Međimurska županija - broj stanovnika po naseljima
Označite vaš odabir i izaberite između tablice na zaslonu i formata datoteke. Savjeti

Za varijable označene Odaberi barem jednu vrijednost treba odabrati barem jednu vrijednost

Naselja Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 152 Označeno

Traži

Godine Odaberi barem jednu vrijednost

Ukupno 15 Označeno

Traži


Broj označenih ćelija je:(dopušteno je najviše 100.000)

Prikaz na zaslonu ograničen je na 1.000 redova i 30 kolona


Broj označenih ćelija premašuje 100.000

Fusnote

Naselja
ČAKOVEC
Nastao iz stare općine Čakovec. Od 1890. do 1921. dio podataka sadržan je u gradu Varaždinu (Varaždinska županija). U 1991. dio podataka sadržan je u općinama Strahoninec i Šenkovec, a sadrži dio podataka za općinu Šenkovec.
Čakovec
U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Šenkovec, općina Šenkovec. Za 1981. podaci su ispravljeni, dok je ostalih godina taj dio bio bez stanovnika. Sadrži podatke za bivše naselje Gornji Pustakovec od 1857. do 1931.
Ivanovec
U 1991. povećano pripajanjem naselja Gornji Vidovec. Za to bivše naselje sadrži podatke od 1857. do 1981.
Mačkovec
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Knezovec (općina Šenkovec), u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1961, a dio područja naselja (nenaseljen do 1971.) izdvojen je i pripojen naselju Šenkovec (općina Šenkovec). U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Slemenice. Od 1857. do 1890. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Slemenice.
Novo Selo na Dravi
Do 1948. iskazivano pod imenom Novo Selo. U 1910. podaci su sadržani u naselju Varaždin (grad Varaždin, Varaždinska županija).
Novo Selo Rok
Iskazano pod imenom Janko Selo u 1857. i Novo Selo od 1921. do 1948. te Novo Selo-Rok od 1953. do 1971.
Savska Ves
U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Strahoninec, za koje i sadrži dio podataka od 1857. do 1961.
Slemenice
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Mačkovec. Od 1900. iskazuje se kao dio naselja. Od 1857. do 1890. te 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Mačkovec.
Šandorovec
Od 1890. do 1921. podaci su sadržani u naselju Varaždin (grad Varaždin, Varaždinska županija).
MURSKO SREDIŠĆE
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1857. sadrži dio podataka općine Selnica.
Hlapičina
U 1857. sadrži dio podataka za naselje Selnica, općina Selnica.
Štrukovec
Do 1991. iskazivano pod imenom Strukovec.
PRELOG
Nastao iz stare općine Čakovec.
Otok
Od 1953. do 1981. iskazivano pod imenom Otok kod Preloga.
BELICA
Nastala iz stare općine Čakovec.
DEKANOVEC
Nastala iz stare općine Čakovec.
DOMAŠINEC
Nastala iz stare općine Čakovec.
Domašinec
U 1931. i 1948. sadrži podatke za bivše naselje Kvitrovec.
Turčišće
Sadrži podatke za bivše naselje Dvorišće koje je 1857., 1931. i 1948. iskazivano kao samostalno naselje.
DONJA DUBRAVA
Nastala iz stare općine Čakovec.
DONJI KRALJEVEC
Nastala iz stare općine Čakovec.
Sveti Juraj u Trnju
U 1857. te od 1921. do 1948. i od 1991. iskazuje se pod imenom Sveti Juraj u Trnju, a od 1869. do 1910. i od 1953. do 1981. pod imenom Juraj u Trnju.
DONJI VIDOVEC
Nastala iz stare općine Čakovec.
GORIČAN
Nastala iz stare općine Čakovec.
GORNJI MIHALJEVEC
Nastala iz stare općine Čakovec.
Dragoslavec Breg
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Vukanovec. Do 1971. iskazivano pod imenom Dragoslavec-Breg.
Dragoslavec Selo
Do 1971. iskazivano kao Dragoslavec-Selo.
Martinuševec
U 1900. i 1910. sadrži podatke za naselje Tupkovec. U 1997. nastalo dijeljenjem naselja Martinuševec između općina Gornji Mihaljevec (naseljeni dio) i Štrigove (nenaseljeni dio). U 2000. povećano za područje naselja Martinuševec(općina Štrigova) koje je prestalo postojati.
Tupkovec
U 1900. i 1910. podaci su sadržani u naselju Martinuševec.
Vugrišinec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Vukanovec.
Vukanovec
U 1880. i 1890. sadrži podatke za naselja Dragoslavec Breg i Vugrišinec.
KOTORIBA
Nastala iz stare općine Čakovec.
MALA SUBOTICA
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1880. i 1890. dio podataka sadržan je u općini Orehovica.
