Požeško-slavonska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 287 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
LIPIK
Nastao iz stare općine Pakrac. Od 1857. do 1961. sadrži dio podataka grada Garešnice (Bjelovarsko-bilogorska županija).
Antunovac (Lipik)
Iskazuje se od 1869., a kao dio naselja do 1880.
Brekinska
Do 1991. iskazivano pod imenom Brekinjska.
Brezine
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Brezine Kukunjevačke.
Bukovčani
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Donji Čaglić. Za taj dio sadrži podatke do 1981.
Dobrovac
Iskazuje se od 1869. Do 1880. iskazivano kao dio naselja pod imenom Dobrovača.
Donji Čaglić
Naselja Donji Čaglić i Gornji Čaglić iskazuju se pod tim imenima od 1890. Do 1880. iskazivano je bivše naselje Čaglić, za koje su podaci od 1857. do 1880. sadržani u naselju Donji Čaglić. U 1991. naselje je povećano za dio područja naselja Bukovčani u kojem su sadržani podaci za taj dio do 1981.
Filipovac
Iskazuje se od 1880. kao dio naselja, a od 1890. kao naselje.
Gornji Čaglić
Naselja Donji Čaglić i Gornji Čaglić iskazuju se pod tim imenima od 1890. Do 1880. iskazivano je bivše naselje Čaglić, za koje su podaci od 1857. do 1880. sadržani u naselju Donji Čaglić.
Japaga
Do 1880. iskazivano kao dio naselja, a od 1890. kao naselje.
Klisa (Lipik)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Klisa Pakračka.
Kovačevac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kovačevac Čaglićki.
Marino Selo
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja u samostalno naselje Ribnjaci i izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Uljanik. Od 1857. do 1961. sadrži podatke za naselje Ribnjaci i dio podataka za naselje Uljanik (grad Garešnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji).
Poljana
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Poljana Pakračka.
Ribnjaci
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem iz naselja Marino Selo. Od 1857. do 1961. podaci su sadržani u naselju Marino Selo.
Skenderovci (Lipik)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Skenderovci Čaglićki.
Strižičevac
Iskazuje se kao naselje od 1890. Te godine iskazano pod imenom Franjevac, a dalje do 1991. pod imenom Strižićevac.
Subocka
Od 1991. samostalno naselje nastalo spajanjem naselja Donja Subocka i Gornja Subocka koja su od 1948. do 1981. bila odvojeno iskazivana. Do 1931. već je iskazivano naselje Subocka.
PAKRAC
Nastao iz stare općine Pakrac.
Batinjani
Od 1880. do 1981. iskazivano pod imenom Batinjani Pakrački. U 1991. povećano pripajanjem dijela naselja Mali Banovac u kojemu su za taj dio naselja sadržani podaci do 1981.
Bjelajci
U 1880. sadrži podatke za naselje Cicvare.
Branešci
Do 1880. iskazivano pod imenom Branežac.
Brusnik
Do 1880. iskazivano kao dio naselja, a od 1890. kao naselje.
Bučje (Pakrac)
Do 1921. iskazivano pod imenom Buč.
Cicvare
Iskazuje se od 1880., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1880. podaci su sadržani u naselju Bjelajci.
Donja Obrijež
U 1869. i 1880. naselja Donja Obrijež i Gornja Obrijež iskazana su zajedno u bivšem naselju Obrijež. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenim godinama.
Donja Šumetlica
Naselja Donja Šumetlica i Gornja Šumetlica u 1869. i 1880. zajedno su iskazana u bivšem naselju Šumetlica. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Gornja Šumetlica.
Donji Grahovljani
Naselja Donji Grahovljani, Gornji Grahovljani i Srednji Grahovljani iskazuju se pod tim imenom od 1948. Do 1931. iskazivano je bivše naselje Grahovljani, za koje u navedenom razdoblju sadrži podatke. U 1991. povećano za dio nenaseljenog područja naselja Barica (općina Sirač u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji).
Dragović
Sadrži podatke za bivše naselje Čaklovac koje je od 1890. do 1931. bilo iskazivano kao naselje.
Glavica
Iskazuje se od 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Do 1981. iskazivano pod imenom Glavica Zabrdska.
