2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Karlovačka županija                                          
Općina Josipdol 4.147 3.987 3.987 3.645 342 242 78 75 20 16 53 100 58 23 - 1 - 3 15 - -
Naselja                                          
Carevo Polje 172 172 172 164 8 3 1 1 - - 1 5 5 - - - - - - - -
Cerovnik 186 167 167 146 21 16 5 5 2 1 3 5 4 - - - - 1 - - -
Istočni Trojvrh 44 40 40 35 5 3 - 1 - - 2 2 - - - - - - 2 - -
Josipdol 1.047 993 993 904 89 57 23 19 4 3 8 32 15 9 - - - - 8 - -
Modruš 197 197 197 184 13 8 2 3 - - 3 5 5 - - - - - - - -
Munjava 216 198 198 169 29 22 7 11 - 1 3 7 5 - - - - 1 1 - -
Munjava Modruška 71 63 63 60 3 3 1 - - - 2 - - - - - - - - - -
Oštarije 1.428 1.407 1.407 1.316 91 69 29 20 - 2 18 22 15 5 - - - 1 1 - -
Sabljaki Modruški 63 57 57 56 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Salopeki Modruški 90 86 86 79 7 5 3 2 - - - 2 - - - - - - 2 - -
Skradnik 378 377 377 355 22 17 3 8 - - 6 5 2 3 - - - - - - -
Trojvrh 43 40 40 32 8 8 - 1 6 - 1 - - - - - - - - - -
Vajin Vrh 50 46 46 37 9 8 - - 1 6 1 1 - - - - - - 1 - -
Vojnovac 162 144 144 108 36 22 3 4 7 3 5 14 7 6 - 1 - - - - -