Virovitičko-podravska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 206 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
ORAHOVICA
Nastao iz stare općine Orahovica. Do 1981. sadrži dio podataka, a u 1991.dio podataka je sadržan u općinama Čačinci i Zdenci.
Bijeljevina Orahovička
Iskazuje se od 1880. U 1890. i 1900. iskazivano kao dio naselja pod imenom Bijeljina. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Čačinci (opčina Čačinci) i naselju Duga Međa (općina Zdenci). Do 1981. sadrži dio podataka za naselja Čačinci (općina Čačinci) i Duga Međa (općina Zdenci).
Karlovac Feričanački
Iskazuje se od 1931., a od 1953. kao samostalno naselje.
Magadinovac
Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao samostalno naselje. Za 1869. podaci su sadržani u naselju Feričanci (općina Feričanci) Osječko-baranjska županija.
Stara Jošava
1981. smanjeno za nenaseljeni dio područja koji je pripojen naselju Feričanci (općina Feričanci) Osječko-baranjska županija.
Šumeđe
Od 1921. do 1981. iskazuje se pod imenom Sumeđe.
SLATINA
Nastao iz stare općine Podravska Slatina. Do 1991.iskazivan pod imenom Podravska Slatina. U 1981. dio podataka sadržan je u općini Sopje.
Golenić
U 1857. podaci su sadržani u naselju Lukavac. Do 1900. iskazivano kao dio naselja.
Gornji Miholjac
U 1981. izdvojen je dio naselja i formirano je samostalno naselje Višnjica, općina Sopje.
Ivanbrijeg
Do 1971. iskazivano pod imenom Ivan-Brijeg.
Lukavac
U 1857. sadrži podatke za naselje Golenić.
Markovo
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Medinci. Od 1857. do 1991. podaci su sadržani u naselju Medinci.
Medinci
U 1948. dio podataka sadržan je u naselju Podravska Slatina. U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Novi Senkovac. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Novi Senkovac.U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Markovo. Od 1857. do 1991. sadrži podatke za to naselje.
Novi Senkovac
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Medinci. Do 1961. sadrži podatke za taj pripojeni dio.
Sladojevački Lug
Iskazuje se kao dio naselja od 1921., a kao naselje, nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Sladojevci, od 1981. Od 1857. do 1910. podaci su sadržani u naselju Sladojevci.
Sladojevci
U 1981. izdvojen je dio naselja i formirano je samostalno naselje Sladojevački Lug. Od 1857. do 1910. sadrži podatke za to naselje.
Slatina
Do 1910. iskazivano pod imenom Slatina. Od 1921. do 1991. iskazivano pod imenom Podravska Slatina. U 1981. povećano pripajanjem naselja Slatinski Lipovac. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. U 1948. sadrži dio podataka za naselje Medinci.
VIROVITICA
Nastala iz stare općine Virovitica. Sadrži dio podataka općine Lukač u 1921.
Čemernica
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Virovitica. Od 1953. do 1971. iskazivano kao dio naselja. U 1981. dio podataka sadržan je u naselju Virovitica.
Golo Brdo
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Virovitica. Od 1890. iskazivano kao dio naselja. U 1921. podaci su sadržani u naselju Virovitica.
Korija
U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Virovitica. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Milanovac (Virovitica)
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem istoimenog dijela naselja Virovitica. Od 1948. iskazivano kao dio naselja.
Podgorje
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Virovitica. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Virovitica.
Požari
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Virovitica. Od 1931. iskazivano kao dio naselja.
Rezovac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela u samostalno naselje Rezovačke Krčevine. U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Ovčara Suhopoljska.
Rezovačke Krčevine
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Rezovac. Iskazuje se kao dio naselja od 1931.
Sveti Đurađ
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Virovitica. Od 1890. iskazuje se kao dio naselja. U 1971. i 1981. iskazivano pod imenom Đurađ. U 1921. podaci su sadržani u naselju Virovitica.
Virovitica
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u samostalna naselja Čemernica, Golo Brdo, Milanovac, Požari i Sveti Đurađ te dijela područja u naselje Podgorje. Sadrži podatke za naselja Korija u 1869. i u 1921., a za naselja Brezik, Golo Brdo i Sveti Đurađ u 1921. Do 1961. sadrži podatke za naselje Podgorje, a u 1981. podatke za naselje Čemernica.
