i 1900. podaci su sadržani u naselju Baške Oštarije. Do 1900. iskazivano pod imenom Vidovac.
LOVINAC
Nastala iz stare općine Gračac (Zadarska županija). Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka općine Gračac u Zadarskoj županiji.
Gornja Ploča
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Ploča. Sadrži podatke za bivša naselja Donja Ploča i Tepšin Dol koja su od 1890. do 1910. iskazivana kao samostalna.
Ličko Cerje
Do 1900. iskazivano pod imenom Cerje.
Lovinac
U 1880. iskazano pod imenom Lovinjac. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Vranik.
Smokrić
Sadrži podatke za bivše naselje Vagan koje je od 1857. do 1910. iskazivano kao samostalno.
Sveti Rok
Od 1971. do 1991. iskazivano pod imenom Rok.
Štikada
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Gračac, općina Gračac, Zadarska županija.
Vranik
U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselje Lovinac.
PERUŠIĆ
Nastala iz stare općine Gospić. U 1869. i 1880. dio podataka sadržan je u općini Plitvička Jezera.
Bakovac Kosinjski
Iskazivano pod imenom Sraklin u 1857. i 1900., Bakovac od 1869. do 1890. i Bakovac Kosinjski od 1910. nadalje. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Gornji Kosinj.
Bukovac Perušićki
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovac.
Donji Kosinj
Sadrži podatke za naselje Krš u 1869. i 1880. te dio podataka za naselje Mlakva od 1857. do 1880.
Gornji Kosinj
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Kosinj. Sadrži podatke za naselje Bakovac Kosinjski u 1869. i 1880.
Klenovac
U 1869. i 1880. sadrži dio podataka za naselje Kosa Janjačka.
Kosa Janjačka
Iskazuje se od 1890. do 1931. kao dio naselja, a 1948. i nadalje kao naselje. Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Ivčevića Kosa. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Klenovac i naselju Čanak u općini Plitvička Jezera.
Krš
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donji Kosinj. Kao naselje iskazuje se od 1910.
Kvarte
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Kvarti.
Mezinovac
Do 1981. iskazivano pod imenom Mezimovac.
Mlakva
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Donji Kosinj.
Perušić
Sadrži podatke za bivše naselje Karaula koje je do 1948. iskazivano kao samostalno.
Prvan Selo
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Prvanci, a od 1948. do 1981. pod imenom Prvan-Selo.
Selo Sveti Marko
Do 1961. iskazivano pod imenom Sveti Marko, 1971. i 1981. pod imenom Marko, a 1991. pod imenom Markovo Selo.
PLITVIČKA JEZERA
Nastala iz stare općine Otočac i stare općine Titova Korenica koja je od 1997. prestala postojati formiranjem novih općina. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka općine Perušić, a istih godina dio podataka sadržan je u općini Rakovica, Karlovačka županija. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka općine Saborsko u Karlovačkoj županiji, a istih godina sadrži dio podataka općine Udbina.
Bjelopolje
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Klašnjica, Vedašić, općina Udbina, i Tuk Bjelopoljski, a u 1869. i 1880. za naselje Frkašić, općina Udbina.
Čanak
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Kosa Janjačka u općini Perušić.
Čujića Krčevina
Do 1900. iskazivano kao dio naselja pod imenom Čujić Krčevina. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Prijeboj.
Donji Babin Potok
Naselja pod imenom Donji Babin Potok i Gornji Babin Potok iskazuju se od 1890. Do 1880. iskazivano je bivše naselje pod imenom Babin Potok, za koje su podaci sadržani u naselju Gornji Babin Potok.
Donji Vaganac
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Rešetar.
Drakulić Rijeka
Do 1900. iskazivano pod imenom Rijeka, a od 1910. do 1981. pod imenom Rijeka Korenička. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica. Kao naselje iskazuje se od 1953.
