2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Varaždinska županija                                          
Grad Ivanec 14.600 14.434 14.428 13.453 975 541 225 142 - 40 134 434 308 95 9 2 - 8 12 3 3
Naselja                                          
Bedenec 825 814 814 768 46 23 10 6 - - 7 23 19 2 - - - - 2 - -
Cerje Tužno 183 183 183 177 6 4 1 1 - - 2 2 2 - - - - - - - -
Gačice 398 387 387 364 23 17 6 8 - - 3 6 2 3 - - - - 1 - -
Gečkovec 120 119 119 114 5 4 1 2 - - 1 1 - - - - - - 1 - -
Horvatsko 146 143 143 135 8 5 4 - - - 1 3 3 - - - - - - - -
Ivanec 5.492 5.434 5.430 4.952 478 258 135 58 - 12 53 220 159 49 4 - - 4 4 3 1
Ivanečka Željeznica 277 272 272 261 11 6 3 - - 1 2 5 4 1 - - - - - - -
Ivanečki Vrhovec 357 357 357 344 13 10 2 2 - 1 5 3 3 - - - - - - - -
Ivanečko Naselje 238 237 237 227 10 10 5 3 - - 2 - - - - - - - - - -
Jerovec 876 869 869 822 47 28 8 5 - 5 10 19 11 2 1 2 - 1 2 - -
Kaniža 295 295 295 268 27 13 2 3 - 3 5 14 12 2 - - - - - - -
Knapić 74 73 72 70 2 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
Lančić 327 322 322 302 20 10 7 2 - - 1 10 7 3 - - - - - - -
Lovrečan 521 518 518 472 46 23 4 7 - 7 5 23 15 8 - - - - - - -
Lukavec 137 137 137 132 5 1 - 1 - - - 4 2 2 - - - - - - -
Margečan 412 405 405 383 22 14 5 5 - 1 3 8 4 2 2 - - - - - -
Osečka 268 268 268 253 15 13 1 5 - 1 6 2 1 - 1 - - - - - -
Pece 83 83 83 81 2 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Prigorec 607 604 604 568 36 17 4 7 - - 6 19 15 2 - - - 2 - - -
Punikve 467 457 457 439 18 16 4 5 - 4 3 2 2 - - - - - - - -
Radovan 386 385 385 368 17 11 8 - - - 3 6 6 - - - - - - - -
Ribić Breg 150 146 146 132 14 3 2 - - - 1 11 6 4 - - - 1 - - -
Salinovec 513 512 512 486 26 9 2 3 - 1 3 17 13 3 - - - - 1 - -
Seljanec 224 224 224 216 8 4 2 1 - - 1 4 4 - - - - - - - -
Stažnjevec 336 333 333 330 3 1 - - - 1 - 2 2 - - - - - - - -
Škriljevec 277 268 268 239 29 12 4 7 - - 1 17 7 9 1 - - - - - -
Vitešinec 101 98 98 97 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Vuglovec 347 346 346 327 19 11 4 1 - 2 4 8 6 2 - - - - - - -
Željeznica 163 145 144 126 18 13 - 9 - 1 3 5 3 1 - - - - 1 - 1