2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Krapinsko-zagorska županija                                          
Grad Pregrada 7.279 7.165 7.156 6.575 581 296 103 119 - 12 62 285 218 41 9 - - 8 9 3 6
Naselja                                          
Benkovo 364 359 359 347 12 6 3 3 - - - 6 5 1 - - - - - - -
Bregi Kostelski 346 337 336 297 39 24 7 9 - 3 5 15 14 - 1 - - - - - 1
Bušin 244 229 229 211 18 6 2 3 - 1 - 12 5 5 - - - - 2 - -
Cigrovec 538 533 533 493 40 26 6 15 - 1 4 14 10 3 1 - - - - - -
Donja Plemenšćina 125 125 125 119 6 4 2 1 - - 1 2 2 - - - - - - - -
Gabrovec 75 74 74 67 7 3 - 3 - - - 4 4 - - - - - - - -
Gorjakovo 393 391 391 370 21 16 3 10 - - 3 5 5 - - - - - - - -
Gornja Plemenšćina 318 316 316 294 22 12 7 3 - - 2 10 10 - - - - - - - -
Klenice 109 109 109 102 7 5 2 1 - 2 - 2 2 - - - - - - - -
Kostel 153 149 149 138 11 4 1 3 - - - 7 6 1 - - - - - - -
Kostelsko 260 254 254 231 23 18 6 5 - - 7 5 5 - - - - - - - -
Mala Gora 204 200 199 171 28 12 5 4 - 1 2 16 16 - - - - - - - 1
Marinec 160 157 155 148 7 7 3 2 - - 2 - - - - - - - - - 2
Martiša Ves 27 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pavlovec Pregradski 229 228 228 214 14 9 2 4 - - 3 5 4 - - - - - 1 - -
Pregrada 1.676 1.654 1.649 1.504 145 62 29 19 - 4 10 83 57 14 4 - - 6 2 3 2
Sopot 344 344 344 320 24 8 5 1 - - 2 16 14 2 - - - - - - -
Stipernica 209 209 209 188 21 8 4 4 - - - 13 4 5 3 - - - 1 - -
Svetojurski Vrh 219 214 214 204 10 6 3 1 - - 2 4 4 - - - - - - - -
Valentinovo 172 169 169 164 5 4 1 1 - - 2 1 1 - - - - - - - -
Velika Gora 125 125 125 107 18 11 2 7 - - 2 7 7 - - - - - - - -
Vinagora 64 62 62 57 5 2 1 1 - - - 3 3 - - - - - - - -
Višnjevec 198 198 198 179 19 8 2 2 - - 4 11 11 - - - - - - - -
Vojsak 161 161 161 148 13 8 - 6 - - 2 5 4 - - - - - 1 - -
Vrhi Pregradski 420 412 412 364 48 19 7 4 - - 8 29 15 10 - - - 2 2 - -
Vrhi Vinagorski 146 137 137 119 18 8 - 7 - - 1 10 10 - - - - - - - -