Gornji Babin Potok
Naselja Donji Babin Potok i Gornji Babin Potok iskazuju se od 1890. Do 1880. iskazivano je bivše naselje pod imenom Babin Potok, za koje su podaci sadržani u naselju Gornji Babin Potok. Sadrži podatke za naselja Končarev Kraj, dio podataka za naselje Plitvički Ljeskovac i dio podataka za naselje Saborsko, općina Saborsko (Karlovačka županija) od 1857. do 1880., za naselje Plitvica Selo u 1857. i 1869. te za naselje Plitvička Jezera u 1869.
Gradina Korenička
Do 1900. iskazivano pod imenom Gradina. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica. U 1981. nenaseljeni dio područja ovog naselja pripojen je naselju Korenica.
Homoljac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Jasikovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Jezerce
U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Prijeboj, kao i podaci u 1869. i 1880. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Plitvička Jezera.
Kalebovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica kojemu je 1981. pripojen dio područja ovog naselja. Za taj pripojeni dio sadrži podatke od 1890. do 1971.
Kapela Korenička
Do 1900. iskazivano pod imenom Vratnik. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Prijeboj.
Kompolje Koreničko
Do 1900. iskazivano pod imenom Kompolje. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica kojemu je 1981. pripojen nenaseljeni dio područja ovog naselja.
Končarev Kraj
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Gornji Babin Potok. U 2001. bez stanovnika.
Korana
Iskazuje se od 1890., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1910. iskazano pod imenom Korana Drežnička. U 1931. podaci su sadržani u naselju Smoljanac.
Korenica
Do 1931. iskazivano pod imenom Korenica, a od 1948. do 1991. Titova Korenica. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Gradina Korenička, Homoljac, Jasikovac, Kalebovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Oravac, Ponor Korenički, Drakulić Rijeka, Šeganovac, Vranovača i Vrpile. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselja Rudanovac i Vrelo Koreničko te dio podataka za naselje Plitvički Ljeskovac. U 1981. ovom naselju pripojeni su nenaseljeni dijelovi područja naselja Gradina Korenička, Kompolje Koreničko i Vranovača te dio područja naselja Kalebovac u kojem je od 1890. do 1971. i sadržan dio podataka.
Ličko Petrovo Selo
Do 1880. iskazivano pod imenom Petrovo Selo. Sadrži podatke za naselje Željava u 1869. i za bivše naselje Deriguz od 1880. do 1900.
Mihaljevac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Novo Selo Koreničko
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Oravac
Do 1890. iskazivano pod imenom Orovac. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Plitvica Selo
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Gornji Babin Potok, a u 1880. i 1890. sadrži podatke za naselje Plitvička Jezera. Nastalo 1991. izdvajanjem iz naselja Plitvica koje je prestalo postojati.
Plitvička Jezera
U 1869. podaci sadržani u naselju Gornji Babin Potok, u 1880. i 1890. u naselju Plitvica Selo. Kao dio naselja iskazivano 1857. i od 1900. do 1971. U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Jezerce.
Plitvički Ljeskovac
Do 1890. iskazivano pod imenom Ljeskovac. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naseljima Gornji Babin Potok, Korenica i Prijeboj.
Poljanak
Iskazuje se od 1900., i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
Ponor Korenički
Do 1900. iskazivano pod imenom Ponor. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica. U 2001. bez stanovnika.
Prijeboj
Do 1900. iskazivano pod imenom Priboj. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Čujića Krčevina, Kapela Korenička i Jezerce te dio podataka za naselje Plitvički Ljeskovac.
Rastovača
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Smoljanac. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Rešetar
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Donji Vaganac, a od 1857. do 1880. te 1931. sadrži podatke za naselje Zaklopača.
Rudanovac
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Sertić Poljana
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Drežnik-Grad, općina Rakovica, Karlovačka županija.
Smoljanac
Sadrži podatke za naselja Rastovača od 1857. do 1880. i Korana u 1931.
Šeganovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Trnavac
Do 1900. iskazivano pod imenom Trnovac.
