Granični promet


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupan zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja na tisuće.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za granični promet osobnih vozila, autobusa i putnika u cestovnom prometu jest evidencija granične policije Ministarstva unutarnjih poslova.

Obuhvat

U obuhvat istraživanja uključeni su svi cestovni granični prijelazi bez obzira na to jesu li stalni ili sezonski.

Podaci obuhvaćaju sva cestovna motorna vozila i putnike koji su prešli granicu i ušli u Republiku Hrvatsku odnosno izišli iz Republike Hrvatske.

Do kraja 2017. Ministarstvo unutarnjih poslova podatke o putnicima u cestovnome graničnom prometu procjenjuje primjenom koeficijenata prosječne popunjenosti vozila. Od 2018. broj putnika koji prelaze granicu Ministarstvo unutarnjih poslova bilježi na temelju sustavnih ili ciljanih kontrola putnika prilikom prelaska državne granice.

Cestovna motorna vozila podijeljena su na osobna vozila i autobuse te se razvrstavaju na domaća i strana.

Podaci o ulasku i izlasku osobnih vozila, autobusa te putnika u njima uključuju vozila i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Putnici u pograničnom prometu također su uključeni u ukupan obuhvat.

Definicije

Granični prijelaz jest mjesto namijenjeno prelasku državne granice.

Granični prijelazi određuju se kao stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba, stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika, stalni granični prijelazi za pogranični promet i sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika.

Granični prijelazi za međunarodni promet namijenjeni su graničnom prometu građana Republike Hrvatske i građana drugih zemalja.

Granični prijelazi za pogranični promet jesu prijelazi određeni za prelazak državne granice u skladu s pravilima režima pograničnog prometa utvrđenoga sporazumom o pograničnom prometu sa susjednom državom.