Obilježja Republika Hrvatska Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb
Gustoća naseljenosti (st./km2) 78.4 101.2 115.9 41.5 39.1 146.5 71.2 50.4 85.2 10 46.1 47.1 87.1 44.4 79.5 37.8 83.4 102.1 73.4 68.8 162.4 1214.9
Postotak Hrvata 89.63 96.18 98.44 82.1 84.27 97.68 95.97 82.56 84.59 86.15 89.47 88.68 93.98 93.3 83.89 88.44 78.27 96.3 71.88 93.29 95.2 91.94
Postotak Albanaca 0.34 0.27 0.09 0.28 0.21 0.16 0.23 0.57 0.68 0.2 0.25 0.17 0.16 0.39 0.26 0.29 0.24 0.19 0.98 0.27 0.16 0.43
Postotak Bošnjaka 0.47 0.28 0.04 0.61 0.63 0.06 0.07 0.05 0.99 0.16 0.07 0.06 0.21 0.16 0.12 0.13 0.56 0.19 1.49 1.43 0.03 0.8
Postotak Crnogoraca 0.11 0.04 0.01 0.04 0.05 0.02 0.02 0.06 0.21 0.01 0.05 0.03 0.03 0.07 0.11 0.07 0.06 0.13 0.35 0.3 0.03 0.17
Postotak Čeha 0.24 0.08 0.02 0.36 0.01 0.01 0.02 5.33 0.05 0.02 0.1 0.9 0.06 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.1
Postotak Mađara 0.37 0.05 0.02 0.08 0.02 0.03 0.09 0.89 0.17 0.03 0.27 0.26 0.05 0.05 2.96 0.06 1 0.06 0.26 0.07 0.06 0.11
Postotak Makedonaca 0.1 0.06 0.03 0.07 0.06 0.04 0.04 0.07 0.16 0.04 0.06 0.07 0.04 0.08 0.09 0.06 0.06 0.08 0.22 0.09 0.02 0.17
Postotak Roma 0.21 0.07 0 0.38 0 0.24 0.1 0.11 0.19 0.02 0 0.01 0.33 0 0.3 0.01 0.08 0 0.29 0 2.44 0.25
Postotak Slovaka 0.11 0.02 0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.01 0.02 0.14 0.02 0.03 0.65 0.03 0.65 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02
Postotak Slovenaca 0.3 0.19 0.31 0.1 0.24 0.3 0.11 0.09 0.94 0.07 0.07 0.07 0.05 0.16 0.15 0.13 0.04 0.16 0.98 0.13 0.44 0.41
Postotak Srba 4.54 0.88 0.16 11.66 11.04 0.41 1.93 7.08 4.91 11.54 7.08 6.54 3.02 3.53 8.73 9.06 15.45 1.19 3.2 1.96 0.21 2.41
Postotak Talijana 0.44 0.01 0 0.1 0.01 0.01 0.01 0.06 1.16 0.01 0.01 0.92 0.02 0.07 0.01 0.03 0 0.02 6.92 0.04 0 0.04
Postotak ostalih 0.49 0.27 0.06 1.15 0.54 0.16 0.07 0.12 1.2 0.21 0.1 0.1 0.25 0.17 0.16 0.14 0.67 0.22 1.94 0.68 0.08 0.61
Postotak regionalnih 0.21 0 0 0 0 0.01 0 0 0.05 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.03 4.3 0.02 0.03 0.01
Postotak ostalih neizj. 1.8 0.75 0.28 2.39 2.24 0.51 0.85 2.44 3.85 0.95 1.98 1.55 1.2 1.1 1.77 1.15 1.24 0.91 6.35 1.21 0.65 2
Postotak bračnih parova bez djece 27 26.77 26.93 31.65 30.3 27.09 29.38 30.94 26.47 34.38 30.24 29.61 26.79 26.87 27.69 30.39 27.47 22.55 26.37 23.46 25.48 26
Postotak bračnih parova s djecom 57.99 59.91 58.82 53.91 54 58.82 56.82 55.37 57.29 50.77 56.56 57.74 59.22 60.7 57.08 55.89 57.16 62.51 59.4 60.92 61.32 56.33
Postotak majki s djecom 12.46 10.72 11.82 11.75 12.86 12 11.29 11.26 13.53 11.87 10.79 10.38 11.67 10.19 12.7 11.17 12.73 12.41 11.88 12.81 10.74 14.96
Postotak očeva s djecom 2.55 2.6 2.43 2.69 2.84 2.09 2.51 2.43 2.72 2.99 2.41 2.27 2.33 2.24 2.53 2.55 2.63 2.53 2.35 2.82 2.47 2.7
Postotak stanovništva starog 15 i više godina bez završene osnovne škole 2.86 2.46 2.09 4.99 4.01 1.5 2.02 3.56 1.08 4.66 3.61 4.76 4.26 5.12 3.35 7.89 5.31 3.52 1.45 1.99 1.27 1.14
