Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

STANOVNIŠTVO

UMRLI

Ukupan broj umrlih od siječnja do srpnja 2020. pao je za 3,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je bilo 1 099 manje. Podaci pokazuju da, unatoč pandemiji bolesti COVID-19, nisu zabilježena znatnija odstupanja broja umrlih u odnosu na promatrano razdoblje prethodnih godina.

U srpnju 2020. ostvaren je pad broja umrlih, i to za 2,6% u odnosu na srpanj 2019., odnosno bilo je 114 umrlih manje nego u istome mjesecu prethodne godine.

Osim privremenih podataka o umrlima po mjesecima za 2019. i 2020., grafikon prikazuje i konačne podatke za razdoblje od 2011. do 2019.

Napominjemo da privremeni podaci o umrlima nisu potpuno usporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.

Više informacija:

Tablica 7.1.3. Prirodnog kretanja stanovništva – privremeni podaci
Statističko izvješće - Prirodno kretanje stanovništva u 2018.
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.
PC-Axis baze podataka - Stanovništvo