Koprivničko-križevačka županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 289 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
ĐURĐEVAC
Nastao iz stare općine Đurđevac. U 1880. sadrži dio podataka za općinu Ferdinandovac.
Đurđevac
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijelova naselja u istoimena samostalna naselja Grkine i Severovci. U 1880. sadrži podatke za naselja Grkine i Severovci te dio podataka za naselje Ferdinandovac, općina Ferdinandovac, za pripojeno bivše naselje Lijepa Greda.
Grkine
Iskazuje se od 1880. Do 1981. iskazivano kao dio naselja. Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Đurđevac. U 1880. podaci su sadržani u naselju Đurđevac.
Mičetinac
Do 1991. iskazivano pod imenom Mićetinac.
Severovci
Iskazuje se od 1880. Do 1981. iskazivano kao dio naselja. Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela naselja Đurđevac. U 1880. podaci su sadržani u naselju Đurđevac.
Sveta Ana
U 1971. i 1981. iskazivano pod imenom Ana.
KOPRIVNICA
Nastao iz stare općine Koprivnica. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Sokolovac. U 1910. i 1921. sadrži dio podataka općine Koprivnički Bregi.
Draganovec
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Koprivnica i naselja Starigrad, u kojima su sadržani podaci za 1981. i 1991. Od 1953. do 1991. iskazuje se kao dio naselja.
Jagnjedovec
Do 1981. iskazivano pod imenom Jagnjedovac.
Koprivnica
U 1981. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Starigrad. Do 1971. sadrži dio podataka za naselje Starigrad, a 1910. i 1921. sadrži podatke za naselje Koprivnički Bregi, općina Koprivnički Bregi. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Draganovec za koje sadrži dio podataka za 1981. i 1991.
Kunovec Breg
Iskazuje se od 1890., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Od 1931. do 1971. iskazivano pod imenom Kunovec-Breg.
Reka
U 1890. i 1900. sadrži podatke za bivša naselja Reka Nova i Reka Stara.
Starigrad
Iskazuje se kao naselje od 1869. Od 1953. do 1971. iskazivano pod imenom Donji Starigrad. U 1981. povećano pripajanjem dijela područja naselja Koprivnica. U 1869. podaci su sadržani u naselju Peščenik, općina Sokolovac, a do 1971. dio podataka sadržan je u naselju Koprivnica. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Draganovec za koje sadrži dio podataka za 1981. i 1991.
Štaglinec
Iskazuje se kao naselje od 1948. Do 1981. iskazivano pod imenom Štagljinec.
KRIŽEVCI
Nastao iz stare općine Križevci.
Apatovec
Do 1991. iskazivano pod imenom Apatovac.
Bukovje Križevačko
Do 1900. iskazivano pod imenom Bukovje.
Carevdar
U 1948. iskazano pod imenom Veliki Carevdar.
Čabraji
Iskazuje se od 1869., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Donja Glogovnica
Naselja Donja Glogovnica i Gornja Glogovnica iskazuju se od 1953. Do 1948. iskazivano je naselje pod imenom Glogovnica. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornja Glogovnica.
Gornja Brckovčina
U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Križevci.
Gornja Glogovnica
Naselja Donja Glogovnica i Gornja Glogovnica iskazuju se od 1953. Do 1948. iskazivano je naselje pod imenom Glogovnica. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1948.
Ivanec Križevački
Do 1900. iskazivano pod imenom Ivanac, a od 1910. do 1981. pod imenom Ivanac Vojakovački.
Jarčani
Iskazuje se kao naselje od 1869. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Marinovec.
Karane
U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Križevci.
Kloštar Vojakovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Kloštar.
Kostadinovac
Iskazuje se od 1880. Do 1948. iskazivano kao dio naselja pod imenom Kostadinovići, a od 1953. kao naselje. U 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Križevci
U 1991. povećano za dio područja naselja Pesek. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Pesek. U 1910. i 1921. sadrži podatke za naselja Gornja Brckovčina, Karane, Pesek i Podgajec.
Kučari
Do 1991. iskazivano pod imenom Kućari.
Lemeš Križevački
Do 1900. iskazivano pod imenom Lemeš, od 1910. do 1948. Lemeš Vojakovački, a od 1953. Lemeš Križevački.
Male Sesvete
Naselja Male Sesvete i Velike Sesvete iskazuju se od 1900. Do 1890. iskazivano je naselje pod imenom Sesvete. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Velike Sesvete.
Mali Carevdar
Iskazuje se kao naselje od 1880. U 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Marinovec
Do 1991. iskazivano pod imenom Marinovac. U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Jarčani.
Mičijevac
Iskazuje se od 1880. Do 1948. iskazivano kao dio naselja pod imenom Mičijevci, a od 1953. kao naselje. U 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Novaki Ravenski
Do 1900. iskazivano pod imenom Novaki.
Novi Bošnjani
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Novi Đurđic
Iskazuje se kao naselje od 1953.
Osijek Vojakovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Osijek.
Pavlovec Ravenski
Do 1900. iskazivano pod imenom Pavlovec.
Pesek
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Križevci. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Križevci. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Križevci.
Podbrđani Vojakovački
Iskazuje se od 1869., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Do 1900. iskazuje se pod imenom Pobrđani, a od 1910. do 1961. Pobrđani Vojakovački. U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Podgajec
U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Križevci.
Poljana Križevačka
Do 1900. iskazivano pod imenom Poljana.
Prikraj Križevački
Do 1900. iskazivano pod imenom Prikraj, a od 1910. do 1948. Prikraj Ravenski.
Ruševac
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselje Većeslavec.
Srednji Dubovec
Do 1900. iskazivano pod imenom Oslavec.
Stara Ves Ravenska
Do 1900. iskazivano pod imenom Stara Ves.
Stari Bošnjani
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
Sveta Helena
Od 1910. do 1948. iskazivano pod imenom Sveta Helena Koruška, a od 1953. do 1981. pod imenom Helena.
Sveti Martin
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Martinec.
Većeslavec
U 1869. i 1880. podaci su sadržani u naselju Ruševac.
Velike Sesvete
Naselja Male Sesvete i Velike Sesvete iskazuju se od 1900. Do 1890. iskazivano je naselje pod imenom Sesvete. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1890.
Vojakovac
U 1869. i 1880. sadrži podatke za naselja Čabraji, Novi Bošnjani, Podbrđani Vojakovački i Stari Bošnjani, a u 1880. za naselja Kostadinovac, Mali Carevdar, Mičijevac i Vujići Vojakovački.
Vujići Vojakovački
Iskazuje se od 1880., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Do 1900. iskazivano pod imenom Vujići. U 1880. podaci su sadržani u naselju Vojakovac.
DRNJE
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Drnje
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Torčec. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Torčec.
Torčec
U 1857. iskazano pod imenom Torčec Donji. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Drnje. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Drnje.
ĐELEKOVEC
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Imbriovec
Do 1981. iskazivano pod imenom Imbrijovec.
FERDINANDOVAC
Nastala iz stare općine Đurđevac. U 1880. dio podataka sadržan je u gradu Đurđevac.
Brodić
Iskazuje se od 1857. bez stanovnika. U 1869. nije spominjano. Od 1880. do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1880. podaci su sadržani u naselju Ferdinandovac.
Ferdinandovac
U 1991. povećano pripajanjem naselja Lijepa Greda koje je prestalo postojati. Od 1890. do 1981. sadrži podatke za to bivše naselje. U 1931. iskazano pod imenom Jelačićevo. U 1880. dio podataka (bivše naselje Lijepa Greda) sadržan je u naselju Đurđevac, grad Đurđevac, te u istoj godini sadrži podatke i za naselje Brodić.
GOLA
Nastala iz stare općine Koprivnica i stare općine Đurđevac.
Novačka
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Otočka
Iskazuje se od 1900., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. U 1900. iskazano pod imenom Peteranečki Konaci, a 1910. i 1921. pod imenom Peteranski Konaci.
