Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

Hrvatski statistički sustav


SUSTAV SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE

Osim Državnog zavoda za statistiku, Zakonom o službenoj statistici nositeljima službene statistike određeni su upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike na području Grada Zagreba i Hrvatska narodna banka.

Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. – 2017. nositeljima službene statistike određeni su Agencija za zaštitu okoliša, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo unutarnjih poslova.

 
HRVATSKI STATISTIČKI SUSTAV

(nositelji službene statistike u RH)

   TIJELA ODREĐENA ZAKONOM O SLUŽBENOJ STATISTICI
 
   TIJELA ODREĐENA PROGRAMOM STATISTIČKIH AKTIVNOSTI (za pojedina statistička područja)

 

UPRAVLJANJE STATISTIČKIM SUSTAVOM

U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.
 
Strateški ciljevi sustava službene statistike definiraju se Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske koja se donosi za desetogodišnje razdoblje.
 
Radi realizacije strateških ciljeva sustava službene statistike donosi se Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje koje je istovjetno razdoblju na koje se odnosi Europski statistički program Europske unije. Program definira razvojne ciljeve službene statistike, glavne rezultate koje je potrebno proizvesti i diseminirati, odgovorne nositelje službene statistike, posjednike administrativnih izvora podataka te pregled najvažnijih infrastrukturnih i razvojnih aktivnosti.
 
Radi izvršenja Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za svaku godinu na koju se Program odnosi donosi se Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.
 
U cilju osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike osnovan je Statistički savjet Republike Hrvatske kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike Republike Hrvatske.