Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

USLUŽNE DJELATNOSTI

U uvjetima pandemije bolesti COVID-19 promet od uslužnih djelatnosti na godišnjoj razini pada već osmi mjesec zaredom, te je on, prema kalendarski prilagođenim indeksima u listopadu 2020., manji za 8,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. S druge strane, mjesečni promet od uslužnih djelatnosti, sezonski i kalendarski prilagođen, porastao je za 2,6% u odnosu na prethodni mjesec.

U prvih deset mjeseci 2020. promet od uslužnih djelatnosti pao je na godišnjoj razini za 11,3%.

Pojavom pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj već je osmi mjesec zaredom najviše pao promet u djelatnostima N 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (za -86,2%) i I 55 Smještaj (za -74,2%).

Najveći porast prometa od uslužnih djelatnosti ostvaren je u djelatnostima M 71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza (za 2,5%) te M 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (za 2,3%).

N 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
I 55 Smještaj
J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
I 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
N 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
H 50 Vodeni prijevoz

Više informacija:

USLUŽNE DJELATNOSTI U LISTOPADU 2020.
STS baze podataka - Indeks prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci