PRIOPĆENJE

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111

ISSN 1334-0565

 

GODINA: XLVI.

ZAGREB, 28. SIJEČNJA 2009.

BROJ: 12.1.3.

 

 

OBVEZATNO NAVEDITE IZVOR PODATAKA

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005.

 

U ovom priopćenju objavljeni su revidirani podaci BDP-a, temeljnih agregata nacionalnih računa i zaposlenosti na osnovi metodološke revizije prema novim i poboljšanim izvorima podataka i metodama obračuna. Serija podataka revidirana je od 1995. U ovom priopćenju prikazana je revidirana serija podataka za razdoblje od 1995. do 2005.

 

Glavna svrha ove revizije je prilagodba procjena BDP-a Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA 95). Ova revizija stoga poboljšava kvalitetu postojećih procjena uslijed novih izvora podataka i poboljšanih metoda obračuna.

 

Utjecaj ove velike statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima čini u prosjeku povećanje od 15,8% u cijelom razdoblju od 1995. do 2005. Najveće povećanje bilo je u 1996. i iznosilo je 17,7%, a najmanje je bilo u 2003. i iznosilo je 14,2%. Najveći utjecaj na korekcije BDP-a ima dio koji se odnosi na procjenu sive ekonomije. U ukupnoj reviziji ona čini oko 2/3 ukupnih korekcija BDP-a za cijelo razdoblje od 1995. do 2005. Preostala 1/3 ukupnih korekcija pripada područjima BDP-a obračunanim prema novoj metodologiji ESA 95, imputiranoj stambenoj renti i uslugama financijskog posredovanja indirektno mjerenim (UFPIM-u).

 

Opadajući trend dijela sive ekonomije je rezultat poboljšanja hrvatskoga statističkog sustava (posebno sustava nacionalnih računa) i stabilizacije ekonomsko-političkog okruženja kroz cijelo promatrano razdoblje. Nove nominalne vrijednosti BDP-a (poslije revizije) i stare nominalne vrijednosti BDP-a (prije revizije) nalaze se u tablici 1.2. U istoj tablici nalaze se i razlike između starih i novih vrijednosti BDP-a (u 2005. ta razlika iznosi 33 073 milijuna kuna).

 

Korekcije stopa rasta BDP-a kreću se od 0,02% (u 1997.) do 0,64% (u 1999.). Najveća korekcija bila je u 1999., i to je ujedno jedina godina u kojoj je zabilježen pad BDP-a. Uzrok tome je kosovska kriza koja se odrazila na hrvatski turizam koji je jedan od najvažnijih pokretača hrvatskog gospodarstva (vidi tablicu 1.1.). Prosječna korekcija stopa rasta BDP-a za cijelo promatrano razdoblje iznosi 0,21%.

 

Serija tromjesečnog BDP-a od prvog tromjesečja 2000. do trećeg tromjesečja 2008. bit će objavljena do kraja veljače 2009. u obliku izvanrednog priopćenja. Preliminarni podaci BDP-a za 2006. i 2007. bit će publicirani u izvanrednom tromjesečnom priopćenju BDP-a kao zbroj tromjesečnih podataka.

 

Redovito tromjesečno priopćenje BDP-a bit će publicirano krajem ožujka 2009. kad će preliminarni podaci BDP-a za 2008. biti objavljen kao zbroj tromjesečnih podataka.

 

Radi usklađivanja statističkog sustava sa standardom ESA 95, planiraju se daljnja metodološka unapređenja u nadolazećem razdoblju.

 

Obračun BDP-a prema proizvodnoj metodi poboljšan je uključivanjem procjena sive ekonomije, nove procjene imputirane stambene rente i nove procjene i raspodjele UFPIM-a. Najveći dio sive ekonomije čine poduzetnici koji prijavljuju manje prihode i troškove veće od ostvarenih troškova radi izbjegavanja poreznih obveza. To je najviše izraženo u djelatnostima građevinarstva, trgovine, hotela i restorana.