CRNAC
Nastala iz stare općine Orahovica. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Zdenci.
Breštanovci
U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Crnac. Do 1948. iskazivano kao dio naselja.
Crnac
U 1857. i 1869. sadrži podatke za naselje Breštanovci.
Krivaja Pustara
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1953.
Mali Rastovac
Iskazuje se kao naselje od 1931. U 1931. iskazano pod imenom Maloobradovački Rastovac.
Milanovac (Crnac)
Iskazuje se kao dio naselja od 1931. pod imenom Crnački Milanovac. Od 1948. iskazuje se kao samostalno naselje pod imenom Milanovac.
Novo Petrovo Polje
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Staro Petrovo Polje
Iskazuje se kao dio naselja od 1869. pod imenom Petrovo Polje. Za 1869. podaci su sadržani u naselju Donje Predrijevo, općina Zdenci. Od 1910. iskazuje se kao samostalno naselje, a od 1931. pod imenom Staro Petrovo Polje.
Veliki Rastovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1910. pod imenom Rastovac Orahovički. U 1931. iskazano pod imenom Velikoobradovački Rastovac. Od 1931. iskazuje se kao naselje.
Žabnjača
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao samostalno naselje od 1953.
ČAČINCI
Nastala iz stare općine Orahovica. U 1991. povećana za dio područja grada Orahovica u kojemu je sadržan dio podataka do 1981.
Brezovljani Vojlovički
Do 1910. iskazivano pod imenom Brezovljani. U 1981. povećano pripajanjem naselja Klenik. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1931.
Bukvik
Iskazuje se od 1910. do 1931. kao dio naselja. Do 1971. iskazuje se pod imenom Bukvik – Blatni Lug.
Čačinci
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Bijeljevina Orahovička, grad Orahovica. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Bijeljevina Orahovička, grad Orahovica.
Humljani
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a kao naselje od 1910. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Pušina. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Pušina.
Paušinci
Iskazuje se kao dio naselja od 1910., a kao naselje od 1948.
Prekoračani
U 1857. iskazano pod imenom Prekoriječani. Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Za 1869. i 1880. te od 1900. do 1931. podaci su sadržani u naselju Pušina.
Pušina
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Humljani. U 1869. i 1880. te od 1900. do 1931. sadrži podatke za naselje Prekoračani, a do 1981. sadrži dio podataka za naselje Humljani.
Rajino Polje
U 1981. povećano pripajanjem naselja Lištrovac. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1948. do 1971.
Slatinski Drenovac
Do 1890. iskazivano pod imenom Drenovac.
Vojlovica
Iskazuje se kao dio naselja od 1910. U 1948. bez stanovnika. Kao naselje iskazuje se od 1953.
ČAĐAVICA
Nastala iz stare općine Podravska Slatina.
Čađavički Lug
Iskazuje se u 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Donje Bazije
Do 1971. iskazuje se pod imenom Donje Bazje. U 1981. povećano pripajanjem naselja Đurin Lug. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1931. do 1971., a za bivše naselje Adolfovo od 1869. do 1931.
Ilmin Dvor
Iskazuje se kao dio naselja od 1910., a kao naselje od 1948.
Noskovačka Dubrava
Podatak za 1880. odnosi se na pripadajući dio naselja. Do 1931. iskazivano kao dio naselja. Od 1890. do 1900. iskazuje se pod imenom Dubrava, a od 1910. do 1971. pod imenom Dubrava Noskovačka.
Šaševo
U 1931. iskazuje se kao dio naselja, a kao naselje od 1948.
Vraneševci
Do 1971. iskazivano pod imenom Vranješevci.
Zvonimirovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a kao naselje od 1931. Do 1948. iskazivano pod imenom Adolfovac.
GRADINA
Nastala iz stare općine Virovitica.
Brezovica
Od 1991. samostalno naselje nastalo spajanjem naselja Nova Brezovica, Stara Brezovica i dijela naselja Gradina. Za bivše naselje Nova Brezovica sadrži podatke od 1869., a za bivše naselje Stara Brezovica od 1857. do 1981. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Gradina.
Budakovac
Od 1991. samostalno naselje nastalo spajanjem naselja Novi Budakovac i Stari Budakovac. Sadrži podatke za bivša naselja Novi Budakovac od 1948. i Stari Budakovac od 1857. do 1981.
