Osječko-baranjska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 306 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
BELI MANASTIR
Nastao iz stare općine Beli Manastir. U 1880., 1890., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za općine Petlovac i Popovac.
Beli Manastir
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Šećerana te sadrži dio podataka za naselje Šećerana do 1981. Istovremeno smanjeno izdvajanjem dijela u samostalno naselje Sudaraž, općina Petlovac. Za to naselje sadrži podatke u 1880., 1890., 1921. i 1931.
Branjin Vrh
Sadrži podatke za naselje Kneževo, općina Popovac u 1880., 1890., 1921. i 1931.
Šećerana
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Beli Manastir. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Beli Manastir.
Šumarina
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u naselje Širine, općina Petlovac. U 1880., 1890., 1921. i 1931. sadrži podatke za naselje Širine.
BELIŠĆE
Nastao iz stare općine Valpovo. U 1869. dio podataka sadržan je u gradu Valpovo.
Belišće
Iskazuje se kao naselje od 1890. Podaci za 1880. odnose se na pripadajući dio naselja.
Bocanjevci
U 1869. sadrži podatke za naselje Gorica Valpovačka.
Gorica Valpovačka
Iskazuje se kao naselje od 1869. Do 1900. iskazivano pod imenom Gorica, a 1869. podaci su sadržani u naselju Bocanjevci.
Kitišanci
Iskazuje se kao naselje od 1869. Iste godine podaci su sadržani u naselju Valpovo, grad Valpovo.
DONJI MIHOLJAC
Nastao iz stare općine Donji Miholjac. U 1971. sadrži dio podataka za općinu Magadenovac.
Golinci
U 1981. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela u samostalno naselje Magadenovac, općina Magadenovac, za koje sadrži dio podataka u 1971.
Miholjački Poreč
Do 1900. iskazivano pod imenom Poreč.
Podgajci Podravski
Do 1890. iskazivano pod imenom Podgajci.
Sveti Đurađ
Do 1981. iskazivano pod imenom Đurađ.
ĐAKOVO
Nastao iz stare općine Đakovo. U 1971. sadrži dio podataka općine Viškovci, a u 1931. dio podataka sadržan je u općini Viškovci.
Đakovo
Od 1857. do 1961. sadrži podatke za raseljena naselja Malo Nabrđe i Veliko Nabrđe.
Kuševac
Iskazuje se kao naselje od 1890. Za 1931. podaci su sadržani u naselju Viškovci, općina Viškovci. U 1971. sadrži dio podataka za naselje Viškovci.
NAŠICE
Nastao iz stare općine Našice. U 1991. pripojen nenaseljeni dio područja općine Podgorač. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u općini Koška. U 1991. izdvojen je nenaseljeni dio područja u općinu Đurđenovac.
Brezik Našički
Iskazuje se kao dio naselja od 1890. do 1931., a kao naselje od 1948. Do 1900. iskazivano pod imenom Brezik.
Ceremošnjak
U 1991. ovom naselju pripojen je nenaseljeni dio područja naselja Podgorač, općina Podgorač.
Crna Klada
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Jelisavac
Od 1890. iskazuje se kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. U 1991. ovom naselju pripojen je nenaseljeni dio područja iz naselja Vukojevci.
Lađanska
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Lila
Iskazuje se kao dio naselja od 1890., a kao naselje od 1953.
Londžica
Sadrži podatke za bivša naselja Mala Londžica, Velika Londžica i Marinović-Brdo u 1948.
Makloševac
Iskazuje se kao dio naselja od 1931., a kao naselje od 1953.
Markovac Našički
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1931. Do 1900. iskazivano pod imenom Markovac.
Polubaše
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Ribnjak
Samostalno naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem dijela područja iz naselja Breznica Našička, općina Koška, i naselja Kravlje koje je prestalo postojati. U 1991. izdvojen je nenaseljeni dio područja u naselje Klokočevci, općina Đurđenovac. Sadrži podatke za bivše naselje Kravlje koje je od 1948. do 1971. iskazivano kao samostalno naselje, a dio podataka sadržan je u naselju Breznica Našička do 1971.
Rozmajerovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1910. Do 1931. pod imenom Londža. Od 1948. iskazuje se kao naselje pod imenom Rozmajerovac.
Velimirovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1890., a kao naselje od 1921. Do 1900. iskazivano pod imenom Selište.
Vukojevci
U 1991. izdvojen je nenastanjeni dio područja i pripojen naselju Jelisavac.
Zoljan
Sadrži podatke za bivša naselja Novi Zoljan i Stari Zoljan od 1857. do 1948.
OSIJEK
Nastao iz starih općina Osijek i Vukovar. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Čepin, 1921. u općini Bilje, a od 1857. do 1981. u općini Erdut i općini Trpinja, Vukovarsko-srijemska županija. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka općine Erdut, a od 1857. do 1961. dio podataka općine Antunovac.
Brijest
Samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Osijek. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Osijek.
Briješće
Do 1991. iskazuje se pod imenom Brešće. Iskazuje se od 1890. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Čepin, općina Čepin. Podaci za 1880. odnose se na pripadajuće dijelove naselja. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Osijek. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Osijek.
Josipovac
U 1981. povećano pripajanjem naselja Đurđevo Polje. Sadrži podatke za to bivše naselje koje je od 1953. do 1971. iskazivano kao samostalno.
Klisa
Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Bobota, općina Trpinja, Vukovarsko-srijemska županija i dijela područja naselja Bijelo Brdo, općina Erdut. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Bijelo Brdo, a dio u naselju Bobota.
Nemetin
Samostalno naselje od 1991. nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Osijek. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Osijek.
Osijek
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova u istoimena naselja Podravlje i Tvrđavica te dijelova područja u samostalna naselja Brijest i Nemetin, a povećano pripajanjem dijela područja naselja Briješće. Do 1961. sadrži dio podataka za naselja Brijest i Nemetin, a dio podataka sadržan je u naselju Briješće. Od 1857. do 1921. sadrži podatke za bivše naselje Retfala Madžarska, a od 1857. do 1931. za bivše naselje Retfala Njemačka koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Podravlje
Samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Osijek. U 1921. podaci su sadržani u naselju Bilje, općina Bilje.
Tenja
Od 1869. do 1900. iskazivano pod imenom Tenje. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja koji su pripojeni naselju Antunovac, općina Antunovac, i naselju Bijelo Brdo, općina Erdut. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Antunovac, a do 1971. za naselje Bijelo Brdo.
Tvrđavica
Samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela naselja iz naselja Osijek.
Višnjevac
Do 1900. iskazivano pod imenom Adolfovac, od 1910. do 1921. pod imenom Podravski Adolfovac, a od 1948. pod imenom Višnjevac. Iskazuje se od 1869,, i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. U 1869. podaci su sadržani u naselju Osijek, bivše naselje Retfala Madžarska.
VALPOVO
Nastala iz stare općine Valpovo. U 1869. sadrži dio podataka za grad Belišće.
Valpovo
U 1869. sadrži podatke za naselje Kitišanci, grad Belišće.
ANTUNOVAC
Nastala iz stare općine Osijek. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan je u gradu Osijeku.
Antunovac
Do 1900. iskazivano pod imenom Antunovac, a od 1910. do 1991. pod imenom Antunovac Tenjski. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Tenja, grad Osijek. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Tenja.
Ivanovac
Do 1991. iskazuje se pod imenom Jovanovac.
BILJE
Nastala iz stare općine Beli Manastir. U 1921. sadrži dio podataka grada Osijeka. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka općine Kneževi Vinogradi, a od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Darda.