GORNJA RIJEKA
Nastala iz stare općine Križevci. U 1991. smanjena za dio nenaseljenog područja koji je pripojen općini Breznica (Varaždinska županija).
Fodrovec Riječki
U 1991. smanjeno za dio nenaseljenog područja koji je pripojen naselju Drašković, općina Breznica (Varaždinska županija).
Kolarec
Od 1880. do 1900. sadrži podatke za bivša naselja Donji Kolarec i Gornji Kolarec koja su tih godina bila odvojeno iskazana.
Kostanjevec Riječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Kostanjevec.
Vukšinec Riječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Vukšinec.
HLEBINE
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Gabajeva Greda
Iskazuje se od 1890. U 1890. i 1900. iskazivano kao dio naselja, a od 1910. kao naselje.
KALINOVAC
Nastala iz stare općine Đurđevac.
Batinske
Iskazuje se od 1880., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. Do 1948. iskazivano pod imenom Batinska. U 1880. podaci su sadržani u naselju Kalinovac. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Kalinovac i za taj dio sadrži podatke do 1961. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Molvice za koje sadrži podatke od 1953. do 1991.
Kalinovac
U 1880. sadrži podatke za naselje Batinske. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Batinske u kojem su do 1961. sadržani podaci za pripojeni dio područja.
Molvice
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Batinske, u kojem su sadržani podaci od 1953. do 1991. Od 1890. do 1948. iskazivano kao dio naselja.
KALNIK
Nastala iz stare općine Križevci.
Obrež Kalnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Obrež.
Popovec Kalnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Popovec.
Potok Kalnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Potok.
Šopron
Do 1991. iskazivano pod imenom Šoprun.
Vojnovec Kalnički
Do 1900. iskazivano pod imenom Vojnovec.
KLOŠTAR PODRAVSKI
Nastala iz stare općine Đurđevac.
Kloštar Podravski
Do 1991. iskazivano pod imenom Kloštar.
KOPRIVNIČKI BREGI
Nastala iz stare općine Koprivnica. U 1910. i 1921. dio podataka sadržan je u naselju Koprivnica, grad Koprivnica.
Koprivnički Bregi
Do 1900. iskazivano pod imenom Bregi, a od 1910. do 1971. iskazivano pod imenom Bregi Koprivnički. U 1910. i 1921. podaci su sadržani u naselju Koprivnica, grad Koprivnica.
KOPRIVNIČKI IVANEC
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Botinovec
Od 1910. do 1921. iskazivano pod imenom Rasinjski Botinovec, a od 1931. do 1991. pod imenom Botinovec Ivanečki.
Koprivnički Ivanec
Do 1900. iskazivano pod imenom Ivanec. Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivše naselje Cenkovec koje je tih godina bilo odvojeno iskazivano.
LEGRAD
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Selnica Podravska
Do 1900. iskazivano pod imenom Selnica.
MOLVE
Nastala iz stare općine Đurđevac.
Čingi-Lingi
Od 1991. samostalno naselje (bez stanovnika) nastalo izdvajanjem dijela naselja Ledine Molvanske koje je prestalo postojati jer je preostali dio pripojen naselju Molve. Za to bivše naselje podaci od 1890. do 1981. sadržani su u naselju Molve.
Molve
U 1991. povećano pripajanjem dijela preostalog područja naselja Ledine Molvanske i naselja Gornja Šuma koja su te godine prestala postojati. Za navedena bivša naselja sadrži podatke od 1890. do 1981.
Molve Grede
Iskazuje se od 1890., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1890. i 1900. iskazivano pod imenom Greda, a od 1910. do 1981. pod imenom Grede Molvanske.
Repaš
Iskazuje se od 1890. U 1890. i 1900. iskazivano kao dio naselja, a od 1910. kao naselje.
NOVIGRAD PODRAVSKI
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Delovi
Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Delove.
Novigrad Podravski
Do 1890. iskazivano pod imenom Novigrad.
Vlaislav
Do 1981. iskazivano pod imenom Vlajislav.