Tuk Bjelopoljski
Do 1900. iskazivano pod imenom Tuk. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Bjelopolje.
Vranovača
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica kojemu je 1981. pripojen nenaseljeni dio područja ovog naselja.
Vrelo Koreničko
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrelo. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Vrpile
U 1880. iskazano pod imenom Vrhpile. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Korenica.
Zaklopača
Iskazuje se kao naselje od 1890. Od 1857. do 1880. te u 1931. podaci su sadržani u naselju Rešetar.
Željava
U 1869. podaci su sadržani u naselju Ličko Petrovo Selo.
UDBINA
Nastala iz stare općine Titova Korenica koja je 1997. prestala postojati formiranjem novih općina. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan u općini Plitvička Jezera.
Breštane
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Podlapača.
Bunić
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Šalamunić.
Čojluk
Kao samostalno naselje iskazivano do 1948., kao i od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Kurjak.
Debelo Brdo
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Pećane. U 1991. nenaseljeni dio područja ovog naselja pripojen je naselju Pećane.
Donji Mekinjar
Naselje Donji Mekinjar iskazuje se od 1890. Do 1880. iskazivano pod imenom Mekinjar. Sadrži podatke za bivša naselja Mekinjar i Gornji Mekinjar.
Frkašić
Do 1948. iskazivano pod imenom Gornji Frkašić. U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Bjelopolje, općina Plitvička Jezera, kao i podaci u 1869. i 1880. Sadrži podatke za bivše naselje Donji Frkašić.
Jagodnje
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Podlapača.
Jošan
Iskazivano pod imenom Jošane od 1857. do 1880., a u 1890. i 1900. Donje Jošane i Gornje Jošane (bivša naselja), za koje u tim godinama i sadrži podatke.
Klašnjica
Do 1890. iskazivano pod imenom Klašnica. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Bjelopolje, općina Plitvička Jezera.
Komić
U 1991. iz ovog naselja izdvojen je dio pod imenom Poljice u samostalno naselje, za koje i sadrži podatke u 1869. i 1880.
Krbava
Iskazano pod imenom Pišač od 1857. do 1880. te u 1948., Pisač od 1890. do 1931. i Krbava od 1953. nadalje.
Kurjak
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja Čojluk, Mutilić i Rebić koji su postali samostalna naselja.
Mutilić
Do 1948. iskazivano kao naselje, kao i od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Kurjak. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Ondić.
Ondić
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Mutilić.
Pećane
Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Debelo Brdo. U 1991. povećano za nenaseljeni dio područja naselja Debelo Brdo.
Podlapača
Iskazano pod imenom Podlapač 1857., Podlapac od 1869. do 1890, 1910. i 1931. i Podlapača u 1900. te od 1948. nadalje. Od 1869. do 1880. sadrži podatke za naselja Breštane i Jagodnje.
Poljice
Kao naselje iskazuje se od 1991. kad je izdvojeno iz naselja Komić. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Komić.
Rebić
Iskazivano kao naselje do 1948. (pod imenom Rebić do 1880.) i od 1991. kada je izdvojeno iz naselja Kurjak (dio naselja Donji Rebić).
Šalamunić
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Bunić.
Vedašić
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Bjelopolje, općina Plitvička Jezera.
Visuć
U 1991. ovom naselju pripojeno je naselje Bukovac Visućki. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1981.
VRHOVINE
Nastala iz stare općine Otočac.
Gornje Vrhovine
Do 1961. iskazivano pod imenom Crna Vlast. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Vrhovine.
Vrhovine
Do 1900. iskazivano pod imenom Donje Vrhovine. Sadrži podatke za naselje Gornje Vrhovine u 1869. i 1880. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan je u naselju Zalužnica. Sadrži podatke za bivše naselje Dugi Dol Vrhovinski koje je od 1857. do 1961. iskazivano kao samostalno naselje.
Zalužnica
U 1857. i 1869. iskazivno pod imenom Založnica. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Vrhovine.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_09