Bilje
U 1991. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela naselja u samostalno naselje Mece, općina Darda, za koje sadrži podatke u 1880., 1890., 1921. i 1931. Istovremeno smanjeno za dio područja naselja koje je pripojeno naselju Darda, općina Darda, te sadrži dio podataka za naselje Darda do 1961. U 1921. sadrži podatke za naselja Kopačevo, Podunavlje, Vardarac te podatke za naselje Podravlje, grad Osijek.
Kopačevo
U 1921. podaci su sadržani u naselju Bilje.
Kozjak
Od 1900. do 1981. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Lug. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lug.
Lug
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u istoimena samostalna naselja Kozjak i Tikveš te pripajanjem dijela područja naselja naselju Kneževi Vinogradi, općina Kneževi Vinogradi, a povećano pripajanjem dijela područja naselja Darda, općina Darda. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Kozjak i Tikveš, a do 1961. dio podataka za naselje Kneževi Vinogradi. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Darda (1971. i 1981. bez stanovnika).
Podunavlje
Od 1880. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem istoimenog dijela iz naselja Vardarac. U 1880., 1890., i 1931. podaci su sadržani u naselju Vardarac, a za 1921. u naselju Bilje.
Tikveš
Od 1910. do 1981. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Lug. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Lug.
Vardarac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostano naselje Podunavlje, a povećano pripajanjem dijela područja naselja Darda, općina Darda . U 1921. podaci su sadržani u naselju Bilje. U 1880., 1890. i 1931. sadrži podatke za naselje Podunavlje. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Darda.
Zlatna Greda
Od 1948. do 1981. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Kneževi Vinogradi, općina Kneževi Vinogradi.
BIZOVAC
Nastala iz srare općine Valpovo. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Petrijevci.
Bizovac
U 1869. sadrži podatke za naselje Samatovci i dio podataka za naselje Habjanovci.
Brođanci
U 1869. sadrži podatke za naselje Selci.
Cerovac
Samostalno naselje od 1981. nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Petrijevci, općina Petrijevci. Kao dio naselja iskazuje se od 1880. Od 1910. do 1971. iskazuje se pod imenom Cerovac Petrijevački. U 1869. podaci su sadržani u naselju Petrijevci.
Cret Bizovački
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1900. iskazivano pod imenom Čret, a od 1910. do 1981. pod imenom Čret Bizovački.
Habjanovci
U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Bizovac.
Novaki Bizovački
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Samatovci
Za 1869. podaci su sadržani u naselju Bizovac.
Selci
Samostalno naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem dijela naselja Petrijevci, općina Petrijevci. Kao dio naselja od 1869. do 1900. iskazuje se pod imenom Selce, a od 1910. do 1971. pod imenom Selci Petrijevački. Podaci za 1869. sadržani su u naselju Brođanci.
ČEMINAC
Nastala iz stare općine Beli Manastir. Od 1869. do 1961. sadrži dio podataka općine Jagodnjak, a od 1857. do 1961. dio podataka sadržan je u općini Kneževi Vinogradi.
Čeminac
U 1991. smanjeno za dio područja naselja pripojenog naselju Novi Čeminac, općina Jagodnjak. Sadrži podatke za naselje Novi Čeminac u 1880., 1890,, 1921. i 1931., dio podataka u 1869., 1900., 1910. te od 1948. do 1961.
Grabovac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostalno naselje Mitrovac, za koje sadrži podatke u 1921. i 1931.
Kozarac
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Karanac, općina Kneževi Vinogradi, u kojem je sadržan dio podataka do 1961.
Mitrovac
Od 1900. do 1981. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Grabovac. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Grabovac.
ČEPIN
Nastala iz stare općine Osijek. U 1869. sadrži dio podataka grada Osijeka. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Vuka.
Beketinci
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Vuka, općina Vuka. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Vuka.
Čepin
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja u samostalno naselje Livana i Ovčara. Do 1961. sadrži podatke za naselje Ovčara, a do 1981. za naselje Livana. U 1869. sadrži dio podataka za naselje Briješće, grad Osijek.