Postotak stanovništva starog 15 i više godina s nezavršenom osnovnom školom 15.76 17.99 25.84 20.44 22.31 19.85 24.89 24.16 10.41 27.31 21.86 20.88 19.65 15.54 17.4 16.71 19.29 12.48 12.56 13.34 16.49 7.55
Postotak stanovništva starog 15 i više godina sa završenom osnovnom školom 21.75 22.68 24.85 23.08 20.58 24.46 30.85 26.83 18.5 19.82 30.93 27.39 25.46 19.7 25.51 17.96 26.31 17.76 22.75 19 30.13 16.28
Postotak stanovništva starog 15 i više godina sa završenom srednjom školom 47.06 48.03 40.92 43.46 43.74 45.41 34.48 38.27 54.12 40.43 37.08 39.62 43.09 47.9 43.95 47.34 41.34 52.09 50.25 51.13 44.82 52.02
Postotak stanovništva starog 15 i više godina sa završenom višom školom 4.08 3.03 2.58 3.02 3.58 3.44 2.88 2.65 5.32 3.33 2.24 2.72 2.69 3.98 2.89 3.84 2.72 5.02 5.31 5.79 2.85 5.82
Postotak stanovništva starog 15 i više godina sa završenim fakultetom/akad./mr./dr. 7.82 4.84 3.23 4.56 5.03 4.92 4.1 3.93 9.87 3.74 3.5 4.02 4.22 6.67 6.27 5.61 3.89 8.47 7.23 8.16 3.67 16.66
Postotak stanovništva starog 15 i više godina s nepoznatom razinom završene škole 0.67 0.97 0.49 0.45 0.76 0.42 0.79 0.6 0.71 0.71 0.77 0.61 0.64 1.09 0.63 0.65 1.14 0.66 0.45 0.59 0.78 0.54
Postotak stanovništva starog 0-6 godina 7.59 7.85 7.46 7.32 6.2 7.67 7.56 7.63 5.86 7.06 8.1 9.03 8.84 8.22 7.91 7.52 8.81 8.29 6.14 8.21 8.26 7.23
Postotak stanovništva starog 7-14 godina 9.41 9.52 9.6 8.83 8.27 9.55 9.36 9.51 8.16 8.21 10.07 10.74 10.8 9.99 9.85 9.26 10.41 10.17 8.97 10.08 10.29 8.55
Postotak stanovništva starog 15-19 godina 6.73 6.87 6.56 6.4 6.23 6.96 6.73 6.78 6.5 5.57 7.05 7.07 7.23 6.78 6.94 6.36 7.18 7 6.68 6.82 7.41 6.35
Postotak stanovništva starog 20-64 godine 60.2 61.23 59.68 59.08 58.71 60.21 59.55 58.45 62.74 55.98 58.07 56.98 57.43 58.73 60.09 56.94 58.68 59.79 62.2 58.52 60.19 62.56
Postotak stanovništva starog 65 i više god. 15.63 13.87 16.46 18.12 19.94 15.26 16.49 17.29 16.19 22.68 16.13 15.78 15.13 15.69 14.94 19.46 14.44 14.29 15.65 15.92 13.62 14.89
Postotak stanovništva nepoznate dobi 0.44 0.65 0.24 0.25 0.65 0.35 0.31 0.34 0.54 0.5 0.59 0.41 0.56 0.6 0.26 0.44 0.48 0.47 0.36 0.45 0.23 0.41
Postotak muškaraca 48.13 48.46 48.73 48.08 48.13 48.62 48.3 48.37 48.19 49.36 48.02 48.23 48.53 49.15 48.01 48.42 48.09 48.77 48.45 48.33 49.01 46.72
Postotak žena 51.87 51.54 51.27 51.92 51.87 51.38 51.7 51.63 51.81 50.64 51.98 51.77 51.47 50.85 51.99 51.58 51.91 51.23 51.55 51.67 50.99 53.28
Prosječna starost 39.29 38.42 39.58 40.69 41.9 38.91 39.69 39.91 40.92 42.99 38.89 38.15 37.8 38.84 38.69 41.04 37.72 38.04 40.14 38.94 37.52 39.64
Stanovništvo prema dobi i spolu 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

Svi postoci i prosjeci su zaokruženi na dva decimalna mjesta na razini županija i gradova/općina.
Dizajn i izrada: dr.sc. Vesna Lužar-Stiffler Popis 2001.
Director of Statistical Methods, CAIR Research Center, http://www.cair-center.hr