2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Karlovačka županija                                          
Općina Krnjak 2.585 2.164 2.148 1.918 230 105 17 17 25 5 41 125 55 27 - - - 19 24 - 16
Naselja                                          
Bijeli Klanac 19 13 13 11 2 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Brebornica 126 89 89 81 8 7 4 1 - - 2 1 - 1 - - - - - - -
Budačka Rijeka 293 251 250 216 34 15 2 3 1 1 8 19 10 1 - - - 2 6 - 1
Burić Selo 45 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Čatrnja 122 107 105 77 28 13 1 - 5 - 7 15 6 6 - - - 2 1 - 2
Donji Budački 246 149 145 132 13 2 - 2 - - - 11 6 4 - - - 1 - - 4
Dugi Dol 129 88 88 88 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dvorište 53 31 31 27 4 2 - - - - 2 2 - - - - - 2 - - -
Gornji Budački 45 31 31 30 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Gornji Skrad 44 37 37 37 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grabovac Krnjački 136 129 127 115 12 9 3 - 3 - 3 3 3 - - - - - - - 2
Grabovac Vojnićki 106 97 97 79 18 10 2 1 5 - 2 8 2 - - - - 3 3 - -
Hrvatsko Žarište 54 39 39 36 3 1 - 1 - - - 2 - - - - - - 2 - -
Jasnić Brdo 10 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keserov Potok 18 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krnjak 442 400 400 364 36 20 3 5 2 - 10 16 7 4 - - - 3 2 - -
Mala Crkvina 41 41 41 37 4 1 - - - - 1 3 2 - - - - - 1 - -
Mlakovac 133 129 129 120 9 3 - - - - 3 6 4 2 - - - - - - -
Pavković Selo 83 75 75 71 4 - - - - - - 4 4 - - - - - - - -
Perići 23 18 18 15 3 - - - - - - 3 - - - - - 2 1 - -
Podgorje Krnjačko 60 41 41 35 6 4 1 1 2 - - 2 1 - - - - - 1 - -
Poljana Vojnićka 29 26 26 21 5 - - - - - - 5 2 2 - - - - 1 - -
Ponorac 36 33 33 30 3 1 - - - - 1 2 - - - - - - 2 - -
Rastovac Budački 14 14 14 8 6 5 - - 5 - - 1 1 - - - - - - - -
Suhodol Budački 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trupinjak 9 9 9 4 5 3 1 - - 2 - 2 1 1 - - - - - - -
Velika Crkvina 74 67 67 63 4 - - - - - - 4 2 2 - - - - - - -
Vojnović Brdo 17 17 17 13 4 2 - - 2 - - 2 - - - - - 1 1 - -
Zagorje 84 81 74 67 7 1 - 1 - - - 6 - - - - - 3 3 - 7
Zimić 84 82 82 71 11 3 - 2 - - 1 8 4 4 - - - - - - -