1. HOUSEHOLDS1) BY FAMILY STRUCTURE AND FAMILY HOUSEHOLDS, BY NUMBER OF MEMBERS, BY SETTLEMENTS, CENSUS 2001

Settlement Households
Total Family households by number of members  
Total 2 3 4 5 6 7 8 and more Family nucleus Non-family households
Number of households Total number of
members
Total Couple without children Couple with children Mother with children Father with children Total 1 member More members
County of Istria                                    
Town Pazin 2.941 2.386 570 564 746 304 136 48 18 151 2.580 589 1.679 255 57 555 526 29
Settlements                                    
Beram 62 53 11 7 12 11 7 3 2 16 62 13 40 2 7 9 9 -
Bertoši 82 76 20 18 24 9 2 3 - - 81 21 55 5 - 6 5 1
Brajkovići 87 77 8 11 20 18 13 5 2 16 95 18 71 2 4 10 10 -
Butoniga 24 20 3 4 6 4 1 1 1 9 24 3 14 6 1 4 4 -
Grdoselo 51 33 10 7 7 3 2 4 - - 39 11 22 5 1 18 17 1
Heki 131 113 23 23 32 17 12 4 2 18 129 33 92 3 1 18 17 1
Ježenj 46 38 12 5 13 6 2 - - - 39 10 23 6 - 8 7 1
Kašćerga 76 64 12 16 12 8 10 4 2 17 74 13 48 12 1 12 10 2
Kršikla 17 11 2 - 4 3 2 - - - 12 3 8 1 - 6 5 1
Lindar 130 106 27 29 22 17 9 1 1 8 117 35 76 5 1 24 23 1
Lovrin 101 83 17 12 30 17 4 2 1 8 91 19 65 6 1 18 15 3
Pazin 1.710 1.357 341 372 470 121 42 8 3 24 1.422 317 912 162 31 353 339 14
Trviž 113 99 17 15 28 23 11 3 2 18 109 17 81 8 3 14 14 -
Vela Traba 64 52 11 11 14 7 7 2 - - 57 17 36 4 - 12 11 1
Zabrežani 119 106 30 16 28 22 6 3 1 8 119 29 70 17 3 13 13 -
Zamask 18 12 3 1 3 3 1 1 - - 12 2 8 2 - 6 5 1
Zamaski Dol 19 16 7 2 2 3 - 2 - - 17 8 8 - 1 3 3 -
Zarečje 91 70 16 15 19 12 5 2 1 9 81 20 50 9 2 21 19 2

1) Refers to private households.