 

BDP s potrošne strane korigiran je u skladu s ukupnom korekcijom BDP-a s proizvodne strane. Najveća korekcija odnosi se na izdatke za potrošnju kućanstava i u prosjeku iznosi 13,4% BDP-a. Korekcija je izvršena za imputiranu stambenu rentu, raspodjelu UFPIM-a i sivu ekonomiju. Druga korekcija odnosi se na izvoz turističkih usluga koji obuhvaća i sivu ekonomiju i raspodjelu UFPIM-a.

 

U vezi s ostalim makroekonomskim agregatima, osim BDP-a, praćenjem slijeda sektorskih računa na sektor S.1 Ukupno gospodarstvo u odnosu na sektor S.2 Inozemstvo, može se zaključiti da je:

 

Bruto nacionalni dohodak (BND) (vidi tablicu 4.1.) je u cijelom razdoblju od 1995. do 2005. (osim 1997.) manji od BDP-a što pokazuje veći odljev primarnih dohodaka iz Republike Hrvatske nego njihovih priljeva u Republiku Hrvatsku (BND u prosjeku iznosi 98,6% BDP-a za promatrano razdoblje).

 

Bruto štednja značajna je u cijelome promatranom razdoblju, ponajprije zbog stabilnog rasta BDP-a.

 

Deficit tekućeg računa bilance plaćanja pokazuje da rast BDP-a i rast bruto investicija najvećim dijelom financiraju strani izvori.

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u excel formatu.

 

 

1.1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., godišnji obračun

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće),  mil. kuna

115 699

127 052

145 394

160 603

164 054

176 690

190 796

208 223

227 012

245 550

264 367

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće), mil. USD

22 123

23 381

23 596

25 243

23 035

21 320

22 880

26 449

33 860

40 713

44 432

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće), mil. EUR

17 122

18 669

20 888

22 496

21 638

23 146

25 538

28 112

30 011

32 759

35 725

Stanovništvo, procjena sredinom godine, tis. 1)

4 669

4 494

4 572

4 501

4 554

4 426

4 440

4 440

4 440

4 439

4 442

Bruto domaći proizvod po stanovniku, kune

24 780

28 272

31 801

35 682

36 024

39 921

42 972

46 897

51 129

55 317

59 515

Bruto domaći proizvod po stanovniku, USD

4 738

5 203

5 161

5 608

5 058

4 817

5 153

5 957

7 626

9 172

10 003

Bruto domaći proizvod po stanovniku, EUR

3 667

4 154

4 569

4 998

4 751

5 229

5 752

6 331

6 759

7 380

8 043

Prosječni godišnji tečaj HRK/USD 2)

5,229850

5,433979

6,161849

6,362284

7,122027

8,287369

8,339153

7,872490

6,704449

6,031216

5,949959

Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR2)

6,757247

6,805527

6,960719

7,139159

7,581823

7,633852

7,471006

7,406976

7,564248

7,495680

7,400047

Stope rasta poslije revizije  (%)

-

5,84

6,78

2,13

-1,50

3,03

3,83

5,44

4,96

4,25

4,21

Stope rasta prije revizije (%)

-

5,89

6,76

2,52

-0,86

2,86

4,44

5,58

5,34

4,26

4,16

Razlike (poslije revizije - prije revizije)

-

-0,06

0,02

-0,40

-0,64

0,18

-0,61

-0,14

-0,38

-0,01

0,05

Implicitni deflatori BDP-a

-

103,8

107,2

108,2

103,7

104,5

104,0

103,5

103,9

103,8

103,3

 

 

1)  Izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2008., str. 94.

2)  Izvor: Bilten Hrvatske narodne banke, studeni 2008.

