Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

STANOVNIŠTVO

UMRLI

Prema privremenim podacima, u Republici Hrvatskoj u studenome 2021. bilo je 6 396 umrlih. Broj umrlih u studenome 2021. porastao je za 53,5%, odnosno bilo je 2 228 umrlih više u odnosu na petogodišnji prosjek (2015. – 2019.) za isti mjesec.

Promatrajući razdoblje otkad je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj umrlih od ožujka 2020. do studenoga 2021. porastao je za 14,8% u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje, odnosno umrlih je bilo 13 474 više.

U prosincu 2020. bilo je dosad najviše umrlih u Republici Hrvatskoj u jednome mjesecu, odnosno 7 608 umrlih. U odnosu na petogodišnji prosjek za isti mjesec, to je povećanje od 63,9% ili 2 967 umrlih više.

Grafikon prikazuje podatke o umrlima po mjesecima od siječnja 2020. do studenoga 2021. i prosječan broj umrlih za razdoblje 2015. − 2019. po mjesecima. Podaci za 2021. privremeni su.

Napominjemo da privremeni podaci o umrlima nisu potpuno usporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.

1) Privremeni podaci

Raspoloživi podaci o umrlima od 2000. po tjednima, prema spolu i dobnim skupinama, dostupni su na internetskim stranicama Eurostata pod sljedećim poveznicama:

Deaths by week and sex (Umrli po tjednima i prema spolu)
Deaths by week, sex and 5-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i petogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 10-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i desetogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 20-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i dvadesetogodišnjim dobnim skupinama)

Više informacija:

Tablica 7.1.3. Prirodno kretanje stanovništva – privremeni podaci
Statističko izvješće - Prirodno kretanje stanovništva u 2020.
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020.
PC-Axis baze podataka - Stanovništvo