2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Sisačko-moslavačka županija                                          
Općina Velika Ludina 2.858 2.831 2.826 2.614 212 100 51 28 - 7 14 112 61 47 - - 1 1 2 - 5
Naselja                                          
Gornja Vlahinićka 334 327 325 304 21 12 6 4 - 1 1 9 7 1 - - 1 - - - 2
Grabričina 42 41 41 36 5 1 - - - - 1 4 3 1 - - - - - - -
Grabrov Potok 135 135 135 125 10 6 2 4 - - - 4 2 1 - - - 1 - - -
Katoličko Selišće 181 177 174 164 10 6 2 3 - 1 - 4 2 2 - - - - - - 3
Kompator 110 109 109 100 9 5 5 - - - - 4 3 1 - - - - - - -
Ludinica 18 18 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mala Ludina 181 181 181 165 16 8 4 - - 1 3 8 3 5 - - - - - - -
Mustafina Klada 183 180 180 168 12 8 3 4 - 1 - 4 2 1 - - - - 1 - -
Okoli 323 323 323 306 17 8 6 1 - - 1 9 3 6 - - - - - - -
Ruškovica 64 62 62 61 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Velika Ludina 732 724 724 626 98 34 19 7 - 3 5 64 34 29 - - - - 1 - -
Vidrenjak 555 554 554 541 13 11 4 4 - - 3 2 2 - - - - - - - -