Čepinski Martinci
Do 1900. iskazivano pod imenom Martinci, a od 1910. do 1981. pod imenom Martinci Čepinski. U 1869. sadrži podatke za naselje Čokadinci.
Čokadinci
Iskazuje se od 1869. Iskazivano pod imenima Čekadina u 1869., Čokadina u 1880. i 1890., Čokadinci u 1910. i 1921, Budimački Petrovac u 1931. i opet Čokadinci od 1948. nadalje. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1869. podaci su sadržani u naselju Čepinski Martinci.
Livana
Samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Čepin. Do 1981. podaci su sadržani u naselju Čepin.
Ovčara (Čepin)
Samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela područja naselja Čepin. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Čepin.
DARDA
Nastala iz stare općine Beli Manastir. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka općine Bilje. Od 1857. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Jagodnjak.
Darda
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Švajcarnica i pripajanjem dijela područja naseljima Lug i Vardarac, općina Bilje, a povećano pripajanjem dijela područja naselja Bilje, općina Bilje. Sadrži podatke za naselje Uglješ u 1880., 1890., 1921. i 1931. te Švajcarnica od 1910. do 1931., kao i dio podataka za naselje Lug (1971. i 1981. bez stanovnika) i dio podataka za naselje Vardarac do 1981. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Bilje.
Mece
Od 1880. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Bilje, općina Bilje. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bilje.
Švajcarnica
Od 1900. do 1981. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Darda. Od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Darda.
Uglješ
Od 1880. do 1931. iskazuje se kao dio naselja, a od 1948. kao samostalno naselje. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Darda. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Novi Čeminac, općina Jagodnjak. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Novi Čeminac.
DONJA MOTIČINA
Nastala iz stare općine Našice.
DRAŽ
Nastala iz stare općine Beli Manastir.
Draž
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Gajić. Sadrži podatke za naselje Gajić u 1921. Od 1857. do 1910. te od 1931. do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Gajić.
Gajić
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja u naselje Draž. U 1921. podaci su sadržani u naselju Draž, a za isto naselje sadrži dio podataka od 1857. do 1910. te od 1931. do 1981.
DRENJE
Nastala iz stare općine Đakovo.
Borovik
U 1948. bez stanovnika.
Bučje Gorjansko
Do 1900. iskazivano pod imenom Bučje.
Drenje
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Mandićevac.
Kućanci Đakovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Kućanci.
Mandićevac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naseljima Drenje, Pridvorje i Slatnik Drenjski.
Podgorje Bračevačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Podgorje.
Pridvorje
Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Mandićevac.
Slatinik Drenjski
Do 1900. iskazivano pod imenom Slatinik. Od 1857. do 1880. sadrži dio podataka za naselje Mandićevac.
ĐURĐENOVAC
Nastala iz stare općine Našice. U 1991. pripojen nenaseljeni dio područja grada Našica.
Beljevina
Iskazuje se od 1869. Do 1931. iskazivano kao dio naselja pod imenom Beljavina. U 1869. podaci su sadržani u naselju Bokšić. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Krčevina. Do 1948 sadrži podatke za naselje Krčevina.
Bokšić
U 1869. sadrži podatke za naselje Beljevina.
Bokšić Lug
Iskazuje se kao dio naselja od 1890., a kao naselje od 1948. Do 1981. iskazuje se pod imenom Bokšić Lug I. dio.
Đurđenovac
Iskazuje se od 1890., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao samostalno naselje.
Gabrilovac
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Klokočevci
Do 1890. iskazivano pod imenom Klokočevac. U 1991. pripojen nenaseljeni dio područja naselja Ribnjak, grad Našice. U 1931. sadrži podatak za bivše naselje Breznica Klokočevačka.
Krčevina
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Beljevina. Do 1948. podaci su sadržani u naselju Beljevina.