 


1.2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, METODOLOŠKA REVIZIJA OD 1995. DO 2005., tekuće cijene

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće), mil. kuna - revidirani podaci

115 699

127 052

145 394

160 603

164 054

176 690

190 796

208 223

227 012

245 550

264 367

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (tekuće), mil. kuna - podaci prije revizije

98 382

107 981

123 811

137 604

141 579

152 519

165 639

181 231

198 422

214 983

231 294

Promjena, nominalna (%)

17,6

17,7

17,4

16,7

15,9

15,8

15,2

14,9

14,4

14,2

14,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, razlika između podataka prije i poslije revizije od 1995.
do 2005.

17 317

19 071

21 583

22 999

22 475

24 171

25 157

26 992

28 590

30 567

33 073

    Siva ekonomija

10 958

12 131

13 755

13 867

13 547

15 064

15 875

17 133

16 992

18 066

19 385

    Imputirana renta (razlika između starog i
    novog obračuna)

4 964

5 201

5 470

5 874

6 308

6 907

6 836

7 492

8 092

8 492

8 774

    UFPIM (razlika između starog i novog
    obračuna)

1 395

1 739

2 358

3 258

2 620

2 200

2 446

2 367

3 506

4 009

4 914

 

 

 

Struktura, %

 

 

    Siva ekonomija

63,3

63,6

63,7

60,3

60,3

62,3

63,1

63,5

59,4

59,1

58,6

    Imputirana renta (razlika između starog i
    novog obračuna)

28,7

27,3

25,3

25,5

28,1

28,6

27,2

27,8

28,3

27,8

26,5

    UFPIM (razlika između starog i novog
    obračuna)

8,1

9,1

10,9

14,2

11,7

9,1

9,7

8,8

12,3

13,1

14,9

 

 

 

 

1.3. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, METODOLOŠKA REVIZIJA OD 1995. DO 2005., stalne cijene u cijenama prethodne godine

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, stalne cijene
u cijenama prethodne godine, mil. kuna

-

122 451

135 671

148 485

158 190

169 029

183 466

201 179

218 546

236 659

255 886

Stopa rasta (%), nova

-

5,84

6,78

2,13

-1,50

3,03

3,83

5,44

4,96

4,25

4,21

Stopa rasta (%), prijašnja

-

5,89

6,76

2,52

-0,86

2,86

4,44

5,58

5,34

4,26

4,16

 

 


1.4. PROIZVODNJA, MEĐUFAZNA POTROŠNJA, DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., tekuće cijene

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna

 

 

Proizvodnja

214 111

233 678

270 754

275 030

279 763

301 314

325 488

356 956

395 703

434 383

473 766

Međufazna potrošnja

117 911

126 519

148 252

140 970

142 279

153 474

166 050

182 189

204 247

225 001

247 582

Dodana vrijednost

96 200

107 159

122 502

134 060

137 483

147 840

159 438

174 766

191 455

209 382

226 184

Porezi na proizvode minus subvencije
na proizvode

19 499

19 894

22 892

26 543

26 571

28 850

31 358

33 457

35 556

36 168

38 183

Bruto domaći proizvod

115 699

127 052

145 394

160 603

164 054

176 690

190 796

208 223

227 012

245 550

264 367

 

 

 

 

Nominalni indeksi, prethodna godina=100

 

 

Proizvodnja

-

109,1

115,9

101,6

101,7

107,7

108,0

109,7

110,9

109,8

109,1

Međufazna potrošnja

-

107,3

117,2

95,1

100,9

107,9

108,2

109,7

112,1

110,2

110,0

Dodana vrijednost

-

111,4

114,3

109,4

102,6

107,5

107,8

109,6

109,5

109,4

108,0

Porezi na proizvode minus subvencije
na proizvode

-

102,0

115,1

115,9

100,1

108,6

108,7

106,7

106,3

101,7

105,6

Bruto domaći proizvod

-

109,8

114,4

110,5

102,1

107,7

108,0

109,1

109,0

108,2

107,7

 