Detkovac
U 1991. povećano pripajanjem naselja Lanka Leševo koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1981. Sadrži podatke za bivše naselje Dravski Kuti u 1890. U 2001. povećano za područje naselja Karađorđevo Gradinsko koje je prestalo postojati. Od 1869. do 1991. sadrži podatke za to bivše naselje.
Gradina
U 1973. nastalo spajanjem naselja Nova Gradina i Stara Gradina koja su od 1948. do 1971. iskazivana kao naselja te za ta bivša naselja sadrži podatke. Do 1931. već je iskazivano naselje Gradina. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja koji zajedno s bivšim naseljima Nova Brezovica i Stara Brezovica čini naselje Brezovica. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Brezovica.
Lipovac
Iskazuje se od 1869. Do 1921. iskazivano pod imenom Srakovac, od 1948. do 1981. pod imenom Miljanovićevo, a u 1931. i 1991. pod imenom Hadžićevo. Do 1921. iskazivano kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. U 2001. povećano za područje naselja Mitrovica Gradinska koje je prestalo postojati. Od 1880. do 1991. sadrži podatke za to naselje.
Lug Gradinski
Iskazuje se od 1880., i to do 1910. kao dio naselja, a dalje kao naselje. Do 1900. iskazivano pod imenom Lug.
Vladimirovac
Iskazuje se od 1869. Do 1921. iskazivano kao dio naselja pod imenom Vladimirovac, a od 1931.do 1991. pod imenom Sokolac Podravski.
Žlebina
Do 1921. iskazivano kao dio naselja. U 2001. povećano za područje naselja Majkovac Podravski koje je prestalo postojati.Od 1869. do 1991.sadrži podatke za to bivše naselje.
LUKAČ
Nastala iz stare općine Virovitica. U 1921. dio podataka sadržan je u gradu Virovitici.
Brezik (Lukač)
Iskazuje se od 1890., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1921. podaci su sadržani u naselju Virovitica, grad Virovitica. U 1910. i 1921. iskazivano pod imenom Brezik Virovitički.
Budrovac Lukački
Do 1900. iskazivano pod imenom Budrovac. Sadrži podatke za naselja Rit u 1857. i Zrinj Lukački u 1869.
Dugo Selo Lukačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Dugo Selo. U 2001. povećano za područje naselja Brezovo Polje Lukačko koje je prestalo postojati. Od 1880. do 1991. sadrži podatke za to bivše naselje.
Gornje Bazje
Sadrži podatke za bivše naselje Bazje Novo u 1857.
Kapela Dvor
Iskazuje se od 1910. do 1921. kao dio naselja. U 1910. i 1921. iskazivano pod imenom Gejzin Dvorac.
Katinka
Do 1931. iskazivano pod imenom Katinac. Iskazuje se od 1910. do 1921. kao dio naselja.
Rit
U 1857. podaci su sadržani u naselju Budrovac Lukački, a 1869. u naselju Terezino Polje. Do 1921. iskazivano kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
Terezino Polje
U 1869. sadrži podatke za naselje Rit.
Turanovac
U 1991. povećano pripajanjem naselja Neteča koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1869. do 1981., a za bivše naselje Brezovo Polje Lukačko u 1869.
Veliko Polje
Iskazuje se od 1880. Do 1900. iskazivano pod imenom Ada, a od 1910. do 1991. pod imenom Ada Lukačka. Do 1910. iskazivano kao dio naselja, a od 1921. kao naselje. U 1981. povećano pripajanjem naselja Crni Zatonj koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1931. do 1961. U 2001. povećano za područje naselja Dijelka koje je prestalo postojati. Od 1880. do 1991. sadrži podatke za to bivše naselje.
Zrinj Lukački
Iskazuje se od 1869., i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Zrinj, a 1910. i 1921. pod imenom Zrinska Pustara, od 1931. do 1981. pod imenom Zrin Lukački. U 1869. podaci su sadržani u naselju Budrovac Lukački.
MIKLEUŠ
Nastala iz stare općine Podravska Slatina.
Balinci
Do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 1857. sadrži podatak za naselje Četekovac.
Borik
Do 1971. iskazuje se pod imenom Petrovac Mikleuški, a do 1991. pod imenom Petrovac. Iskazuje se kao naselje od 1931.
Četekovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a kao naselje od 1890. U 1857. podaci su sadržani u naselju Balinci.