Ličko Novo Selo
Iskazuje se kao dio naselja od 1931., a kao naselje od 1948.
Lipine
Iskazuje se kao dio naselja od 1900. do 1948., a kao naselje od 1953.
Našičko Novo Selo
Do 1900. iskazivano pod imenom Novo Selo. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Pribiševci
Od 1857. do 1900. iskazivano pod imenom Pribiševac.
Teodorovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1900. do 1921., a kao naselje od 1931.
ERDUT
Nastala iz stare općine Osijek. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u gradu Osijeku, a od 1857. do 1981. sadrži dio podataka grada Osijeka.
Bijelo Brdo
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Tenja, grad Osijek, a smanjeno izdvajanjem dijela područja koji je pripojen naselju Klisa, grad Osijek. Do 1971. dio podataka sadržan je u naselju Tenja, a do 1981. sadrži dio podataka za naselje Klisa.
Erdut
Sadrži podatke za bivše naselje Erdut Novi od 1890. do 1948. koje je tih godina bilo odvojeno iskazivano.
ERNESTINOVO
Nastala iz stare općine Osijek.
Divoš
Iskazuje se od 1948., i to u 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Ernestinovo
Iskazuje se od 1869. Do 1880. iskazivano kao dio naselja, a od 1890. kao naselje.
FERIČANCI
Nastala iz stare općine Našice. U 1991. povećana pripajanjem nenaseljenih dijelova područja općine Zdenci i grada Orahovic, Virovitičko-podravska županija. U 1869. sadrži dio podataka grada Orahovice.
Feričanci
U 1991. povećano pripajanjem nenaseljenih dijelova područja naselja Bankovci, općina Zdenci, Virovitičko-podravska županija i naselja Stara Jošava, grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija . Sadrži podatke za bivše naselje Petrovac Feričanački od 1931. do 1961., a u 1869. za naselje Magadinovac, grad Orahovica.
Gazije
Do 1900. iskazivano pod imenom Gazje.
Valenovac
Iskazuje se kao naselje od 1921. U 1921. iskazano pod imenom Našički Vladimirovac.
Vučjak Feričanački
Iskazuje se kao dio naselja od 1931., a kao naselje od 1953.
GORJANI
Nastala iz stare općine Đakovo.
JAGODNJAK
Nastala iz stare općine Beli Manastir. Od 1869. do 1961. dio podataka sadržan je u općini Čeminac. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka za općinu Darda.
Bolman
Sadrži podatke za naselje Majške Međe u 1880., 1890., 1921. i 1931. i naselje Novi Bolman u 1921. i 1931. te dio podataka naselja Novi Bolman u 1948.
Majške Međe
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a kao naselje od 1948. U 1948. iskazano pod imenom Štiljanovićevo, a od 1953. do 1991. pod imenom Majiške Međe. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Bolman.
Novi Bolman
Iskazuje se kao naselje od 1948. Podaci iskazani za 1900. i 1910. odnose se na pripadajući dio naselja. Podaci za 1921. i 1931. te dio podataka u 1948. sadržani su u naselju Bolman .
Novi Čeminac
Iskazuje se kao naselje od 1869. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Čeminac, općina Čeminac, i smanjeno za dio područja koji je pripojen naselju Uglješ, općina Darda. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Čeminac, a u 1869., 1900., 1910. i od 1948. do 1961. dio podataka sadržan je također u naselju Čeminac. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Uglješ.
KNEŽEVI VINOGRADI
Nastala iz stare općine Beli Manastir. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan je u općini Bilje. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka za općinu Čeminac.
Jasenovac
Nastalo 1991. izdvajanjem istoimenog dijela naselja Kneževi Vinogradi u samostalno naselje. Iskazuje se kao naselje od 1900. U 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kneževi Vinogradi.
Karanac
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Kozarac, općina Čeminac. Za taj izdvojeni dio sadrži podatke do 1961.
