Vukovarsko-srijemska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 115 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
ILOK
Nastao iz stare općine Vukovar.
Bapska
Od 1857. do 1961. sadrži podatke za bivše naselje Novak koje je tih godina bilo odvojeno iskazano.
VINKOVCI
Nastao iz stare općine Vinkovci. U 1991. smanjen izdvajanjem dijela područja koji je pripojen općini Nuštar, za koju sadrži dio podataka do 1981.
Mirkovci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova područja naselja koji su pripojeni naseljima Cerić, općina Nuštar, i Vinkovci. Do 1981. sadrži dio podataka naselja Cerić i Vinkovci.
Vinkovci
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Mirkovci. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Mirkovci. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Vinkovačko Novo Selo.
VUKOVAR
Nastao iz stare općine Vukovar. Do 1961. dio podataka sadržan je u općini Borovo, a do 1981. u općini Trpinja. U 1991. povećan pripajanjem dijelova područja općina Trpinja i Borovo. U 2001. povećan pripajanjem dijela općine Tompojevci.
Grabovo dio
U 2001. nastalo izdvajanjem bivših naselja Jakobovac i Ovčara iz naselja Grabovo, općina Tompojevci. Za ta bivša naselja sadrži podatke od 1890. do 1981.
Lipovača
Do 1921. iskazivano kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja koji je pripojen naselju Vukovar. Do 1961. sadrži dio podataka naselja Vukovar.
Vukovar
U 1991. povećano pripajanjem dijelova područja naselja Bršadin i Trpinja, općina Trpinja, naselja Lipovača i naselja Borovo, općina Borovo. Do 1961. dio podataka sadržan je u naseljima Borovo i Lipovača, a do 1981. u naseljima Bršadin i Trpinja.
ŽUPANJA
Nastao iz stare općine Županja.
ANDRIJAŠEVCI
Nastala iz stare općine Vinkovci.
BABINA GREDA
Nastala iz stare općine Županja.
BOGDANOVCI
Nastala iz stare općine Vukovar. U 1991. smanjena izdvajanjem dijela područja koji je pripojen općini Tompojevci, za koju sadrži dio podataka do 1961.
Svinjarevci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Berak, općina Tompojevci. Do 1961. sadrži dio podataka naselja Berak.
BOROVO
Nastala iz stare općine Vukovar. U 1991. smanjena izdvajanjem dijela područja koji je pripojen gradu Vukovaru, za koji sadrži dio podataka do 1961.
Borovo
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Vukovar, grad Vukovar. Do 1961. sadrži dio podataka naselja Vukovar.
BOŠNJACI
Nastala iz stare općine Županja.
CERNA
Nastala iz stare općine Županja.
Cerna
Sadrži podatke za bivše naselje Sremac-Ekonomija koje je 1953. i 1961. iskazivano kao naselje, a 1971. kao dio naselja.
DRENOVCI
Nastala iz stare općine Županja.
Posavski Podgajci
Do 1890. iskazivano pod imenom Podgajci, a od 1900. do 1991. pod imenom Podgajci Posavski.
GRADIŠTE
Nastala iz stare općine Županja.
GUNJA
Nastala iz stare općine Županja.
IVANKOVO
Nastala iz stare općine Vinkovci. U 1991. smanjena izdvajanjem dijela područja koji je pripojen općini Vođinci, za koju sadrži dio podataka do 1981.
Ivankovo
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Vođinci, općina Vođinci. Do 1981. sadrži dio podataka naselja Vođinci.
JARMINA
Nastala iz stare općine Vinkovci.
LOVAS
Nastala iz stare općine Vukovar.
MARKUŠICA
Nastala iz stare općine Vinkovci. U 1991. smanjena izdvajanjem dijela područja koji je pripojen općini Šodolovci, Osječko-baranjska županija, za koju sadrži dio podataka do 1971.
Karadžićevo
Iskazuje se kao dio naselja od 1880., a kao naselje od 1948. U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Markušica. Do 1931. iskazivano pod imenom Križevci.
Markušica
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja koji je pripojen naselju Karadžićevo i dijela područja naselja koji je pripojen naselju Šodolovci, općina Šodolovci (Osječko-baranjska županija), a povećano pripajanjem dijela područja naselja Podrinje. Do 1971. sadrži dio podataka naselja Šodolovci, a dio podataka do 1981. sadržan je u naselju Podrinje.
Podrinje
Iskazuje se kao dio naselja od 1910. pod imenom Ivaninci. Od 1931. iskazuje se kao naselje. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Markušica. Do 1981. sadrži dio podataka naselja Markušica.
NEGOSLAVCI
Nastala iz stare općine Vukovar.
Negoslavci
U 1981. povećano pripajanjem naselja Gornjak koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1961.
