2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Karlovačka županija                                          
Grad Ogulin 15.691 15.054 15.043 13.822 1.221 822 435 191 8 47 141 399 193 133 2 - - 24 47 - 11
Naselja                                          
Desmerice 279 278 278 269 9 8 4 1 - - 3 1 1 - - - - - - - -
Donje Dubrave 292 249 249 233 16 10 5 3 1 - 1 6 2 4 - - - - - - -
Donje Zagorje 255 252 252 242 10 8 7 1 - - - 2 1 - - - - 1 - - -
Drežnica 762 729 729 663 66 42 18 7 - 3 14 24 6 4 - - - 6 8 - -
Dujmić Selo 126 126 126 116 10 3 1 2 - - - 7 4 3 - - - - - - -
Gornje Dubrave 131 119 119 113 6 5 2 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Gornje Zagorje 331 325 325 304 21 14 8 4 - - 2 7 2 4 - - - - 1 - -
Hreljin Ogulinski 597 595 595 570 25 21 7 8 1 - 5 4 3 1 - - - - - - -
Jasenak 306 301 301 278 23 12 4 4 2 - 2 11 4 3 - - - - 4 - -
Marković Selo 59 58 58 54 4 3 2 - - - 1 1 - - - - - - 1 - -
Ogulin 8.936 8.712 8.702 7.930 772 548 307 111 3 37 90 224 115 74 1 - - 15 19 - 10
Otok Oštarijski 664 446 446 384 62 29 17 8 1 2 1 33 16 13 - - - 1 3 - -
Ponikve 163 159 159 151 8 5 2 2 - 1 - 3 1 2 - - - - - - -
Popovo Selo 71 58 58 50 8 - - - - - - 8 2 5 - - - - 1 - -
Potok Musulinski 128 126 126 121 5 4 2 1 - - 1 1 1 - - - - - - - -
Puškarići 393 392 392 367 25 19 10 6 - - 3 6 2 3 - - - - 1 - -
Ribarići 313 312 312 297 15 8 4 2 - - 2 7 4 2 - - - - 1 - -
Sabljak Selo 250 241 241 224 17 13 8 1 - - 4 4 4 - - - - - - - -
Salopek Selo 299 290 290 271 19 5 4 1 - - - 14 9 4 - - - - 1 - -
Sveti Petar 638 633 632 587 45 29 13 9 - 3 4 16 8 6 - - - - 2 - 1
Trošmarija 149 130 130 121 9 9 1 7 - - 1 - - - - - - - - - -
Turkovići Ogulinski 255 255 255 241 14 8 3 3 - - 2 6 1 2 1 - - - 2 - -
Vitunj 144 141 141 121 20 11 3 6 - - 2 9 2 3 - - - 1 3 - -
Zagorje 150 127 127 115 12 8 3 3 - - 2 4 4 - - - - - - - -