Gornja Obrijež
U 1869. i 1880. naselja Donja Obrijež i Gornja Obrijež zajedno su iskazana u bivšem naselju Obrijež. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Donja Obrijež.
Gornja Šumetlica
Naselja Donja Šumetlica i Gornja Šumetlica u 1869. i 1880. zajedno su iskazana u bivšem naselju Šumetlica. U navedenim godinama sadrži podatke za to bivše naselje.
Gornji Grahovljani
Naselja Donji Grahovljani, Gornji Grahovljani i Srednji Grahovljani iskazuju se pod tim imenom od 1948. Do 1931. iskazivano je bivše naselje Grahovljani, za koje su podaci sadržani u naselju Donji Grahovljani.
Jakovci
Do 1890. iskazivano pod imenom Jakobovci.
Kapetanovo Polje
Iskazuje se kao naselje od 1890.
Koturić
U 1981. povećano pripajanjem naselja Grđevica koje je prestalo postojati. Za to bivše naselje sadrži podatke do 1971.
Kričke
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kričke Zabrdske.
Lipovac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Lipovac Kusonjski.
Mali Banovac
Iskazuje se od 1931., i to do 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje. U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Batinjani, za koji sadrži podatke od 1931. do 1981.
Mali Budići
Naselja Mali Budići i Veliki Budići iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je bivše naselje Budići, za koje su podaci sadržani u naselju Veliki Budići.
Novi Majur
Iskazuje se od 1948. kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Ožegovci
Do 1880. iskazivano pod imenom Ožegovac.
Pakrac
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Prekopakra. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Prekopakra.
Ploštine
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1910. iskazivano pod imenom Khuenovo Selo.
Popovci
Do 1900. iskazivano pod imenom Popovac, a od 1910. do 1981. pod imenom Popovac Zabrdski.
Prekopakra
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Pakrac u kojemu je do 1981. sadržan dio podataka.
Prgomelje
Do 1900. i u 1991. iskazivano pod imenom Prgomelje, od 1910. do 1971. Prgomelje Zabrdske, a u 1981. Prgomelje Zabrdsko.
Rogulje
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Rogulje Zabrdske.
Srednji Grahovljani
Naselja Donji Grahovljani, Gornji Grahovljani i Srednji Grahovljani iskazuju se pod tim imenom od 1948. Do 1931. iskazivano je bivše naselje Grahovljani, za koje su podaci sadržani u naselju Donji Grahovljani.
Stari Majur
Iskazuje se od 1948. Te godine kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Španovica
Iskazuje se kao naselje od 1869. Od 1869. do 1931. iskazano pod imeno Španovica, 1948. pod imenom Novo Selo-Španovica, a od 1953. do 1991. pod imenom Novo Selo.
Tisovac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Tisovac Zabrdski.
Veliki Banovac
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1948. iskazivano pod imenom Banovac.
Veliki Budići
Naselja Mali Budići i Veliki Budići iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je bivše naselje Budići, za koje u navedenom razdoblju sadrži podatke.
PLETERNICA
Nastao iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega.
Bilice
Iskazuje se od 1910., i to do 1931. kao dio naselja, a od 1948. kao naselje. Podaci za 1910. i 1921. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci.
Brđani
Podaci za 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. procijenjeni su prema skupno iskazanom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. Do 1931. iskazivano kao dio naselja, a od 1948. kao naselje.
Bresnica
Do 1900. iskazivano pod imenom Breznica, a od 1910. do 1981. pod imenom Bresnica Požeška.
Brodski Drenovac
Do 1890. i u 1991. iskazivano pod imenom Drenovac.
Bučje (Pleternica)
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Bučje Brodsko.
Ćosinac
Do 1991. iskazivano pod imenom Ćošinci.
Gradac
Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Gradac Požeški.
Kalinić
Do 1991. iskazivano pod imenom Kalenić.
Knežci
Do 1981. iskazuje se pod imenom Knešci.
Kuzmica
Do 1900. iskazivano pod imenom Orljavica.
Lakušija
Do 1981. iskazivano pod imenom Lakušije.
Mihaljevići
Podaci za 1869. i 1880. te od 1910. do 1931. procijenjeni su prema skupnom broju stanovnika za bivše naselje Odvorci. Do 1948. iskazivano kao dio naselja, a od 1953. kao naselje.
