Zemljovid Republike Hrvatske po županijama

 


 
Stanovništvo prema narodnosti

Kliknite na narodnost Popis 2001.

 


 
Stanovništvo prema narodnosti po županijama

Kliknite na narodnost i županiju ili legendu Popis 2001.

 


 
Stanovništvo prema narodnosti po županijama, u postocima

Kliknite na narodnost i županiju ili legendu Popis 2001.

 


 
Devet najučestalijih narodnosti na razini Republike Hrvatske po županijama, u postocima

Kliknite na narodnost i županiju ili legendu Popis 2001.

 


 
Najučestalije narodnosti po gradovima/općinama

Kliknite na zemljovid ili legendu Popis 2001.

 


 
Najučestalije nacionalne manjine i neizjašnjeni po gradovima/općinama

Kliknite na zemljovid ili legendu Popis 2001.