NOVO VIRJE
Nastala iz stare općine Đurđevac. U 1880. podaci su sadržani u općini Virje. Od 1890. do 1981. sadrži dio podataka za općinu Virje.
Novo Virje
Iskazuje se od 1880. U 1880. podaci su sadržani u naselju Virje, općina Virje. U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Medvedička koje je prestalo postojati jer je preostali dio pripojen naselju Virje. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1890. do 1981.
PETERANEC
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Komatnica
Iskazuje se od 1890. U 1890. i 1900. iskazivano kao dio naselja, a od 1910. kao naselje.
PODRAVSKE SESVETE
Nastala iz stare općine Đurđevac.
Podravske Sesvete
Do 1890. iskazivano pod imenom Sesvete.
RASINJA
Nastala iz stare općine Koprivnica.
Belanovo Selo
Od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Belanovo.
Duga Rijeka
U 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. sadrži podatke za naselje Mala Rijeka.
Ludbreški Ivanac
Do 1900. iskazivano pod imenom Ivanec, a od 1910. do 1981. pod imenom Ivanec Ludbreški.
Lukovec
U 1857. podaci su sadržani u naselju Rasinja.
Mala Rasinjica
Od 1857. do 1880. iskazivano pod imenom Rasinjica, od 1890. do 1931. pod imenom Rasinica, a od 1948. do 1981. pod imenom Mala Rasinica.
Mala Rijeka
Iskazuje se od 1869. kao dio naselja, a od 1880. kao naselje. U 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. podaci su sadržani u naselju Duga Rijeka.
Radeljevo Selo
U 1890. te od 1910. do 1931. iskazivano pod imenom Radeljevo.
Rasinja
U 1857. sadrži podatke za naselje Lukovec.
Subotica Podravska
Do 1931. iskazivano pod imenom Subotica.
Velika Rasinjica
Iskazuje se kao naselje od 1948. Do 1981. iskazivano pod imenom Velika Rasinica.
SOKOLOVAC
Nastala iz stare općine Koprivnica. U 1869. sadrži dio podataka za grad Koprivnica.
Brđani Sokolovački
Iskazuje se kao naselje od 1869. Do 1900. iskazivano pod imenom Brđani. U 1869. podaci su sadržani u naselju Mala Mučna.
Domaji
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Donja Velika
Naselja Donja Velika i Gornja Velika iskazana su 1910. i 1921. pod imenom Kapelska Velika. Za to bivše naselje sadrži podatke u 1910. i 1921.
Donjara
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Donji Maslarac
Naselja Donji Maslarac i Gornji Maslarac iskazuju se od 1869. U 1857. iskazano je naselje pod imenom Maslarac. Za to bivše naselje sadrži podatke u 1857., a za oba naselja u 1869. Do 1981. iskazivano pod imenom Donji Maslarec.
Gornja Velika
Naselja Donja Velika i Gornja Velika u 1910. i 1921. iskazana su pod imenom Kapelska Velika. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Velika.
Gornji Maslarac
Naselja Donji Maslarac i Gornji Maslarac iskazuju se od 1869. U 1857. iskazano je naselje pod imenom Maslarac. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donji Maslarac. U 1869. podaci za oba naselja sadržani su u naselju Donji Maslarac. Do 1981. iskazivano pod imenom Gornji Maslarec.
Jankovac
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Kamenica
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Ladislav Sokolovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Ladislav.
Lepavina
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Mali Grabičani. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Mali Grabičani.
Mala Branjska
Naselja Mala Branjska i Velika Branjska iskazuju se od 1869. U 1857. iskazano je naselje pod imenom Brajinska. Za to bivše naselje sadrži podatke u 1857., a za oba naselja u 1869. i 1880. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Branjska Mala, a 1869. te od 1910. do 1981. pod imenom Mala Brajinska.
Mala Mučna
U 1869. sadrži podatke za naselja Brđani Sokolovački i Široko Selo.
Mali Botinovac
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Mali Grabičani
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Lepavina. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Lepavina.
