2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Grad Bjelovar 42.753 41.869 41.832 38.441 3.391 1.895 887 523 2 112 371 1.496 877 446 9 2 1 42 119 20 17
Naselja                                          
Bjelovar 28.440 27.783 27.765 25.459 2.306 1.388 721 341 2 74 250 918 529 265 9 2 1 36 76 14 4
Breza 127 125 125 117 8 7 1 3 - 1 2 1 - - - - - - 1 - -
Brezovac 1.123 1.113 1.107 1.016 91 38 16 12 - - 10 53 28 18 - - - 1 6 - 6
Ciglena 379 376 376 359 17 12 4 3 - 2 3 5 5 - - - - - - - -
Galovac 517 508 508 481 27 15 5 4 - 2 4 12 9 3 - - - - - - -
Gornje Plavnice 663 655 654 619 35 23 7 11 - 2 3 12 6 3 - - - - 3 - 1
Gornji Tomaš 96 95 95 86 9 3 1 - - 1 1 6 4 2 - - - - - - -
Gudovac 1.119 1.107 1.106 1.021 85 38 6 17 - 2 13 47 23 21 - - - - 3 - 1
Klokočevac 881 860 860 791 69 39 8 15 - 7 9 30 15 14 - - - - 1 - -
Kokinac 218 217 217 205 12 6 1 4 - - 1 6 5 1 - - - - - - -
Kupinovac 170 170 170 153 17 7 1 4 - - 2 10 7 3 - - - - - - -
Letičani 366 360 360 335 25 14 7 5 - - 2 11 5 4 - - - - 2 - -
Mala Ciglena 24 24 24 23 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Malo Korenovo 223 222 221 205 16 12 2 3 - 3 4 4 3 1 - - - - - 1 -
Novi Pavljani 174 162 162 154 8 6 - 4 - - 2 2 - - - - - - 2 - -
Novoseljani 800 784 783 715 68 22 9 8 - 1 4 46 26 16 - - - 1 3 - 1
Obrovnica 203 198 198 184 14 7 1 4 - - 2 7 4 2 - - - - 1 - -
Patkovac 288 287 287 275 12 11 6 2 - - 3 1 1 - - - - - - - -
Prespa 551 546 546 492 54 24 3 7 - 7 7 30 17 7 - - - - 6 - -
Prgomelje 734 727 727 672 55 21 8 7 - 2 4 34 24 9 - - - - 1 - -
Prokljuvani 301 292 292 274 18 5 3 1 - - 1 13 7 6 - - - - - - -
Puričani 162 162 162 150 12 6 2 3 - - 1 6 2 4 - - - - - - -
Rajić 253 242 242 228 14 9 - 5 - - 4 5 5 - - - - - - - -
Stančići 123 121 121 117 4 4 2 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Stare Plavnice 699 690 690 640 50 24 9 10 - 3 2 26 13 8 - - - 2 3 - -
Stari Pavljani 265 262 261 235 26 15 5 5 - 2 3 11 7 2 - - - - 2 1 -
Tomaš 318 310 310 279 31 9 4 3 - 1 1 22 14 7 - - - - 1 - -
Trojstveni Markovac 1.295 1.280 1.276 1.148 128 52 26 14 - - 12 76 50 22 - - - 2 2 4 -
Veliko Korenovo 654 631 631 575 56 21 5 10 - 1 5 35 24 10 - - - - 1 - -
Zvijerci 62 62 62 51 11 6 2 2 - - 2 5 5 - - - - - - - -
Ždralovi 1.525 1.498 1.494 1.382 112 50 22 14 - - 14 62 39 18 - - - - 5 - 4