2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
REPUBLIKA HRVATSKA 4.572.624 4.437.460 4.426.365 4.020.025 406.340 180.189 53.040 38.570 30.970 15.820 41.789 226.151 124.179 65.017 2.794 823 164 9.560 23.614 8.843 2.252
Zagrebačka županija 316.375 309.696 309.180 287.074 22.106 6.196 904 1.434 20 1.042 2.796 15.910 8.979 5.122 164 38 15 320 1.272 239 277
Krapinsko-zagorska županija 144.747 142.432 142.321 132.839 9.482 4.723 1.752 1.486 1 313 1.171 4.759 3.380 991 82 11 1 78 216 36 75
Sisačko-moslavačka županija 191.006 185.387 183.685 162.988 20.697 13.298 2.790 1.941 5.915 672 1.980 7.399 3.624 2.302 67 10 13 321 1.062 1.606 96
Karlovačka županija 148.447 141.787 141.287 126.134 15.153 7.391 2.006 1.578 1.796 656 1.355 7.762 4.573 2.265 42 11 6 252 613 369 131
Varaždinska županija 187.881 184.769 183.720 170.903 12.817 6.437 2.241 2.074 - 420 1.702 6.380 4.345 1.334 131 10 1 172 387 965 84
Koprivničko-križevačka županija 126.419 124.467 124.348 115.857 8.491 4.419 1.803 1.232 2 280 1.102 4.072 2.476 1.103 121 5 2 76 289 54 65
Bjelovarsko-bilogorska županija 135.915 133.084 132.887 121.373 11.514 6.493 2.467 2.057 312 354 1.303 5.021 2.936 1.454 25 3 6 120 477 137 60
Primorsko-goranska županija 316.261 305.505 305.035 280.041 24.994 10.601 3.197 2.433 38 1.835 3.098 14.393 8.712 2.616 99 37 16 897 2.016 268 202
Ličko-senjska županija 55.903 53.677 53.635 47.070 6.565 3.581 1.052 1.071 764 255 439 2.984 1.686 995 12 7 6 108 170 21 21
Virovitičko-podravska županija 95.784 93.389 93.259 85.434 7.825 4.597 1.606 1.415 434 210 932 3.228 1.784 888 20 2 - 76 458 82 48
Požeško-slavonska županija 87.881 85.831 85.695 75.669 10.026 4.720 1.651 924 1.106 254 785 5.306 2.845 1.881 9 3 3 93 472 99 37
Brodsko-posavska županija 181.728 176.765 175.481 154.150 21.331 9.339 3.616 2.899 446 500 1.878 11.992 6.421 3.791 375 39 3 202 1.161 1.229 55
Zadarska županija 168.453 162.045 161.909 143.955 17.954 9.257 3.685 2.167 1.136 711 1.558 8.697 4.895 2.668 33 18 9 270 804 74 62
Osječko-baranjska županija 341.937 330.506 330.017 299.418 30.599 13.988 2.526 2.234 5.182 893 3.153 16.611 8.545 5.355 81 24 7 708 1.891 353 136
Šibensko-kninska županija 118.368 112.891 112.809 101.815 10.994 5.654 2.582 1.170 516 372 1.014 5.340 2.806 1.617 42 6 2 188 679 38 44
Vukovarsko-srijemska županija 210.652 204.768 204.245 166.783 37.462 19.402 2.275 1.593 13.038 718 1.778 18.060 9.290 6.226 26 5 8 1.038 1.467 470 53
Splitsko-dalmatinska županija 474.155 463.676 462.442 415.816 46.626 18.206 7.508 4.610 119 2.128 3.841 28.420 15.292 8.778 284 60 27 1.335 2.644 1.091 143
Istarska županija 210.037 206.344 205.967 189.717 16.250 6.734 3.516 922 1 602 1.693 9.516 5.475 1.794 74 25 13 1.091 1.044 213 164
Dubrovačko-neretvanska županija 126.083 122.870 122.698 110.171 12.527 6.570 3.436 1.445 72 495 1.122 5.957 2.890 1.433 38 17 5 570 1.004 121 51
Međimurska županija 121.533 118.426 118.368 105.513 12.855 3.992 1.553 1.333 1 160 945 8.863 6.603 1.800 113 9 - 128 210 17 41
Grad Zagreb 813.059 779.145 777.377 727.305 50.072 14.591 874 2.552 71 2.950 8.144 35.481 16.622 10.604 956 483 21 1.517 5.278 1.361 407