DRŽAVNI ZAVOD
ZA STATISTIKU


CARINSKA
UPRAVA


REPUBLIKA HRVATSKA

English

Sadržaj

Internetska stranica za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU).

Na ovim stranicama dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice te Obrazac za prijavu u Intrastat. Dostupni dokumenti ažurirat će se u skladu s nastalim promjenama.

 

Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CU. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.

 

Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene sa zemljama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.


Vrijednost praga uključivanja za 2019. za primitke iznosi 2 200 000 kuna, a za otpreme 1 200 000 kuna.


Obveza samostalnog prijavljivanja

U skladu s EU-om i nacionalnim zakonskim okvirima svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti) koji:
1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU-a
2. imaju hrvatski PDV broj
3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat
OBVEZNI su SAMOSTALNO se prijaviti u sustav Intrastat Republike Hrvatske!

KADA se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijavu u sustav Intrastat potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ako je u istome mjesecu prekoračen prag i za primitke i za otpreme).
Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU-a sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu itd.).

KAKO se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijava u sustav Intrastat može se obaviti slanjem ispunjenoga i pečatom ovjerenog Obrasca za prijavu u Intrastat na adresu e-pošte intrastat.prijava@carina.hr ili telefaksom na broj (042) 234-215.
Za sva dodatna pitanja informacije su dostupne na telefonskom broju Intrastatove službe za korisničku podršku (042) 234-255.


Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja i prodajom na daljinu fizičkim osobama (online prodaja), ako prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u sustav Intrastat i podnositi izvješća za istraživanje Intrastat. Izvješća se podnose za oba toka.

Napominjemo da se svim izvještajnim jedinicama koje se bave poslovima oplemenjivanja i internetskom prodajom osim postojeće obveze izvještavanja (primitak ili otprema) dodaje i drugi tok (otprema ili primitak), bez obzira na to prelazi li vrijednost toga drugog toka utvrđenu vrijednost praga uključivanja za taj tok.
 

Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)


Nacionalna zakonska osnova


Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

Izvještajne jedinice mogu dostaviti Intrastat obrazac u carinski Intrastat sustav jedino u obliku elektroničke XML poruke. XML format Intrastat obrasca izvještajna jedinica može generirati iz:

 1. Excel Intrastat obrasca
  Za izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka napravljen je excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno. Nakon popunjavanja, iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca.

   
 2. Korisničke aplikacije
  Izvještajna jedinica može za izradu i slanje Intrastat obrasca koristiti vlastitu aplikaciju. Sve korisničke aplikacije moraju podržavati definiranu strukturu polja Intrastat obrasca, formalne kontrole polja Intrastat obrasca i zadanu XML shemu kod generiranja XML formata Intrastat obrasca.

  Tehničke upute za izvještajne jedinice Intrastat sustava i dokumentacija potrebna za razvoj korisničkih Intrastat aplikacija:

   

XML Intrastat obrazac dostavlja se elektronički putem G2B servisa Carinske uprave.

G2B servis služi za razmjenu elektroničkih dokumenata između gospodarstvenika i informacijskog sustava Carinske uprave. Tehnološki je realiziran kao web servis i kao komunikacijski kanal koristi Internet.

Za elektroničku dostavu Intrastat obrasca putem G2B servisa izvještajne jedinice moraju osigurati potrebnu programsku i tehničku podršku.

Tehničke upute za pristup i korištenje G2B servisa dostupne su na internetskoj stranici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450 .

Tehničke informacije vezane uz Intrastat izvještavanje i podršku u testiranju (dostava probnih Intrastat obrazaca) izvještajne jedinice mogu dobiti u Carinskoj upravi - Službi za Intrastat, telefonom na broj (042) 234-255 ili mogu svoje upite poslati elektroničkom poštom na adresu
Intrastat.helpdesk@carina.hr

Intrastat obrazac


Šifrarnici  Excel datoteka (u MS Excel formatu)


Kontakt

  Metodološka i tehnička pitanja 


Arhiva

Linkovi

Copyright © 2006 Republic of Croatia - Croatian Bureau of Statistics