Kneževi Vinogradi
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u istoimena samostalna naselja Jasenovac, Mirkovac, Sokolovac i Zlatna Greda, općina Bilje, a povećano pripajanjem dijela područja naselja Lug, općina Bilje. Sadrži podatke za naselje Mirkovac u 1880., 1890., 1921. i 1931. te za naselje Jasenovac u 1921. i 1931. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Lug.
Mirkovac
Od 1869. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Kneževi Vinogradi. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Kneževi Vinogradi.
Sokolovac
Iskazuje se kao dio naselja od 1948. do 1981., a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Kneževi Vinogradi.
KOŠKA
Nastala iz stare općine Našice. Od 1857. do 1971. sadrži dio podataka grada Našica. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Podgorač. U 1991. pripojen nenaseljeni dio područja općine Podgorač.
Andrijevac
Do 1991. iskazivano pod imenom Ličani. Iskazuje se kao dio naselja od 1869. do 1921., a kao naselje od 1931. U 1869. podaci su sadržani u naselju Podgorač, općina Podgorač.
Branimirovac
Iskazuje se kao naselje od 1948. Do 1991. iskazivano pod imenom Babjak.
Breznica Našička
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja u novonastalo naselje Ribnjak, grad Našice. Do 1971. sadrži podatke za naselje Ribnjak. U 1857. iskazivano pod imenom Breznica, od 1869. do 1900. Breznica Njemačka, a od 1910. Breznica Našička.
Ledenik
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Bistri Jarak. Od 1921. do 1953. sadrži podatke za bivše naselje Albertinovac.
Lug Subotički
Iskazuje se kao naselje od 1948. U 1991. pripojen nenaseljeni dio područja naselja Budimci, općina Podgorač.
Niza
Iskazuje se kao dio naselja od 1921., a kao naselje od 1948. Podaci u 1900. i 1910. odnose se na pripadajući bivši dio naselja.
Normanci
Do 1991. iskazuje se pod imenom Vučkovac. U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja u samostalno naselje Topoline. Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1948. Do 1961. sadrži podatke za naselje Topoline.
Ordanja
Iskazuje se kao dio naselja od 1931., a kao naselje od 1948.
Topoline
Samostalno naselje od 1981. Nastalo izdvajanjem dijela područja iz naselja Normanci. Do 1961. podaci su sadržani u naselju Normanci.
LEVANJSKA VAROŠ
Nastala iz stare općine Đakovo.
Borojevci
U 1981. i 1991. bez stanovnika.
Ovčara (Levanjska Varoš)
Iskazuje se kao naselje od 1948.
MAGADENOVAC
Nastala iz stare općine Donji Miholjac. U 1971. dio podataka sadržan je u gradu Donji Miholjac.
Beničanci
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Magadenovac. U 1971. smanjeno izdvajanjem dijela u istoimeno naselje Malinovac. U 1971. dio podataka iskazan je u naselju Malinovac.
Kućanci
U 1971. dio podataka sadržan je u naselju Malinovac.
Magadenovac
Nastalo 1981. izdvajanjem dijela naselja Beničanci, dijela naselja Golinci, grad Donji Miholjac, i dijela područja naselja Šljivoševci. U 1971. dio podataka sadržan je u naselju Golinci, dok je dio podataka do 1971. sadržan u naselju Šljivoševci.
Malinovac
Iskazivano od 1948. do 1961. kao dio naselja, a od 1971. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Beničanci. U 1971. sadrži dio podataka za naselja Beničanci i Kućanci.
Šljivoševci
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja u novoformirano naselje Magadenovac, za koje sadrži dio podataka do 1971.
MARIJANCI
Nastala iz stare općine Donji Miholjac.
Brezovica
Iskazuje se kao naselje od 1880.
Marijanci
Do 1981. iskazuje se pod imenom Marjanci. U 1971. smanjeno izdvajanjem dijela u samostalno naselje Marjanski Ivanovci.
