2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Zagrebačka županija                                          
Općina Sveta Nedjelja 15.981 15.506 15.492 14.301 1.191 263 28 42 - 75 118 928 525 325 8 1 - 15 54 5 9
Naselja                                          
Bestovje 2.336 2.261 2.256 2.069 187 55 3 5 - 17 30 132 80 41 3 - - 2 6 - 5
Brezje 1.053 1.026 1.026 977 49 15 2 4 - 3 6 34 11 12 1 - - 1 9 - -
Jagnjić Dol 465 454 453 401 52 2 - 1 - - 1 50 34 16 - - - - - - 1
Kalinovica 376 374 374 339 35 25 5 1 - 13 6 10 5 5 - - - - - - -
Kerestinec 1.210 1.199 1.199 1.150 49 9 1 2 - - 6 40 20 16 - 1 - - 3 - -
Mala Gorica 568 545 545 514 31 3 1 1 - - 1 28 19 6 - - - - 3 - -
Novaki 1.808 1.748 1.747 1.638 109 17 2 3 - 2 10 92 48 27 1 - - 3 13 - 1
Orešje 976 958 958 897 61 13 1 4 - 5 3 48 22 24 - - - 1 1 - -
Rakitje 2.283 2.156 2.154 1.954 200 37 4 9 - 4 20 163 87 68 - - - 4 4 1 1
Srebrnjak 121 121 121 108 13 - - - - - - 13 6 7 - - - - - - -
Strmec 3.075 3.012 3.012 2.730 282 48 5 7 - 19 17 234 150 77 2 - - 3 2 - -
Sveta Nedelja 1.312 1.257 1.252 1.145 107 33 2 5 - 9 17 74 40 22 1 - - 1 10 4 1
Svetonedeljski Breg 155 154 154 141 13 5 2 - - 3 - 8 3 2 - - - - 3 - -
Žitarka 243 241 241 238 3 1 - - - - 1 2 - 2 - - - - - - -