NIJEMCI
Nastala iz stare općine Vinkovci. U 1869. sadrži dio podataka općine Tompojevci. U 1981. i 1991. povećana pripajanjem dijela područja općine Tovarnik, u kojoj je sadržan dio podataka do 1971.
Banovci
Do 1900. iskazivano pod imenom Novi Banovci, a od 1910. do 1991. pod imenom Šidski Banovci. U 1869. sadrži podatke za bivše naselje Novi Čakovci, općina Tompojevci. U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Ivanci, općina Tovarnik, koje je prestalo postojati jer je preostali dio područja pripojen naselju Ilača, općina Tovarnik. Za to bivše naselje podaci u 1857. i od 1880. do 1971. sadržani su u naselju Ilača. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Ilača. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Ilača.
Donje Novo Selo
Do 1910. iskazivano pod imenom Novo Selo.
Vinkovački Banovci
Do 1900. iskazivano pod imenom Stari Banovci.
NUŠTAR
Nastala iz stare općine Vinkovci. U 1991. povećana pripajanjem dijela područja grada Vinkovci, u kojem je sadržan dio podataka do 1981.
Cerić
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Mirkovci, grad Vinkovci. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Mirkovci.
OTOK (VINKOVCI)
Nastala iz stare općine Vinkovci.
Komletinci
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Otok. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Otok.
Otok
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Komletinci. Do 1981. sadrži dio podataka naselja Komletinci.
PRIVLAKA
Nastala iz stare općine Vinkovci.
STARI JANKOVCI
Nastala iz stare općine Vinkovci.
Srijemske Laze
Do 1921. iskazivano pod imenom Laze.
STARI MIKANOVCI
Nastala iz stare općine Vinkovci.
TOMPOJEVCI
Nastala iz stare općine Vukovar. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Nijemci. U 1991. povećana pripajanjem dijela područja općina Bogdanovci, u kojoj je sadržan dio podataka do 1961. U 2001. smanjena izdvajanjem dijela općine u grad Vukovar.
Berak
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Svinjarevci, općina Bogdanovci. Do 1961. dio podataka sadržan je u naselju Svinjarevci.
Bokšić
Iskazuje se od 1921. U 1931. bez stanovnika. U 1921. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Čakovci
U 1991. povećano pripajanjem naselja Novi Čakovci koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1981. U 1869. dio podataka sadržan je u naselju Banovci, općina Nijemci (za bivše naselje Novi Čakovci).
Grabovo
Iskazuje se kao dio naselja do 1948., a kao naselje od 1953. U 1991. pripojena su mu naselja Jakobovac i Ovčara koja su 2001. izdvojena u novo naselje Grabovo dio, grad Vukovar, u kojem su za navedena bivša naselja i sadržani podaci od 1890. do 1981.
TORDINCI
Nastala iz stare općine Vinkovci.
Antin
U 1880. sadrži podatke za naselje Mlaka Antinska.
Mlaka Antinska
Iskazuje se kao naselje od 1880. U 1880. podaci su sadržani u naselju Antin. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Grgelj, a 1910. pod imenom Mlaka.
TOVARNIK
Nastala iz starih općina Vinkovci i Vukovar. U 1981. i 1991. smanjena izdvajanjem dijela područja koji je pripojen općini Nijemci, za koju sadrži dio podataka do 1971.
Ilača
U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Ivanci koje je prestalo postojati jer je preostali dio područja pripojen naselju Banovci, općina Nijemci. Za to bivše naselje sadrži podatke u 1857. i od 1880. do 1971. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Banovci. Do 1961. sadrži dio podataka naselja Banovci.
Tovarnik
U 1869. sadrži podatke za bivše naselje Ivanci.
TRPINJA
Nastala iz stare općine Vukovar. U 1991. smanjena izdvajanjem dijela područja koji je pripojen gradu Vukovaru i gradu Osijeku, Osječko-baranjska županija, za koje sadrži dio podataka do 1981.
Bobota
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja koji je pripojen naselju Klisa, grad Osijek (Osječko-baranjska županija). Do 1981. sadrži dio podataka naselja Klisa.
Bršadin
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Vukovar, grad Vukovar. Do 1981. sadrži dio podataka naselja Vukovar.
Ćelije
Iskazuje se od 1890. Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1931. bez stanovnika. Do 1991. iskazivano pod imenom Ćelija.
Ludvinci
Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Trpinja
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Vukovar, grad Vukovar. Do 1981. sadrži dio podataka naselja Vukovar.
VOĐINCI
Nastala iz stare općine Vinkovci. U 1991. povećana pripajanjem dijela područja općine Ivankovo, u kojoj je sadržan dio podataka do 1981.
Vođinci
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Ivankovo, općina Ivankovo. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Ivankovo.
VRBANJA
Nastala iz stare općine Županja.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_16