Novoselci
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Novoselci Jakšićki.
Pleternički Mihaljevci
Do 1900. iskazivano pod imenom Mihaljevci, a od 1910. do 1981. pod imenom Mihaljevci Pleternički.
Poloje
Od 1991. samostalno naselje nastalo izdvajanjem dijela područja iz naselja Požeška Koprivnica.
Požeška Koprivnica
Do 1900. i u 1991. iskazivano pod imenom Koprivnica. Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Koprivnica Požeška. Do 1981. sadrži podatke za naselje Poloje koje je 1991., izdvajanjem dijela područja iz naselja Požeška Koprivnica, postalo samostalno naselje.
Resnik
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Resnik Požeški.
Sesvete
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Sesvete Požeške.
Vesela
Iskazuje se kao naselje od 1971.
Viškovci
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Viškovci Požeški.
Vrčin Dol
Do 1981. iskazivano pod imenom Vrčin-Dol.
POŽEGA
Nastao iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega. U 1857. sadrži dio podataka općine Brestovac.
Bankovci
Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Bankovci Požeški.
Crkveni Vrhovci
Do 1981. iskazivano pod imenom Vrhovci Crkveni. Naselja Crkveni Vrhovci i Gradski Vrhovci iskazuju se od 1931. Od 1857. do 1921. iskazivano je naselje Varoški Vrhovci. Za to bivše naselje podaci su iskazani u naselju Gradski Vrhovci.
Ćosine Laze
Do 1981. iskazivano pod imenom Laze Ćosine. Naselja Ćosine Laze, Laze Prnjavor i Vasine Laze iskazuju se od 1931. Od 1857. do 1921. iskazivano je naselje Laze. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenom razdoblju.
Donji Emovci
Iskazuje se pod imenom Donji Emovci od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je naselje pod imenom Emovci. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornji Emovci. U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Emovački Lug.
Drškovci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Požega. Do 1981. sadrži dio podataka za naselje Požega.
Emovački Lug
Iskazuje se kao dio naselja od 1921., a kao naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela naselja Lug Emovački iz naselja Donji Emovci. Od 1857. do 1910. podaci su sadržani u naselju Gornji Emovci.
Gornji Emovci
Iskazuje se pod imenom Gornji Emovci od 1880. U 1857. i 1869. iskazano je bivše naselje pod imenom Emovci, za koje sadrži podatke. Od 1857. do 1910. sadrži podatke za naselje Emovački Lug.
Gradski Vrhovci
Iskazuje se kao naselje od 1931. Do 1981. iskazuje se pod imenom Vrhovci Gradski. Od 1857. do 1921. iskazivano je bivše naselje Varoški Vrhovci, za koje u navedenom razdoblju sadrži podatke.
Krivaj
Iskazuje se kao naselje od 1869. Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Krivaja Požeška.
Kunovci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostalno naselje Marindvor.
Laze Prnjavor
Naselje Laze Prnjavor iskazuje se od 1931. Od 1857. do 1921. iskazivano je naselje pod imenom Laze. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Ćosine Laze.
Marindvor
Iskazuje se kao dio naselja od 1890., a kao samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela naselja Kunovci.
Mihaljevci
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Mihaljevci Ilirski, a od 1880. do 1900. pod imenom Mihaljevci Hrvatski.
Nova Lipa
Iskazuje se kao naselje od 1931. U 1931. iskazano pod imenom Naseobina Lipa. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Ugarci. Od 1931. do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Ugarci.
Novi Mihaljevci
Do 1900. iskazivano pod imenom Mihaljevci Njemački.
Novi Štitnjak
Iskazuje se kao naselje od 1971.
Novo Selo
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Novo Selo Požeško. U 1857. sadrži podatak za naselje Završje (općina Brestovac).
Požega
Od 1931. do 1981. iskazivano pod imenom Slavonska Požega. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Drškovci. Do 1981. dio podataka sadržan je u naselju Drškovci.
Stara Lipa
Iskazivano pod imenom Lipa do 1900., Požeška Lipa od 1910. do 1931. i Stara Lipa od 1948.
Ugarci
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Nova Lipa. Od 1931. do 1981. sadrži dio podataka za naselje Nova Lipa.
