Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

STANOVNIŠTVO

UMRLI

Ukupan broj umrlih od siječnja do studenoga 2020. porastao je za 2,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je bilo 1 125 više.

Promatrajući razdoblje od ožujka, kada je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj umrlih porastao je za 6,1% od ožujka do studenoga 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je bilo 2 298 više.

U studenome 2020. broj umrlih porastao je za 32,9% u odnosu na studeni 2019., odnosno bilo je 1 357 umrlih više nego u istome mjesecu prethodne godine.

Osim privremenih podataka o umrlima po mjesecima za 2019. i 2020., grafikon prikazuje i konačne podatke od 2011. do 2019.

Napominjemo da privremeni podaci o umrlima nisu potpuno usporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.

Raspoloživi podaci o umrlima od 2000. po tjednima, prema spolu i dobnim skupinama, dostupni su na internetskim stranicama Eurostata pod sljedećim poveznicama:

Deaths by week and sex (Umrli po tjednima i prema spolu)
Deaths by week, sex and 5-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i petogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 10-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i desetogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 20-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i dvadesetogodišnjim dobnim skupinama)

Više informacija:

Tablica 7.1.3. Prirodnog kretanja stanovništva – privremeni podaci
Statističko izvješće - Prirodno kretanje stanovništva u 2019.
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.
PC-Axis baze podataka - Stanovništvo