1.5. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., tekuće cijene

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

9 024

9 768

10 380

11 627

12 174

12 065

13 085

13 884

12 431

14 568

14 151

B Ribarstvo

258

202

256

305

318

329

358

490

505

522

575

C             Rudarstvo i vađenje

250

246

659

651

623

857

962

1 058

1 160

1 461

1 750

D             Prerađivačka industrija

21 553

22 006

25 314

26 480

26 988

29 963

31 503

32 568

34 861

38 164

39 474

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

3 025

3 407

3 665

3 724

4 216

3 842

3 875

4 566

4 857

5 918

6 068

F Građevinarstvo

5 415

7 010

8 754

8 897

7 264

7 292

8 604

9 661

12 605

14 940

16 736

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za             osobnu uporabu i kućanstvo

12 692

14 644

16 989

17 592

15 422

16 379

19 697

22 911

26 845

26 578

29 254

H             Hoteli i restorani

2 588

3 463

4 149

4 587

4 506

5 438

6 218

7 195

8 278

8 809

9 712

I   Prijevoz, skladištenje i veze

9 119

9 178

10 275

11 063

11 515

13 256

14 581

15 706

16 872

19 569

20 561

J Financijsko posredovanje

3 454

4 173

4 219

4 972

5 948

5 812

7 016

8 608

10 055

10 721

13 253

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

13 734

15 034

16 714

18 202

19 114

21 229

22 785

25 117

28 649

31 635

35 377

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

7 079

8 269

9 580

11 723

12 363

12 633

11 681

11 898

12 038

12 418

12 844

M            Obrazovanje

2 967

3 550

3 984

5 104

5 939

6 622

6 764

7 046

7 803

8 425

9 237

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

2 822

3 791

4 758

6 123

7 162

7 539

7 651

8 268

8 644

9 311

10 072

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

2 205

2 398

2 780

2 977

3 737

4 299

4 556

5 322

5 593

6 013

6 766

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

16

21

24

36

192

285

101

468

259

331

354

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

96 200

107 159

122 502

134 060

137 483

147 840

159 438

174 766

191 455

209 382

226 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

19 499

19 894

22 892

26 543

26 571

28 850

31 358

33 457

35 556

36 168

38 183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

115 699

127 052

145 394

160 603

164 054

176 690

190 796

208 223

227 012

245 550

264 367

 


1.5. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., tekuće cijene

(nastavak)

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Struktura BDP-a, %

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

7,8

7,7

7,1

7,2

7,4

6,8

6,9

6,7

5,5

5,9

5,4

B Ribarstvo

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

C             Rudarstvo i vađenje

0,2

0,2

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

D             Prerađivačka industrija

18,6

17,3

17,4

16,5

16,5

17,0

16,5

15,6

15,4

15,5

14,9

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

2,6

2,7

2,5

2,3

2,6

2,2

2,0

2,2

2,1

2,4

2,3

F Građevinarstvo

4,7

5,5

6,0

5,5

4,4

4,1

4,5

4,6

5,6

6,1

6,3

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za             osobnu uporabu i kućanstvo

11,0

11,5

11,7

11,0

9,4

9,3

10,3

11,0

11,8

10,8

11,1

H             Hoteli i restorani

2,2

2,7

2,9

2,9

2,7

3,1

3,3

3,5

3,6

3,6

3,7

I   Prijevoz, skladištenje i veze

7,9

7,2

7,1

6,9

7,0

7,5

7,6

7,5

7,4

8,0

7,8

J Financijsko posredovanje

3,0

3,3

2,9

3,1

3,6

3,3

3,7

4,1

4,4

4,4

5,0

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

11,9

11,8

11,5

11,3

11,7

12,0

11,9

12,1

12,6

12,9

13,4

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

6,1

6,5

6,6

7,3

7,5

7,1

6,1

5,7

5,3

5,1

4,9

M            Obrazovanje

2,6

2,8

2,7

3,2

3,6

3,7

3,5

3,4

3,4

3,4

3,5

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

2,4

3,0

3,3

3,8

4,4

4,3

4,0

4,0

3,8

3,8

3,8

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

1,9

1,9

1,9

1,9

2,3

2,4

2,4

2,6

2,5

2,4

2,6

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

83,1

84,3

84,3

83,5

83,8

83,7

83,6

83,9

84,3

85,3

85,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

16,9

15,7

15,7

16,5

16,2

16,3

16,4

16,1

15,7

14,7

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 


1.5. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., tekuće cijene

(nastavak)

