2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Općina Marija Bistrica 6.733 6.612 6.611 6.206 405 151 50 43 - 13 45 254 177 54 14 - - 1 8 - 1
Naselja                                          
Globočec 631 619 619 597 22 10 6 2 - 1 1 12 4 6 1 - - 1 - - -
Hum Bistrički 526 520 519 476 43 14 6 4 - - 4 29 22 3 4 - - - - - 1
Laz Bistrički 863 854 854 836 18 15 3 2 - 1 9 3 2 - - - - - 1 - -
Laz Stubički 294 292 292 282 10 4 - 2 - - 2 6 5 1 - - - - - - -
Marija Bistrica 1.144 1.107 1.107 996 111 36 17 10 - 6 3 75 55 18 1 - - - 1 - -
Podgorje Bistričko 965 941 941 906 35 21 8 5 - 1 7 14 10 3 1 - - - - - -
Podgrađe 353 343 343 331 12 4 1 1 - - 2 8 4 3 1 - - - - - -
Poljanica Bistrička 443 431 431 393 38 11 2 5 - 1 3 27 19 4 1 - - - 3 - -
Selnica 759 752 752 701 51 13 5 2 - 2 4 38 25 8 5 - - - - - -
Sušobreg Bistrički 92 92 92 90 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Tugonica 663 661 661 598 63 21 2 8 - 1 10 42 31 8 - - - - 3 - -