1. HOUSEHOLDS1) BY FAMILY STRUCTURE AND FAMILY HOUSEHOLDS, BY NUMBER OF MEMBERS, BY SETTLEMENTS, CENSUS 2001

Settlement Households
Total Family households by number of members  
Total 2 3 4 5 6 7 8 and more Family nucleus Non-family households
Number of households Total number of
members
Total Couple without children Couple with children Mother with children Father with children Total 1 member More members
County of Primorje-Gorski kotar                                    
Municipality Skrad 520 383 149 103 92 25 10 3 1 8 409 155 208 40 6 137 131 6
Settlements                                    
Belski Ravan 2 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 -
Brezje Dobransko 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 4 -
Bukov Vrh 29 19 14 3 1 1 - - - - 19 12 5 2 - 10 9 1
Bukovac Podvrški - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buzin 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Divjake 17 12 5 2 2 1 1 1 - - 14 6 8 - - 5 5 -
Gorani 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Gorica Skradska 1 1 - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - -
Gornja Dobra 23 15 5 4 3 2 1 - - - 18 8 8 2 - 8 7 1
Gramalj - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hlevci 7 6 2 2 2 - - - - - 6 1 3 1 1 1 1 -
Hosnik 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Hribac 17 7 3 2 1 1 - - - - 8 4 3 1 - 10 9 1
Mala Dobra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Malo Selce 12 6 4 1 1 - - - - - 6 3 2 1 - 6 6 -
Pećišće 4 2 2 - - - - - - - 2 2 - - - 2 2 -
Planina Skradska 23 14 6 2 5 1 - - - - 15 8 5 2 - 9 9 -
Podslemeni Lazi - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podstena 12 9 5 1 3 - - - - - 9 3 2 4 - 3 3 -
Pucak 3 2 2 - - - - - - - 2 2 - - - 1 1 -
Raskrižje 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Rasohe 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 -
Resnatac - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rogi 5 4 2 2 - - - - - - 4 3 - 1 - 1 1 -
Skrad 293 245 82 72 65 15 8 2 1 8 264 89 147 23 5 48 45 3
Sleme Skradsko 3 3 2 1 - - - - - - 3 2 1 - - - - -
Trški Lazi - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tusti Vrh 13 6 2 3 1 - - - - - 6 2 4 - - 7 7 -
Veliko Selce 33 26 11 8 4 3 - - - - 26 9 15 2 - 7 7 -
Vrh Brodski - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zakrajc Brodski 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
Žrnovac 11 5 1 - 3 1 - - - - 5 - 4 1 - 6 6 -

1) Refers to private households.