Karlovačka županija - broj stanovnika po gradovima/općinama
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Općine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 21 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Općine
DUGA RESA
Nastala iz stare općine Duga Resa. Od 1857. do 1961. dio podataka sadržan u općini Generalski Stol.
KARLOVAC
Nastala iz stare općine Karlovac. U 1869. i 1880. dio podataka sadržan u općini Lasinja.
OGULIN
Nastala iz stare općine Ogulin. Od 1910. do 1931. sadrži dio podataka grada Vrbovsko u Primorsko-goranskoj županiji.
OZALJ
Nastala iz stare općine Ozalj.
SLUNJ
Nastao iz stare općine Slunj.
BARILOVIĆI
Nastala iz stare općine Duga Resa.
BOSILJEVO
Nastala iz stare općine Duga Resa.
CETINGRAD
Nastala iz stare općine Slunj.
DRAGANIĆ
Nastala iz stare općine Karlovac.
GENERALSKI STOL
Nastala iz stare općine Duga Resa. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka općine Duga Resa.
JOSIPDOL
Nastala iz stare općine Ogulin.
KRNJAK
Nastala iz stare općine Karlovac.
LASINJA
Nastala iz starih općina Karlovac i Vrginmost koji je 1996. promijenio ime u Gvozd. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka grada Karlovca.
NETRETIĆ
Nastala iz stare općine Duga Resa.
PLAŠKI
Nastala iz stare općine Ogulin. Od 1857. do 1880. te u 1948. sadrži dio podataka općine Rakovica.
RAKOVICA
Nastala iz stare općine Slunj. U 1869. i 1880. sadrži dio podataka općine Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji, a od 1857. do 1880. te u 1948. dio podataka sadržan u općini Plaški.
RIBNIK
Nastala iz stare općine Ozalj.
SABORSKO
Nastala iz stare općine Ogulin. Od 1857. do 1880. dio podataka sadržan u općini Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji.
TOUNJ
Nastala iz stare općine Ogulin.
VOJNIĆ
Nastala iz stare općine Vojnić.
ŽAKANJE
Nastala iz stare općine Ozalj.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab3_04