Mala Subotica
Od 1857. do 1948. sadrži podatke za bivša naselja Benkovec i Jurčevec koja su u tom razdoblju bila odvojeno iskazivana.
Sveti Križ
U 1857. i od 1921. do 1948. iskazivano pod imenom Sveti Križ Dravski, a od 1869. do 1910. i od 1953. do 1981. pod imenom Križ Dravski. U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Podbrest (općina Orehovica).
Štefanec
U 1857. iskazano pod imenima Štefanec Mali i Štefanec Veliki. Sadrži podatke za ta bivša naselja.
NEDELIŠĆE
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1869. dio podataka sadržan je u općini Sveti Juraj na Bregu.
Dunjkovec
Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Nedelišće.
Gornji Kuršanec
Iskazuje se kao naselje od 1953. U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Pušćine u kojemu je i sadržan dio podataka u 1953. i 1961.
Nedelišće
Od 1869. do 1890. sadrži podatke za naselja Dunjkovec i Pušćine.
Pušćine
Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Nedelišće. U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Gornji Kuršanec, za koje i sadrži dio podataka u 1953. i 1961. Do 1981. iskazivano pod imenom Pušćina.
Slakovec
U 1869. podaci su sadržani u naselju Brezje (općina Sveti Juraj na Bregu).
OREHOVICA
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1880. i 1890.sadrži dio podataka općine Mala Subotica.
Podbrest
U 1880. i 1890. sadrži podatke za naselje Sveti Križ (općina Mala Subotica).
PODTUREN
Nastala iz stare općine Čakovec. Od 1857. do 1921. te u 1981. i 1991. dio podataka sadržan je u općini Vratišinec.
Celine
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Gornji Kraljevec, općina Vratišinec, i nenaseljenog dijela naselja Sivica. Od 1857. do 1921. te u 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Gornji Kraljevec, općina Vratišinec.
Ferketinec
Od 1880. do 1910. sadrži podatke za naselje Miklavec.
Miklavec
Od 1880. do 1910. podaci su sadržani u naselju Ferketinec.
Sivica
U 2001. smanjeno izdvajanjem nenaseljenog dijela naselja koji je pripojen naselju Celine.
SELNICA
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1857. dio podataka sadržan je u gradu Mursko Središće.
Bukovec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Selnica.
Donji Koncovčak
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Selnica.
Donji Zebanec
U 1880. i 1890. naselja Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica i Zebanec-Selo bila su iskazana kao jedno naselje pod imenom Zebanec. Za to bivše naselje sadrži podatke u navedenim godinama.
Gornji Zebanec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Donji Zebanec.
Merhatovec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Donji Zebanec.
Plešivica
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Donji Zebanec.
Praporčan
Od 1869. do 1890. podaci su sadržani u naselju Selnica.
Selnica
Naselja Bukovec, Donji Koncovčak, Selnica i Zaveščak u 1880. i 1890. iskazana su kao jedno naselje pod imenom Selnički Vrh, kao i naselje Praporčan od 1869. do 1890. Podaci za to bivše naselje sadržani su u naselju Selnica. Sadrži i podatke za bivše naselje Crna Mlaka (iskazuje se od 1900.) koje je od 1921. do 1948. bilo samostalno naselje. U 1857. dio podataka sadržan je u naselju Hlapčina (općina Mursko Središće).
Zaveščak
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Selnica. Do 1981. iskazivano pod imenom Zavešćak.
Zebanec Selo
Do 1991. iskazivano pod imenom Zebanec-selo. U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Donji Zebanec.
STRAHONINEC
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1991. sadrži dio podataka grada Čakovca.
Strahoninec
U 1991. ovom naselju pripojen je dio područja naselja Savska Ves (općina Čakovec), u kojem je sadržan dio podataka od 1857. do 1961.
SVETA MARIJA
Nastala iz stare općine Čakovec.
Sveta Marija
Od 1857. do 1953. iskazivano pod imenom Sveta Marija na Muri, od 1961. do 1981. Marija na Muri, a od 1991. nadalje iskazuje se pod imenom Sveta Marija.
SVETI JURAJ NA BREGU
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1869. sadrži dio podataka općine Nedelišće.
Brezje
U 1869. sadrži podatke za naselje Slakovec(općina Nedelišće). U 1991. dio područja naselja pripojen je naselju Lopatinec, za koje sadrži dio podataka od 1857. do 1961.