Peščenik
U 1869. sadrži podatke za naselje Starigrad, općina Koprivnica. Do 1971. iskazivano pod imenom Pešćenik.
Prnjavor Lepavinski
Do 1900. iskazivano pod imenom Prnjavor.
Rovištanci
Od 1890. do 1931. iskazivano pod imenom Rožanci. U 1869. i 1880. nije odvojeno iskazano.
Široko Selo
U 1869. podaci su sadržani u naselju Mala Mučna.
Trnovac Sokolovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Trnovac.
Velika Branjska
Naselja Mala Branjska i Velika Branjska iskazuju se od 1869. U 1857. iskazano je naselje pod imenom Brajinska. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Mala Branjska. U 1869. i 1880. podaci za oba naselja iskazani su u naselju Mala Branjska. Od 1880. do 1900. iskazivano pod imenom Branjska Velika, a 1869. te od 1910. do 1981. pod imenom Velika Brajinska.
Veliki Botinovac
Do 1931. iskazivano pod imenom Botinovac.
Vrhovac Sokolovački
Do 1900. iskazivano pod imenom Vrhovac.
SVETI IVAN ŽABNO
Nastala iz stare općine Križevci.
Brdo Cirkvensko
Iskazuje se kao naselje od 1900.
Markovac Križevački
Do 1900. iskazivano pod imenom Markovac.
Predavec Križevački
Do 1900. iskazivano pod imenom Predavec.
Sveti Ivan Žabno
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Žabno.
Sveti Petar Čvrstec
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Čvrstec.
Škrinjari
Iskazuje se kao naselje od 1931.
SVETI PETAR OREHOVEC
Nastala iz stare općine Križevci.
Bogačevo Riječko
U 1869. iskazano pod imenom Bogačevo.
Brdo Orehovečko
Do 1900. iskazivano pod imenom Brdo.
Brezje Miholečko
Do 1900. iskazivano pod imenom Brezje.
Brežani
Do 1921. iskazivano kao dio naselja, a od 1931. kao naselje. U 1869. nije odvojeno iskazano, a u 1880. podaci su sadržani u naselju Miholec.
Črnčevec
Do 1900. iskazivano pod imenom Crnčevec.
Gorica Miholečka
Do 1900. iskazivano pod imenom Gorica.
Guščerovec
U 1981. i 1991. iskazivano pod imenom Gušćerovec.
Kapela Ravenska
Do 1900. iskazivano pod imenom Kapela.
Međa
U 1948. sadrži podatke za bivša naselja Donja Međa i Gornja Međa koja su te godine bila odvojeno iskazana.
Miholec
Do 1900. iskazivano pod imenom Miholjec. U 1880. sadrži podatke za naselje Brežani.
Mokrice Miholečke
Do 1900. iskazivano pod imenom Mokrice.
Orehovec
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Orehovec Kalnički.
Piškovec
Iskazuje se kao naselje od 1900.
Podvinje Miholečko
Do 1900. iskazivano pod imenom Podvinje.
Rovci
Iskazuje se od 1931. U 1931. i 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Sela Ravenska
Do 1900. iskazivano pod imenom Sela.
Selanec
Do 1900. iskazivano pod imenom Seljanec.
Selnica Miholečka
Do 1900. iskazivano pod imenom Selnica.
Sveti Petar Orehovec
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Orehovec.
Voljavec Riječki
Do 1900. iskazivano pod imenom Voljavec.
VIRJE
Nastala iz stare općine Đurđevac. U 1880. sadrži podatke za općinu Novo Virje. Od 1890. do 1981. dio podataka sadržan je u općini Novo Virje.
Donje Zdjelice
Do 1981. iskazivano pod imenom Donje Zdelice.
Šemovci
Do 1900. iskazivano pod imenom Šemovec.
Virje
U 1880. sadrži podatke za naselje Novo Virje, općina Novo Virje i za bivše naselje Medvedička, općina Novo Virje. U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Medvedička koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje podaci od 1890. do 1981. sadržani su u naselju Novo Virje.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_06