Šibensko-kninska županija - broj stanovnika po gradovima/općinama
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Općine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 18 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Općine
DRNIŠ
Nastao iz stare općine Drniš. U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Skradin, a u 1921. u općini Unešić.
KNIN
Nastao iz stare općine Knin. U 1869. i 1921. sadrži dio podataka općine Biskupija, a u 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan u općini Biskupija.
SKRADIN
Nastao iz stare općine Šibenik. U 1869. i 1921. sadrži dio podataka grada Drniša. U 1869. sadrži dio podataka općine Kistanje, a iste godine dio podataka sadržan je u općini Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.
ŠIBENIK
Nastao iz stare općine Šibenik. U 1857. i 1869. sadrži dio podataka grada Vodice.
VODICE
Nastao iz stare općine Šibenik. U 1857. i 1869. dio podataka sadržan je u gradu Šibeniku. U 1869. sadrži dio podataka općine Stankovci u Zadarskoj županiji.
BISKUPIJA
Nastala iz stare općine Knin. U 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u gradu Knin, a u 1869., 1921. i 1931. sadrži dio podataka za grad Knin.
CIVLJANE
Nastala iz stare općine Knin.
ERVENIK
Nastala iz stare općine Knin.
KIJEVO
Nastala iz stare općine Knin.
KISTANJE
Nastala iz starih općina Knin i Benkovac. U 1869. dio podataka sadržan je u gradu Skradin, a iste godine dio podataka sadržan je u općini Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.
MURTER
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Tisno.
PIROVAC
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1857., 1869. i 1921. dio podataka sadržan je u općini Stankovci u Zadarskoj županiji.
PRIMOŠTEN
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1857., 1869., 1921., 1931. i 1948. sadrži dio podataka općine Rogoznica, u kojoj je istih godina sadržan i dio podataka općine Primošten.
PROMINA
Nastala iz stare općine Drniš.
ROGOZNICA
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869., 1921. i 1931. dio podataka sadržan je u općini Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u 1857. i 1869. sadrži dio podataka općine Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U 1857., 1869., 1921., 1931. i 1948. dio podataka sadržan je u općini Primošten, za koju tih godina i sadrži dio podataka.
RUŽIĆ
Nastala iz stare općine Drniš.
TISNO
Nastala iz stare općine Šibenik. U 1869. sadrži dio podataka općine Murter.
UNEŠIĆ
Nastala iz stare općine Drniš. U 1921. sadrži dio podataka grada Drniša.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab3_15