Marjanski Ivanovci
Iskazuje se od 1931., i to do 1961. kao dio naselja pod imenom Ivanovci Marijanački, a od 1971. kao samostalno naselje pod imenom Marijanski Ivanovci nastalo izdvajanjem iz naselja Marijanci.
PETLOVAC
Nastala iz stare općine Beli Manastir. U 1880., 1890., 1921 i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Beli Manastir.
Baranjsko Petrovo Selo
U 1991. smanjeno izdvajanjem istoimenog dijela naselja u samostalno naselje Novo Nevesinje, za koje sadrži podatke u 1880., 1890., 1921. i 1931.
Novi Bezdan
Iskazuje se kao naselje od 1869.
Novo Nevesinje
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz dijela naselja Baranjsko Petrovo Selo. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Baranjsko Petrovo Selo. Od 1880. do 1931. iskazivano pod imenom Piskora.
Petlovac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostalno naselje Zeleno Polje.
Sudaraž
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Beli Manastir, grad Beli Manastir. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Beli Manastir. Kao dio naselja iskazuje se od 1880. pod imenom Sudaraš. U 1981., 1991. i 2001. bez stanovnika.
Širine
Od 1869. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Šumarina, grad Beli Manastir. U 1880., 1890., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Šumarina.
Zeleno Polje
Od 1948. iskazuje se kao dio naselja, a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Petlovac.
PETRIJEVCI
Nastala iz stare općine Valpovo. U 1869. sadrži dio podataka općine Bizovac.
Petrijevci
U 1869. sadrži podatke za naselje Cerovac, općina Bizovac. U 1981. izdvojeni su dijelovi naselja i formirana su samostalna naselja Cerovac i Selci, općina Bizovac.
PODGORAČ
Nastala iz stare općine Našice. U 1991. izdvojen nenaseljeni dio područja u općinu Koška i grad Našice. U 1869. sadrži dio podataka općine Koška.
Bijela Loza
Iskazuje se kao dio naselja od 1910., a od 1931. kao naselje. Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Rudolfovac, a od 1948. do 1991. pod imenom Bela Loza.
Budimci
U 1991. izdvojen nenaseljeni dio područja u naselje Lug Subotički, općina Koška.
Kelešinka
Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1869. podaci su sadržani u naselju Stipanovci.
Ostrošinci
U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u naselju Podgorač.
Podgorač
U 1857. i 1869. sadrži dio podataka za naselje Ostrošinci, a u 1869. i za naselje Andrijevac, općina Koška. U 1991. izdvojen je nenaseljeni dio područja i pripojen u naselju Ceremošnjak, grad Našice.
Stipanovci
U 1869. sadrži podatke za naselje Kelešinka.
PODRAVSKA MOSLAVINA
Nastala iz stare općine Donji Miholjac.
Gezinci
Od 1890. do 1961. iskazivano kao dio naselja. Od 1971. iskazuje se kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Krčenik.
Krčenik
Iskazuje se kao naselje od 1921. U 1971. smanjeno izdvajanjem dijela u samostalno naselje Gezinci. Do 1991. iskazivano pod imenom Krčenik Moslavački.
Martinci Miholjački
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a kao samostalno naselje od 1948. Do 1900. iskazivano pod imenom Martinci. U 1981. povećano pripajanjem naselja Orešnjak koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1869. do 1971.
Moslavina Podravska
Do 1900. iskazivano pod imenom Moslavina.
POPOVAC
Nastala iz stare općine Beli Manastir. U 1880., 1890., 1921 i 1931. dio podataka sadržan je u gradu Beli Manastir.
Kneževo
Iskazuje se kao dio naselja od 1869., a od 1948. kao naselje. Podaci za 1880., 1890., 1921. i 1931. sadržani su u naselju Branjin Vrh, grad Beli Manastir.
PUNITOVCI
Nastala iz stare općine Đakovo.