Vasine Laze
Iskazuje se kao naselje od 1931. Od 1857. do 1921. iskazivano je bivše naselje pod imenom Laze, za koje su podaci sadržani u naselju Ćosine Laze. Do 1981. iskazuje se pod imenom Laze Vasine.
BRESTOVAC
Nastala iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega. U 1857. dio podataka sadržan je u gradu Požegi.
Amatovci
Do 1880. iskazivano pod imenom Amatovac.
Brestovac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Brestovac Požeški.
Čečavački Vučjak
Do 1900. iskazivano pod imenom Vučjak, od 1910. do 1931. pod imenom Požeški Vučjak, a od 1948. do 1981. pod imenom Vučjak Čečavački. Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselja Jeminovac i Ruševac.
Daranovci
U 1857. i 1869. iskazivano pod imenom Daranovac.
Donji Gučani
Iskazuje se pod imenom Donji Gučani od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je naselje pod imenom Gučani. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Gornji Gučani.
Gornji Gučani
Iskazuje se pod imenom Gornji Gučani od 1890. Od 1857. do 1880. iskazivano je bivše naselje pod imenom Gučani, za koje sadrži podatke.
Ivandol
Do 1981. iskazuje se pod imenom Ivan-Dol.
Jeminovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Čečavački Vučjak. Do 1900. iskazivano pod imenom Eminovci, od 1910. do 1931. pod imenom Požeški Eminovci, a od 1948. do 1981. pod imenom Jeminovac Čečavački.
Kamenska
Od 1857. do 1900. i od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Kamensko, u 1910. pod imenom Bučko Kamensko, a u 1931. i 1948. Kamenska.
Kamenski Šeovci
Do 1900. iskazivano pod imenom Šeovci, a od 1910. do 1981. pod imenom Šeovci Kamenski.
Kamenski Vučjak
Do 1900. iskazivano pod imenom Vučjak, a od 1910. do 1981. pod imenom Vučjak Kamenski.
Koprivna
Od 1910. do 1981. iskazuje se pod imenom Koprivna Požeška.
Kujnik
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Kujnik Požeški.
Mihajlije
Iskazuje se kao naselje od 1910. Od 1981. do 2001. bez stanovnika.
Mijači
Do 1900. iskazivano pod imenom Mihači.
Mrkoplje
Do 1880. iskazivano pod imenom Mrkopolje.
Novo Zvečevo
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Zvečevo.
Pavlovci
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Pavlovci Požeški.
Požeški Brđani
Do 1900. iskazivano pod imenom Brđani, a od 1910. do 1981. pod imenom Brđani Požeški.
Ruševac
Do 1900. iskazivano pod imenom Hruševac, a od 1910. do 1981. pod imenom Ruševac Požeški. Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Čečavački Vučjak.
Skenderovci (Brestovac)
Do 1981. iskazuje se pod imenom Škenderovci.
Šušnjari
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Šušnjari Kamenski. U 1991. i 2001. bez stanovnika.
Vilić Selo
Do 1981. iskazivano pod imenom Vilić-Selo.
Završje
Do 1981. iskazuje se pod imenom Završje Požeško. Podaci za 1857. sadržani su u naselju Novo Selo (grad Požega).
ČAGLIN
Nastala iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega.
Darkovac
Iskazuje se kao naselje od 1900.
Dobra Voda
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Draganlug
Iskazuje se kao dio naselja od 1900., a kao samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem dijela naselja Dragan-Lug iz naselja Ciglenik (općina Kutjevo).
Imrijevci
Do 1981. iskazuje se pod imenom Imbrijevci.
Ivanovci
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Ivanovci Požeški.
Jasik
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Jezero
Iskazuje se kao naselje od 1948. Do 1981. iskazuje se pod imenom Jezero Stojčinovačko.
Kneževac
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Milanlug
Iskazuje se kao naselje od 1910., a do 1981. iskazivano pod imenom Milan-Lug.
Mokreš
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Nova Lipovica
Od 1931. iskazuje se kao dio naselja , a od 1991. kao samostalno naselje nastalo izdvajanjem istoimenog dijela naselja iz naselja Poreč (općina Kutjevo).
Nova Ljeskovica
Iskazuje se kao naselje od 1900. Do 1931. iskazivano pod imenom Trenovac.