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Nominalni indeksi, prethodna godina=100

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

-

108,2

106,3

112,0

104,7

99,1

108,5

106,1

89,5

117,2

97,1

B Ribarstvo

-

78,5

126,9

118,9

104,4

103,5

108,6

137,1

103,0

103,3

110,1

C             Rudarstvo i vađenje

-

98,3

267,9

98,7

95,8

137,4

112,3

110,0

109,6

126,0

119,8

D             Prerađivačka industrija

-

102,1

115,0

104,6

101,9

111,0

105,1

103,4

107,0

109,5

103,4

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

-

112,6

107,6

101,6

113,2

91,1

100,8

117,8

106,4

121,8

102,5

F Građevinarstvo

-

129,4

124,9

101,6

81,6

100,4

118,0

112,3

130,5

118,5

112,0

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za             osobnu uporabu i kućanstvo

-

115,4

116,0

103,6

87,7

106,2

120,3

116,3

117,2

99,0

110,1

H             Hoteli i restorani

-

133,8

119,8

110,6

98,2

120,7

114,3

115,7

115,0

106,4

110,3

I   Prijevoz, skladištenje i veze

-

100,6

112,0

107,7

104,1

115,1

110,0

107,7

107,4

116,0

105,1

J Financijsko posredovanje

-

120,8

101,1

117,8

119,6

97,7

120,7

122,7

116,8

106,6

123,6

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

-

109,5

111,2

108,9

105,0

111,1

107,3

110,2

114,1

110,4

111,8

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

-

116,8

115,8

122,4

105,5

102,2

92,5

101,9

101,2

103,2

103,4

M            Obrazovanje

-

119,6

112,3

128,1

116,4

111,5

102,1

104,2

110,7

108,0

109,6

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

-

134,3

125,5

128,7

117,0

105,3

101,5

108,1

104,5

107,7

108,2

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

-

108,8

115,9

107,1

125,6

115,0

106,0

116,8

105,1

107,5

112,5

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

-

131,8

119,1

148,0

531,0

147,8

35,4

464,0

55,3

128,0

106,9

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

-

111,4

114,3

109,4

102,6

107,5

107,8

109,6

109,5

109,4

108,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

-

102,0

115,1

115,9

100,1

108,6

108,7

106,7

106,3

101,7

105,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

-

109,8

114,4

110,5

102,1

107,7

108,0

109,1

109,0

108,2

107,7

 


1.6. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1996. DO 2005., stalne cijene u
       cijenama prethodne godine

 

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

9 214

9 995

11 018

11 245

12 389

12 309

13 614

12 837

13 771

14 439

B Ribarstvo

205

203

276

240

348

361

417

479

478

598

C             Rudarstvo i vađenje

226

269

653

718

641

919

1 085

1 074

1 145

1 615

D             Prerađivačka industrija

21 930

23 039

25 955

27 373

28 504

30 454

32 935

33 731

36 289

39 440

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

3 654

4 242

4 014

4 123

4 190

3 880

3 962

4 648

5 323

5 964

F Građevinarstvo

6 480

8 002

8 659

7 877

7 272

7 703

8 917

11 952

14 348

16 517

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za             osobnu uporabu i kućanstvo

