Sadržaj:
  ESA 2010 - Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa (ESA) odnosi se na harmoniziranu metodologiju koja se obavezno koristi u proizvodnji podataka o nacionalnim računima u Europskoj uniji. Posjedovati jedinstvenu metodologiju na razini Europske unije izuzetno je važno kako bi se ostvarila ujednačena, usporediva, pouzdana i osuvremenjena proizvodnja ekonomskih statistika u zemljama članicama.

Više o ESA 2010 u Često postavljenim pitanjima

Dodatne informacije o ESA 2010 možete pronaći na stranicama Eurostat-a ESA 2010 - Novi Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa
 

ESA 2010  metodološki priručnici

U svim zemljama članicama Europske unije, nacionalni računi se sastavljaju u skladu s metodološkim uputama ESA 2010 , (EU Regulativa Broj 549/2013. Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa Europske unije).

26. lipnja 2014. Europska je komisija donijela Provedbenu odluku o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013.

ESA 2010 se zasniva na metodologiji SNA 2008. (Sustava nacionalnih računa- methodology of the SNA 2008) koje je usvojio UN kao zajedničku predloženu preporuku pet međunarodnih institucija.

Na osnovi ESA2010 razvijeni su priručnici i preporuke s više detalja, koji pružaju praktična rješenja pri primjeni općih metodoloških preporuka i osiguravaju istodobne jedinstvene pristupe rješenjima u svim zemljama članicama.

Priručnik o promjenama iz ESA 95 u ESA 2010 Manual on the Changes from ESA 95 to ESA 2010

Priručnik o robi poslanoj u inozemstvo na obradu Manual on Goods Sent Abroad for Processing

Priručnik o mjerenju istraživanja i razvoja u ESA 2010 Manual on Measuring Research and Development in ESA 2010

Priručnik o cijenama i mjerenjima obuhvata u nacionalnim računima Handbook on Prices And Volume Measures in National Accounts

Vodič tehničke kompilacije za podatke o mirovinama u nacionalnim računima Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts

Priručnik o deficitu i dugu države Manual on Government Deficit and Debt

 

IPA 2011 - Tromjesečni nacionalni računi

Izvori i metode obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda

 

Najave i prezentacije

Prvi podaci za Hrvatsku objavljeni su 10. rujna 2014. u sljedećim Priopćenjima:

Pr 12.1.5.    Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. - 2012. (ESA 2010)
Pr 12.1.1/2. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2014. (ESA 2010)

Potpuni podaci za sve zemlje članice biti će dostupni do kraja 2014.

Prezentacija sa Konferencije za novinare povodom uvođenja metodologije ESA 2010 u nacionalne račune i objave procjene tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda za drugo tromjesečje 2014.

Prezentacija: Procjena tromjesečnog obračuna BDP-a za prvo tromjesečje 2014., konačni godišnji BDP za 2012. te uvođenje ESA 2010 metodologije u nacionalne račune.

Priopćenje za javnost u povodu uvođenja novoga Metodološkog okvira za proizvodnju podataka nacionalnih računa ESA (2010)