Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

STANOVNIŠTVO

UMRLI

Prema privremenim podacima, u Republici Hrvatskoj u veljači 2021. bilo je 4 790 umrlih. U odnosu na prethodni mjesec, to je smanjenje od 25,0%, odnosno 1 593 umrlih manje nego u siječnju 2021. U odnosu na prosječan broj umrlih u veljači tijekom petogodišnjeg razdoblja (2015. − 2019.), u veljači 2021. ostvaren je porast od 3,8%, odnosno 175 umrlih više.

Promatrajući razdoblje od ožujka, kada je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj umrlih porastao je za 10,9% od ožujka 2020. do veljače 2021. u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje, odnosno umrlih je bilo 5 726 više.

U prosincu 2020. bilo je dosad najviše umrlih u Republici Hrvatskoj u jednome mjesecu, odnosno 7 395 umrlih. U odnosu na petogodišnji prosjek za isti mjesec, to je povećanje od 59,3% ili 2 754 umrlih više.

Grafikon prikazuje privremene podatke o umrlima po mjesecima od siječnja 2020. do veljače 2021. i prosječan broj umrlih za razdoblje 2015. − 2019. po mjesecima.

Napominjemo da privremeni podaci o umrlima nisu potpuno usporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.

1) Privremeni podaci

Raspoloživi podaci o umrlima od 2000. po tjednima, prema spolu i dobnim skupinama, dostupni su na internetskim stranicama Eurostata pod sljedećim poveznicama:

Deaths by week and sex (Umrli po tjednima i prema spolu)
Deaths by week, sex and 5-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i petogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 10-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i desetogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 20-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i dvadesetogodišnjim dobnim skupinama)

Više informacija:

Tablica 7.1.3. Prirodno kretanje stanovništva – privremeni podaci
Statističko izvješće - Prirodno kretanje stanovništva u 2019.
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.
PC-Axis baze podataka - Stanovništvo