Josipovac Punitovački
Iskazuje se kao naselje od 1890. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Josipovac.
Jurjevac Punitovački
Iskazuje se kao naselje od 1890. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Jurjevac.
Krndija
Iskazuje se kao naselje od 1890.
SATNICA ĐAKOVAČKA
Nastala iz stare općine Đakovo.
SEMELJCI
Nastala iz stare općine Đakovo.
STRIZIVOJNA
Nastala iz stare općine Đakovo.
Merolino Sikirevačko
Iskazuje se kao naselje od 1910.
ŠODOLOVCI
Nastala iz stare općine Osijek. Od 1857. do 1971. dio podataka sadržan je u općini Markušica, Vukovarsko-srijemska županija.
Ada
Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Palača
Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Paulin Dvor
Iskazuje se od 1900. U 1900. nazvano Paulinin Dvor, a od 1910. do 1961. Pavlin Dvor. Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Petrova Slatina
Iskazuje se od 1880. Do 1931. kao dio naselja iskazivano pod imenom Lanka, a od 1948. iskazuje se kao naselje.
Silaš
Iskazuje se od 1910., i to do 1921. kao dio naselja, a od 1931. kao naselje.
Šodolovci
Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Markušica, općina Markušica, Vukovarsko-srijemska županija. Do 1971. dio podataka sadržan je u naselju Markušica.
TRNAVA
Nastala iz stare općine Đakovo.
VILJEVO
Nastala iz stare općine Donji Miholjac.
Blanje
Od 1948. do 1961. iskazivano kao dio naselja, a od 1971. iskazuje se kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem istoimenog dijela iz naselja Ivanovo.
Bockovac
Od 1900. do 1961. iskazuje se kao dio naselja, a od 1971. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela iz naselja Ivanovo. U 1981. povećano pripajanjem naselja Kabalna koje je prestalo postojati te za to bivše naselje sadrži podatke od 1948. do 1971.
Cret Viljevski
Iskazuje se kao naselje od 1890. U 1890. i 1900. iskazano pod imenom Čret, a od 1910. do 1981. pod imenom Čret Viljevski.
Ivanovo
Iskazuje se od 1880. U 1971. smanjeno izdvajanjem dijelova Blanje, Bockovac i Kabalna u samostalna naselja. Naselje Kabalna u 1981. pripojeno je naselju Bockovac. Do 1991. iskazivano pod imenom Gložđe.
Krunoslavje
Iskazuje se kao naselje od 1890. U 1981. povećano pripajanjem naselja Miholjački Karlovac koje je prestalo postojati te sadrži podatke tog bivšeg naselja do 1971.
Viljevo
Do 1981. iskazivano pod imenom Viljevo, a 1991. pod imenom Viljevo Donje.
VIŠKOVCI
Nastala iz stare općine Đakovo. U 1931. sadrži dio podataka grada Đakova, a 1971. dio podataka sadržan je u gradu Đakovu.
Viškovci
U 1931. sadrži podatke za naselje Kuševac, grad Đakovo. U 1971. dio podataka uključen je u naselje Kuševac.
VLADISLAVCI
Nastala iz stare općine Osijek. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka za općinu Vuka.
Dopsin
U 1981. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Vuka, općina Vuka. Do 1961. sadrži dio podataka za naselje Vuka.
Hrastin
Do 1900. iskazivano pod imenom Harastin.
VUKA
Nastala iz starih općina Osijek i Đakovo. Od 1857. do 1981. sadrži dio podataka općine Čepin. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan je u općini Vladislavci.
Hrastovac
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Vuka. Do 1991. podaci su sadržani u naselju Vuka.
Lipovac Hrastinski
Iskazuje se kao naselje od 1900.
Vuka
U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Dopsin, općina Vladislavci, a 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Beketinci, općina Čepin. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Beketinci, a do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Dopsin. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Hrastovac. Do 1991. sadrži podatke za naselje Hrastovac.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_14