2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Sisačko-moslavačka županija                                          
Grad Kutina 24.906 24.597 24.557 22.218 2.339 1.356 754 273 - 47 282 983 508 314 23 3 - 23 112 35 5
Naselja                                          
Banova Jaruga 751 748 748 667 81 41 19 16 - - 6 40 16 18 1 - - - 5 - -
Batina 216 215 215 202 13 7 7 - - - - 6 6 - - - - - - - -
Brinjani 273 273 273 255 18 2 - 1 - - 1 16 6 8 - - - - 2 - -
Čaire 42 40 40 36 4 2 1 - - - 1 2 - 2 - - - - - - -
Gojlo 457 449 443 391 52 30 13 7 - 1 9 22 12 3 - - - 1 6 6 -
Husain 1.015 1.002 1.002 933 69 31 16 9 - - 6 38 19 5 6 - - 1 7 - -
Ilova 870 860 851 781 70 47 28 11 - - 8 23 14 4 1 - - - 4 7 2
Jamarica 454 452 452 409 43 30 11 9 - 6 4 13 5 6 - - - - 2 - -
Janja Lipa 280 275 275 242 33 11 9 1 - - 1 22 16 4 - - - - 2 - -
Katoličke Čaire 262 248 248 216 32 11 4 3 - 2 2 21 11 8 2 - - - - - -
Kletište 120 120 120 105 15 5 4 - - - 1 10 3 5 - - - - 2 - -
Krajiška Kutinica 88 85 85 78 7 6 2 1 - - 3 1 - 1 - - - - - - -
Kutina 15.001 14.814 14.794 13.368 1.426 922 525 184 - 30 183 504 243 168 8 3 - 18 64 17 3
Kutinica 68 68 68 63 5 2 1 - - - 1 3 2 - - - - - 1 - -
Kutinska Slatina 618 617 617 540 77 28 15 3 - - 10 49 30 15 2 - - - 2 - -
Međurić 558 542 542 506 36 23 18 4 - 1 - 13 7 4 2 - - - - - -
Mikleuška 160 155 155 152 3 2 - 1 - - 1 1 - - - - - 1 - - -
Mišinka 116 107 107 94 13 5 4 - - - 1 8 5 3 - - - - - - -
Repušnica 1.960 1.946 1.941 1.753 188 86 44 12 - 5 25 102 59 33 - - - 1 9 5 -
Selište 299 297 297 275 22 9 4 - - - 5 13 5 8 - - - - - - -
Stupovača 482 472 472 415 57 23 12 4 - 2 5 34 24 3 1 - - 1 5 - -
Šartovac 435 433 433 370 63 25 12 7 - - 6 38 23 14 - - - - 1 - -
Zbjegovača 381 379 379 367 12 8 5 - - - 3 4 2 2 - - - - - - -