14 483

16 498

16 628

15 770

15 410

19 143

23 034

26 157

26 898

28 556

H             Hoteli i restorani

3 183

4 108

4 255

4 447

5 380

5 586

6 799

7 944

8 583

9 518

I   Prijevoz, skladištenje i veze

9 569

9 417

10 871

10 353

11 524

14 658

14 662

16 441

18 677

20 584

J Financijsko posredovanje

3 491

4 428

4 418

5 215

5 555

5 943

7 247

8 790

10 179

11 822

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

14 084

15 672

17 395

18 482

20 079

21 179

24 097

26 241

29 740

32 301

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

7 250

8 437

9 791

12 162

12 585

12 403

11 424

11 444

11 794

12 279

M            Obrazovanje

2 979

3 668

4 123

5 251

5 972

6 565

6 913

7 062

7 967

8 608

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

2 867

3 889

4 820

6 133

7 027

7 518

7 566

8 181

8 723

9 418

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

2 260

2 541

2 910

3 000

4 074

4 160

5 017

5 667

5 929

6 367

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

20

24

34

46

268

300

104

598

269

343

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

101 894

114 433

125 821

132 436

141 217

153 080

167 792

183 246

200 114

218 368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

20 558

21 237

22 664

25 753

27 812

30 385

33 388

35 299

36 545

37 517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

122 451

135 671

148 485

158 190

169 029

183 466

201 179

218 546

236 659

255 886

 


1.6. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1996. DO 2005., stalne cijene u
       cijenama prethodne godine

(nastavak)

 

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Realne stope rasta, %

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

2,1

2,3

6,2

-3,3

1,8

2,0

4,0

-7,5

10,8

-0,9

B Ribarstvo

-20,6

0,5

7,5

-21,3

9,4

9,8

16,8

-2,2

-5,3

14,6

C             Rudarstvo i vađenje

-9,8

9,5

-0,9

10,4

2,8

7,2

12,8

1,5

-1,3

10,5

D             Prerađivačka industrija

1,8

4,7

2,5

3,4

5,6

1,6

4,5

3,6

4,1

3,3

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

20,8

24,5

9,5

10,7

-0,6

1,0

2,2

1,8

9,6

0,8

F Građevinarstvo

19,7

14,2

-1,1

-11,5

0,1

5,6

3,6

23,7

13,8

10,6

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za             osobnu uporabu i kućanstvo

14,1

12,7

-2,1

-10,4

-0,1

16,9

16,9

14,2

0,2

7,4

H             Hoteli i restorani

23,0

18,6

2,6

-3,1

19,4

2,7

9,3

10,4

3,7

8,1

I   Prijevoz, skladištenje i veze

4,9

2,6

5,8

-6,4

0,1

10,6

0,6

4,7

10,7

5,2

J Financijsko posredovanje

1,1

6,1

4,7

4,9

-6,6

2,2

3,3

2,1

1,2

10,3

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

2,5

4,2

4,1

1,5

5,0

-0,2

5,8

4,5

3,8

2,1

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

2,4

2,0

2,2

3,8

1,8

-1,8

-2,2

-3,8

-2,0

-1,1

M            Obrazovanje

0,4

3,4

3,5

2,9

0,6

-0,9

2,2

0,2

2,1

2,2

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

1,6

2,6

1,3

0,2

-1,9

-0,3

-1,1

-1,1

0,9

1,1

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

2,5

6,0

4,7

0,8

9,0

-3,2

10,1

6,5

6,0

5,9

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

26,5

15,1

40,3

28,1

39,0

5,3

3,4

27,9

3,9

3,4

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

5,9

6,8

2,7

-1,2

2,7

3,5

5,2

4,9

4,5

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

5,4

6,8

-1,0

-3,0

4,7

5,3

6,5

5,5

2,8

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

5,8

6,8

2,1

-1,5

3,0

3,8

5,4

5,0

4,2

4,2

 


1.7. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., stalne cijene u
       cijenama prethodne godine, referentna godina 2000.

