Brodsko-posavska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 213 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
NOVA GRADIŠKA
Nastao iz stare općine Nova Gradiška.
Nova Gradiška
Sadrži podatke za bivša naselja Cernička Mala od 1857. do 1931. i Mala od 1857. do 1948. koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
SLAVONSKI BROD
Nastao iz stare općine Slavonski Brod.
Brodski Varoš
Do 1900. iskazivano pod imenom Varoš.
Podvinje
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Slavonski Brod. Od 1857. do 1948. iskazivano je kao dio naselja. Od 1953. do 1991. podaci su sadržani u naselju Slavonski Brod.
Slavonski Brod
Do 1921. iskazivano pod imenom Brod. Sadrži podatke za bivše naselja Budainka od 1900. do 1948. i Podvinje od 1953. do 1991. U 2001. smanjeno je za područje naselja Podvinje.
BEBRINA
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Stupnički Kuti
Do 1931. iskazivano pod imenom Kuti, a od 1948. do 1971. pod imenom Kuti Stupnički.
BRODSKI STUPNIK
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Brodski Stupnik
Do 1890. iskazivano pod imenom Stupnik, a 1900. pod imenom Stupnik Slavonski.
Krajačići
Podaci za 1869. i 1880. procijenjeni su prema skupno iskazanim podacima za bivše naselje Odvorci. Do 1931. iskazano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Stari Slatinik
Do 1900. iskazivano pod imenom Slatinik.
BUKOVLJE
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Bukovlje
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Bukovlje Podvinjsko.
CERNIK
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Baćin Dol
Do 1971. iskazivano pod imenom Baćin-Dol.
Banićevac
Do 1991. pod imenom Baničevac.
Šagovina Cernička
Do 1948. iskazivano pod imenom Šagovina.
Šumetlica
Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Šumetlica Cernička.
DAVOR
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Davor
Do 1890. iskazivano pod imenom Svinjar.
DONJI ANDRIJEVCI
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
DRAGALIĆ
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Donji Bogićevci
Do 1991. iskazuje se pod imenom Donji Bogičevci.
Medari
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Modare.
GARČIN
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
GORNJA VRBA
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Donja Vrba
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Gornja Vrba.
Gornja Vrba
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donja Vrba.
GORNJI BOGIĆEVCI
Nastala iz stare općine Nova Gradiška. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za općinu Okučani.
Dubovac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Dubovac Okučanski.
Gornji Bogićevci
Do 1991. iskazivano pod imenom Gornji Bogičevci.
Kosovac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Okučani (općina Okučani). Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za naselje Okučani (općina Okučani).
Trnava
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Gornja Trnava.
GUNDINCI
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
KLAKAR
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Klakar
U 1880. i 1900. iskazano pod imenom Klakarje.
NOVA KAPELA
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Gornji Lipovac
Od 1869. do 1931. sadrži podatke za naselje Pavlovci.
Magić Mala
Do 1971. iskazivano pod imenom Magić-Mala.
Pavlovci
Od 1869. do 1931. podaci su sadržani u naselju Gornji Lipovac.
OKUČANI
Nastala iz stare općine Nova Gradiška. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Gornji Bogićevci.
Benkovac
Od 1931. do 1981. iskazivano pod imenom Benkovac Okučanski.
Bodegraj
Do 1900. iskazivano pod imenom Bodegraje, a od 1910. do 1991. pod imenom Bodegraji.
Donji Rogolji
Naselja Donji Rogolji i Gornji Rogolji iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Rogolje. Za to bivše naselje podaci od 1857. do 1931. iskazani su u naselju Gornji Rogolji. U 1948. iskazano pod imenom Donje Rogolje, a od 1953. pod imenom Donji Rogolji.
Gornji Rogolji
Naselje Donji Rogolji i Gornji Rogolji iskazuju se od 1948. Do 1931. iskazivano je naselje Rogolje. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1931. U 1948. iskazano pod imenom Gornje Rogolje, a od 1953. pod imenom Gornji Rogolji.
Okučani
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Kosovac (općina Gornji Bogićevci). Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Kosovac (općina Gornji Bogićevci).
Šagovina Mašićka
Do 1900. iskazivano pod imenom Šagovina, a u I. izdanju knjige Naselja
OPRISAVCI
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Novi Grad
Do 1910. iskazivano pod imenom Novigrad, a od 1921. do 1971. pod imenom Novigrad na Savi.
Prnjavor
Od 1948. do 1971. iskazivano pod imenom Prnjavor Slavonski.
