2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Bjelovarsko-bilogorska županija                                          
Općina Rovišće 5.468 5.262 5.259 4.808 451 172 42 83 - 6 41 279 186 79 - - - 2 12 - 3
Naselja                                          
Domankuš 263 263 263 255 8 5 2 1 - 1 1 3 1 2 - - - - - - -
Draganić 117 117 117 111 6 4 - 4 - - - 2 2 - - - - - - - -
Kakinac 80 79 79 73 6 2 - - - - 2 4 4 - - - - - - - -
Kovačevac 220 218 217 207 10 3 1 2 - - - 7 4 2 - - - - 1 - 1
Kraljevac 480 477 477 462 15 10 - 6 - - 4 5 4 - - - - - 1 - -
Lipovčani 70 65 65 61 4 3 - - - - 3 1 1 - - - - - - - -
Podgorci 512 486 486 433 53 22 5 15 - - 2 31 21 7 - - - - 3 - -
Predavac 1.384 1.296 1.296 1.206 90 27 8 8 - 1 10 63 38 23 - - - - 2 - -
Prekobrdo 123 116 116 105 11 4 - 2 - - 2 7 4 3 - - - - - - -
Rovišće 1.284 1.272 1.270 1.134 136 49 18 17 - 3 11 87 64 20 - - - 1 2 - 2
Tuk 436 416 416 367 49 21 3 16 - - 2 28 20 6 - - - - 2 - -
Žabjak 499 457 457 394 63 22 5 12 - 1 4 41 23 16 - - - 1 1 - -