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

11 053

11 286

11 548

12 258

11 856

12 065

12 309

12 806

11 841

13 116

13 000

B Ribarstvo

446

354

356

383

301

329

361

422

413

391

448

C             Rudarstvo i vađenje

771

696

762

755

834

857

919

1 036

1 051

1 038

1 147

D             Prerađivačka industrija

25 125

25 565

26 766

27 443

28 369

29 963

30 454

31 838

32 975

34 326

35 474

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

2 120

2 561

3 189

3 493

3 867

3 842

3 880

3 967

4 038

4 425

4 459

F Građevinarstvo

6 088

7 285

8 317

8 226

7 283

7 292

7 703

7 983

9 877

11 243

12 430

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za             osobnu uporabu i kućanstvo

14 531

16 582

18 682

18 285

16 391

16 379

19 143

22 386

25 558

25 607

27 514

H             Hoteli i restorani

3 140

3 862

4 582

4 699

4 555

5 438

5 586

6 108

6 744

6 992

7 556

I   Prijevoz, skladištenje i veze

12 424

13 037

13 377

14 153

13 246

13 256

14 658

14 739

15 428

17 078

17 964

J Financijsko posredovanje

5 284

5 340

5 666

5 933

6 224

5 812

5 943

6 138

6 268

6 346

6 997

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

17 891

18 347

19 124

19 904

20 209

21 229

21 179

22 398

23 400

24 290

24 802

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

11 198

11 469

11 702

11 961

12 409

12 633

12 403

12 130

11 668

11 432

11 304

M            Obrazovanje

5 962

5 986

6 187

6 401

6 586

6 622

6 565

6 709

6 725

6 866

7 016

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

7 265

7 382

7 572

7 672

7 684

7 539

7 518

7 434

7 356

7 424

7 509

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

3 443

3 529

3 739

3 913

3 944

4 299

4 160

4 580

4 877

5 171

5 475

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

78

99

114

160

205

285

300

310

396

412

426

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

125 412

132 835

141 853

145 696

143 932

147 840

153 080

161 101

168 918

176 390

183 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

25 494

26 877

28 692

28 407

27 562

28 850

30 385

32 352

34 133

35 082

36 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

150 848

159 652

170 481

174 106

171 489

176 690

183 466

193 450

203 040

211 669

220 578

 


1.7. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 1995. DO 2005., stalne cijene u
       cijenama prethodne godine, referentna godina 2000.

(nastavak)

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Bazični ulančani indeksi1)

 

 

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo

91,6

93,5

95,7

101,6

98,3

100,0

102,0

106,1

98,1

108,7

107,7

B Ribarstvo

135,3

107,5

108,1

116,2

91,4

100,0

109,8

128,2

125,4

118,7

136,0

C             Rudarstvo i vađenje

90,0

81,2

88,9

88,1

97,3

100,0

107,2

120,9

122,7

121,1

133,8

D             Prerađivačka industrija

83,9

85,3

89,3

91,6

94,7

100,0

101,6

106,3

110,1

114,6

118,4

E Opskrba električnom energijom, plinom i     vodom

55,2

66,7

83,0

90,9

100,6

100,0

101,0

103,3

105,1

115,2

116,0

F Građevinarstvo

83,5

99,9

114,1

112,8

99,9

100,0

105,6

109,5

135,4

154,2

170,5

G             Trgovina na veliko i na malo; popravak     motornih vozila i motocikla te predmeta za     osobnu uporabu i kućanstvo

88,7

101,2

114,1

111,6

100,1

100,0

116,9

136,7

156,0

156,3

168,0

H             Hoteli i restorani

57,7

71,0

84,3

86,4

83,8

100,0

102,7

112,3

124,0

128,6

138,9

I   Prijevoz, skladištenje i veze

93,7

98,3

100,9

106,8

99,9

100,0

110,6

111,2

116,4

128,8

135,5

J Financijsko posredovanje

90,9

91,9

97,5

102,1

107,1

100,0

102,2

105,6

107,9

109,2

120,4

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i     poslovne usluge

84,3

86,4

90,1

93,8

95,2

100,0

99,8

105,5

110,2

114,4

116,8

L Javna uprava i obrana; obvezno socijalno     osiguranje

88,6

90,8

92,6

94,7

98,2

100,0

98,2

96,0

92,4

90,5

89,5

M            Obrazovanje

90,0

90,4

93,4

96,7

99,5

100,0

99,1

101,3

101,5

103,7

105,9

N             Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

96,4

97,9

100,4

101,8

101,9

100,0

99,7

98,6

97,6

98,5

99,6

O             Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne    djelatnosti