Trnjanski Kuti
Do 1900. iskazivano pod imenom Kuti, a od 1910. do 1971. pod imenom Kuti Trnjanski.
ORIOVAC
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Bečic
Do 1991. iskazivano je pod imenom Bečić.
Ciglenik
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Ciglenik Lužanski.
Slavonski Kobaš
Do 1931. iskazivano pod imenom Kobaš. Od 1857. do 1900. i od 1921. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Novi Kobaš.
PODCRKAVLJE
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Brodski Zdenci
Do 1900. iskazivano pod imenom Zdenci, a od 1910. do 1971. pod imenom Zdenci Brodski.
Crni Potok
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Crni Potok Brodski.
Donji Slatinik
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Gornji Slatinik.
Gornji Slatinik
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Donji Slatinik.
Grabarje
Od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Grabarje Brodsko.
Matković Mala
Do 1981. iskazivano pod imenom Matković-Mala.
Oriovčić
Do 1900. iskazivano pod imenom Oriovac.
REŠETARI
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Adžamovci
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Zapolje, za koje sadrži podatke u 1890.
Brđani
Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Brđani Rešetarski.
Bukovica
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Mala Bukovica.
Drežnik
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Gornji Drežnik.
Gunjavci
Do 1971. iskazivano pod imenom Gunjavci, a 1981. i 1991. pod imenom Gunjevci.
Zapolje
Iskazuje se od 1890. kao dio naselja, a od 1981. kao naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Adžamovci. U 1890. podaci su sadržani u naselju Adžamovci.
SIBINJ
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Bartolovci
Iskazuje se od 1900., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Brčino
Podaci za 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Čelikovići
U 1890. i 1900. iskazivano pod imenom Čeliković Mala. Podaci od 1857. do 1880. i od 1910. do 1931. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Grgurevići
Podaci od 1857. do 1890. i od 1910. do 1931. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. U 1900. iskazano pod imenom Grgurević Mala. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Grižići
Podaci za 1869. i 1880. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Jakačina Mala
Podaci za 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. ocijenjeni su iz skupno iskazanog broja stanovnika za bivše naselje Odvorci. U 1880. i 1890. iskazano pod imenom Jakačići, a od 1900. do 1981. pod imenom Jakačina - Mala. Do 1931. iskazano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Ravan
Podaci za 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Sibinj
Od 1857. do 1880. te 1910. i 1931. sadrži podatke za naselje Završje.
Završje
Od 1857. do 1880. te 1910. i 1931. podaci su sadržani u naselju Sibinj.
SIKIREVCI
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
SLAVONSKI ŠAMAC
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Slavonski Šamac
Do 1931. iskazivano pod imenom Šamac, a od 1948. do 1971. pod imenom Šamac Slavonski.
STARA GRADIŠKA
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Donji Varoš
U 1880. i 1890. sadrži podatke za naselje Pivare.
Gređani
Od 1921. do 1981. iskazivano pod imenom Gređani Okučanski.
Pivare
Iskazuje se od 1880. Za tu i za 1890. godinu podaci su sadržani u naselju Donji Varoš. Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Uskoci
Do 1981. iskazuje se pod imenom Uskoke.
STARO PETROVO SELO
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Blažević Dol
Iskazuje se od 1931., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1981. povećano je pripajanjem naselja Vrbovačko Brdo. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1900. Do 1981. iskazivano je pod imenom Blaževića Dol.
Donji Crnogovci
Naselja Donji Crnogovci i Gornji Crnogovci iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazano je naselje Crnogovci. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Gornji Crnogovci
Naselja Donji Crnogovci i Gornji Crnogovci iskazuju se od 1890. Od 1857. do 1880. iskazano je naselje Crnogovci. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donji Crnogovci.
Laze
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Stare Laze.
Starci
Iskazuje se od 1900., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Staro Petrovo Selo
Do 1880. iskazivano pod imenom Petrovo Selo.
Vladisovo
Iskazuje se od 1900. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
VELIKA KOPANICA
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
VRBJE
Nastala iz stare općine Nova Gradiška.
Mačkovac
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja u samostalno naselje Savski Bok, za koje sadrži podatke od 1857. do 1971.
Savski Bok
Samostalno naselje od 1981. nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Mačkovac. Od 1857. do 1971. podaci su sadržani u naselju Mačkovac.
Visoka Greda
Iskazuje se od 1890. Do 1921. iskazivano kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
VRPOLJE
Nastala iz stare općine Slavonski Brod.
Stari Perkovci
Od 1880. do 1931. iskazivano pod imenom Perkovci.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_12