Čojlug
Od 1931. iskazivano kao dio naselja. U 1981. nastalo izdvajanjem istoimenog dijela iz naselja Mikleuš. Od 1857. do 1921. podaci su sadržani u naselju Mikleuš.
Mikleuš
U 1981. izdvojen je dio naselja i formirano je samostalno naselje Čojlug.
NOVA BUKOVICA
Nastala iz stare općine Podravska Slatina.
Bjelkovac
Iskazuje se u 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Brezik (Nova Bukovica)
Do 1971. iskazivano pod imenom Brezik Donjobukovački, Iskazuje se kao dio naselja od 1931., a od 1953. kao naselje.
Bukovački Antunovac
Iskazuje se kao naselje od 1931. Do 1971.pod imenom Aleksandrovac Mikleuški, a u 1981. i 1991. Aleksandrovac.
Nova Bukovica
U 1981. povećano pripajanjem naselja Gornja Bukovica. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1971.
PITOMAČA
Nastala iz stare općine Đurđevac.
Križnica
Iskazuje se od 1880. Te godine iskazivano pod imenom Uska Luka. Do 1931. iskazivano kao dio naselja.
Stari Gradac
Do 1900. iskazivano pod imenom Gradac.
Starogradački Marof
Iskazuje se od 1900. Do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1900. iskazano pod imenom Novi Marof, a do 1981. pod imenom Marof Starogradački.
SOPJE
Nastala iz stare općine Podravska Slatina. U 1981. sadrži dio podataka grada Slatine.
Grabić
Iskazuje se od 1869., a kao dio naselja do 1890.
Josipovo
Do 1991. iskazivano pod imenom Ciganka.
Nova Šarovka
Do 1991. iskazuje se pod imenom Čomborje. Iskazuje se kao dio naselja od 1931., a kao naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Mikleuš.
Sopjanska Greda
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1948. Do 1900. iskazuje se pod imenom Greda, a od 1910. do 1971. pod imenom Greda Sopjanska.
Španat
Do 1931. iskazuje se kao dio naselja, a kao naselje od 1948.
Višnjica
Samostalno naselje od 1981. Nastalo osamostaljivanjem dijela naselja Gornji Miholjac.
SUHOPOLJE
Nastala iz stare općine Virovitica.
Borova
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Borova Suhopoljska.
Budanica
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Jugovo Polje. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Jugovo Polje.
Bukova
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Cabuna
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Jugovo Polje i za taj dio sadrži podatke od 1869. do 1981. U 1857. sadrži podatke za naselje Jugovo Polje. U 2001. povećano za područje naselja Nova Cabuna koje je prestalo postojati.Od 1948. do 1991.sadrži podatke za to bivše naselje.
Dvorska
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Gaćište
Sadrži podatke za bivša naselja Jasik od 1931. i Malo Gaćište od 1948. do 1971.
Jugovo Polje
U 1991. povećano pripajanjem dijelova područja naselja Budanica, Cabuna i Naudovac. Do 1981. dio podataka sadržan je u naseljima Budanica, Cabuna i Naudovac. U 1857. podaci su sadržani u naselju Cabuna. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.
Levinovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1910. Podatak za 1890. odnosi se na pripadajući dio naselja.
Mala Trapinska
Kao naselje iskazuje se od 1948. U 1931. iskazano kao dio naselja pod imenom Trapinska. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela Velika Trapinska u istoimeno samostalno naselje.
Naudovac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Jugovo Polje. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Jugovo Polje.
Pčelić
U 1857. sadrži podatke za naselje Pepelana.
Pepelana
Iskazuje se do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1857. podaci su sadržani u naselju Pčelić.
Pivnica Slavonska
Do 1981. iskazivano pod imenom Pivnica.
Rodin Potok
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Sovjak
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Suhopolje
U 1991. povećano pripajanjem naselja Bjeljevina i Kapan koja su prestala postojati te za ta bivša naselja sadrži podatke do 1981. Do 1961. sadrži podatke za bivša naselja Međugorje Suhopoljsko i Elemir. U 2001 povećano za područje naselja Ovčara Suhopoljska koje je prestalo postojati. Od 1880. do 1991. sadrži podatke za to naselje.
Trnava Cabunska
Iskazuje se od 1921. Te godine iskazano kao dio naselja pod imenom Šuma Trnava.
