Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske. Prikupljaju se podaci o količini prevezene robe i tonskim kilometrima kao jedinici prijevoznog učinka.

 

Jedinica promatranja jest svako prispjelo ili otputovalo plovilo za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima.

 

Izvještajne jedinice jesu lučke kapetanije luka unutarnjih voda. Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima prikupljeni su izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda (obrasci PR/M-21a i PR/M-21b). Pri izračunu unutarnjeg prijevoza robe u obzir se uzimaju samo Prijave o dolasku plovila u luku unutarnjih voda.

 

Istraživanje se provodi u skladu sa statističkim standardima Europske unije u području statističkog praćenja prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima, Uredbom br. 974/2018 te svim pripadajućim uredbama.

 

Obuhvat

 

Podaci o prijevozu odnose se na sva kretanja robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na unutarnjim vodnim putovima. Nije uključen tranzit na unutarnjim vodnim putovima.

 

Definicije

 

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi na unutarnjim plovnim putovima.

 

Unutarnji prijevoz obuhvaća prijevoz robe obavljen između dviju domaćih luka.

 

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz robe između luke utovara u Republici Hrvatskoj i luke istovara u inozemstvu i obratno, bez obzira na zemlju registracije plovila.

 

Tranzit je prijevoz na unutarnjim vodnim putovima kroz teritorij Republike Hrvatske između dvaju mjesta (mjesta utovara i mjesta istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama pod uvjetom da je ukupno putovanje unutar zemlje obavljeno plovilom za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima i da nije bilo ni utovara ni istovara u zemlji.

 

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Udaljenost se odnosi na  prijeđenu udaljenost unutar granica Republike Hrvatske.