Zaposlenost i plaće


PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto i bruto plaćama prate se redovitim mjesečnim istraživanjem kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih u svakom odjeljku Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem  RAD-1, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o plaćama.

Istraživanjem se prikupljaju podaci od pravnih osoba svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Obuhvat

Podaci o plaćama u pravnim osobama obuhvaćaju isplaćene neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Ako zaposleni u pravnim osobama u jednome mjesecu ili nekoliko uzastopnih mjeseci nisu primili isplatu, ne uključuju se u podatak o broju zaposlenih pri izračunavanju prosjeka za taj mjesec ili te mjesece.

Podaci o prosječnoj mjesečnoj plaći po zaposlenome iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće po zaposlenome odnosi na mjesec za koji je isplata primljena. Međutim, kod zakašnjelih isplata za prijašnje mjesece i razdoblja podaci se uključuju u prosjeke isplata za mjesec koji se obrađuje jer u mjesečnoj dinamici praćenja nije moguće korigirati već objavljen i korišten podatak.

Mjesečnim istraživanjem o prosječnim neto i bruto plaćama ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija kao ni zarade osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih u pravnim osobama za izvršene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost zbog stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga, naknadu za topli obrok i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i zakonom propisana obvezatna izdvajanja, doprinose, poreze i prireze.

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su primili isplate.