Velika Trapinska
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem istoimenog dijela naselja Mala Trapinska. Iskazuje se od 1948.,i to te godine kao naselje, a od 1953. kao dio naselja.
Zvonimirovo
Do 1900. iskazivano pod imenom Ladislav, u 1910. i 1921. pod imenom Malo Gaćište, od 1931.do 1991. pod imenom Novo Obilićevo. Iskazuje se od 1869., i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
Žiroslavje
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Žubrica
Do 1880. iskazivano kao dio naselja.
ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Nastala iz stare općine Virovitica.
Novi Antunovac
Do 1991. iskazivano pod imenom Novi Bogdanovac. Iskazuje se kao naselje od 1931.
Okrugljača
Iskazuje se od 1880., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Rogovac
Do 1921. iskazivano kao dio naselja.
Špišić Bukovica
Do 1981. iskazivano pod imenom Špišić-Bukovica.
VOĆIN
Nastala iz stare općine Podravska Slatina.
Bokane
Do 1880. iskazivano pod imenom Bokani.
Dobrić
Iskazuje se kao dio naselja u 1948., a kao naselje od 1953.
Đuričić
Do 1948. iskazivano pod imenom Đurišić.
Gornje Kusonje
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno naselje Novo Kusonje. U 1991. povećano pripajanjem naselja Pecka. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1931. do 1981.
Hum
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Hum Voćinski.
Hum Varoš
U 1991. povećano pripajanjem naselja Slana Voda. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1869. Do 1981. iskazivano pod imenom Hum-Varoš.
Kometnik-jorgići
Samostalno naselje od 1981. nastalo osamostaljivanjem dijela bivšeg naselja Kometnik (Kometnik-Jorgići).
Kometnik-zubići
Samostalno naselje od 1981. nastalo osamostaljivanjem dijela bivšeg naselja Kometnik (Kometnik-Zubići). Sadrži podatke za bivše naselje Kometnik. Podaci za 1869., 1880., 1910., 1921. i 1931. nisu iskazani po dijelovima naselja pa su ovdje procijenjeni prema odnosima u susjednima raspoloživim godinama.
Mačkovac
Do 1910 iskazivan pod imenom Mačkovac. Do 1971. iskazivano pod imenom Mačkovac Voćinski. Do 1931. iskazuje se kao dio naselja, a kao naselje od 1948.
Novo Kusonje
U 1869. i 1890. iskazivano pod imenom Kusonje Gornje – Pustara, a u 1880., 1910. i 1931. pod imenom Bijeli Jarac. Nastalo 1981. osamostaljivanjem istoimenog dijela iz naselja Gornje Kusonje. Iskazuje se kao dio naselja od 1869.
Popovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Popovac, a od 1910. do 1971. Popovac Voćinski.
Rijenci
Iskazuje se kao dio naselja od 1857., a kao naselje od 1890. Sadrži podatke za bivše naselje Naukovac u 1890. i 1900.
ZDENCI
Nastao iz stare općine Orahovica. U 1869. sadrži dio podataka općine Crnac. Do 1981. dio podataka je sadržan, a u 1991. sadrži dio podataka grada Orahovice.
Bankovci
U 1991. smanjeno za nenaseljeni dio područja naselja koji je pripojen naselju Feričanci, općina Feričanci, Osječko-baranjska županija.
Donje Predrijevo
U 1869. sadrži podatke za naselje Staro Petrovo Polje, općina Crnac.
Duga Međa
Do 1948. iskazivano kao dio naselja. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Bijeljevina Orahovička, grad Orahovica, i za dio područja naselja Zdenci. U 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Zdenci, kao i dio podataka u 1857., od 1880. do 1910. i od 1931. do 1981. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Bijeljevina Orahovička, grad Orahovica.
Grudnjak
Samostalno naselje od 1921. Do 1971. iskazivano pod imenom Bokšić Lug II. dio.
Kutovi
U 1981. povećano pripajanjem naselja Jovanovac. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1948. do 1961.
Slavonske Bare
Do 1931. iskazivano pod imenom Bare.
Zdenci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja koji je pripojen naselju Duga Međa. U 1869. i 1921. sadrži podatke za naselje Duga Međa, kao i dio podataka u 1857., od 1880. do 1910. te od 1931. do 1981.
Zokov Gaj
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a kao naselje od 1948.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_10