Dragoslavec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Lopatinec.
Frkanovec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Lopatinec.
Lopatinec
Naselja Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Okrugli Vrh, Pleškovec i Vučetinec 1880. i 1890. iskazana su kao jedno naselje pod imenom Sveti Juraj na Bregu. U navedenim godinama sadrži podatke za to bivše naselje. U 1991. ovom naselju pripojen je dio područja naselja Brezje, u kojem je i sadržan dio podataka od 1857. do 1961.
Okrugli Vrh
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Lopatinec.
Pleškovec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Lopatinec.
Vučetinec
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Lopatinec.
SVETI MARTIN NA MURI
Nastala iz stare općine Čakovec.
Čestijanec
Od 1869. do 1900. sadrži podatke za naselja Jurovec i Lapšina. U 1910. dio podataka sadržan je u naselju Jurovec.
Gornji Koncovčak
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Grkavešćak.
Gradiščak
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Grkaveščak. U 1971. iskazano pod imenom Gradišćak.
Grkaveščak
Naselja Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Jurovčak i Kapelščak u 1880. i 1890. iskazana su kao jedno naselje pod imenom Sveta Margita. U navedenim godinama sadrži podatke za to bivše naselje. U 1971. iskazano pod imenom Grkavešćak.
Jurovčak
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Grkaveščak.
Jurovec
Od 1869. do 1900. podaci su sadržani u naselju Čestijanec. U 1910. sadrži podatke za naselje Lapšina i dio podataka za naselje Čestijanec.
Kapelščak
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Grkaveščak. Do 1981. iskazivano pod imenom Kapelšćak.
Lapšina
Od 1869. do 1900. podaci su sadržani u naselju Čestijanec, a 1910. u naselju Jurovec.
Sveti Martin na Muri
Do 1953. i od 1991. iskazuje se pod imenom Sveti Martin na Muri, a od 1961. do 1981. pod imenom Martin na Muri.
ŠENKOVEC
Nastala iz stare općine Čakovec. U 1991. sadrži dio podataka grada Čakovca, a dio podataka sadržan je u gradu Čakovcu.
Knezovec
U 1991. smanjeno za dio područja naselja koji je pripojen naselju Mačkovec (grad Čakovec), za koje i sadrži dio podataka od 1857. do 1961.
Šenkovec
U 1991. povećano pripajanjem dijela područja naselja Mačkovec (grad Čakovec), koji je od 1857. do 1971. bio nenaseljen, te dijela područja naselja Čakovec.
ŠTRIGOVA
Nastala iz stare općine Čakovec.
Banfi
Do 1981. iskazivano pod imenom Banfje.
Grabrovnik
Sadrži podatke za bivša naselja Ciganjšak, Mali Slatnjak, Štrigovčak i Veliki Slatnjak koja su od 1921. do 1948. iskazivana kao naselja.
Leskovec
U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Štrigova. U 1981. i 1991. podaci su sadržani u naselju Štrigova. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. do 1971. kao dio naselja.
Prekopa
U 1880. i 1890. podaci su sadržani u naselju Železna Gora, a u 1869. sadrži dio podataka za naselje Železna Gora.
Robadje
Do 1991. iskazivano pod imenom Robađe. Sadrži podatke za bivša naselja Krči, Krpec, Leskovčec i Selšćak koja su do 1948. bila samostalna naselja.
Sveti Urban
Do 1981. iskazivano pod imenom Urban. Sadrži podatke za bivša naselja Breg Martinovski, Pernjak, Stanetinski Breg, Veliki Kozlovčak i Vrbovica, koja su 1931. i 1948. iskazana kao naselja, te za bivše naselje Mali Kozlovčak koje je 1948. iskazano kao naselje.
Štrigova
U 1857. i 1948. iskazano pod imenom Štrigovo. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Leskovec, za koje sadrži podatke u 1981.i 1991.
Železna Gora
U 1880. i 1890. sadrži podatke za naselje Prekopa, a 1869. dio podataka sadržan je u naselju Prekopa.
VRATIŠINEC
Nastala iz stare općine Čakovec. Od 1857. do 1921. te u 1981. i 1991. sadrži dio podataka općine Podturen.
Gornji Kraljevec
U 1921. i 1931. iskazano pod imenom Kraljevec. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Celine, općina Podturen. Od 1857. do 1921. te 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Celine općina Podturen.

Informacije

Jedinica mjere
broj
Zadnja promjena
21.9.2013.
Datum kreiranja
16.2.2005.
Matrica
Tab4_20