80,1

82,1

87,0

91,0

91,7

100,0

96,8

106,5

113,4

120,3

127,4

P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem

27,5

34,8

40,0

56,1

71,9

100,0

105,3

108,9

139,3

144,7

149,6

Q             Izvanteritorijalne organizacije i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

84,8

89,9

96,0

98,6

97,4

100,0

103,5

109,0

114,3

119,3

124,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

88,4

93,2

99,5

98,5

95,5

100,0

105,3

112,1

118,3

121,6

126,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod  (tržišne cijene)

85,4

90,4

96,5

98,5

97,1

100,0

103,8

109,5

114,9

119,8

124,8

 

 

1) Bazični ulančani indeksi su indeksi izračunani za verižno povezane godine pri čemu je referentna godina (2000.=100) uzeta kao baza.


2.1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I PRIMARNI DOHOCI OD 1995. DO 2005., tekuće cijene

 

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna

 

 

Sredstva zaposlenih

53 089

60 433

69 683

79 444

84 983

89 671

92 058

102 712

102 851

120 104

128 258

Bruto plaće

45 532

51 699

59 400

67 676

72 597

77 364

80 407

88 703

90 460

105 336

112 060

Socijalni doprinosi poslodavaca

7 557

8 735

10 283

11 768

12 387

12 307

11 651

14 009

12 391

14 768

16 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvodnju i uvoz

22 016

22 949

26 186

30 808

31 517

34 111

36 652

38 687

41 591

43 141

45 575

Porezi na proizvode

21 683

22 838

26 084

30 701

30 821

33 318

35 733

37 689

40 539

41 862

44 183

Ostali porezi na proizvodnju

334

111

102

107

696

793

919

999

1 052

1 279

1 392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minus: Subvencije

2 183

2 944

3 192

4 158

4 250

4 468

4 375

4 232

4 983

5 694

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto poslovni višak

28 443

31 115

36 085

36 829

33 267

38 500

45 205

48 513

66 520

64 282

72 191

Potrošnja fiksnog kapitala

17 936

18 328

20 607

22 493

23 411

24 668

30 953

30 895

35 054

39 077

36 795

Neto poslovni višak

10 507

12 786

15 478

14 336

9 856

13 832

14 252

17 618

31 465

25 205

35 397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto mješoviti dohodak

14 334

15 499

16 632

17 680

18 537

18 876

21 256

22 542

21 033

23 717

24 343

Potrošnja fiksnog kapitala

1 861

1 367

1 675

1 874

2 167

2 197

2 566

2 725

2 677

3 236

2 813

Neto mješoviti dohodak

12 473

14 132

14 957

15 805

16 370

16 680

18 690

19 817

18 356

20 481

21 530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod

115 699

127 052

145 394

160 603

164 054

176 690

190 796

208 223

227 012

245 550

264 367

 

 

 

 

 

Struktura, %

 

 

Sredstva zaposlenih

45,9

47,6

47,9

49,5

51,8

50,8

48,2

49,3

45,3

48,9

48,5

Bruto plaće

39,4

40,7

40,9

42,1

44,3

43,8

42,1

42,6

39,8

42,9

42,4

Socijalni doprinosi poslodavaca

6,5

6,9

7,1

7,3

7,6

7,0

6,1

6,7

5,5

6,0

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezi na proizvodnju i uvoz

19,0

18,1

18,0

19,2

19,2

19,3

19,2

18,6

18,3

17,6

17,2

Porezi na proizvode

18,7

18,0

17,9