Novi Zdenkovac
Iskazuje se kao naselje od 1948.
Sibokovac
Do 1981. iskazivano pod imenom Šibokovac.
Stara Ljeskovica
Do 1931. iskazivano pod imenom Ljeskovica.
Stari Zdenkovac
Iskazuje se kao naselje od 1910. Do 1931. iskazivano pod imenom Zdenkovac.
Vlatkovac
Iskazuje se kao naselje od 1910.
Vukojevica
Iskazuje se kao naselje od 1948.
JAKŠIĆ
Nastala iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega.
Bertelovci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela područja naselja koji je pripojen naselju Eminovci. U 1981. sadrži dio podataka za naselje Eminovci.
Cerovac
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Cerovac Jakšićki.
Eminovci
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela u istoimeno samostalno naselje Svetinja, a povećano pripajanjem dijela područja naselja Bertelovci. U 1981. dio podataka sadržan je u naselju Bertelovci.
Radnovac
Iskazuje se kao naselje od 1931.
Rajsavac
Od 1880. do 1981. iskazivano pod imenom Rajsavci.
Svetinja
Iskazuje se kao dio naselja od 1890., a kao samostalno naselje od 1991. Nastalo izdvajanjem istoimenog dijela naselja iz naselja Eminovci.
Tekić
Do 1981. iskazuje se pod imenom Tekići.
KAPTOL
Nastala iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega.
Bešinci
U 1857. i 1869. iskazivano pod imenom Bešinac.
Novi Bešinci
Iskazuje se kao naselje od 1971.
Podgorje
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Podgorje Požeško.
Ramanovci
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Ramanovac.
KUTJEVO
Nastala iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega.
Bjeliševac
Od 1890. do 1948. iskazivano pod imenom Bjeliševci.
Ciglenik
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u samostalno naselje Draganlug (općina Čaglin).
Ferovac
Od 1857. do 1880. podaci su sadržani u naselju Kutjevo.
Gradište
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Gradište Bekteško.
Kutjevo
Od 1857. do 1880. sadrži podatke za naselje Ferovac. Od 2001. povećano za dio područja naselja Mitrovac.
Lukač
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Lukač Požeški.
Mitrovac
Od 2001. smanjeno za dio naselja koji je pripojen naselju Kutjevo.
Ovčare
Iskazuje se kao naselje od 1890. Do 1948. iskazivano pod imenom Vetovo Pustara, a od 1953. do 1981. pod imenom Ovčara.
Poreč
U 1991. smanjeno izdvajanjem dijela naselja u istoimeno samostalno naselje Nova Lipovica (općina Čaglin).
Šumanovci
U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Šumanovac.
VELIKA
Nastala iz stare općine Slavonska Požega koja je 1991. promijenila ime u Požega.
Antunovac (Velika)
Iskazuje se kao naselje od 1931., i to do 1981. pod imenom Aleksandrovac Požeški, a 1991. pod imenom Aleksandrovac.
Draga
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Draga Požeška.
Gornji Vrhovci
U 1857. iskazano pod imenom Vrhovci Mitrovački.
Kantrovci
Do 1981. iskazuje se pod imenom Kantarovci.
Klisa (Velika)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Klisa Požeška.
Markovac
Do 1948. iskazivano pod imenom Mrtovlasi, a od 1953. do 1981. pod imenom Markovac Požeški.
Milanovac
Do 1953. iskazivano pod imenom Svrzigaće, a od 1961. do 1981. pod imenom Požeški Milanovac.
Ozdakovci
Do 1981. iskazivano pod imenom Oždakovci.
Potočani
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Potočani Požeški.
Toranj (Velika)
Od 1910. do 1981. iskazivano pod imenom Toranj Požeški.
Trenkovo
Iskazano pod imenom Mitrovica od 1857. do 1890., Mitrovica Požeška 1900. i Trenkovo od 1910.
Trnovac
Od 1900. iskazuje se kao dio naselja pod imenom Trnovac. U 1910. i 1921. ne iskazuje se, a 1931. iskazuje se pod imenom Trnovac Požeški, bez stanovnika. Od 1948. do 1981. iskazuje se kao naselje pod imenom Trnovac Požeški.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_19